Arhiva pentru septembrie, 2015

Mesaj de felicitare pentru colaboratorii din domeniul social

modificat

Cu frumoasa ocazie dedicată Zilei profesionale a lucrătorului din sfera protecţiei sociale, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului îţi exprimă profunda apreciere şi recunoştinţă pentru activitatea nobilă pe care o profesaţi.
Graţie responsabilităţii şi abnegaţiei fiecărui colaborator în parte, care prin cutezanţă, răbdare, echilibru şi tenacitate îşi cunoaşte misiunea, reuşim împreună să aducem speranţă şi schimbare pozitivă în viaţa şi inima celor aflaţi în nevoie.
Vă adresăm sincere felicitări şi urări de bine, dorindu-vă fiecăruia în parte sănătate, prosperitate, respectul pe care-l meritaţi din plin şi noi succese în activitatea Dumneavoastră.

DMPDC anunţă concurs de selectare a unui specialist în relaţii publice

pr_and_stakeholdersDirecţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru selectarea unui specialist în relaţii  publice care va asigura promovarea imaginii autorităţii tutelare şi vizibilitatea activităţilor desfăşurate de către DMPDC.

Cerinţe faţă de candidat:
1. Studii superioare, preferabil în Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Relaţii Publice;
2. Abilităţi de promovare pe canalele social media;
3. Cunoaşterea avansată a limbii române;
4. Cunoştinţe de administrare PC, Microsoft Word, Internet şi web-design;
5. Abilităţi analitice;
6. Spirit de iniţiativă şi creativitate;
7. Abilităţi de comunicare, lucru în echipă şi punctualitate;
8. Cunoaşterea limbii engleze şi ruse va constitui un avantaj.

Sarcinile şi responsabilităţile specialistului în relaţii publice sunt:
1. Elaborarea strategiei de comunicare şi vizibilitate a DMPDC;
2. Actualizarea paginii web a Direcţiei;
3. Scrierea şi redactarea articolelor şi a materialelor pentru presă şi publicul larg;
4. Stabilirea relaţiilor durabile cu instituţiile mass-media pentru asigurarea unei reflectări a subiectelor ce ţin de activităţile instituţiei;
5. Elaborarea materialelor promoţionale;
6. Asigurarea realizării calitative şi la timp a activităţilor planificate.

Condiţiile de muncă:
1. Asigurare cu loc de muncă în birou
2. Regim de muncă: 40 ore săptămânal, 8 ore pe zi;
3. Program de muncă: luni-vineri, orele 8:00-17:00, pauză de masă 12:00-13:00.

Dosarul de aplicare va conţine:
1. CV-ul candidatului;
2. Scrisoare de motivare.
Persoanele interesate pot expedia CV-ul şi scrisoarea de intenţie, prin e-mail, cu titlul „Specialist în relaţii publice” la adresa dmpdcchisinau@mail.ru
Data limită de depunere a dosarului: 25.09.2015
Doar persoanele selectate vor fi contactate!

Funcţie vacantă – specialist în problemele tutelei/curatelei

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
nr. 201, din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs: Read the rest of this entry »

Seminar de instruire în domeniul egalităţii şi nediscriminării

DSCN5182

În contextul aplicării Legii nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii în Republica Moldova, tematica egalităţii şi nediscriminării a devenit actuală nu doar pentru profesiunea juridică, ci şi pentru societate în general.
Astfel, la data de 09.09.2015 şi 11.09.2015, la Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului cu suportul Centrului de Resurse Juridice din Moldova au fost organizate două seminare de instruire în domeniul egalităţii şi nediscriminării destinate specialiştilor care activează în sistemul de protecţie a copilului. Programul de instruire a avut drept scop familiarizarea participanţilor cu noţiunile de bază în ceea ce priveşte egalitatea şi nediscriminarea, identificarea rolului asistenţilor sociali în combaterea discriminării şi asigurarea egalităţii şi a modalităţilor de reacţionare în cazurile de discriminare. Formatorii Sorina Macrinici şi Nadejda Hripţievschi, jurişti de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova şi Liliana Balan, şef al Serviciului Monitorizare, Sinteză şi Strategii al DMPDC, în cadrul acestor seminare, au explicat noţiunile juridice esenţiale într-un limbaj accesibil, adecvat, cu identificarea aspectelor cheie în care rolul asistentului social este esenţial în combaterea discriminării şi asigurarea egalităţii cetăţenilor.
De cursul respectiv au beneficiat circa 40 de angajaţi ai Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Direcţiilor pentru Protecţia Drepturilor Copilului de sector.

Funcţie vacantă – specialist în domeniul adopţiei

A N U N Ţ
privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
nr. 201, din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs:

I. Specialist principal în problemele reintegrării familiale şi adopţie
(perioadă determinată)

Read the rest of this entry »

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor