Arhiva pentru martie, 2017

Seminar focus group destinat managerilor Centrelor de plasament

Astăzi, 31 martie 2017, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului în parteneriat cu Asociaţia Obştească „Terre des Homme” au desfăşurat un seminar focus grup destinat managerilor Centrelor de plasament, având drept scop identificarea problemelor, precum şi necesităţile de instruire care vor contribui ca suport la nevoile existente ale copiilor plasaţi de urgenţă în centrele de plasament şi a specialiştilor care lucrează cu ei.

La finele activităţii specialiştii au identificat soluţii referitor la fortificarea resurselor întru aprofundarea în necesităţile copilului privind prevenirea comportamentului provocator.

Festivalul Internaţional Cultural – Sportiv de Arte Marţiale „GRO – DO 2017”

La data de 30 martie 2017, Federaţia de Luptă Naţională  „GRO – DO” din Republica Moldova în parteneriat cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a organizat ce-a de-a doua ediţie a Festivalului Internaţional Cultural – Sportiv de Arte Marţiale „GRO – DO 2017”.

Evenimentul s-a desfăşurat în incinta sălii Sportive de Jocuri a Universităţii de Stat Educaţie Fizică şi Sport din Republica Moldova.

Activitatea a iniţiat cu un seminar ştiinţifico-metodologic internaţional „Artele marţiale – element tradiţional într-o educaţie modernă şi aspectele pedagogice de formare a personalităţii copilului prin intermediul practicării artelor marţiale, ulterior şeful adjunct al DMPDC, domnul Vadim Vacarciuc a ţinut un mesaj de salut.

Oaspetele special al Festivalului, Grand Master H. Y. Kwon din Statele Unite ale Americii a prezentat un master – class tuturor participanţilor la eveniment, iar studenţii au rămas impresionaţi de abilităţile sportive ale maestrului.

Activitatea s-a finalizat cu un program artistic şi cu decernarea diplomelor.

Read the rest of this entry »

Vizită de studiu la Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „ACCEPT”


Pedagogii care activează în Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri din sectorul Centru al municipiului Chişinău, au efectuat o vizită de studiu la Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „ACCEPT”, având drept scop stabililirea priorităţilor în prevenirea, depistarea precoce, tratamentul, reabilitarea psiho-socială, cât şi susţinerea tinerilor aflaţi în situaţie de risc.

Centrul este amplasat în incinta IMSP AMT Centru, str. 31 august 1989, nr. 63, iar personalul angajat al instituției oferă asistenţă bazată pe următoarele principii: respect, bunăvoinţa şi confidenţialitate. Consultaţiile vor avea caracter multidisciplinar, fiecare tânăr beneficiind de servicii gratuite.

Misiunea, scopurile şi acţiunile Centrului „ACCEPT” subliniază disponibilitatea membrilor acestuia de a oferi tot suportul necesar pentru conştientizarea, prevenirea problemelor de sănătate, prin oferirea activităţilor informaţionale şi educaţionale.
Abordarea comprehensivă a necesităţilor grupului ţintă (tineri cu probleme) va reduce numărul de adolescenţi cu:
–        infecţii sexual transmisibile, inclusiv HIV şi Hepatita;
–        avorturi  ilegale sau târzii;
–    probleme de sănătate mintală în rezultatul utilizării de substanţe psihoactive (alcoolism, narcomanie, tabagism);
–        tulburări  psiho-emoţionale;
–        dereglări  de nutriţie cât şi a devierilor în dezvoltarea pubertară.

Read the rest of this entry »

Instruirea asistenţilor parentali profesionişti din cadrul Serviciului asistenţă parentală profesionistă (SAPP) privind comunicarea cu copiii care manifestă interes faţă de jocurile periculoase

Asistenţii parentali profesionişti au fost informaţi de către preşedintele Asociaţiei Obşteşti „Altruism”, doamna Liuba Ceban referitor la discuţia cu copiii care manifestă interes faţă de jocurilor periculoase, astfel aceştia au fost îndrumaţi în cazul în care observă semnele interesului copilului față de locurile periculoase să nu folosească intimidarea și autoritaterismul pentru a insufla frică, să nu strigă, să nu îl pedepsească, să nu îi interzică utilizarea internetului, telefonului, tabletei, calculatorului, să nu amenințe și să nu preseze.

Totodată ar trebui ca adulţii să manifeste autocontrol, să discuțe, să predispună copilul la o discuție sinceră, prietenească prin a-l asigura că nu-l va certa, bate şi să-l întrebe ce cunoaşte copilul despre jocurile periculoase pe internet. Convingeţi copilul că vrei să-l ajuți, asigură copilul că ești mândru de el, că crezi în el și în viitorul lui. Spuneţii că vreţi să fiţi alături de el la bine, dar mai ales la greu, arătaţi dragoste necondiționată, spuneţii că îl veţi iubi mereu, indiferent de ce decizii corecte sau incorecte va lua în viață, credeţi în copil, în capacitatea lui de a alege ce este mai bun pentru el.

Activitate social-profilactică privind accesarea jocurilor periculoase de către copii

Pedagogii din Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri „Convorbitorul” din sectorul Ciocana au desfăşurat o activitate social-profilactică privind accesarea jocurilor periculoase de către copii.
În cadrul activităţii copiii au fost informaţi despre hărţuirea, cunoscută drept cyberbullying (calomniere online), care implică utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, cum ar fi e-mailul, telefoanele mobile, site-urile defăimătoare, blogurile etc., cu scopul de a ataca în mod deliberat, repetat și ostil, o persoană sau un grup de persoane.

Utilizarea în siguranță și responsabilă a internetului de copii depinde în mare măsură de gradul de implicare a adulţilor, de modul în care aceștia stabilesc un dialog și o comunicare deschisă referitor la dificultățile întâlnite pe internet. Copiii au nevoie, în primul rând, de îndrumare și confirmare din partea adulţilor că activitățile lor online sunt sigure și utile în educația lor.

Dezvoltarea relaţiilor interpersonale şi formarea coeziunii de grup

Copiii care frecventează Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri „Andrieş” din sectorul Centru au participat la un training cu tematica: „Relațiile interpersonale şi formarea coeziunii de grup”.

În cadrul trainingului participanţii au fost implicaţi în diverse activităţi pentru dezvoltarea relaţiilor interpersonale şi abilităţilor de comunicare în grup.

Grupurile sociale se caracterizează prin contactul direct dintre membri, comunică nemijlocit între ei prin diverse metode: comunicarea verbală, mimico-afectivă, atitudinală. Cu cât aceste comunicari sunt mai intense, multilaterale, cu atât se studiază mai bine grupul, punându-se astfel bazele unui adevărat colectiv.

Pentru consolidarea grupului este necesară desfăşurarea activităţilor extraşcolare (jocuri, serbări, excursii, tabere), care încurajează relaţiile dintre copii, discuţiile vii, dialogul din două sau mai multe persoane, fiind foarte importante pentru formarea spiritului de grup.

Read the rest of this entry »

Expoziţie multimedia: „Proiecţii în premieră a 2 filme de desen animat”

Astăzi, 24 martie 2017, Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri  „Minorul” din subordinea Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului a organizat o Expoziţie multimedia: proiecţii în premieră a 2 filme de desen animat, video realizate de copii şi tineri între 5 şi 18 ani. Evenimentul s-a desfăşurat la Filiala Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” din cadrul Teatrului Republican pentru Păpuşi „Licurici”.

Activitatea a iniţiat cu cuvântul de salut al şefului interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi.

Evenimentul a avut drept scop promovarea drepturilor copilului, în special drepturile la joacă şi educaţie, precum şi implicarea activă a copiilor şi tinerilor în producerea filmului cu desen animat, editarea materialelor video cu ajutorul tehnologiilor moderne.

În cadrul evenimentului au fost prezentate 2 filme „Melcul” şi „Cărăbuşul leneş” având ca subiecte jocul şi munca.

Autorii proiectului şi-au propus să le ofere tinerilor diverse cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru exprimarea opiniei prin intermediul filmului cu desen animat şi al tehnologiilor digitale contribuind astfel la promovarea drepturilor copiilor – valori fundamentale ale omenirii.

Read the rest of this entry »

Training: Siguranţa copiilor pe internet

Copiii care frecventează Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri „Convorbitorul” din sectorul Ciocana au participat la un training informativ privind siguranţa copiilor pe internet.

Pedagogul Centrului, doamna Nadejda Leahu a informat copiii despre riscurile şi pericolele hărţuirii cibernetice, precum şi despre existenţa unor portaluri online www.siguronline.md şi http://internetsigur.md/index.php/, unde vizitatorii pot accesa în orice moment materiale utile (galerie video, sortate după vârstă şi auditoriu), care contribuie la creşterea nivelului de conştientizare în rândul copiilor şi adolescenţilor referitor la riscurile internetului.

Recomandări pentru părinţi privind îndrumarea copiilor de a naviga sigur în mediul online

Comunicarea cu copilul este mijlocul cel mai eficient de prevenire a situaţiilor neplăcute sau chiar periculoase pentru sănătatea şi securitatea copilului. Copiii au nevoie de îndrumare şi confirmare din partea părinţilor, că activităţile lor online sunt sigure şi utile.

Sunt situații când părinții se învinuiesc reciproc pentru că nu au observat nimic suspect în comportamentul copilului şi/sau învinuiesc copilul pentru cele întâmplate. Doar că cel mai important, în astfel de momente, este să vă ajutați copilul.

Imediat după ce a povestit de abuz, copilul are nevoie mai mult ca oricând de siguranță şi încredere. El trebuie să știe că a făcut bine atunci când a spus despre abuz. Discutând cu un copil, accentuați faptul că abuzul nu s-a întâmplat din vina lui și el nu a meritat să trăiască această experiență. Vorbiţi-i despre faptul că a procedat corect când a decis să vă spună/împărtăşească despre cele întâmplate.

Recomandări în discuția cu copilul despre un abuz:

  • Nu insistați să vă povestească în mod repetat circumstanțele abuzului;
  • Nu admiteți o confruntare a copilului cu abuzatorul;
  • Nu ignorați și nu uitați ceea ce copilul vă povesteşte că s-a întâmplat;
  • Garantați-i copilului că veți face totul pentru a-l proteja;
  • Permiteți copilului să-și manifeste toate emoțiile pe care le are în raport cu abuzatorul. Copilul s-ar putea să îl considere pe abuzator o persoană importantă făcându-și griji pentru soarta lui dacă va vorbi despre ce i s-a întâmplat. Asemenea emoții sunt caracteristice pentru copiii abuzați sexual;
  • Nu schimbați în mod radical viața cotidiană a copilului. Izolarea acestuia nu face decât să accentueze drama prin care trece copilul și să-l descurajeze.

Read the rest of this entry »

Activitate dedicată Zilei Mondiale a Sindromului Down – „Dăruind un zâmbet, dăruieşti speranţă”

În contextul Zilei Mondiale a Sindromului Down, marcată anual pe data de 21 martie, Serviciul social „Asistenţă Personală” din subordinea  Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului  a organizat o activitate cu genericul: „Dăruind un zâmbet, dăruieşti speranţă”.

În cadrul activităţii au fost organizate starturi vesele cu implicarea copiilor şi părinţilor, totodată copiii au recitat poezii, au cântat şi au dansat.

La finele activităţii 27 de copii au primit o diplomă pentru participare activă şi o medalie dulce.

Sărbătoarea s-a finisat cu plăcinte şi pizza oferite de Andy’s pizza şi de preotul-paroh al Bisericii Ortodoxe „Întâmpinarea Domnului”, Octavian Moşin, cărora le mulţumim pentru receptivitate, implicare şi generozitate.

Ziua mondială a sindromului Down este dedicată conștientizării problemelor cu care se confruntă persoanele care suferă de acest sindrom.

În 2017, pornind de la logo-ul „Vocea mea, comunitatea mea”, campania se concentrează pe manifestări care să permită persoanelor cu sindrom Down și celor care pledează pentru ei, să vorbească, iar vocile lor să fie auzite. Este îndreptată, de asemenea, spre a informa și a atrage atenția societății și autorităților asupra acestui sindrom, pentru dezvoltarea toleranței și deschiderii față de incluziunea socială a persoanelor cu sindrom Down.

Read the rest of this entry »

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor