Arhiva pentru noiembrie, 2017

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal jurist

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal jurist.

1.Scopul general al funcţiei:

Organizarea activităţii serviciului juridic, efectuarea controlului asupra activităţii, servicii profesionalizate de prevenire şi protejare a drepturilor copiilor şi familiilor aflaţi în dificultate.

2.Sarcinile de bază:

 1. Acordă asistenţă juridică solicitanţilor, beneficiarilor din sistem, organizează audienţe, examinează petiţii întru apărarea drepturilor copilului;
 2. Reprezintă Direcţia în instanţele de judecată;
 3. Consultă şi coordonează actele întocmite de către colaboratorii Direcţiei;
 4. Înaintează propuneri la elaborarea proiectelor de decizii privind protecţia drepturilor copilului aprobate de Consiliul municipal Chişinău şi proiectelor de dispoziţii aprobate de Primarul general / viceprimarul al municipiului Chişinău;
 5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia de profil, perfectează răspunsuri şi note informative către instanţele ierarhic superioare în termenii stabiliţi de lege.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

   Studii: superioare, licenţă în drept;

   Experienţă profesională: preferabil un an;

   Cunoştinţe:

   – cunoaşterea sistemului de drept al Republicii Moldova,

– cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu protecţiei drepturilor       copilului;

– cunoştinţe de operare la calculator;

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Read the rest of this entry »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în protecţia familiei

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în protecţia familiei.

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea protecţiei sociale a familiilor defavorizate social, precum şi accesul acestora la serviciile sociale de calitate.

Sarcinile de bază:

 1. Propagă legislaţia privind protecţia socială a familiei şi a copilului.
 2. Coordonează, evaluează şi monitorizează activitatea specialiştilor în protecţia familiei şi a supervizorilor în relaţiile cu asistenţii sociali din localităţile suburbane.
 3. Supraveghează, monitorizează activitatea serviciului: Asistenţă parentală profesionistă, echipa mobilă, asistenţi personali şi serviciilor specializate pentru copii/tineri cu nevoi speciale statale / nestatale;
 4. Asigură conlucrarea Direcţiei generale şi subdiviziunilor acesteia în raport cu Fondul municipal de susţinere socială a populaţiei;
 5. Colaborează cu instituţiile şi organizaţiile statale şi neguvernamentale care prestează serviciile sociale familiilor defavorizate social:

 Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii: superioare în domeniul pedagogiei sau administraţiei publice.
Experienţă profesională: minimum 1 ani în domeniu,   preferabil experienţă în serviciul public.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet;

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Read the rest of this entry »

Noi facem auzită vocea ta !!!

Ziua Internațională a Drepturilor Copilului 2017

Pe data de 20 noiembrie 1959, Adunarea Generală a ONU a adoptat Declarația pentru Drepturile Copiilor, unde se definește drepturile copilului la protecție, educație, îngrijire a sănătății, adăpost și o alimentație potrivită, iar în 1989 a fost creată Convenția pentru Drepturile Copiilor.

Convenția pentru Drepturile Copiilor prevede protejarea și promovarea drepturilor copiilor, precum dreptul la viață, la sănătate, la educație și joacă, dar și dreptul la viața de familie, de a fi protejați împotriva violenței, de a nu fi discriminați. În mun. Chișinău Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului este instituția care face auzită opiniile copiilor, în special a celor aflați în situație de risc și copiilor rămași fără supraveghere părintească.

În Moldova, dar și în alte țări, o Zi internațională a copiilor este sărbătorită în fiecare an la 1 iunie. În 1925, în cadrul Conferinței Mondiale privind bunăstarea copiilor de la Geneva, s-a proclamat ziua de 1 Iunie, Ziua internațională a copiilor.

Masă rotundă cu privire la pilotarea managementului de caz în lucrul cu copiii aflați în conflict cu legea

Șeful Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului din sectorul Botanica, doamna Victoria Ioniță împreună cu specialistul responsabil de protecția copilului aflat în conflict cu legea, domnul Ianîș Jitari au participat luni, 20 noiembrie 2017 la o masă rotundă, organizată de Institutul de Reforme Penale, cu privire la pilotarea managementului de caz în lucrul cu copiii sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea.

Participanții la masa rotundă au pus în dezbatere recomandările formulate de către experții care au pilotat indicatorii de management și s-au expus asupra conținutului final al acestuia, calificându-l util pentru aplicare de către profesioniștii care activează în domeniul respectiv.

Discursul şefului interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi în cadrul evenimentului de consemnare a 20 de ani de la crearea sistemului de protecţie a drepturilor copilului din municipiul Chişinău

Bună ziua Doamnelor şi Domnilor, Stimaţi Deputaţi, Doamnă avocat al poporului pentru drepturile copilului, Doamnă ministru, Domnule viceprimar, Preasfinţia Voastră, Stimaţi parteneri, Dragi colegi,

Sunt onorată de prezenţa Dumneavoastră, factorii importanţi de decizie preocupaţi de protecţia drepturilor copilului. Prezenţa Dumneavoastră la acest eveniment demonstrează prioritatea pe care o are copilul în societatea noastră.

Crearea sistemului de protecţie a drepturilor copilului în municipiul Chişinău a pornit de la necesitatea acordării asistenţei şi protecţiei copilului aflat în situaţie de risc şi copilului separat de părinţi.

În această perioadă instituţia a cunoscut o evoluţie esenţială, sistemul a devenit viabil, inclusiv graţiei capacităţilor de conducere a personalităţilor care au stat la temelia creării întregului sistem.

Pentru a menţiona activitatea prodigioasă pe parcursul acestor ani, ţin să aducem mulţumiri, în semn de recunoştinţă foştilor şefi ai DMPDC.

Pe parcursul celor 2 decenii, am desfăşurat activităţi în vederea prevenirii abandonului (în anul 2001 Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului avea înregistrate 217 cazuri de abandon al copiilor,  în 2016 4 copii au fost abandonaţi, dintre care 2 copii au fost reintegraţi în familia biologică), iar în anul 2017 sunt înregistrate doar 2 cazuri de abandon, totodată, din anul 1997 până în prezent au fost adoptați 1637 de copii.

Pe parcurs, DMPDC în parteneriat cu autorităţile centrale, Consiliul municipal Chişinău, şi nemijlocit cu contribuţia şi susţinerea agențiilor internaţionale, organizaţiile neguvernamentale partenere:

UNICEF în Moldova,

Parteneriate pentru fiecare copil (fostul Trust European pentru Copii),

Fondul de investiţii sociale,

Asociaţia „Lumos Foundation Moldova”,

Asociaţia „CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie”,

Asociaţia „AVE Copiii”,

Organizaţia „Amici di Bambini”,

AO Altruism Moldova,

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii,

Terre des Hommes,

Fundaţia Agapedia,

au contribuit la dezvoltarea celor 20 de servicii sociale destinate copiilor aflaţi în situaţie de risc, precum:

4 centre de plasament pentru copiii rămaşi fără ocrotire părintească;

4 centre de zi specializate pentru copii cu dizabilităţi;

serviciul social asistenţa personală,

serviciul asistenţa parentală profesionistă;

serviciul social echipa mobilă pentru copii cu dizabilităţi;

serviciul maternal pentru mame cu risc de abandon a copiilor;

serviciul de plasament de urgenţă;

serviciul de zi pentru copii până la 3 ani (Creşa);

serviciu de asistenţă socială pentru copii şi familie;

2 servicii de zi pentru copii cu dizabilităţi;

În anul 2016 au fost inaugurate 2 case comunitare – pentru copii cu dizabilităţi severe şi pentru copii rămaşi fără ocrotire părintească.

Recent, în anul 2017 a fost creat încă un alt serviciu de zi pentru copii cu dizabilităţi şi suplimentar 2 grupe pentru copii cu vârsta până la 3 ani, astfel, la moment serviciul respectiv este constituit din 4 grupe creşe.

Activând în calitate de şef interimar al DMPDC, ca şi predecesorii mei, ne-am asumat responsabilitatea de a dezvolta în continuare un sistem consolidat, care să răspundă nevoilor tuturor beneficiarilor şi cerinţelor actuale ale societăţii. Acest lucru este posibil datorită capacităţilor profesioniste al echipei pe care o conduc.

Astăzi, sistemul de protecţie a copilului din municipiul Chişinău constituie aproximativ 700 de angajaţi. Actualmente, cu certitudine putem menţiona că fiecare din angajaţii Direcţiei, prin acţiunile sale zilnice, cu responsabilitate, şi în măsura competenţelor, răspunde la necesităţile copiilor şi a familiilor din evidenţa DMPDC, inclusiv la apelurile parvenite de la societatea civilă, de a interveni cu acțiuni concrete de a proteja copiii de orice formă de abuz, discriminare, neglijenţă, acţionând în interesul superior al copilului.

Unul din obiectivele de bază a Direcţiei este reducerea la minim a numărului de copii aflaţi în grijirea rezidenţială.

Astfel, intenţionăm să consolidăm eforturile pentru a asigura dezvoltarea Serviciilor de zi pentru copiii ieşiţi din sistemul rezidenţial. Asigurarea protecţiei copiilor în situaţie de risc şi a acelor separaţi de părinţi, în special a copiilor depistaţi fără supraveghere părintească în stradă este obiectivul primordial, iar crearea urgentă a serviciilor specializate adresate copiilor cu comportament antisocial şi deviant, ar duce la diminuarea fenomenului delincvenţei juvenile.

Sunt recunoscătoare că în familia DMPDC activează oameni cu suflet nobil, care inspiră prin dăruirea, comportamentul şi atitudinea acestora faţă de cea mai inocentă făptură – COPILUL şi indiferent de greutăţi şi obstacole, se prezintă în faţa acestora ca nişte eroi.

Exprim gratitudinea pentru aportul adus la dezvoltarea Sistemului de protecţie a copilului din mun. Chişinău, în special angajaţilor, care îşi onorează cu demnitate atribuţiile de serviciu, partenerilor fideli, care au sprijinit proiectele noastre şi continuă să ne ofere suportul în iniţiativele importante, şi nu în ultimul rând structurilor de stat centrale şi locale.

Evenimentul de astăzi reprezintă un examen pentru întreaga echipă, care timp de 2 decenii, a parcurs  un drum anevoios.

Analizând câte idei minunate s-au realizat, conştientizăm că mai avem multe de realizat şi continuăm să învăţăm, să ne împărtăşim cu experienţa şi împreună să creăm o lume mai bună pentru copii.

Mulţumesc tuturor pentru susţinere, contribuţie, fidelitate, dăruirea de sine manifestată faţă de acest sistem foarte important reprezentat de Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Privind în sală, avându-vă alături pot măsura cât de mare este familia protecţiei copilului în municipiului Chişinău.

Vă mulţumesc!!!

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a aniversat 20 de ani de activitate

Pe data de 14 noiembrie  2017, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a desfăşurat evenimentul de consemnare a 20 de ani de la crearea sistemului de protecţie a drepturilor copilului din municipiul Chişinău.

În cadrul activităţii au participat factorii de decizie, organizaţiile neguvernamentale, ex şefii DMPDC, precum şi angajaţii care au contribuit la dezvoltarea serviciilor sociale.
Evenimentul a iniţiat cu prezentarea filmuleţului – 20 de ani de activitate a DMPDC, ulterior şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Rodica Terehovschi a ţinut un discurs, unde a punctat cele mai importante realizări, provocările întâmpinate pe parcursul acestor 2 decenii de activitate a Direcţiei, dar şi obiectivele pentru viitor.

Cu mesaje de felicitare au intervenit deputaţii din Parlamentul Republicii Moldova, Valentina Stratan, Elena Bacalu; avocatul poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu; ministrul sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale; Stela Grigoraş, viceprimarul municipiului Chişinău, Nistor Grozavu; înaltele feţe bisericeşti, episcopul Ioan; vicar al Mitropoliei Chişinăului şi al Întregii Moldove, preotului-paroh al Bisericii „Întâmpinarea Domnului”, Octavian Moşin; partenerii fideli ai Direcţiei, Asociaţia Obştească Lumos Foundation Moldova; CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie; Centrul Naţional de Prevenire a Abandonului faţă de Copii.

 

Activitatea a finalizat cu decernarea scrisorilor de mulţumire partenerilor, care şi-au adus aportul la crearea serviciilor destinate copiilor aflaţi în situaţie de risc, totodată şi angajaţilor din sistem le-au fost oferite diplome pentru activitatea prodigioasă manifestată în sistemul de protecţie a drepturilor copilului.

Doamna Rodica Terehovschi a exprimat mulţumiri tuturor pentru susţinere, sprijin şi dedicaţie.

DMPDC – 20 de ani de activitate

Invitaţie pentru presă

Dragi reprezentanţi ai mass-media,

Vă invităm la evenimentul de marcare a 20 de ani de la fondarea Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului (DMPDC). Sunt două decenii în care am desfăşurat activităţi în vederea protecţiei drepturilor copiilor aflaţi în situaţie de risc şi în conflict cu legea, pentru a preveni abandonul, separarea copilului de familie, precum şi pentru a dezinstituţionaliza copiii.

Intenţia de a organiza această activitate reprezintă un bun prilej de a puncta performanţele şi provocările prezente în sistemul de protecţie a drepturilor copilului din municipiul Chişinău.

Pe parcursul celor 20 de ani, DMPDC a dezvoltat 19 servicii sociale destinate copiilor aflaţi în situaţie de risc, precum: centre de plasament, Serviciul asistenţă parentală profesionistă, serviciul de zi pentru copiii până la 3 ani; 2 servicii de zi pentru copii cu dizabilităţi; case comunitare.

În 2018, Direcţia urmează să inaugureze serviciul Locuinţă socială asistată pentru copii.

În cadrul activităţii vor participa reprezentanţi ai Parlamentului Republicii Moldova, Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale, Primăriei municipiului Chişinău, Direcţiei municipale de poliţie, precum şi organizaţiile nonguvernamentale partenere.

Evenimentul se va desfăşura pe data de 14 noiembrie curent, ora 14.00, în sala de festivităţi din incinta Preturii sectorului Râşcani, adresa: str. Kiev, nr. 3.

Specialist în relaţii publice: Silvia Laşcu

Tel.: (022) 22-94-49,

ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziţie a lucrărilor prin licitaţie publică

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor copilului

2.   IDNO: 1007601009543

3. Tip procedura achiziţie: Licitaţie Publică

4. Obiectul achizitiei:  Lucrări  de  reparaţie

Acest anunţ de participare este întocmit in scopul achiziţionarii Lucrări  de  reparaţie în Centrul de zi de plasament temporar pentru copii şi tineri orfani în perioada postinstituţională „Vatra”, adresa: I. Botezătorul, nr. 1, conform  necesităţilor  autorităţii  contractante  (în  continuare   — Cumpărator) pentru anul 2017, este alocată suma necesară din bugetul local, Primăria municipiului Chisinau.

5. Modalităţi de plată: 100 %   după  executarea  contractului  conform  procesului  verbal  si facturii fiscale  până  la finele anului 2017.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, sa participe la procedura de achizitie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor lucrari: Read the rest of this entry »

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor