Arhiva pentru iunie, 2017

Mesajul de felicitare a şefului interimar al Direcţiei, doamna Rodica Terehovschi, cu ocazia creării Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Dragi colegi,

Serviciile sociale întotdeauna au constituit o forţă motrică în activitatea şi dezvoltarea sferei sociale.

Anume crearea sistemului de protecţie a copilului în municipiul Chişinău, acum 20 de ani prin decizia Consiliului municipal Chişinău din 26 iunie 1997, a constituit cadrul multilateral pentru a consolida relaţia dintre beneficiari şi serviciile sociale gratuite oferite de autoritatea tutelară teritorială.

Astăzi, DMPDC îşi revendică rolul de a interveni şi de a acorda asistenţă, protecţie copilului aflat în situaţie de risc şi familiei acestuia şi copilului separat de părinţi, prin toate formele şi mijloacele înserate în aria sa de competenţă.

Împreună am contribuit la crearea unui sistem ferm, iar în 2016 am completat şi dezvoltat structura Direcţiei cu noi servicii sociale (Casa comunitară pentru copii cu dizabilităţi şi Casa comunitară pentru copii aflaţi în situaţie de risc), pentru a preveni abandonul nou-născuţilor am stabilit parteneriate cu instituţiile medicale. Eficienţa măsurilor întreprinse este vizibilă, dacă facem o analiză comparativă a cazurilor de abandon / refuz a copiilor la naştere pe parcursul anilor 2001-2016 observăm o descreștere vizibilă și lăudabilă – 2001 – 217;  2005 – 106;  2011 – 44;  2015 – 15;  2016 – 4.

DMPDC promovează în continuare serviciile de tip familial, având următoarele obiective: creşterea copilului în condiţiile unui mediu familial, îngrijirea şi dezvoltarea copilului corespunzător particularităţilor sale de vârstă, facilitarea socializării şi (re)integrării copilului în familia biologică / extinsă / adoptivă. Astfel, din 1997 până în prezent 400 de familii au dăruit căldură şi dragoste adoptând copii.

Exprim înalta mea recunoştinţă pentru specialiştii care au contribuit la dezvoltarea sistemului de protecţie a copilului din municipiul Chişinău, astfel, susţin cu certitudine mottoul că: „Doar împreună putem crea o lume mai bună pentru copii”.

S-a desfăşurat instruirea solicitanţilor la adopţie

În perioada 22/23.06.2017, în cadrul Serviciului de Asistență Socială a Copilului și Familiei s-a desfășurat instruirea a 3 cupluri solicitante la adopție. În procesul cursului de pregătire a părinților adoptivi este prezentat cadrul legal și etapele procesului de adopție, copilul adoptabil în Republica Moldova, etapele de dezvoltare a copilului, conștientizarea rolului de părinte adoptiv și aspecte ale potrivirii adoptatorului cu copilul. În calitate de formatori sunt specialiștii SASCF.

S-au finalizat atelierele de instruire: „Principii de asigurare a protecției copilului în centrele de plasament. Metode și tehnici de lucru cu copiii aflați în plasament” destinat specialiștilor din cadrul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului și centrele de plasament din municipiul Chișinău

Scopul formarii a fost consolidarea competențelor specialiștilor din centrele de plasament din municipiul Chișinău în asigurarea protecției copiilor plasați în centru.
Pe parcursul a 3 zile specialiştii DMPDC au fost familiarizaţi cu politica de protecție și rolul fiecărui specialist în asigurarea protecției copiilor din centrele de plasament; abordarea multidisciplinară în vederea asigurării protecției copiilor din centrele de plasament; abordarea psihosocială în asistența copiilor din centrele de plasament; competențe de implicare a copiilor în procesul de luare a deciziilor în cadrul centrului de plasament; metode și tehnici specifice de abordare a copiilor cu comportamente dificile; profilul copilului străzii și principiile de abordare a acestuia.
Instruirile s-au desfăşurat sub formă de exerciţii şi jocuri practice, şi au fost organizate de Asociaţia Obştească „Terre des Hommes” în parteneriat cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Mesajul de felicitare a şefului interimar al Direcţiei, doamna Rodica Terehovschi cu ocazia Zilei profesionale a funcţionarului public

Cu prilejul Zilei profesionale a funcţionarului public, şeful Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi exprimă felicitări tuturor celor care activează în domeniu, dorindu-le dârzenie şi răbdare în faţa provocărilor, perseverenţă în realizarea progreselor şi exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Importanţa funcţionarului public este indispensabilă, întrucât desemnează un rol responsabil pentru dezvoltarea societăţii, funcționarii publici aduc un aport considerabil pentru sporirea încrederii cetățenilor în instituțiile de stat.

Eficiența, transparența şi dedicația funcţionarilor față de datoria pe care trebuie să o îndeplinească, denotă un caracter bine definit bazat pe aspiraţia acestora spre performanţe şi schimbări benefice.

Fie ca serviciile prestate de instituțiile în care activați, dar mai ales cele sociale, să răspundă întotdeauna așteptărilor cetățenilor, iar disciplina, profesionalismul şi corectitudinea să reprezinte un element esenţial în asigurarea serviciilor publice de calitate.

Vă dorim sănătate, prosperitate, bucurii şi realizări frumoase.

Snejana Taraburcă – tânăra care pictează ceia ce simte

Pe Snejana Taraburcă am cunoscut-o acum câteva luni când îşi lansa o expoziţie de picturi în incinta Centrului Divertis. Astăzi, la fel de emotivă şi modestă, ne-a deschis uşa casei pentru a ne arăta cum trece o zi din viaţa artistei.
Am găsit-o pe Snejana pictând cu mare grijă una din lucrările ei, cu pensula în mână şi înconjurată de cei dragi, artista desenează pe pânză reflecţiile propriei trăiri.

Snejana este o tânără cu nevoi speciale, care a întâlnit în drumul ei multe provocări şi impedimente, însă nu s-a dat bătută niciodată continuând să îşi picteze viitorul cu cele mai calde culori. Peisajele din natură o fascinează pe Snejana, astfel, ori de câte ori are ocazia, tânăra pictează cele mai largi câmpii, casele din satele Moldovei, romaniţe, bujori, marea albastră şi multe altele.

Snejana şi-a descoperit talentul frecventând cercul de pictură, ulterior acest hobby a devenit o activitate cotidiană, care îi permit tinerei să îşi exprime chiar şi cele mai tăinuite sentimentele printr-o modalitate artistică inedită. O face profesionist, iar visul de a avea un atelier îi dă aripi Snejanei să creeze cele mai magice lucrări.

Tânăra are în palmaresul său o mulţime de diplome, medalii şi 4 expoziţii lansate, de asemenea Snejana are rezultate bune la învăţătură, astfel, prin activitatea pe care o desfăşoară reprezentanţii Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu” i-a decernat mai multe menţiuni, precum: „Ce-a mai bună elevă…”, pentru promovarea imaginii Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu”. Artista este laureat al concursului municipal de expoziţii personale şi desene „Tânărul plastician” – 2014, 2015, 2016, Ars Adolescentina, a participat la concursul naţional „Vara începe cu un zâmbet” cu expoziţia personală „Zi cu zi torcând culoare”, organizat de Casa Radio, dar şi la concursuri din România, Rusia.
Idolul Snejanei este artistul şi profesorul Victor Cobzari, acesta o învaţă diverse tehnici pentru a se perfecţiona.

Tânăra îşi face timp şi pentru lectură, acum citeşte romanul Raţiune şi simţire de Jane Austen, totodată tânăra găteşte foarte gustos. Ea şi-a impresionat mama cu reţete de salate, paste şi zeamă de casă.
În familia Taraburcă desenează de la mic la mare, mama la fel este o pictoriţă amatoare, iar când îi vine inspiraţia desenează personaje din basme, peisaje, obiecte din natură.

Familia Snejanei este vizitată sistematic de specialiştii Serviciului social „Asistenţă personală” din subordinea Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, întrucât mama este angajată ca asistent personal în cadrul serviciului respectiv.

Snejana este o luptătoare, o tânără ambiţioasă ce demonstrează că nici un impediment, nici o dizabilitate nu poate să stea în calea celui care doreşte să îşi realizeze visele.

Participarea copiilor şi adolescenţilor în procesul de raportare şi monitorizare a Convenţiei ONU pentru drepturile copilului – provocări şi implicarea autorităţilor publice

Şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi împreună cu 3 beneficiari a Centrului pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie au participat la Forumul de discuţie privind procesul de raportare şi monitorizare a Convenţiei ONU pentru drepturile copilului – provocări şi implicarea autorităţilor publice, organizat de Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului, doamna Maia Bănărescu. La eveniment au participat reprezentanţii autorităţilor publice centrale, precum: ministrul Sănătăţii, viceprim-ministru pentru reintegrare al Republicii Moldova, vice-ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, vice-ministrul Justiţiei, şeful Biroului Siguranţă Copii, tineri şi copii din Republică şi alţi actori din domeniul protecţiei drepturilor copilului, ulterior copiii au avut oportunitatea să îşi expună opinia privind progresele şi provocările în implementarea Convenţiei ONU pentru respectarea drepturilor copilului în cadrul unui dialog cu autorităţile publice: Cum are loc respectarea dreptului la educaţie în Franţa şi Moldova, respectarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi, respectarea drepturilor copiilor rămaşi fără ocrotire părintească şi a celor aflaţi în situaţie de risc, dar şi respectarea drepturilor copiilor aflaţi în conflict cu legea. În ce-a de-a doua sesiune a forumului s-a desfăşurat interacţiunea copiilor cu Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, doamna Maia Bănărescu „Ce ştii tu”. Evenimentul s-a încheiat cu prezentarea planurilor de acţiuni privind realizarea drepturilor copilului la nivel local, concluzii şi recomandări.

Read the rest of this entry »

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei lucrătorului medical şi a farmacistului

Cu ocazia Zilei lucrătorului medical și a farmacistului, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturior Copilului adresează sincere felicitări şi calde urări de bine.

Misiunea profesiei lucrătorului medical este considerată, pe bună dreptate, una din cele mai nobile, dar și foarte responsabile –  de a oferi cetăţenilor încredere şi siguranţă.

Toleranţa, empatia şi altruismul de care daţi dovadă desemnează o personalitate fermă, bazată pe principii, valori şi spirit de sacrificiu.

Faptul că sunteţi capabili să faceţi faţă stresului indiferent de situaţii, întrucât în medicină nu există jumătăţi de măsură, ci trebuie să te dedici în totalitate, demonstrează perfecţiunea şi devotamentul cu care activaţi zilnic.

Vă dorim activitate fructuoasă, succese profesionale, motivaţii pentru performanţă şi perfecţionare.

Povestea lui Octavian Muntean – băiatul care îşi scrie viaţa în versuri

Octavian Muntean este un beneficiar al DMPDC, în pofida faptului că are o dizabilitate locomotorie, Octavian are multe activităţi cotidiene, făcând faţă cu brio tuturor cerinţelor din cadrul Centrului de recuperare activă şi reintegrare socială a copiilor şi tinerilor, Centru care îl frecventează cu regularitate şi plăcere. Aici şi-a descoperit pasiunea pentru aplicaţiile cu diverse ingrediente alimentare, jocul de dame, astăzi participând la diverse concursuri ocupând locuri de frunte.

Anul acesta a finisat clasa a 8-a cu note bune, iar pentru a se perfecţiona, Octavian are o listă lungă de manuale care urmează să le lectureze vara aceasta.

L-am găsit pe Octavian nerăbdător, emoţionat şi curios, repetându-şi versurile în şoaptă. Octavian este un copil talentat, îi place să înveţe şi să scrie poezii, activitate care o împarte cu mama sa, doamna Elena Muntean, angajată ca asistent personal în cadrul Serviciului social “Asistenţă personală”.

Când vine inspirația mama trebuie să îşi finalizeze toate treburile gospodăreşti şi să se aşeze la masă pentru ai putea transcrie pe foaie versurile lui Octavian, la dorinţa acestuia mama devine şi un adversar pe măsură la jocul de dame.

Doamna Elena este foarte mândră de fiul ei, fiind vădit emoţionată frunzăreşte  albumele cu pozele lui Octavian, pe când avea câţiva anişori şi îşi aminteşte cu drag de evenimentele distractive desfăşurate cu participarea membrilor ansamblului “Zdob şi Zdub”.

Octavian Muntean este un luptător, prin acţiunile sale desemnează un caracter puternic, o voinţă de fier, un suflet mare plin de bunătate şi blândeţe.

Octavian îi va aduce mamei multe bucurii, succese şi performanţe întrucât există în jur profesionişti care poate să-i ofere sprijin şi suport atât moral, cât şi financiar, în dependenţă de necesitățile acestuia, pentru aşi putea îndeplini visele.

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului îşi propune ca în fiecare săptămână să prezinte publicului reportaje inedite cu implicarea beneficiarilor care beneficiază de serviciile Direcţiei. Cazuri reuşite ce demonstrează eficienţa creării serviciilor sociale, dar şi profesionalismul şi dăruirea cu care activează specialiștii din sistemul de protecţie a copilului din municipiul Chişinău, elemente ce contribuie îndeosebi la reabilitarea copiilor cu dizabilităţi, precum şi integrarea acestora în societate.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Şofer

 Scopul general al funcţiei:

Transportarea angajaţilor şi copiilor beneficiari ai Direcţiei municipale pentru protecţia  drepturilor copiului

Sarcinile de bază:

  1. Transportarea angajaţilor Direcţiei
  2. Transportarea copiilor beneficiari ai Direcţiei

 Cerinţe pentru participare la concurs:

  • Studii:
  • Permis categoria B + altele.
  • Experienţă minim un an.

Cunoştinţe:  cunoaşterea legilor în domeniu; posedarea limbii de stat, limbile oficiale (după caz) de comunicare interetnice vorbite în teritoriu.

Abilităţi: organizare, coordonare, instruire, control, comunicare eficientă, negociere, lucrul în echipă;

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect, receptivitate, obiectivitate, loialitate, tendinţă către dezvoltare profesională;

  Documente ce urmează a fi prezentate:

– Copia buletinului de identitate;

– Cazier juridic;

– Carnetul de muncă;

– Copia permisului de conducere;

  Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin email sau personal

Date de contact: mun. Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon: (022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea şofer.

Metodologia aplicării managementului de caz

Asociaţia Obştească „Parteneriate pentru fiecare copil” în colaborare cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a organizat ce-a de-a doua rundă de instruiri pentru factorii de decizie şi specialiştii care conlucrează direct cu copii şi familiile acestora din cadrul DGETS, specialiştii în protecţia familiei, dar şi asistenţii sociali comunitari.
În cadrul instruirii au fost abordate subiectele cu privire la metodologia aplicării managementului de caz, precum şi metodologia implementării Serviciului social de sprijin pentru familii cu copii.
Instruirea este organizată în cadrul Proiectului „Familie puternică pentru fiecare copil” implementat de către AO Parteneriate pentru fiecare copil în comun cu Guvernul Republicii Moldova.

Read the rest of this entry »

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor