Arhiva pentru septembrie, 2014

A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201, din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante, după cum urmează:

  1. Specialist principal în problemele tutelei şi curatelei la DPDC.Buiucani

 (pe perioadă determinată)

  1. Depistează şi ia în evidenţă copiii rămaşi fără ocrotirea părintească. Examinează, evaluează şi alege forma de protecţie a copiilor rămaşi fără ocrotirea părintească;
  2. Perfectează şi înaintează proiecte de dispoziţii privind instituirea tutelei şi curatelei asupra copiilor rămaşi fără întreţinerea părintească;
  3. Examinează litigiile privind educaţia copiilor ocrotiţi prin tutelă, participă la procese în instanţele de judecată şi alte organe de resort;
  4. Determină statutul copiilor rămaşi fără îngrijire părintească – copii adoptabili, ţine evidenţa dosarelor adoptatorilor, monitorizează situaţia copiilor după încredinţare şi adopţie. Perfectează rapoarte de monitorizare;
  5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia privind copiii aflaţi în dificultate, examinează petiţiile în termenii stabiliţi de lege, perfectează notele informative pentru instanţele ierarhic superioare.

Read the rest of this entry »

Concurs prin tender pentru Construcţia casei comunitare pentru copii cu dizabilităţi severe mun.Chişinău, str.Arheolog Ion Casian-Surucean

Autoritatea contractată: A.O.CCF Moldova-copil, comunitate, familie în parteneriat cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copiilor

Adresa: mun.Chişinău. str.A. Puşkin 16, bir 5

Telefoane: 022 243251, 022 225707, fax: 022232528, Mobil. 069169904

Persoana responsabilă de procedura de achiziţie: Sergiu Busuioc

Obiectul achiziţiei. Lucrări de construcţie a casei comunitare pentru copii cu dizabilităţi severe mun.Chişinău, str.Arheolog Ion Casian-Surucean

Locul eliberării documentelor: mun.Chişinău, str.A. Puşkin 16, bir 5

Locul desfăşurării tenderului: mun.Chişinău, str.A. Puşkin 16, bir 5

Limba în care se vor întocmi documentele de tender: Română

Termenul limită de depunere a ofertelor: 30 septembrie 2014, ora 16:00

Schimb de experiențe în vederea prevenirii comportamentului deviant la minori

DSCN1290

La data de 19 septembrie 2014, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului a organizat o masă rotundă în cadrul proiectului “Schimb de experiențe între Moldova și Italia în vederea prevenirii comportamentului deviant la minori”, avînd ca scop sporirea capacităților privind organizarea eficientă a lucrului socio – educativ în Centrele Comunitare pentru Copii și Tineri. Read the rest of this entry »

A N U N Ţ privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201, din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs:

Specialist principal jurist (pe perioadă determinată)

Sarcinile de bază:

1. Acordă asistenţă juridică solicitanţilor, beneficiarilor din sistem, organizează audienţe, examinează petiţii întru apărarea drepturilor copilului; Read the rest of this entry »

S-a redeschis Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri “Cosmos”- universul sportului pentru copiii şi tinerii din sectorul Rîşcani

Joi, 28 august 2014, a avut loc redeschiderea Centrului Comunitar Pentru Copii şi Tineri „Cosmos” în sectorul Rîşcani, în subordinea Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului. Centrul are drept specific de activitate educarea, antrenarea copiilor şi a tinerilor (în special, din familii vulnerabile) în spiritul sănătos de viaţă al practicării sportului. Read the rest of this entry »

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor