Arhiva pentru mai, 2017

Programul activităţilor dedicate Zilei Internaţionale a Copilului organizate de către subdiviziunile şi serviciile din cadrul Direcţiei Municipale pentru protecţia Drepturilor Copilului

Read the rest of this entry »

A răsunat ultimul clopoţel pentru copiii rămaşi fără ocrotire părintească, absolvenţi ai ciclului de învăţământ liceal – promoţia 2017

La data de 26 mai 2017, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului în parteneriat cu Primăria municipiului Chişinău a organizat tradiţionala întâlnirea anuală cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească, absolvenţi ai ciclului de învăţământ liceal – promoţia 2017. Evenimentul s-a desfăşurat în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Chişinău.
Activitatea a iniţiat cu un mesaj de salut al şefului interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi, consilierului primarului pe probleme sociale, doamna Lucia Caciuc, consultantului superior în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, doamna Corina Prepeliţa.


Absolvenţii au fost familiarizaţi despre posibilităţile de continuare a studiilor, precum şi de încadrare în câmpul muncii de către: directorul adjunct al Direcţiei Generale, Educaţie, Tineret şi Sport, doamna Viorica Negrei, directorul adjunct în cadrul Centrului de Excelenţă în Energetică şi Electronică, domnul Virgiliu Bantaş, şeful secţiei Centrului de informare „Piaţa muncii” a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă a mun. Chişinău, doamna Ala Cuciuc, directorul adjunct al Fondului municipal de Susţinere Socială a Populaţiei, Igor Ciobanu, lectorul în cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, doamna Liliana Salcuţan.
Tinerii au fost felicitaţi cu medalii de către şeful Direcţiei, ulterior copii care frecventează Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri din municipiu au încântat participanţii la eveniment cu melodii dedicate ultimului clopoţel, dar şi piese patriotice.


Absolvenții rămaşi fără ocrotire părintească din Chișinău vor primi câte 5000 de lei alocați de Fondul municipal de Susţinere Socială a Populaţiei.
Actualmente în evidenţa autorităţii tutelare teritoriale din mun. Chişinău sunt 1534 de copii rămaşi fără îngrijire părintească, dintre care 11 absolvesc anul acesta clasa a XII-a şi 55 – clasa a IX-a.

26 mai, ora 15.00 – întâlnire cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească, absolvenţi ai ciclului de învăţământ liceal – promoţia 2017

Chişinău, 26 mai 2017

La data de 26 mai 2017, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor organizează tradiţionala întâlnire cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească, absolvenţi ai ciclului de învăţământ liceal – promoţia 2017.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului organizează  întâlnirea anuală cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească, absolvenţi ai ciclului de învăţământ liceal – promoţia 2017. Evenimentul va avea loc la data de 26 mai 2017, ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Chişinău, biroul 13.

Tinerii se vor întâlni cu reprezentanţii Primăriei mun. Chişinău, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Educaţiei şi alte persoane oficiale. În discuţie vor fi puse aspecte privind incluziunea socială a tinerilor rămaşi fără ocrotire părintească, posibilităţi de continuare a studiilor,  precum şi de încadrare în câmpul muncii.

Prin desfăşurarea acestui eveniment se doreşte de a crea o colaborare informaţională pe toată verticala administraţiei publice, nivel central şi local, în asigurarea condiţiilor favorabile pentru însuşirea de către absolvenţii cu statut de copil rămas fără ocrotire părintească a unei profesii / meserii, care ulterior va facilita încadrarea socială şi profesională a acestora.

Actualmente în evidenţa autorităţii tutelare teritoriale din mun. Chişinău sunt 1534 de copii rămaşi fără îngrijire părintească, dintre care 11 absolvesc anul acesta clasa a XII-a şi 55 – clasa a IX-a.

ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de contabil

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de contabil.

Sarcinile de bază:

1.Evidenţa contabilă a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată;

2.Evidenţa lunară a alimentaţiei în centrele de plasament şi anume intrările, ieşirile; verificarea corespunderii preţului din facturile emise de furnizor cu specificaţia din contract; verificarea respectării normei zilnice de alimentaţie pentru fiecare copil;

3.Evidenţa lunară a medicamentelor în Centrele de plasament.

4.Perfectarea lunară a notelor contabile.

Condiţiile de participare la concurs:

 • Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
 • Să cunoască limba de stat;
 • Capacitatea deplină de exerciţiu;
 • Fără antecedente penale;
 • Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Să nu depăşească limita vârstei de pensionare;
 • Studii: superioare sau medii de specialitate în domeniul financiar-contabil;
 • 1 an experienţă profesională în domeniu;
 • Abilităţi de utilizare a computerului (Windows, Excel, Word);
 • Atitudini: disciplină, responsabilitate, flexibilitate, spirit de iniţiativă.

Bibliografie

1.Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

2.Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.

3.Legea contabilităţii  nr.113 din 27.04.2007

4.Ordinul Ministrului Finanţelor al RM nr.91 din 20.10.2008 Privind clasificarea bugetară

Lista documentelor necesare ce urmează a fi prezentate:

Candidaţii depun personal dosarul de concurs, care conţine:

 1. a) formularul de participare (anexa nr.1),
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. d) copia carnetului de muncă;

Copiile documentelor nominalizate vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

Locul desfăşurării concursului

Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, pe adresa: str. A.Vlăhuţă, 3, bir.14,  telefon de contact 22-60-98.

Activitate dedicată Zilei Internaţionale a Familiei

Pretura sectorului Centru în colaborare cu Direcţia pentru Protecția Drepturilor Copilului din sectorul Centru invită să petreceți împreună o zi plină de surprize, distracție și voie bună consacrată Zilei Internaţionale a Familiei, cu participarea familiilor de succes, care cresc și educă copii talentați.

Seminar informativ destinat părinţilor cu tematica: ,,Suicidul în rândul adolescenților – un strigăt de suferinţă”

Colaboratorii Centrului Comunitar pentru Copii şi Tineri ,,Fantastic” din sectorul Centru împreună cu psihologul din cadrul Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului din sectorul Centru, doamna Oxana Fornea, au desfăşurat un seminar cu genericul: ,,Suicidul în rândul adolescenților – un strigăt de suferinţă”, destinat părinţilor copiilor care frecventează Centrul ,,Fantastic”.

În cadrul activităţii părinţii au fost informaţi despre importanţa comunicării cu copiii lor, precum şi asistenţa, încurajarea, oferirea ajutorului şi suportului necesar de către părinţi în diverse situaţii în care sunt implicaţi copiii.
Totodată, doamna psiholog a îndemnat părinţii să îşi încurajeze copiii prin aplicarea diferitor acţiuni, precum schimbarea stilului de viaţă, cum ar fi o dietă sănătoasă, somn suficient, plimbările în aer liber pentru cel puţin 30 de minute zilnic, sunt extrem de importante pentru ameliorarea stresului şi pentru instalarea unei stări generale de bine.

Read the rest of this entry »

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Serviciului social Casa comunitară pentru copii cu dizabilități

Denumirea funcţiei: Asistent medical 

Scopul general al funcţiei:

Asistent medical supraveghează şi acordă asistenţă medicală continu beneficiarilor Serviciului.

   Atribuţiile de serviciu:

 1. elaborarea şi implementarea planului individualizat de asistenţă al beneficiarilor;
 2. asistenţa medicală a beneficiarilor, conform planului individualizat de asistenţă;
 3. administrarea medicamentelor, după caz, conform prescripţiilor medicului de familie sau a altor medici specialişti;
 4. monitorizarea şi evaluarea progresului cu privire la sănătatea beneficiarilor.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare/medii speciale în domeniul medicinii

   Experienţa profesională: preferabil 3 ani în sistemul de sănătate.

   Cunoştinţe: cunoaşterea legităţilor de dezvoltare a copiilor în general şi a copiilor cu necesităţi speciale, cunoaşterea limbii de stat, limbile oficiale (după caz).

  Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

   Atitudini/comportamente: toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciului.

Denumirea funcţiei: Kinetoterapeut

   Scopul general al funcţiei:

Kinetoterapeut realizează activităţi de kinetoterapie şi reabilitare fizică a beneficiarilor.

Read the rest of this entry »

Primii patru practicieni în prestarea Programului educațional pentru părinți ”Mellow Parenting” au fost acreditați

Vineri, 19 mai 2017, primii patru practicieni în prestarea Programului educațional pentru părinți ”Mellow Parenting” au fost acreditați. Doamna Natalia Terteac, specialist în problemele familiei din cadrul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Natalia Covalciuc, psiholog la Centrul Municipal de Plasament şi Reabilitarea pentru Copii de Vârtsă Fragedă de asemenea i-a fost oferit un certificat de acreditare de către organizația ”Mellow Parenting” din Marea Britanie în cadrul unui eveniment de schimb de bune practici între 9 regiuni ale țării în care este în proces de implementare programul. La eveniment a participat şi şeful interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi. Cei patru practicieni acreditați sunt din municipiul Chișinău, care au finalizat primele două grupuri pentru mămici cu copii mici și nou-născuţi. Programul respectiv este implementat de Asociaţia Obştească „Parteneriate pentru fiecare Copil” în colaborare cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Read the rest of this entry »

Informații utile referitor la serviciile din cadrul Centrul Municipal de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă

Centrul Municipal de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă reprezintă o instituţie medico-socială, care oferă asistenţă temporară copiilor aflaţi în situaţie de risc şi familiilor lor, asigurîndu-le protecție, îngrijire, educație, supraveghere medicală și reabilitare.
În cadrul Centrului funcționează următoarele Servicii:
I. Serviciul de urgență – oferă plasament în regim de urgență, copilului cu vârsta cuprinsă între 0 și 12 ani, a cărui viaţă sau sănătate este în pericol iminent, pentru o perioadă determinată de timp. Activează 24/24 ore.
II. Serviciul maternal – asigură găzduire și asistență specializată cuplului mamă-copil, aflat în situaţie de risc, femeilor gravide în ultimul trimestru de sarcină și mamelor cu copii mici de la 0 pînă la 3 ani, oferă asistență psiho-medico-sociala , dezvoltare a abilităţilor parentale Activează 24/24 ore.
III. Serviciul Respiro – acordă asistenţă specializată timp de 24 de ore copiilor cu dizabilități severe cu vîrsta cuprinsă între 1 și 12 ani pe o perioadă de maximum 30 de zile pe an, timp în care familiile, rudele sau persoanele care îi îngrijesc beneficiază de o perioadă de repaus. Activează 24/24 ore.
IV. Serviciul de Zi Creșă oferă servicii de zi pentru copiii din familii social vulnerabile , cu vîrsta cuprinsă între 4 luni – 3 ani. Activează de luni până vineri, de la orele 7.00 până la 19.00.
V. Serviciul de zi pentru copii cu nevoi speciale cu vîrsta cuprinsă între 1 și 7 ani, oferă asistență medicală de recuperare, chinetoterapie, asistență psihopedagogică, logopedică, susține și asistă părinții în procesul de creștere și dezvoltare a copilului. Activează de luni până vineri, de la orele 7.00 până la 19.00.
VI. Serviciul de asistenţă socială a copilului şi familiei – oferă asistență/instruire necesară familiilor și copiilor în dificultate pentru a preveni eventualele situații de risc, cât și suport informațional specialiștilor din domeniu protecției familiei și copilului. Activează de luni până vineri, de la orele 8.00 până la 15.30.

Adresa: Bd. Cuza Vodă, nr. 29/4

Tel.: 76-66-88, medici: 66-43-37.

Colete cu produse alimentare pentru beneficiarii Serviciului social „Asistenţă personală”

În contextul Zilei Internaţionale a Familiei, Serviciul Social ,,Asistență Personală” în colaborare cu Biserica „Întâmpinarea Domnului” din cadrul Universității de Stat din Moldova a oferit mai multor familii colete cu produse alimentare. În același timp o doamnă angajată în calitate de Asistent personal în Serviciu a fost ajutată să obțină viza de reședință în Municipiul Chișinău.
Astfel, să ne amintim cu această ocazie cât de importantă este familia, să ne bucurăm împreună și să ajutăm pe cei ce au dificultăți în viața lor de familie.
Celebrarea sărbătorii respective are o importanţă deosebită în întreaga lume, în vederea sporirii rolului familiei în societate.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor