Arhiva pentru octombrie, 2016

Rame foto turnate cu gips şi decorate cu acuarele

14590300_1685721971747925_1482398068595652561_nCopiii care frecventează Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri “Vatra” din sectorul Buiucani au creat rame foto turnate cu gips şi decorate cu acuarele în cadrul cercului mâini dibace.

La activitate copiii au avut ocazia să îşi testeze răbdarea, iscusinţa, spiritul de observaţie, gustul estetic, îndemânarea şi imaginația utilizând diverse tehnici şi procedee variate pentru a crea cele mai deosebite rame.

Exprimându-se prin intermediul creaţiilor sale copilul învaţă să devină el însuşi, să devină încrezător în forţele sale proprii, să comunice şi să relaţioneze eficient cu cei din jur.

La final, copiii au avut nevoie de fotografii, pe care să le fixeze pe spate. Micul tablou este gata, poţi să mai adaugi o felicitare, îl împachetezi frumos şi surpriza este gata. Read the rest of this entry »

S-a finalizat instruirea tutorilor/curatorilor din municipiul Chişinău

dscn6253Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Serviciul de asistenţă socială a copilului şi familiei din cadrul Centrului Municipal de Plasament şi Reabilitare pentru Copii de Vârstă Fragedă în colaborare cu Asociaţia Obştească “CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie”, au implementat în luna octombrie  5 seminare de instruire a tutorilor/curatorilor din municipiul Chişinău cu genericul: ,,Între dragoste şi viaţă – Profilaxia suicidului în rândurile copiilor’’.

Instruirile au iniţiat cu cuvântul de salut al doamnei Rodica Terehovschi, şef interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, ulterior fiind puse în discuţie mai multe subiecte  utile pentru tutori, precum: fenomenul suicidului, mit şi realitate despre suicidere, tipuri de comportamente suicidale, persoanele predispuse la tentative de suicid, semnele tulburărilor emoţionale presuicidare, avertismentele verbale presuicidale, motivele suicidului în rândurile copiilor, identificarea şi asistenţa persoanelor cu ideaţie suicidară.

Scopul trainingurilor a fost instruirea tutorilor/curatorilor care se confruntă cu dificultăţi în educarea copiilor care trec prin crize de vârstă, manifestă conflicte, dificultăţi în comunicare, probleme în comportament, precum şi informarea acestora cu noţiuni generale despre suicid, însuşiri comportamentale presuicidale la copiii stresaţi de multiplele probleme şcolare/familiale şi cotidiene cu care se confruntă, fiind afectaţi puternic de gânduri şi acţiuni suicidale.

Instruirile au fost desfăşurate în cadrul Direcţiilor pentru Protecţia Drepturilor Copilului de sector, conform graficului stabilit, fiind moderate de doamna Diana Lvovschi, psiholog în cadrul Serviciului de asistenţă socială a copilului şi familiei. Read the rest of this entry »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul Serviciului social Casa Comunitară pentru copii cu dizabilităţi

    Denumirea funcţiei: Asistent medical

   Scopul general al funcţiei:

Asistent medical supraveghează şi acordă asistenţă medicală continu beneficiarilor Serviciului.

   Atribuţiile de serviciu:

 1. elaborarea şi implementarea planului individualizat de asistenţă al beneficiarilor;
 2. asistenţa medicală a beneficiarilor, conform planului individualizat de asistenţă;
 3. administrarea medicamentelor, după caz, conform prescripţiilor medicului de familie sau a altor medici specialişti;
 4. monitorizarea şi evaluarea progresului cu privire la sănătatea beneficiarilor.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare/medii speciale în domeniul medicinii

   Experienţa profesională: preferabil 3 ani în sistemul de sănătate.

   Cunoştinţe: cunoaşterea legităţilor de dezvoltare a copiilor în general şi a copiilor cu necesităţi speciale, cunoaşterea limbii de stat, limbile oficiale (după caz).

  Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

   Atitudini/comportamente: toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciului.

 Denumirea funcţiei: Psihopedagog

   Scopul general al funcţiei:

Psihopedagogul este responsabil pentru prestarea serviciilor sociale, pedagogice şi psihopedagogice beneficiarilor Serviciului.

   Atribuţiile de serviciu:

 1. asigurarea asistenţei psihopedagogice conform necesităţilor de dezvoltare a copiilor cu necesităţi speciale;
 2. participarea la realizarea planului de activitate, la desfăşurarea activităţilor consultative în cadrul Serviciului;
 3. organizarea activităţilor individuale şi în grup cu beneficiarii Serviciului;
 4. raportarea periodic directorului Serviciului conform specificului activităţii despre rezultatele activităţii profesionale.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare în domeniul psihopedagogiei speciale;

   Experienţă profesională: preferabil minim 3 ani de experienţă în domeniu

   Cunoştinţe: cunoaşterea legităţilor de dezvoltare a copiilor în general şi a copiilor cu cerinţe educative speciale în particular, cunoaşterea limbii de stat, limbile oficiale (după caz) de comunicare interetnice vorbite în teritoriu.

   Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

   Atitudini/comportamente: toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu. Read the rest of this entry »

Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane

14713772_1697626970557425_5012036300564636950_nÎn contextul Zilei Europene de luptă împotriva traficului de fiinţe umane, Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri “Vatra” din sectorul Buiucani în parteneriat cu Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada” au desfăşurat un şir de activităţi educative în cadrul “Săptămânei de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”.

Scopul activităţilor au fost de a informa copiii cu referire la fenomenul traficului de fiinţe umane, precum şi educarea acestora în spiritul comportamentului antitrafic.

La activităţi au participat: doamna Dina Sârbu, reprezentantul Centrului Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”; doamna Marcela Iorgu, specialist principal în problemele socio-educative comunitare, doamna Luminiţa Cornos, pedagog social; doamna Diana Bucoveanu, conducător de dans; domnul Vasile Pidghir, conducator de canto, precum şi copii, părinţi şi bunici.

În cadrul activităţii copiii au fost informaţi despre traficul de fiinţe umane urmărind diverse spoturi publicitare, filme documentare, cazuri reale din viaţa unor victime al fenomenului respectiv, elaborând gazete de perete cu genericul: “Nu fi victima a traficului”, prezentări power point cu genericul: „De la speranţă, la disperare”, precum şi discuţii în baza studiului de caz ”Traficul de ființe umane: aspecte și probleme”.

Saptamâna antitrafic s-a finalizat cu un flash-mob cu genericul: ,,Libertatea e în mâinile noastre” desfăşurat în parcul din sectorul Buiucani unde au participat 30 de copii şi 15 părinţi.

Deasemenea trecătorilor le-au fost distribuite pliante informative utile despre traficul de fiinţe umane, cine sunt victimele traficului, cum identificăm un copil victimă, unde putem raporta un caz de trafic. Read the rest of this entry »

Comunicat de presă

Ca reacţie la reportajele difuzate de instituţiile mass-media, cu privre la inaugurarea serviciului social Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului informează opinia publică asupra următoarelor:

 1. Serviciul social Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc a fost construită cu suportul financiar al Asociaţiei Obşteşti “Lumos Foundation Moldova”. Consiliul municipal Chişinău alocând cu titlu gratuit terenul pentru construcţie.
 1. Numărul copiilor plasaţi în serviciul social Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc va constitui până la 10 copii. Capacitatea de 12 locuri este prevăzută pentru serviciul social Casa comunitară pentru copii cu dizabilităţi, care urmează să fie inaugurată la data de 1 noiembrie 2016.
 1. Ţinem să accentuăm că numele şi prenumele şefului Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului este doamna Rodica Terehovschi.

Inaugurarea serviciului social Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc

dscn6393 Astăzi, 26 octombrie 2016, are loc inaugurarea Casei comunitare pentru copii în situaţie de risc din municipiul Chişinău.

Evenimentul de deschidere a Casei comunitare pentru copii în situaţie de risc a început cu o masă rotundă cu genericul: „Dezvoltarea serviciilor sociale şi educaţionale în contextul reformei sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului în municipiul Chişinău”, şi este organizat de Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului în parteneriat cu Asociaţia Obştească “Lumos Foundation Moldova”.

Scopul evenimentului este de a prezenta realizările comune în domeniul reformării sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului, pornind de la dreptul fundamental al copilului – de a creşte în mediul familial.

La masa rotundă au fost prezenţi: doamna Stela Grigoraş, ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei; doamna Viorica Marţ, consultant superior, Ministerul Educaţiei; doamna Maia Bănărescu, avocatul poporului pentru protecţia copilului; doamna Svetlana Mirca, consultant principal al Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Lucia Caciuc, consilierul primarului general pe problemele sociale; consilieri municipali; domnul Alex Christopoulos, şef pe filialele Lumos din Europa, Lumos Foundation, Marea Britanie; doamna Irina Malanciuc, director executiv, Asociaţia Obştească “Lumos Foundation Moldova” şi reprezentanţii ai altor organizaţii neguvernamentale partenere.

Experienţa municipiului Chişinău în procesul de dezinstituţionalizare a copilului a fost prezentată de doamna Rodica Terehovschi, şef interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi doamna Tatiana Nagnibeda – Tverdohleb, director general, Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport.

Doamna Zinaida Micleuşanu, directorul Casei comunitare pentru copii în situaţie de risc a făcut o prezentare generală a serviciului.

Momentul emoţionant al evenimentului a fost intervenţia a doi adolescenţi – foşti rezidenţi ai gimnaziului internat. Cîrlig Olga, care a fost reintegrată în familia extinsă cu instituirea tutelei, a vorbit despre necesitatea copiilor de a „trăi în familie, de a avea sprijin şi căldura, de a începe ziua cu „Buna dimineaţă”, spusă de o persoană apropiată şi a o finisa cu o discuţie de suflet înainte de culcare”.

Chetrean Valeriu, care în prezent locuieşte în Serviciul nou creat Casa comunitară, a menţionat cât de bine se simte, având pentru prima dată în viaţă propria odaie. În camera vecină locuieşte fratele său mai mic. Ambii şi-au amenajat odăile după propriul gust, fiind implicaţi în alegerea culorilor, mobilierului şi a decorului.

După masa rotundă toţi participanţii au vizitat Casa comunitară, fiind întâmpinaţi de copiii stăpâni ai casei, care au fost foarte ospitalieri şi binevoitori. Toţi au menţionat că atmosfera armonioasă îi motivează să înveţe mai bine, să păstreze lucrurile şi curăţenia, dar şi să se comporte civilizat şi să comunice eficient între ei.   Read the rest of this entry »

Centrul de recuperare activă şi reintegrare socială a copiilor cu dizabilităţi fizice a sărbătorit 15 ani de activitate

dscn6281Pe parcursul anilor de activitate prin diverse programe de recuperare/ reintegrare socială  au beneficiat 251 de copii şi tineri cu dizabilităţi. În organizarea activităţilor Centrului s-au implicat 114 voluntari locali, 31 voluntari internaţionali, precum şi  61 de parteneri şi agenţi economici.

La sărbătoarea consacrată implinirii a 15 ani de activitate au participat: doamna Rodica Terehovschi, şef interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, domnul Vadim Smîntînă, reprezentantul Preturii sectorului Botanica, doamna Larisa Macarenco, reprezentantul Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport, Protoiereul Pavel Borşevschi, parohul Bisericii „Sfântul Dumitru” din municipiul Chişinău.

Beneficiarii prezenţi la sărbătoare au cântat şi s-au distrat alături de interpreţii: Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Doiniţa Gherman şi Formaţia ”Crescendo” (studenţi ai Colegiului de muzică ”Ştefan Neaga” ) şi alţi artişti autohtoni.

Spre finalul activităţii doamna Rodica Terehovschi, şefa Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului a decernat o diplomă colectivului Centrului de recuperare activă şi reintegrare socială a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi fizice, pentru merite remarcabile şi rezultate înalte obţinute de-a lungul anilor de activitate, dedicare şi perseverenţă în atingerea standardelor de performanţă, manifestând corectitudine, receptivitate, responsabilitate şi exigenţă în exercitarea funcţiei, spirit de echipă şi profesionalism. Read the rest of this entry »

Seminar cu genericul: „Consecinţele traficului de fiinţe umane”

image-22-10-16-12-04-5La data de 21 octombrie 2016, în cadrul Centrului Comunitar pentru Copii şi Tineri „Satelit” din sectorul Botanica, doamna Veronica Grozavu, pedagog organizator, a desfăşurat activitatea social-profilactică cu tema: „Consecinţele traficului de fiinţe umane”.

În cadrul activităţii copiii au fost informaţi despre semnele directe ale traficului de fiinţe umane, precum şi consecinţele traficului de fiinţe umane.

Totodată copiii au fost implicaţi în diverse activităţi interactive, creative şi jocuri de rol: traficantul şi victima, copiilor li s-a propus să ajute victima prin diferite metode.

Copiii au fost încurajaţi de conducătorul de cerc de pictură, domnul Ion Ciobanu să picteze cîte un desen care să reflecte tematica seminarului.

La activitate şi-a adus aportul Compania ”ARAX”, care le-au organizat copiilor o masă dulce. Read the rest of this entry »

Mesajul de felicitare a şefului interimar al Direcţiei, doamna Rodica Terehovschi, cu prilejul sărbătorii profesionale a psihologilor

%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-901

Stimaţi psihologi,

Cu prilejul zilei profesionale a psihologului, Vă adresez cele mai calde urări de recunoştinţă, apreciere şi gratitudine pentru activitatea nobilă pe care o realizaţi.

Graţie devotamentului, abnegaţiei şi responsabilităţii Dumneavoastră, care prin corectitudine, tenacitate şi exigenţă vă exercitaţi misiunea, reuşim împreună să aducem o oază de lumină şi speranţă în inima celor aflaţi la nevoie.

Vă suntem recunoscători pentru munca colosală pe care o depuneţi în oferirea sprijinului, asistenţei şi consilierei, precum şi consultanţă sau intervenţie urgentă celor care necesită susţinere din partea statului.

Curajul de care daţi dovadă pictează o atitudine optimistă ce exprimă sacrificiu, bunătate şi generozitatea de a contribui la ajutorarea persoanelor care se află în impas.

Vă dorim sănătate, prosperitate, respectul pe care îl meritaţi din plin, spirit de iniţiativă şi realizări frumoase.

Activitate de prevenire a traficului de fiinţe umane cu genericul: “Omul împortiva omului”

jupLa  data de 20.10.2016, în  incinta  Centrului Comunitar pentru Copii şi Tineri “Convorbitorul” din sectorul  Ciocana  s-a  desfăşurat  activitatea  social – profilactică de prevenire a  traficului de  fiinţe  umane  cu  genericul:  “Omul  împortiva  omului”.

Pedagogii organizatori ai centrului  au informat copiii, cum  să definească în mod corect noţiunile: trafic de fiinţe umane, recrutor, victimă, prostituţie; să descrie corect etapele traficului de fiinţe umane, în ordine cronologică, pe baza informaţiilor primite şi să conştientizeze amploarea fenomenului, precum şi prevenirea acestuia.

Spre finalul activităţii copiii au avut  drept sarcină, de compus o scrisoare pe care i-ar fi expediato unei  foste victime  a  traficului de fiinţe umane şi ce i-ar scrie pentru a o ajuta să-şi recapete încrederea în oameni.

La acest capitol creativitatea copiilor a căpătat aripi, iar scrisorile elaborate au fost  pe cât de originale, pe atât de ingenioase şi copleşitoare. Read the rest of this entry »

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor