Arhiva pentru iulie, 2016

Sfaturi pentru adulţi privind abuzul emoţional şi etichetarea copiilor

6abuz606 DOAR PT NET NUAbuzul emoţional sau  abuzul psihologic reprezintă orice atitudine comportamentală de tip verbal sau nonverbal care are ca efect un impact negativ asupra copilului.

Fiecare persoană are o limită care poate fi uneori forţată, iar când acest lucru se întamplă, uiţi că cel din faţa ta este un copil de câţiva anişori care ar putea suferi cumplit. Adulţii nici nu îşi dau seama că acestea sunt semne ale abuzului emoţional.

Chiar dacă pare greu de crezut, abuzul emoţional are un impact mai puternic asupra copilului decât cel fizic.

Cel mai important şi devastator impact asupra copilului este distrugerea stimei de sine şi pierderea oricărei urme de încredere în forţele proprii.  Abuzul emoţional lasă atât urme fizice, cât şi comportamentale.

Toţi copiii au nevoie de iubire, afecţiune, încurajare, disciplină şi acceptare din partea adulţilor. Atenţia pozitivă, stabilitatea şi interesul pentru acesta îl fac să se dezvolte armonios atât din punct de vedere fizic, precum şi psihologic.

Dacă în anumite situaţii comportamentul tău a fost în neconcordanţă cu aceste caracteristici esenţiale în creşterea copilului, ţine cont de următoarele:

 • nu ezita să iţi ceri scuze în faţa copilului dacă te pierzi uneori cu firea; copiii trebuie să ştie că adulţii pot recunoaşte când greşesc şi că săgeţile emoţionale negative îndreptate spre ei nu au nicio legătură cu persoana lor;
 • nu ataca stima de sine a copilului aplicâdu-i etichete; evită sa îi adresezi formule negative sau să îl nominalizezi cu cuvinte jignitoare ca „prostule”, „idiotule”, „leneşule”, „tâmpitule”; de asemenea, nu îi crea frustrări spunându-i că nu va reuşi niciodată în viaţă, că face totul prost ş. a.;
 • critică întotdeauna comportamentul copilului, şi nu copilul în sine; aplică metode disciplinare potrivite; acestea trebuie să aibă rolul de a corecta o abatere comportamentală a copilului, nu de a-l jigni sau umili;
 • complimentează-l atunci când ceva, oricât de mic, îi reuşeşte sau când dă dovadă de bună purtare; îl vei ajuta să aiba mai multă încredere în forţele proprii;
 • spune-i că îl iubeşti cel puţin o dată pe zi;
 • ascultă întotdeauna tot ce are de spus copilul tău şi comunică permanent cu el despre orice.

Read the rest of this entry »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Ciocana

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Ciocana.

 Scopul general al funcţiei:   

Exercitarea managementului activităţilor socio-educative comunitare, orientarea, coordonarea şi controlul activităţii pedagogilor din Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri, pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc din CCCT.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea planului de activitate pe segmentul socio-educativ şi comunitar şi instructiv-metodic, sistematizarea planului Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 2. Elaborarea rapoartelor de activitate pe segmentul socio-educativ şi comunitar şi instructiv-metodic, sistematizarea rapoartelor Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 3. Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii pedagogilor din Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri din sector şi pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc;
 4. Organizarea activităţi instructiv-metodice pe segmentul socio-educativ şi comunitar a Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 5. Organizarea şi coordonarea activităţilor socio-educative şi comunitare pentru copii.

 Condiţiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Read the rest of this entry »

Splendoarea din Parcul „Valea Morilor”

Copiii care frecventează Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri “Vatra” din sect. Buiucani au mers în excursie în Parcul “Valea Morilor” din mun. Chişinău.13680206_1639473939706062_2145958156242173458_o

Un spaţiu vast, planificat minuţios, care te scufundă imediat într-o atmosferă de pace, armonie şi meditaţie. Valea Morilor este un loc mirific pe care copiii îl preferă şi îl îndrăgesc, întrucât ecoul frunzelor de plopi, salcie albă, castan, arţar şi pini cheamă spre odihnă, plimbări, discuţii şi cugetări.13615510_1639473999706056_2641348063760328771_n

În parc copiii au fost însoţiţi de excursionişti, care vin în grupuri sau individual pentru a alerga, locuitorii oraşului, adolescenţi şi studenţii Universităţii de Stat din Moldova.

Micii ştrengari au savurat din plin peisajul sălbatic şi au rămas împresionaţi de felinarele moderne,  care în timpul nopții oferă parcului un farmec deosebit, iar lumina ce se oglindeşte în apă umple aleea de mister.13680743_1639474489706007_3140032834236757897_n

Copiii şi-au teleportat privirea şi spre priveliştea marginilor parcului, unde se pare că nici nu au fost atinse de mâna omului. Nimic nu a rămas neexplorat de vizitatori, deoarece mirosul înţepător al florilor de tei au reflectat cu exactitate cele mai îndrăzneţe vise ale acestora.

Cunoaşte-ţi drepturile !

 • Fiecare copil are dreptul la educaţie;

 • Fiecare copil are dreptul la viaţă şi la dezvoltare;

 • Fiecare copil are dreptul la identitate;

 • Fiecare copil are dreptul la o familie;

 • Fiecare copil are dreptul la odihnă, la vacanţă şi la activităţi recreative potrivite vârstei sale şi dreptul de a participa liber la viaţa culturală şi artistică;

 • Fiecare copil are dreptul la libera exprimare, libertate de gândire, conştiinţă şi religie;

 • Fiecare copil are dreptul la respectarea vieţii private, la protecţia onoarei şi reputaţiei sale;

 • Fiecare copil trebuie să fie protejat împotriva oricăror forme de violenţă, abuz fizic sau mental, abandon sau neglijenţă, rele tratamente sau exploatare, inclusiv abuz sexual;

 • Copiii cu dizabilităţi au dreptul la o viaţă împlinită şi decentă, la asistenţă medicală, la instruire şi educaţie specială;

 • Orice copil are dreptul la asistenţă socială;

 • Fiecare copil are dreptul la un trai decent.

Copilul este considerat, prin prisma Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, o fiinţă umană cu drepturi depline, un individ al societăţii.

O zi de vară în Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri „Convorbitorul” din sect. Ciocana

„Vacanţa de vară e în toi, vino să o petreci cu noi!”

ANUNŢ pentru ocuparea funcţiei vacante de Asistent social al Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului  anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de Asistent social responsabil de serviciu.

                                                                                                                                   Atribuţii de serviciu:

 1. Elaborează planul individual de asistenţă a copilului înainte de plasarea acestuia în serviciu, conform rezultatelor evaluării necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului;
 2. Realizează potrivirea competenţelor profesionale, a termenelor şi condiţiilor în care a fost aprobat asistentul parental profesionist cu necesităţile de asistenţă şi devoltare ale copilului;
 3. Pregătirea psihologică a familiei şi a copilului spre reintegrare şi monitorizarea acestora în perioada postreintegrare;
 4. Organizează activităţi cu beneficiarii serviciului APP (seminare, mese rotunde, şcoli de vară ect.);
 5. Elaborează rapoarte periodice privind serviciului APP.

    Cerinţe:

 • studii superioare în domeniul: pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei, asistenţei sociale, medicinei;
 • experienţă profesională în domeniu cel puţin 1 an;
 • cunoştinţe de operare PC (calculator).

Read the rest of this entry »

“Vreau să fiu auzit !”

copil 2Astăzi, 26.07.2016 a fost lansată pagina web a serviciului „Telefonul copilului” http://telefonulcopilului.md/, unde sunt prezentate articole informative relevante atât pentru copii, cât și pentru adulți referitor la drepturile și accesul acestora la serviciile sociale.

Site-ul a fost lansat în cadrul unei conferinţe de presă, unde a fost prezentat și un raport de activitate (raportul de activitate integral poate fi citit aici) al serviciului „Telefonul Copilului” în decursul a doi ani.

Scopul serviciului „Telefonul Copilului” constă în sporirea nivelului de protecţie a copiilor prin accesul direct şi gratuit la consiliere psiho-emoţională şi informarea acestora despre drepturile lor şi modalităţile prin care acestea pot fi realizate şi apărate.  De serviciul respectiv pot beneficia în primul rând copiii, părinții, tutorii, dar şi orice persoană care doreşte să anunţe un caz privind necesitatea asistenţei unui copil.

Pe parcursul a doi ani de activitate au fost recepţionate circa 12.371 de apeluri, 10.097 sunt apeluri unice şi 2.274 apeluri repetate prin care au fost raportate cazuri suspecte de violenţă, neglijare, exploatare sau trafic, astfel 351 de cazuri au fost referite specialiştilor Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului. Cele mai frecvente subiecte abordate de către copii sunt: comunicarea ineficientă cu părinţii sau rudele apropiate; hărțuire şi intimidare în grădiniţă, şcoală, societate; lipsa de comunicare şi sentimentul de singurătate, dar şi probleme emoţionale, precum şi subiecte de sexualitate.telefonul copilului

Serviciul „Telefonul Copilului”  este implementat de către Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Dreptului Femeii “La Strada” şi gestionat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

Serviciul „Telefonul Copilului” activează non-stop, apelul este gratuit, confidențial și anonim. Acesta dispune și de mijloace de comunicare pe internet: skype: TelefonulcopiluluiMoldova116111.

 

Toleranţa în societatea contemporană

Toleranţa ar putea însemna faptul de a recunoaşte şi a accepta modul de a fi al altor persoane sau grupuri, adică faptul de a nu interzice, a nu împiedica şi a nu interveni în comportamentul respectivei persoane sau a grupului. Este vorba de respectarea libertăţii celuilalt, a modului său de a gândi, simţi şi acţiona, a convingerilor sale.

În fiecare zi ne confruntăm cu ocazii în care tolerăm sau suntem toleraţi ( în cele mai multe din cazuri). Însă în toleranţă stă, de fapt, misterul  evoluţiei umane. Poate că dacă ea nu exista, omul nu ar fi evoluat din peşterile sale. Poate că momentul în care, un individ  l-a acceptat pe cel de lângă el cu defectele sale a fost unul decisiv, care l-a inclus pe el într-o familie, o gintă, un trib, ş. a. Toleranţa şi respectul l-au făcut să ajungă astăzi aici. Toleranţa se poate exprima la orice nivel: de la individ – la stat. La nivel individual – există o zicală: „Tratează-i întotdeauna pe alţii aşa cum ţi-ai dori să fii tratat tu însuţi”. Egalitatea între oameni ar trebui să reprezinte şi azi un mod real de viaţă şi nu o concepţie uneori imposibil de atins. Din păcate, o realitate cruntă o reprezintă diversele dizabilităţi ( fizice, mentale), orientări religioase, stări materiale, origini etnice, ş.a. Acestora noi trebuie să le oferim posibilitatea de a se integra în colectivitate, de a-şi exprima părerile, de a simţi bucuria fiecărei zile. În altă ordine de idei, toţi greşim dar incercăm să ne corectăm. Dacă ni se reproşează obiectiv, să reacţionăm adecvat în loc să adoptăm agresivitatea. Dacă observaţia este subiectivă, să vorbim deschis despre asta. Dacă ne displace persoana, să ne gândim că şi noi nu placem  tuturor şi ne-am deranja  dacă am fi  respinşi.

Există şi toleranţă nocivă, un exemplu ar fi tolerarea abuzurilor în familie care ar putea fi privită ca model de către copii, indulgenţa  „ rea” care nu este o formă de acceptare a semenilor, ci dimpotrivă poate conduce până la a permite celor din jur să încalce regulile morale şi justiţiare ale societăţii, ş.a.

O societate ar trebui să arate ca o piramidă la baza căreia să fie democraţia cu valorile şi principiile sale, iar în vârf toleranţa. Toleranţa e tendinţa de a trece cu vederea ceea ce este neesenţial. Micile păcate, cele pe care le avem şi noi, ca toată lumea, trebuie tratate cu blândeţe, muşamalizate, uitate.

De aceea, şi în cadrul grădiniţelor, şi în cadrul şcolilor, noi nu trebuie să uităm semnificaţia acestui cuvânt, deoarece rostit la întâmplare poate schimba destine.

Ai tendinţa să-l jignesti  pe celălalt, gândeste-te că celalalt eşti chiar tu! Acceptă-i defectele şi calităţile, şi pentru ceea ce este el, şi pentru ceea ce eşti TU.

Victor Hugo scria undeva: “Toleranţa este singura flacără care poate lumina înăuntrul unui suflet mare”.   

                                                                                         
Read the rest of this entry »

Scrapbooking-ul – metodă originală de a păstra vii cele mai frumoase amintiri

100_4672La data de 22.07.2016, copiii care vizitează Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri “Flacăra”; „Albatros” şi „Cosmos” din sect. Botanica au asistat la un master-class în stil scrapbooking, oferit de Nadejda Darii, voluntar CCCT “Flacăra”.

Evenimentul s-a desfăşurat la Centrul Cultural “Mihai Eminescu” din mun. Chişinău.

Scrapbooking este arta de a realiza compoziţii originale, mai exact albume şi pagini, utilizând fotografiile personale şi materiale decorative. În linii generale structura unei astfel de pagini conţine următoarele componente: poze, o scurtă descriere a acestora, denumirea paginii şi multă inspiraţie şi imaginaţie.

Scopul lucrărilor în stil scrapbooking este de a imortaliza cele mai frumoase momente şi de a reda nu doar o simplă imagine, ci şi amintiri şi emoţii plăcute.

Fiecărei întâmplări importante din viaţa noastră îi putem dedica un album frumos şi original, care cu siguranţă nu va lăsa pe nimeni indiferent.

Read the rest of this entry »

“Securitatea rutieră – siguranţă pentru viaţă!”

foto 2

La data de 21.07.2016, vizitatorii Centrului Comunitar pentru Copii şi Tineri “Convorbitorul”  din sect. Ciocana au participat la activitatea educativă: “Securitatea  rutieră – siguranţă  pentru viaţă!”, cu scopul de-a se familiariza cu regulile circulaţiei rutiere.

În cadrul activităţii copiii au fost informaţi despre normele de conduită în trafic, au fost  învăţaţi  cum se  traversează  strada  regulamentar, cum să evite traumatismele şi accidentele rutiere, au recitit în cor  poezia “Semaforul”, iar  cei mai  isteţi copii au  imitat  circulaţia pe  zebră.

La  finalul  activităţii participanţii au primit broşuri informaţionale şi au îndemnat toţi conducătorii auto să respecte cele 10 reguli de aur în conducerea preventivă pe şosea.

Cele 10 reguli de aur:

 • Port centura de siguranţă. Toţi pasagerii sunt responsabilitatea mea;
 • Respect regulile de circulaţie. Regulile există pentru a ne proteja pe toţi;
 • Respect limita de viteză. Maşina mea e fabricată din metal, pe când pietonii şi copiii nu sunt;
 • Verific anvelopele automobilului. Atât uzura, cât şi presiunea, inclusiv a roţii de rezervă;
 • Nu conduc. Când sunt sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor sunt un pericol pe şosea;
 • Îmi protejez copiii. Îi ţin în siguranţă în scaunele speciale pentru copii;
 • Acord o atenţie deosebită condusului. Condusul în timp ce vorbesc la telefon sau scriu mesaje mă face să fiu periculos pentru alţi participanţi la trafic;
 • Mă opresc când sunt obosit. Ajung mai bine mai târziu la destinaţie decât să nu mai ajung niciodată;
 • Port o cască de protecţie. Motocicletele şi bicicletele nu îmi pot proteja capul;
 • Fii politicos şi atent. Respectă toţi participanţii la trafic.

Read the rest of this entry »

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor