Arhiva pentru septembrie, 2016

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului prelungeşte termenul concursului pînă la data de 26.09.2016 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal jurist (2 unităţi) în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului de sector

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului prelungelte termenul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal jurist (2 unităţi)  în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului de sector (Botanica şi Ciocana).

     Scopul general al funcţiei:

Organizarea activităţii serviciului juridic, efectuarea controlului asupra activităţii, servicii profesionalizate de prevenire şi protejare a drepturilor copiilor şi familiilor aflaţi în dificultate;

     Sarcinile de bază:

 1. Acordă asistenţă juridică solicitanţilor, beneficiarilor din sistem, organizează audienţe, examinează petiţii întru apărarea drepturilor copilului;
 2. Reprezintă Direcţia în instanţele de judecată;
 3. Consultă şi coordonează actele întocmite de către colaboratorii Direcţiei;
 4. Înaintează propuneri la elaborarea proiectelor de decizii privind protecţia drepturilor copilului aprobate de Consiliul municipal Chişinău şi proiectelor de dispoziţii aprobate de Primarul general / viceprimarul al municipiului Chişinău;
 5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia de profil, perfectează răspunsuri şi note informative către instanţele ierarhic superioare în termenii stabiliţi de lege.

Read the rest of this entry »

Vizită de studiu în cadrul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

dscn5773

Astăzi, 16 septembrie 2016, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a fost vizitată de un grup de studenţi de la Universitatea Liberă Înternaţională din Moldova, Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă socială în vederea familiarizării despre structura şi serviciile specializate din subordinea Direcţiei, precum şi pentru a cunoaşte în calitate de viitori asistenţi sociali, despre contribuţiile profesionale în ajutorarea şi asistenţa persoanelor care se află în dificultate.

Studenţii au ţinut un mesaj de felicitare cu prilejul Zilei profesionale ai asistenţilor sociali şi au ascultat curioşi despre sistemul de protecţie a copilului din mun. Chişinău, prezentat de doamna Liliana Balan, şefa Serviciului monitorizare, sinteză şi strategii.

La eveniment au fost invitaţi specialiştii de ramură a Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, precum: Nellea Dobzeu, manager al Serviciului social “Asistenţa personală”, Marcela Ţurcanu, specialist principal, Serviciul asistenţa parentală profesionistă şi Ianîş Jitari, specialist responsabil de protecţia copilului aflat în situaţie de risc şi în conflict cu legea. Specialiştii le-au relatat studenţilor despre domeniul în care activează şi le-au oferit oportunitatea de a se dezvolta profesional devenind voluntari în cadrul servicilor respective. Read the rest of this entry »

page0001

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului Anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului sector Ciocana

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului sector Ciocana:

         1. Martînov Stela

Proba scrisă se va fi desfăşura la data de 19.09.2016 cu începere de la orele 15.00, interviul se va desfăşura la data de 19.09.2016, cu începere de la ora 16.00, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de contabil în cadrul Direcţiei evidenţă contabilă şi analiză economică

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea evidenţei contabile, relaţii cu trezorăria şi terţi, evidenţa cheltuielilor şi executării bugetului în conformitate cu Legea contabilităţii RM nr.113 din 27.04.2007, Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice nr.85 din 08.10.1996 şi alte dispoziţii legale în vigoare.

Cerinţe pentru participare la concurs:

Studii: superioare sau medii de specialitate în  domeniul economic sau  financiar-contabil;

  Experienţă profesională în domeniu: 3 ani;

   Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet programa 1C;
 • Cunoaşterea limbii de stat la nivel avansat citit /scris/ vorbit.

Read the rest of this entry »

Anunţ de funcţie vacantă

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului angajează bucătar în cadrul Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc.

OBIECTIVELE POSTULUI:

Sub supravegherea Directorului Serviciului, bucătarul este responsabil de pregătirea bucatelor și alimentarea copiilor în condiții de securitate și conform rigorilor din domeniu.

ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI:

 • Elaborarea în consultare cu copiii a meniului săptămânal;
 • Pregătirea bucatelor conform normelor tehnologice și sanitare, precum și meniului planificat;
 • Comandarea, procurarea, testarea, recepționarea și depozitarea conform normelor sanitare a produselor și a ingredientelor alimentare;
 • Respectarea termenelor de valabilitate a produselor și ingredientelor alimentare;
 • Monitorizarea produselor și a ingredientelor utilizate, conform meniului la pregătirea bucatelor;
 • Întreținerea și exploatarea, conform condițiilor tehnice prevăzute în instrucțiuni a ustensilelor și echipamentelor de bucătărie și altele;
 • Asigurarea și menținerea continuă a curățeniei în bucătărie, sufragerie, depozite, precum și participarea periodică la organizarea curățeniei în spațiile Centrului, curții și în afara acesteia.

Read the rest of this entry »

Ședință de lucru cu reprezentanții autorităților publice centrale și locale și organizațiile neguvernamentale în vederea soluționării problemelor copiilor care vagabondează și cerșesc pe străziile municipiului Chișinău

DSCN5743La data de 14.09.2016, specialiştii Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului în colaborare cu factorii de decizie și actorii sociali antrenați în promovarea și protecția drepturilor copilului s-au întrunit într-o ședință de lucru, cu scopul de a identifica soluții și a stabili măsuri concrete și imediate de intervenție în cazurile copiilor care se află în situații de risc, precum și de a analiza și a pune în dezbatere conceptul serviciului specializat pentru copiii cu comportament deviant, proiectul Regulamentului cadru şi statelor de personal.

La eveniment au participat: şeful interimar al Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi specialiştii de ramură, delegaţi din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii şi Direcţiei Sănătăţii, inspectori superiori, Biroul Siguranţă Copii, Secţia ordine publică a Direcţiei Poliţiei mun. Chişinău, şeful adjunct al Oficiului Central de Probaţiune, consilierul primarului general pe problemele sociale, specialişti în protecţia copilului, şi reprezentanţii societăţii civile care activează în domeniul respectiv.

Precizăm că aceasta a fost cea de a treia întrunire desfăşurată în vederea soluţionării problemei copiilor care duc un mod de viaţă stradal, reprezentând o continuare a activităţii demarate în scopul ajutorării acestor copii. Următoarea şedinţă se va desfăşura la data de 23 septembrie 2016. Read the rest of this entry »

Comunicat de presă

Ca reacţie la reportajul „Un grup de circa 10 tineri au reclamat abuzurile şi relele tratamente la care ar fi fost supuşi la Centrul de plasament temporar al copiilor şi tinerilor orfani în perioada postinstituţională „Vatra”, difuzat de portalul on-line curaj.tv, cu privire la copiii care se află în Centrul menţionat, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului ţine să informeze opinia publică asupra următoarelor:

Fenomenul cerşitului, vagabondajului şi delincvenţei în rândul copiilor, în special pe teritoriul mun. Chişinău, este în creştere şi continuă să rămână o provocare dificilă pentru autorităţile şi instituţiile responsabile de identificarea şi protecţia copiilor respectivi. În prezent singura soluţie pentru aceşti copii cu vârsta de 12 – 18 ani este plasamentul de urgenţă în Centrul de zi şi de plasament temporar al copiilor şi tinerilor orfani în perioada postinstituţională „Vatra” din mun. Chişinău.

Copiii menţionaţi în reportajele şi investigaţiile jurnalistice au fost plasaţi în acest serviciu de nenumărate ori (de la 2 până la 27 de plasamente).

Ţinem să menţionăm că Centrul de zi şi de plasament temporar al copiilor şi tinerilor orfani în perioada post-instituţională „Vatra” din mun. Chişinău este unul de tip deschis, iar gratiile la geamuri sunt instalate pentru a nu pune viaţa şi sănătatea copiilor în pericol atunci când încearcă să fugă, sărind prin geam de la etajul doi.

Concomitent vă aducem la cunoştinţă că protestul respectiv a fost organizat de o fostă beneficiară, matură deja (22 ani), care a fost exmatriculată din Centru.

Totodată, DMPDC conştientizează că plasamentul de urgenţă nu soluţionează problema copiilor respectivi, dar în absenţa unui serviciu specializat, acţionăm în limitele resurselor disponibile şi în conformitate cu cadrul legal existent, şi anume art. 8 şi 11 ale Legii Republicii Moldova nr. 140 din 14.06.2013 “Privind protecţia specială a copiilor separaţi de părinţi”.

La solicitarea Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Primăria municipiului Chişinău a identificat un spaţiu pentru acest serviciu, însă pentru funcţionarea lui este necesară amenajarea corespunzătoare a edificiului, elaborarea şi aprobarea Regulamentului cadru, angajarea specialiştilor pregătiţi pentru lucru cu această categorie de copii.

Odată cu intensificarea acestui fenomen, în scopul aplicării măsurilor eficiente şi pe termen lung, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului în colaborare cu reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale, organizaţiilor neguvernamentale antrenate în promovarea şi protecţia drepturilor copilului, au convocat două şedinţe de lucru. Specialiştii DMPDC au elaborat conceptul serviciului specializat pentru copiii cu comportament deviant, proiectul Regulamentului cadru şi statelor de personal. Actele menţionate vor fi puse în dezbateri la următoarea şedinţă a grupului de lucru interinstituţional, care se va desfăşura la data de 14 septembrie 2016.

În vederea aplicării experienţei internaţionale în crearea şi funcţionarea serviciului, în perioada 15-16 septembrie 2016, va fi realizată o vizită de studiu şi schimb de experienţe a reprezentanţilor autorităţii tutelare teritoriale Chişinău în  instituţiile specializate pentru copiii cu comportament deviant din Bacău, România.

25 de ani de la fondarea Filialei ,,Transilvania” din cadrul Bibliotecii Municipale “Bogdan-Petriceicu Haşdeu

IMG_20160830_095817Copiii care frecventează Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri ,,Speranţa” din sect. Ciocana au participat la festivitatea aniversară de 25 de ani de la fondarea Filialei ,,Transilvania” din cadrul Bibliotecii Municipale ,,Bogdan-Petriceicu Haşdeu”.

Cu această ocazie pedagogii împreună cu o echipă dinamică de copii au venit cu un mesaj de felicitare şi cu un program artistic la festivitatea cu genericul ,,O bibliotecă simbolizează o ţară: 25 de ani de la fondarea Filialei ,,Transilvania” din cadrul BM ,,B.P.Haşdeu”.

Copiii au întâmpinat oaspeţii cu pâine şi sare pe fonul unui buchet de melodii. Activitatea a decurs într-o atmosferă degajată cu emoţii pozitive şi aplauze frumoase. Toţi cei prezenţi la sărbătoare au rămas plăcut surprinşi de prestaţia tinerilor artişti.

La eveniment au participat: Sorina Stânca, director Biblioteca Judeţiană ,,Octavian Goga” Cluj-Napoca; Mariana Harjevschi, director general al BM ,,B.P.Haşdeu”; Iulian Filip, poet, scriitor, dramaturg şi folclorist român; Ninela Caranfil, artistă emerită din Republica Moldova.

La finalul activităţii copiii au fost invitaţi la o masă dulce şi au primit în dar cărţi. Read the rest of this entry »

Ziua Mondială pentru Prevenirea Suicidului

14348647_1695786350744648_1283250713_nÎn contextul Zilei Mondiale pentru Prevenirea Suicidului, marcată în fiecare an, la data de 10 septembrie, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului în parteneriat cu Asociația Obștească ,,Altruism” au desfășurat o acțiune socială cu genericul “Lumina Bunătății”. Evenimentul a avut loc în ,,Orășelul Încurajării” din Grădina Publică ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt”.

Doamna Rodica Terehovschi, şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului a ţinut un mesaj de bunătate adresat tuturor participanţilor la eveniment:

”Astăzi, Ziua Mondială pentru Prevenirea Suicidului, zi în care tindem să inspirăm cât mai mulți oameni, în special copiii, adolescenții și tinerii, să promoveze un mod de viață sănătos, să ajutăm cât mai multă lume să conștientizeze că viaţa este cel mai preţios dar al omului, că viața are sens și este frumoasă, chiar dacă uneori este și grea. știți că în viața fiecărui om sunt momente dificile de dezamăgire, durere, trădare, pierdere a celor dragi. Dar a cele momente grele sunt trecătoare, după ele neapărat răsare soarele și vine o altă zi, care ne aduce, uneori pe neașteptate, momente frumoase de fericire, bucuri şi  împlinire “.

Copiii şi Tinerii care frecventează Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri au avut posibilitatea să participe la diverse activități de promovare a modului de comunicare, a acțiunilor de încurajare și sprijin reciproc a celor care au nevoie de ajutor. Totodată, cei prezenți la eveniment au avut ocazia să viziteze Galeria Încurajării, unde au fost expuse mai multe fotografii. Read the rest of this entry »

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor