Arhiva pentru august, 2017

Mesajul de felicitare al şefului interimar al Direcţiei, doamna Rodica Terehovschi, cu prilejul sărbătorii Ziua Naţională a Limbii Române

Cu prilejul sărbătorii naționale, aduc felicitări, urări de bine şi realizări frumoase tuturor cetățenilor Republicii Moldova.

Astăzi cu mândrie pot menţiona că vorbesc şi gândesc româneşte, limba română a fost și va rămâne simbolul identitar al neamului nostru care ne unește, indiferent de locul în care trăim, ne exprimă cultura, valorile şi bogăţia tradiţiilor. Sunt profund recunoscătoare strămoşilor, care ne-a lăsat moştenire un tezaur preţios, demn de admiraţie şi gratitudine.

Vă doresc să aveți sănătate, bunăstare, performanţe deosebite în activitatea cotidiană, iar dragostea faţă de ţara noastră să devină impulsul fiecărei acţiuni desfăşurate întru prosperare, dezvoltare şi reuşite comune.

Copiii care se află în plasament în serviciile DMPDC sunt pregătiţi pentru noul an şcolar

Şeful interimar, doamna Rodica Terehovschi împreună cu şeful adjunct al DMPDC, domnul Vadim Vacarciuc au vizitat Centrul de plasament pentru copii, Centrul de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” şi Serviciul social Casa comunitară pentru copii aflaţi în situaţie de risc, având drept scop de a verifica cum sunt pregătiţi copiii care se află în plasament pentru începutul anului şcolar. Copii şi-au prezentat ţinutele oaspeţilor, precum bluzele, cămăşile, pantalonii, pantofii, dar şi alte lucruri necesare de care are nevoie un elev. În cadrul discuţiei cu şeful interimar al Direcţiei, copiii au menţionat că sunt pregătiţi de noul an de studii şi au promis că îşi vor da sârguinţa pentru lua cele mai bune note.

Read the rest of this entry »

Vizită de supervizare în familia asistentului parental profesionist Chiseliova privind pregătirea copilului care se află în plasament pentru începutul anului şcolar

Drept dovadă a fost convorbirea şefului interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi, consilierului Primarului general pentru probleme sociale la Primaria municipiului Chişinău, doamna Luicia Caciu-Roşioru, cu copilul din plasament şi asistentul parental profesionist.

În vizită la doamna Natalia Moisei, asistent parental profesionist în cadrul Serviciului APP

Şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi şi consilierul Primarului general pentru probleme sociale în cadrul Primăriei municipiului Chişinău, doamna Lucia Caciuc-Roşioru împreună cu managerul Serviciului APP, doamna Olga Zaharia au vizitat familia APP, Natalia Moisei din Truşeni, care prestează plasament de răgaz pentru 5 copii cu dizabilităţi din familii biologice. În rezultatul vizitei s-a constatat că asistentul parental profesionist doamna Natalia Moisei este pregătită de a primi copii în plasament la necesitatea familiei biologice.

Read the rest of this entry »

Şeful interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi şi ex-ministrul Sănătăţii, doamna Ruxanda Glavan în vizită la fetiţa care a fost găsită lângă Piaţa Centrală

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului  a identificat  pentru copilul abandonat lângă Piaţa Centrală  forma de protecţie familială Serviciul ,,Asistenţă Parentală Profesionistă”.

La data de 24.04.2017 fetiţa a fost vizitată de către şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi şi ex- ministrul Sănătăţii, doamna  Ruxanda Glavan. Aşteptările au fost pe măsura, copilul creşte şi se dezvoltă într-o familie unde beneficiază de toate cele necesare. Read the rest of this entry »

Vizite în familiile de asistenţi parentali profesionişti

La data de 24.08.2017, şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului,  doamna  Rodica Terehovschi  împreună cu managerul Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă, doamna Olga Zaharia au efectuat vizite de supervizare în 5 familii de asistenţi parentali profesionişti, unde sunt plasaţi 6 copii. În cadrul acestor vizite s-a discutat cu asistenţii parentali  şi copiii din plasament  despre  activitatea de zi cu zi şi pregătirea pentru noul an de studii.

Read the rest of this entry »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social în cadrul Centrului pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie

Scopul general al funcţiei:
Asistentul social supraveghează și acordă îngrijire și suport continuu beneficiarilor Serviciului în conformitate cu planul individualizat de asistență.
Responsabilităţi:
1. Participă la elaborarea şi adaptarea metodelor de lucru în asistenţă socială cu copii şi informează permanent echipa despre progresele realizate.
2. Aplică managementul de caz: identificarea beneficiarilor, evaluarea cazurilor, întocmirea planului individual de intervenţie, determinarea reţelei sociale a beneficiarului, monitorizarea cazului, colectarea informaţiei despre beneficiar şi completarea bazei de date.
3. Monitorizarea permanentă a cazurilor de comun acord cu membrii echipei multidisciplinare şi persoanele responsabile ale organelor de resort.
4. Realizează lucru cu familia beneficiarilor.
Cerinţe pentru participare la concurs:
Studii: superioare în domeniul asistenţei sociale, psihopedagogiei.
Experienţa profesională: preferabil 1 an.
Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu, cunoaşterea limbii de stat, limbile oficiale (după caz), cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice, cunoştinţe de operare la calculator.
Abilităţi/aptitudini: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, monitorizare.
Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
Condiţiile de muncă:
– Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi;
– Program de muncă: luni-vineri, orele 8:00-17:00, pauză de masă 12:00-13:00;
– Activitate preponderent de birou.

Modalitatea de depunere a CV:
Prin email sau personal. Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă, nr. 3, telefon: (022) 22-60-98, CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu indicarea funcţiei pentru care aplicaţi.

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului vine cu următoarele precizări referitor la situaţia copilului mediatizată pe reţelele de socializare

Copilul respectiv se află în evidenţa DMPDC din anul 2014. A fost înmatriculat în Gimnaziul-internat nr. 2, ulterior a fost reintegrat în familia biologică, însă abandona frecvent domiciliul. Fiind depistat de nenumărate ori vagabondând şi cerşind în stradă, a fost plasat în regim de urgenţă în următoarele servicii: Centrul de zi şi de plasament temporar pentru copii şi tineri orfani în perioada postinstituţională “Vatra”, Centrul de plasament „Curcubeul Speranţei”.

Fiind depistat în stradă, copilul manifesta un comportament agresiv faţă de angajaţii Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, deoarece refuza să meargă în centrul de plasament, unde avea oportunitatea să beneficieze de consiliere psihologică, investigaţii medicale, dar şi ajutor social. Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului în colaborare cu inspectorii superiori ai Biroului siguranţă copii din cadrul Inspectoratelor de poliţie întreprind sistematic razii pentru a depista copiii care se află în municipiul Chişinău fără supraveghere părintească, vagabondează sau cerșesc.

Ţinem să informăm opinia publică că copilul menţionat are părinţi, astfel de fiecare dată când a fost plasat în servicii, era anunţată mama copilului pentru a lua copilul acasă. Totodata era anunţată şi autoritatea tutelară de la locul de trai, întrucât nu domiciliază în mun. Chişinău, care considerau oportun ca copilul să se afle în sânul familiei. Mama împreună cu copilul sunt originari din republică, însă locuiesc într-o localitate din apropierea municipiului Chişinău.

Pentru a evita situaţiile de risc, dar şi situaţia precară în care se afla copilul respectiv, autoritatea tutelară teritorilă a considerat oportun plasarea acestuia în plasament planificat. În această perioadă specialiştii DMPDC cu suportul ONG-urilor au intreprins diverse acţiuni pentru a responsabiliza familia acestuia. Mama copilului s-a angajat oficial în câmpul muncii, a închiriat un imobil în suburbia municipiului Chişinău, după ameliorarea situaţiei în familie a fost reintegrat copilul conform deciziei Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate, la data de 16.03.16, în familia biologică a mamei.

Copilul nominalizat face parte din cei 90% din copiii care cerşesc, vagabondează sau se află fără supraveghere în municipiul Chişinău, sunt din republică (sate, comune, raioane ale RM). Toţi aceşti copii au istorioarele lor înduioşetoare, care conţin numai 10% de adevar din cele povestite de ei. Copilul respectiv, dar şi alţi copii ca el, care fug de acasă, au un comportament deviant, sunt foarte agresivi cu specialiştii DMPDC, care doresc să le ofere ajutor, însă ei de fiecare dată se întorc în stradă deoarece strada le oferă libertatea totală de a decide. Aceştia refuză să meargă în centrele de plasament sau abandonează instituţiile respective la scurt timp de la plasare, întrucât acolo trebuie să respecte anumite reguli, să se conformeze anumitor cerinţe.

Astfel, cei care părăsesc centrul la câteva ore după plasament şi pleacă într-o direcţie necunoscută, nu oferă specialiştilor posibilitatea de a le acorda o asistenţă durabilă, de a-i asista în procesul de reabilitare şi conştientizare a pericolelor şi consecinţelor modului de viaţă stradal.

Menţionăm că majoritatea copiilor care fug din familiile biologice şi care se  reîntorc la scurt timp în mun. Chişinău, considerând o destinaţie atractivă  şi o modalitate de a-şi câştiga existenţa, o fac din cauza indiferenţei, neglijenţei sau incapacităţii părinţilor/reprezentanţilor legali de a educa copiii.

Lipsa serviciilor specializate adresate copiilor cu comportament antisocial şi deviant la nivel local, lipsa de supraveghere de către părinţi şi neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de întreţinere, de educare şi de instruire a copilului, inclusiv adresarea tardivă către organele poliţieneşti privind plecarea copilului de la domiciliu sunt cauzele principale ale acestui fenomen.

Ce ţine de situaţia copilului menţionat, vă aducem la cunoştinţă că specialiştii DPDC sectorul Centrul s-au deplasat spre locaţia indicată, însă acesta nu a fost de găsit. După identificarea locului aflării copilului, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului va intreprinde toate masurile de rigoare în vederea protejării acestuia, va fi plasat în plasament de urgenţă, perioadă în care se va face o evaluare complexă a situaţiei familiei şi împreună cu autoritatea tutelară de unde este domiciliază copilul se va lua o decizie.

În conformitate cu Legea nr. 362 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, art. 53 „Părinţii poartă răspundere, prevăzută de legislaţie, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiunilor de îngrijire şi educaţie a copilului”.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor