Arhiva pentru noiembrie, 2016

Seminar cu genericul: „Interacţiunea actorilor sociali din sistemul de protecţie a drepturilor copilului”

img_20161124_092926În vederea implementării eficiente a Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului în parteneriat cu Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, a organizat, vineri, 24 noiembrie 2016, un atelier de instruire destinat specialiştilor care activează în sistemul de protecţie a copilului din mun. Chişinău şi  asistenţilor sociali comunitari din localităţile suburbane.

În cadrul instruirii au fost abordate diverse subiecte utile pentru specialişti, precum: identificarea celor mai stringente probleme privind asistenţa socială existente la nivel local şi intervenţia socială (depistarea, sesizarea cazurilor, managment de caz, legislaţia.

Instruirea a fost desfăşurată în incinta Centrului Social Regional „Renaşterea”, cărui îi mulţumim pentru găzduire, fiind moderată de doamna Olga Zaharia, manager al Serviciului asistenţă parentală profesionistă şi domnul Ianîş Jitari, pedagog organizator, DMPDC. Read the rest of this entry »

Comunicat de presă

dmpdcÎn contextul difuzării reportajelor de către mass-media cu privire la persoanele reţinute de către Centrul Naţional Anticorupţie, fiind bănuite că ar favoriza unii agenţi economici care participau la licitaţii, pentru a livra ulterior alimente alterate instituţiilor preşcolare şi şcolare, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului informează opinia publică că s-a autosesizat asupra cazului respectiv şi va întreprinde măsurile necesare în limitele competenţei sale, pentru a asigura respectarea drepturilor copilului, prima măsură fiind verificarea calităţii produselor livrate instituţiilor din subordinea Direcţiei noastre.

„Plaiul meu”

p1130350Copiii care frecventează Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri “Speranţa” din sectorul Ciocana, împreună cu Nicolae Prepeliţa, conducătorul cercului „Media”, au plecat la Grădina Botanică pentru a înregistra videoclipul ,,Plaiul meu”.

Scopul activităţii a fost valorificarea timpului  liber al copiilor, dezvoltarea potențialului creativ al fiecarui copil şi dezvoltarea abilităţilor de prezentare publică, precum şi promovarea noilor talente în arta cântecului şi a dansului.

Conducătorii cercurilor din cadrul Centrelor Comunitare pentru Copii şi Tineri din mun. Chişinău au misiunea de a descoperi talentul şi de a dezvolta interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa copiilor pentru a participa la diverse activităţi.

La organizarea activității și-au adus aportul Fundaţia de Binefacere ,,Oameni Generoşi” şi părinţii copiilor, cărora le aducem mulţumiri. Read the rest of this entry »

Activitate culturală: “A ruginit frunza din vii”

dsc_0752La data de 24 noiembrie 2016, în cadrul Centrului de zi şi dezvoltare a copiilor cu nevoi speciale „Atenţie” s-a desfăşurat activitatea culturală: “A ruginit frunza din vii”.

Copiii au fost vizitaţi de actorii Teatrului “Ion Creangă”, care prin personajele din poveştile lui Ion Creangă au redat copilăria scriitorului.

Evenimentul s-a desfăşurat într-o atmosferă pozitivă, cu multe zâmbete, energie şi dispoziţie bună. Read the rest of this entry »

Ziua Universală a Drepturilor Copilului

15027842_1808940159376432_1715579160706837605_n-1În contextul Zilei Universale a Drepturilor Copilului, tinerii și copiii care frecventează Centrele Comunitare pentru Copiii și Tineri din municipiul Chișinău, au fost implicați în diverse activități, precum: discuții, seminare, treninguri, flashmob-uri pentru a se informa despre drepturile fiecărui copil şi respectarea drepturilor altora.

În cadrul activităților, pentru consolidarea cunoștințelor, copiii au avut de executat diverse insărcinări: să verifice care dintre drepturile scrise de ei la începutul activității se regăsesc în principiile Convenției și cum iși imaginează că arată drepturile lor în desene.

20 noiembrie 1989 reprezintă o zi importantă pentru copiii din lumea întreagă. În această zi a fost adoptată Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului. Acest lucru însemnând că instituțiile responsabile de protecția drepturilor copilului şi-au luat angajamentul să asigure copiilor toate condiţiile de creştere şi dezvoltare, având acces la servicii de sănătate şi educaţie de calitate, dar și o familie. Aderând la Convenţie, autorităţile noastre au acceptat să protejeze toţi copiii din ţară de discriminare, violenţă ș. a.
Read the rest of this entry »

Vernisajul expoziţiei personale de picturi a artistei Snejana Taraburcă

15138510_1799133066968005_5567501255568305752_oTalentul, inspiraţia şi creativitatea sau ancorat de excepţie în cadrul expoziţiei personale de picturi a  artistei Snejana Taraburcă.

Realizate într-o manieră deosebită, compoziţiile Snejanei ilustrează cele mai frumoase şi nobile valori pe care le poate avea un om.

Peste 30 de lucrări în creion, guaş, acorelă şi ulei au fost expuse în incinta Centrului „Divertis” al Asociaţiei pentru Abilitarea Copilului şi Familiei “AVE Copiii”. Cu banii adunaţi, Snejana îşi va continua programele de recuperare de care are nevoie şi îşi va procura cele necesare pentru realizarea celui mai dorit vis- şcoala de pictură.

Colaboratorii Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului au procurat un tablou inedit cu tematica “Iarna în sat”, prin care sunt reflectate emoţiile sosirii sărbătorilor de iarnă.

Inaugurarea expoziţiei de picturi s-a desfăşurat în prejma Zilei Universale a Drepturilor Copilului, zi sărbătorită din anul 1989 pe data de 20 noiembrie.

Prin perseverenţă şi implicare activă, s-a conceput şi s-a reuşit adoptarea de către Liga Naţiunilor (astăzi, Organizaţia Naţiunilor Unite) a Declaraţiei Drepturilor Copilului, primul document internaţional în care „drepturile copilului” sunt menţionate şi promovate în mod unitar, iar protecţia copilului se impune de la sine. Read the rest of this entry »

Activitate social-profilactică cu tematica: „Părinte, relaţii, comunicare”.

img_20161110_170720Copiii care frecventează Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri “Speranţa” din sectorul Ciocana, au participat joi, 10 noiembrie 2016, la activitatea social-profilactică cu tematica: ,,Părinte, relaţii, comunicare”.

Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor şi a avut drept scop stabilirea interacţiunii dintre adolescenţi şi comunitate, informarea adolescenţilor despre Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor, valorificarea rolului familiei în dezvoltarea armonioasă a adolescenţilor, precum şi  abordarea prietenoasă a tinerilor din comunitate.

Activitatea a fost organizată de colaboratorii Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor şi moderată de doamna Tatiana Bursuc, psiholog coordonator şi doamna Bînzari Adriana, asistent social. La finalul activităţii  participanţii au fost serviţi cu o masă dulce. Read the rest of this entry »

Expoziţie – concurs cu genericul: ”Secvenţe din toamna aurie”

tapLa  data de 14 noiembrie 2016,  în  incinta  Centrului  Comunitar  pentru  Copii  şi  Tineri “Convorbitorul” din sectorul Ciocana, s-a desfăşurat concursul de  creaţie plastică şi artistică cu genericul:  “Secvenţe  din  toamna  aurie”.

Concursul  a  fost  organizat  pentru copiii de  vârsta 7-18 ani  din  cadrul instituţiei, având drept scop stimularea creativităţii, dezvoltarea simţului estetic, descoperirea şi promovarea  talentului  artistic  al copiilor.

Lucrările au fost jurizate pe categorii de vârstă, juriul fiind constituit din părinţi şi specialişti în domeniu conform criteriilor: originalitate, aspectul stilistic şi estetic.  Învingătorii concursului au fost premiaţi cu diplome şi medalii, iar la  final toţi copiii  au  fost  serviţi  cu  dulciuri.

Toţi participanţii şi vizitatorii prezenţi la eveniment au rămas plăcut surprinşi de  spectacolul de  culori  şi lucrările inedite ale copiilor. Read the rest of this entry »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal economist (pe perioadă determinată)

     În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal economist.

Scopul general al funcţiei:

Organizarea activităţii serviciului de planificare, prognozarea economică şi evidenţă contabilă în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 Sarcinile de bază:

 1. Elaborează, coordonează, bugetul anual;
 2. Evaluează corectitudinea îndeplinirii devizelor de cheltuieli;
 3. Analizează, elaborează măsurile pentru gestionarea eficientă a resurselor materiale (neadmiterea supracheltuielilor la serviciile comunale), financiare, umane; tarifare periodică a salariaţilor; calcularea salariului pentru fiecare unitate aprobată conform statului de personal;
 4. Analizează, propune modificări la bugetul anual pe articolele de cheltuieli pentru fiecare subdiviziune;
 5. Asigură organizarea achiziţionării mărfurilor şi serviciilor prestate de agenţii economici pentru necesităţile Direcţiei prin Achiziţii publice republicane şi municipale. Perfectează contracte de achiziţii publice.

Condiţiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Read the rest of this entry »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante asistent social şi asistent medical din cadrul Centrului de plasament pentru copii

I. Denumirea funcţiei: Asistent social

Scopul general al funcţiei:

   Asistentul social supraveghează și acordă îngrijire și suport continuu beneficiarilor Serviciului în conformitate cu planul individualizat de asistență.

   Responsabilităţi:

 1. Participă la elaborarea şi adaptarea metodelor de lucru în asistenţă socială cu copii şi informează permanent echipa despre progresele realizate.
 2. Aplică managementul de caz: identificarea beneficiarilor, evaluarea cazurilor, întocmirea planului individual de intervenţie, determinarea reţelei sociale a beneficiarului, monitorizarea cazului, colectarea informaţiei despre beneficiar şi completarea bazei de date.
 3. Monitorizarea permanentă a cazurilor de comun acord cu membrii echipei multidisciplinare şi persoanele responsabile ale organelor de resort.
 4. Realizează lucru cu familia beneficiarilor.

Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare în domeniul asistenţei sociale, psihopedagogiei.

   Experienţa profesională: minim 1 an.

   Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu, cunoaşterea limbii de stat, limbile oficiale (după caz), cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice, cunoştinţe de operare la calculator.

   Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă,  monitorizare.

 Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. Read the rest of this entry »

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor