Arhiva pentru ianuarie, 2018

Servicii gratuite pentru copiii cu deficiențe auditive

Foto- simbol: http://realitateaoltului.ro

Centrul de zi de reabilitare și socializare a copiilor cu necesități educative speciale Casa Speranței” din subordinea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului oferă servicii pentru beneficiarii cu diverse deficiențe auditive, familiilor acestora, precum și altor categorii de copii.

Specialiștii Centrului se orientează spre atingerea următoarelor obiective:

 • reintegrarea socială a copiilor și tinerilor cu deficiențe auditive
 • reabilitarea auditiv-verbală a copiilor și tinerilor de vârstă preșcolară și școlară
 • prevenirea instituționalizării copiilor cu deficiențe auditive și păstrarea integrității familiilor din care provin aceștia
 • organizarea și desfășurarea activităților comune atât copiii cu necesități speciale, cât și hipoacuzici, în scopul reabilitării acestora
 • instruirea prin exerciții/procedee a copiilor cu nevoi auditive speciale
 • dezvoltarea capacităților intelectuale și fizice ale copiilor cu nevoi auditive speciale
 • sensibilizarea opiniei publice asupra unor aspecte ale problematicii copiilor cu cerințe auditive speciale.

Organizarea și desfășurarea activității Centrului are loc pe baza unor programe de reabilitare auditiv-verbală individuale, precum și de sprijinire a familiilor beneficiare.

Pentru informații suplimentare referitor la admiterea în centru contactați administrația centrului la nr. de tel: 28-09-97

ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de șef al Serviciului social „Asistenţă Personală” (2 unităţi)

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului  anunţă concurs pentru suplinirea funcţieii vacante de Şef al Serviciului social Asistenţă Personală (2 unităţi).

 Atribuţii de serviciu:

 • coordonează activităţile de admitere a beneficiarilor în Serviciu, de evaluare complexă, de elaborare a planurilor individualizate de asistenţă, precum şi semnează acordurile cu beneficiarii;
 • supervizează, monitorizează şi evaluează activitatea asistenţilor personali;
 • elaborează rapoarte periodice privind activitatea Serviciului;
 • colaborează cu specialiştii din cadrul altor servicii implicate direct sau indirect în acordarea de asistenţă beneficiarilor Serviciului.

Cerinţe:

 • studii superioare în domeniul: pedagogiei, psihologiei, asistenţei sociale.
 • experienţă profesională în domeniu cel puţin 3 ani
 • cunoştinţe de operare PC (calculator)
 • în caz de angajare va fi solicitat cazierul juridic

Pentru aplicare vor fi prezentate:

 • Copia Buletinului de identitate
 • Copia Diplomei de studii superioare
 • Copia carnetului de muncă

Date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon: (022) 22-60-98,

CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea şef al Serviciului social asistenţă personală (2 unităţi).

Serviciu de plasament pentru copiii depistați în situație de risc

Centrul de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” reprezintă un serviciu de plasament temporar pentru copiii aflați în situație de risc din subordinea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, având drept obiectiv reintegrarea copiilor în familia biologică/extinsă, instituirea tutelei/curatelei, respectând, totodată, dreptul copilului de a crește în familie, mediul cel mai potrivit pentru creșterea și dezvoltarea sa.

Centrul are o capacitate de 20 de copii și acordă asistență temporară copiilor aflați în situație de risc, cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani și oferă următoarele servicii:

 • asigurarea procesului de reabilitare medico-psihopedagogică a personalității copilului aflat în situație de risc;
 • întreținerea, îngrijirea și dezvoltarea copilului aflat în situație de risc în conformitate cu particularitățile de vârstă, individuale și cu standardele minime de calitate;
 • facilitarea socializării și reintegrării copilului în familia biologică/extinsă și în comunitate;
 • stabilirea și menținerea relațiilor cu serviciile de protecție a copilului din comunitatea în care copilul este reintegrat;

În perioada aflării copilului în centru, angajații din cadrul DMPDC, DPDC de sector conlucrează cu familia copilului, evaluând situația complexă a copilului și familiei acestuia, ulterior, se pregătește dosarul copilului pentru stabilirea formei optime de protecție (plasament planificat după necesitate sau reintegrarea acestuia în familia biologică).

După reintegrarea copilului în familia biologică situația acestuia este monitorizată de către specialiștii din cadrul DPDC de sector.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al DPDC sectorul Ciocana

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de șef al DPDC sectorul Ciocana:

 1. Martînov Stela;
 2. Bezuşca Neli;
 3. Micleuşanu Zinaida;

Proba scrisă se va desfăşura la data de 30.01.2018, cu începere de la orele 13.30, interviul se va desfăşura la data de 30.01.2018, cu începere de la ora 15.00, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului vine cu informații adăugătoare referitor la situația copilului depistat fără supraveghere părintească în stradă

Foto-simbol: google.com

La data de 22.01.2018, specialiștii Direcției pentru protecția drepturilor copilului sectorul Rîșcani (DPDC sect. Rîșcani) s-au autosesizat și s-au deplasat la domiciliu familiei pentru a evalua situația la zi. La momentul vizitei la domiciliu se afla tatăl copiilor și cei 5 copii ai săi. Menționăm că familia respectivă se află la evidența DPDC sect. Rîșcani ca familie numeroasă în care se educă și cresc 8 copii. Condițiile de trai sunt satisfăcătoare, întrucât apartamentul dispune de condițiile necesare.

Tatăl copiilor, precum și 2 copii care au împlinit vârsta majoratului sunt încadrați în câmpul muncii, ceilalți 2 copii își fac studiile în clasa I-a și a IV-a la un liceu din capitală, 3 copii sunt de vârstă preșcolară și frecventează grădinița, iar la moment soția se afla la maternitate, deoarece recent a născut un copil de gen masculin.

În dimineața zilei de 22.01.18, din motiv că tatăl trebuia să supravegheze ceilalți copii de vârstă preșcolară, copilul menționat a fost însoțit la grădiniță de către sora mai mare, după care aceasta a plecat la serviciu. Astfel, se presupune că copilul nu a ajuns în grupă și s-a întors în stradă.

Totodată, specialiștii DPDC sect. Rîșcani au purtat discuții profilactice cu tatăl copiilor și l-au atenționat asupra îndeplinirii corespunzătoare a drepturilor părintești. În aceiași zi specialiștii DPDC sect. Rîșcani s-au deplasat și la sediul grădiniței pentru a discuta cu directoarea instituției și educatoarea grupei pe care o frecventa copilul. Acestea au relatat că la 22.01.18, copilul nominalizat nu a fost condus până în grupă și nu a fost dat în primire educatoarei de sora mai mare.

Situația familiei respective va fi monitorizată periodic de specialiștii DPDC sect. Rîșcani.

Având în vedere că ne aflăm în perioada rece a anului, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului reiterează referitor la procedura aplicată în cazul depistării copiilor fără supraveghere părintească în municipiul Chișinău

Totodată, aducem la cunoștința opiniei publice că autoritatea tutelară teritorială Chișinău dispune de locuri libere în centrele de plasament în cazul depistării copiilor în situație de risc în stradă, precum și de toate cele necesare pentru acordarea asistenței primare.

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului informează opinia publică referitor la situația copilului depistat fără supraveghere părintească pe străzile orașului Chișinău

Luând în considerație situația copilului depistat fără supraveghere părintească în regiunea cartierului Poșta Veche al municipiului, precum și mediatizarea pe rețelele de socializare și de către instituțiile mass-media, vă aducem la cunoștință că copilul se află deja în familie.

Totodată, specialiștii Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Râșcani s-au sesizat și urmează să se deplaseze la domiciliu pentru a evalua situația familiei copilului, ulterior vor întreprinde măsurile necesare în conformitate cu legislația în vigoare.

Concomitent, vă informăm că vom reveni cu informații suplimentare în cel mai scurt timp.

ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de șef al Serviciului social „Asistenţă Personală” (2 unităţi)

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului  anunţă concurs pentru suplinirea funcţieii vacante de Şef al Serviciului social Asistenţă Personală (2 unităţi).

 Atribuţii de serviciu:

 • coordonează activităţile de admitere a beneficiarilor în Serviciu, de evaluare complexă, de elaborare a planurilor individualizate de asistenţă, precum şi semnează acordurile cu beneficiarii;
 • supervizează, monitorizează şi evaluează activitatea asistenţilor personali;
 • elaborează rapoarte periodice privind activitatea Serviciului;
 • colaborează cu specialiştii din cadrul altor servicii implicate direct sau indirect în acordarea de asistenţă beneficiarilor Serviciului.

Cerinţe:

 • studii superioare în domeniul: pedagogiei, psihologiei, asistenţei sociale.
 • experienţă profesională în domeniu cel puţin 3 ani
 • cunoştinţe de operare PC (calculator)
 • în caz de angajare va fi solicitat cazierul juridic

Pentru aplicare vor fi prezentate:

 • Copia Buletinului de identitate
 • Copia Diplomei de studii superioare
 • Copia carnetului de muncă

Date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon: (022) 22-60-98,

CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea şef al Serviciului social asistenţă personală (2 unităţi).

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului prelungeşte termenul concursului până la data de 10.02.2018 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pricipal pentru protecţia copilului aflat în conflict cu legea în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Ciocana

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal pentru protecţia copilului în conflict cu legea din cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Ciocana.

     Scopul general al funcţiei:

Contribuie la prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în sector.

    Sarcinile de bază:

 1. Depistează, ţine evidenţa şi determină situaţia copiilor aflaţi în situaţie de risc, în conflict cu legea;
 2. Întreprinde acţiuni întru prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în sector;
 3. Organizează activitatea şi duce lucrul de secretariat al Consiliului pentru protecţia drepturilor copilului din sector;
 4. Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor statale şi nestatale întru soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate;
 5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia de profil, perfectează răspunsuri, note informative către instanţele ierarhic superioare, în termenii stabiliţi de lege;
 6. Participă în activitatea serviciului de urgenţă socială şi asistenţă stradală, organizată de Direcţia municipală.

     Condiţiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Read the rest of this entry »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului sector Rîşcani

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului sectorul Rîşcani.

     Scopul general al funcţiei:

Exercitarea managementului activităţilor socio-educative comunitare, orientarea, coordonarea şi controlul activităţii pedagogilor din Centrele comunitare pentru copii şi tineri, pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc din CCCT.

     Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea planul de activitate pe segmentul socio-educativ şi comunitar şi instructiv-metodic, sistematizarea planului Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 2. Elaborarea rapoartelor de activitate pe segmentul socio-educativ şi comunitar şi instructiv-metodic, sistematizarea rapoartelor Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 3. Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii pedagogilor din centrele comunitare din sector şi pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc;
 4. Organizează activităţi instructiv-metodice pe segmentul socio-educativ şi comunitar a Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 5. Organizarea şi coordonarea activităţilor socio-educative şi comunitare pentru copii.

Read the rest of this entry »

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor