Arhiva pentru august, 2015

O CAMPANIE DE RECRUTARE A ASISTENŢILOR PARENTALI SE DESFĂŞOARĂ ÎN CHIŞINĂU

poster SUNT SINGUR_Campanie APP Chisinau

Fiecare copil are nevoie de o familie!
Anume acesta este motoul Campaniei de recrutare a asistenților parentali profesioniști, lansată în luna iulie a anului current de către CCF Moldova în parteneriat cu Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului.
Ideea acestei campanii este de a promova cât mai larg un serviciu extrem de necesar pentru municipiul Chişinău şi întreaga ţară – un serviciu care anual salvează mulţi copiii abandonaţi care riscă să ajungă în internate sau în stradă sau care astăzi stau în orfelinate şi visează la o familie.
Campania presupune mobilizarea activă a administrației publice locale din cele 18 comune ale municipiului Chișinău, instituțiile de stat și cele private, actorii comunitari şi asistenții parentali profesioniști care deja activează în cadrul serviciului de asistență parentală şi care sunt principalii transmiţători ai practicilor positive către publicul larg. Posterele care încurajează locuitorii capitalei să devină asistenţi parentali profesionişti au fost plasate în troleibuse, în locuri publice, în cadrul Direcțiilor sectoriale de protecţie a copilului, primării, biserici, puncte medicale, magazine, școli, grădinițe etc.

Read the rest of this entry »

Darea de seamă a Serviciului de Asistenţă Personală

DSCN4705

La data de 21.08.2015, în incinta Preturii sectorului Centru a avut loc şedinţa de dare de seamă a Serviciului de Asistenţă Personală. Informaţia prezentată de către Svetlana Chifa, şefa Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, privind realizările şi provocările sistemului municipal pentru protecţia drepturilor copilului s-a dovedit a fi interesantă şi relevantă pentru toţi participanţii la activitate. Totodată Tatiana Plucci, şefa Serviciului de Asistenţă Personală, a vorbit despre activitatea serviciului, oferind informaţii privind date statistice, obiective stabilite, rezultate obţinute, precum şi probleme întîmpinate. În dezbaterile din cadrul şedinţei s-au implicat mai mulţi actori, precum reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Consilului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, Direcţiei Sănătate şi Direcţiei Generale Asistenţă Socială.
Ţinem să menţionăm că în conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 314 din 23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social “Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate, în baza Deciziei Consiliului Municipal Chişinău nr.3/14 din 02.04.2013 cu privire la crearea Serviciului Asistent Personal, în municipiul Chişinău a fost instituit şi funcţionează serviciul nou – Asistent personal pentru copii cu dizabilităţi severe. La moment activează 176 de asistenţi personali, care îngrijesc de 176 copii cu dizabilităţi severe.

Sărbătoare pentru 16 copii rămaşi fără ocrotire părintească din evidenţa DMPDC

DSCN4665

Miercuri, 19.08.2015, a fost o zi deosebită pentru 16 micuţi rămaşi fără ocrotire părintească care vor păşi pentru prima dată pragul şcolii la 1 septembrie 2015. Această zi specială a început cu o întâlnire oficială în cadrul Primăriei municipiului Chişinău, unde copiii au fost aşezaţi la o masă rotundă cu reprezentanţii Autorităţii Publice Centrale, Primăriei municipiului Chișinău, Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport, Fondului municipal de susţinere socială a populaţiei.
Read the rest of this entry »

Atelier de lucru : ,,Educație incluzivă” – organizat de către DMPDC în comun cu DGETS

DSCN4659

La data de 18.08.2015 în incinta Centrului social regional ,,Renaştere” a fost organizat atelierul de lucru nr. 6 „Educaţie incluzivă” de către Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport în colaborare cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului, în cadrul conferinţei cadrelor didactice din mun. Chişinău cu genericul: „Acces, relevanţă, calitate în educaţie-competenţe pentru prezent şi viitor”.
În cadrul atelierului de lucru au participat reprezentanţi ai DGETS, specialişti ai Centrului psiho-socio-pedagogic, reprezentanţi ai DMPDC, preşedinţi ai comisiilor multidisciplinare intraşcolare, cadre didactice de sprijin, psihologi, manageri ai Centrelor de plasament statale şi nestatale, reprezentanţi ai societăţii civile.
Prezentările realizate la acest atelier s-au axat pe problemele copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. Astfel, Carolina Cugut, şef SAP din cadrul Centrului psiho-socio-pedagogic a venit cu informaţia: „Copii cu CES: realizări, provocări, perspective”. Totodată, Svetlana Chifa, şef DMPDC a abordat subiectul: „Parteneriate constructive – garanţie a succesului în asistenţa copiilor în situaţie de risc”, iar Cristina Coroban, manager CCAF a a realizat o prezentare interesantă privind: „Incluziunea socio-emoţională: practici şi perspective”.
La finalul atelierului au fost punctate câteva concluzii, precum: responsabilizarea familiei în vederea acceptării şi cunoaşterii fenomenului de educaţie incluzivă, promovarea educaţiei incluzive în mass – media, intensificarea colaborării intersectoriale şi dezvoltarea parteneriatelor cu alte instituţii din domeniu.

DMPDC anunţă funcţii vacante

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de Şef al Serviciului social asistenţă personală (3 unităţi).

Atribuţii de serviciu:
1) coordonează activităţile de admitere a beneficiarilor în Serviciu, de evaluare complexă, de elaborare a planurilor individualizate de asistenţă, precum şi semnează acordurile cu beneficiarii;
2) supervizează, monitorizează şi evaluează activitatea asistenţilor personali;
3) elaborează rapoarte periodice privind activitatea Serviciului;
4) colaborează cu specialiştii din cadrul altor servicii implicate direct sau indirect în acordarea de asistenţă beneficiarilor Serviciului.

Cerinţe:
• studii superioare în domeniul: pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei, asistenţei sociale, medicinei.
• experienţă profesională în domeniu cel puţin 5 ani
• cunoştinţe de operare PC (calculator)
• în caz de angajare va fi solicitat cazierul juridic

Pentru aplicare vor fi prezentate:
• Copia Buletinului de identitate
• Copia Diplomei de studii superioare
• Copia carnetului de muncă

Date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă,3, telefon: (022) 22-60-98, dmpdcchisinau@mail.ru

COMUNICAT DE PRESĂ

Chişinău, august 2015

La data de 19 august 2015 ora 14:00, în sala de şedinţe a Primăriei
municipiului Chişinău, bir. 15 se va desfăşura tradiţionala întâlnire cu Primarul general a copiilor rămaşi fără ocrotire părintească care la 1 septembrie 2015
vor merge în clasa I-a.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor