Arhiva pentru februarie, 2018

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Buiucani

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului sectorul Buiucani.

       Scopul general al funcţiei:

Reprezentarea şi conducerea autorităţii tutelare de sector şi a subdiviziunilor subordonate. Monitorizarea şi controlul respectării standardelor minime de organizare şi funcţionare a sistemului de servicii şi instituţii din sector, care activează în domeniul promovării şi respectării drepturilor copilului, îngrijirii copiilor aflaţi în dificultate şi a celor cu dizabilităţi. Supravegherea respectării drepturilor copilului aflat în dificultate în familia naturală, extinsă sau substitutivă.

       Sarcinile de bază:

Conduce şi organizează activitatea Direcţiei de sector pentru protecţia drepturilor copilului;

Asigură respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia copilului, protecţia socială a familiei şi copilului;

Colaborează, negociază şi încheie acorduri de colaborare cu structurile guvernamentale şi neguvernamentale, organele de resort, întru soluţionarea problemelor beneficiarilor;

Monitorizează activitatea instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale în care sunt plasaţi copii rămaşi fără ocrotire părintească;

 Cerinţe pentru participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

   Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Read the rest of this entry »

Schimb de bune practici în desfășurarea programului de educație parentală „Mellow Parenting”

Astăzi, 15 februarie 2018, șeful interimar al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi și șeful Secției reintegrare familială și adopție, doamna Natalia Terteac, au participat la conferința – Schimb de bune practici în desfășurarea programului de educație parentală „Mellow Parenting”. Evenimentul a fost moderat de formatorii melow parenting din Marea Britanie: Christine Puckering, Racel Tainish și Raquib Ibrahim, care au relatat despre experiența acestora în implementarea programului de educație parentală în următoarele subiecte: violența în familie și trauma, exploatarea atitudinii vis-a-vis de pedeapsa corporală și găsirea metodelor mellow, precum au analizat și rezultatele evaluării programului Mellow Parenting în Republica Moldova. Totodată, participanților li s-a propus spre vizionare filmulețe în care părinții își exprimau opinia referitor la desfășurarea programului de educație parentală.

Conferința s-a desfășurat în cadrul proiectului „Sporirea accesului copiilor cu necesități speciale la servicii comunitare de suport și educație în primii ani de viață” implementat de AO „Parteneriate pentru fiecare copil”.

Read the rest of this entry »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare din cadrul DMPDC

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare din cadrul DMPDC:

 1. Damian-Orhei Marina;
 2. Roşca Iulia;

Proba scrisă se va desfăşura la data de 19.02.2018 cu începere de la orele 13.30, interviul se va desfăşura la data de 19.02.2018, cu începere de la ora 15.00, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în protecţia copilului aflat în conflict cu legea din sectorul Ciocana

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de specialist principal în protecţia copilului aflat în conflict cu legea din sectorul Ciocana:

 1. Morguleac Ana;
 2. Jitari Ianîş;

Proba scrisă se va desfăşura la data de 20.02.2018 cu începere de la orele 13.30, interviul se va desfăşura la data de 20.02.2018, cu începere de la ora 15.00, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Ca reacție la Briefingul de presă organizat de consilierii municipali ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova cu tema: „Ce trebuie să facă cetățenii după ce guvernul a lichidat fondul de susținere socială a populației”, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului vine cu următoarele precizări

Referitor la declarațiile consilierului municipal, doamna Silvia Grigore, precum că DMPDC a cheltuit 30 000 de lei pentru procurarea borcanelor cu cafea și a cutiilor de ciocolate, aducem la cunoștința opiniei publice că de fapt suma totală de 31 677 lei a fost utilizată de subdiviziunile Direcției.

Astfel, reiterăm că în subordinea autorității tutelare Chișinău sunt:

 • 4 centre de plasament (Centrul de plasament pentru copii, Centrul de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche”, Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie și doar Centrul municipal de plasament și reabilitare a copiilor de vârstă fragedă este cu buget separat);
 • 4 servicii specializate (Centrul de zi și socializare a copiilor cu necesități educative speciale „Casa Speranței”, Centrul de recuperare activă și integrare socială a copiilor și tinerilor, Centrul de zi de resocializare și dezvoltare a copiilor cu nevoi speciale „Atenție” și doar Centrul de zi și activități pentru persoane cu dizabilități de intelect „Start” este cu buget separat);
 • Serviciul social „Asistență personală”;
 • Serviciul social asistență parentală profesionistă;
 • Serviciul social Echipa Mobilă;
 • 2 case comunitare pentru copii aflați în situație de risc/pentru copii cu dizabilități;
 • 32 de centre comunitare pentru copii și tineri.

Menționăm că suma respectivă a fost cheltuită pentru organizarea și desfășurarea diverselor activități instructiv-metodice cu participarea specialiștilor structurilor municipiului Chișinău, dar și din afara acestuia, fiind achiziționate în acest scop produse alimentare, apă, ceai, cafea, zahăr, pahare și lingurițe de unică folosință (se anexează).

Cu referire la edificiile aflate în gestiunea DMPDC, relatăm că atât de către Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, cât și de către Asociațiile Obștești Centrul media pentru tineri și „ARTIStudio” au fost adresate demersurile corespunzătoare către Consiliul municipal Chișinău, care, la rândul său, urmează să decidă și să definitiveze relațiile contractuale cu acestea. Concomitent, precizăm că asociațiile obștești nominalizate desfășoară activități cu titlu gratuit, în baza acordurilor de colaborare cu DMPDC, fără a se urmări obținerea cărorva venituri, acestea purtând un caracter social, de dezvoltare a copiilor, de promovare și încurajare a talentelor în rândul copiilor, inclusiv a copiilor aflați în situație de risc, a copiilor separați de părinți și a celor rămași fără ocrotire părintească.

Continuarea lansării în spațiul public a unor învinuiri gratuite, cu bună sau cu rea voință, fără verificarea și pătrunderea în esență a unor anumite acte și acțiuni a autorității tutelare, au un impact negativ, nu doar asupra activității specialiștilor din cadrul sistemului municipal de protecție a copilului, dar și asupra copiilor în relație cu care a fost stabilită o măsură de protecție socială. Dincolo de faptul că prezentarea eronată a informației duce la atingerea demnității personale și aportului profesional al angajațiilor DMPDC, precum și submină încrederea populației, agenților economici, care prin susținerea lor financiară, materială contribuie la îmbunătățirea suportului social acordat categoriilor de copii din evidența DMPDC.

Prin urmare, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului și subdiviziunile acesteia întodeauna au fost deschiși și recunoscători consilierilor municipali, partenerilor, care, nefiind indiferenți față de soarta copiilor rămași fără ocrotire părintească, vin cu diverse sugestii, argumente fondate privind îmbunătățirea calității activității autorității tutelare Chișinău.

Beneficiarii centrelor comunitare pentru copii și tineri au participat la cea de-a II-a ediție a Galei Tineretului Ortodox

Copiii care frecventează centrele comunitare pentru copii și tineri din municipiul Chișinău au participat duminică, 11 februarie, la cea de-a II-a ediție a Galei Tineretului Ortodox. Copiii au fost însoțiți de șeful interimar al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi, pedagogi și conducători de cerc.

Evenimentul a debutat cu slujba Sfintei Liturghii, oficiată de Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca și un sobor de preoți ai Bisericii ”Întâmpinarea Domnului” din incinta Universității de Stat din Moldova, ulterior, în incinta Sălii cu Orgă s-a desfășurat partea festivă a Galei Tineretului Ortodox, iar pe scenă au evaluat și grupurile de dansatori din cadrul centrelor comunitare.

Activitatea s-a desfășurat în cadrul parteneriatului dintre DMPDC și Direcția Mitropolitană.

Gala s-a finalizat cu decernarea diplomelor și distincțiilor.

 

În atenția opiniei publice!

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului are un nou partener – Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

Astăzi, 08 februarie 2018, șeful interimar al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi și decanul Facultății Psihologie și Psihopedagogie Specială a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Angela Verdeș au încheiat un acord de colaborare între DMPDC și FPPS.

Prezentul acord are drept scop facilitarea și promovarea schimburilor de experiență între părți în domeniul academic, aplicativ și de cercetare în arii comune. Totodată, ambele părți și-au asumat responsabilitatea să realizeze în termen obiectivele comune din planul de acțiuni.

Parteneriatul reprezintă colaborarea în implementarea activităților/proiectelor comune în scopul realizării obiectivelor statutare, protecția copilului, educația persoanelor cu dizabilități în scopul integrării sociale, elaborarea programelor speciale, curricule metodico-didactice, științifico-metodice, desfășurarea stagiilor de practică a studenților, organizarea acțiunilor de voluntariat, promovarea absolvenților pentru angajarea în câmpul muncii.

Inițiere în specialitatea de asistent personal

Astăzi, 06.02.2018, în incinta sălii de ședințe a Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului s-a desfășurat un seminar de instruire destinat asistenților personali noi angajați în Serviciul social „Asistență personală”. Doamna Natalia Terteac, șeful Secției reintegrare familială și adopție din cadrul DMPDC a adus la cunoștință asistențiilor personali informații utile cu referire la Serviciul social „Asistență personală”. Doamna Tatiana Plucci, coordonator de serviciu, le-a comunicat angajaților despre legislația în vigoare, precum și atribuțiile asistentului personal, ulterior, doamna Elena Tomița, pedagog organizator serviciu resurse umane al DMPDC, a informat participanții cu privire la activitatea asistenților personali conform Codului Muncii al Republicii Moldova, iar doamna Anna Colomița a instruit noii angajați cu privire la modalitatea completării rapoartelor lunare.

Instruirea s-a finalizat cu acordarea certificatelor de inițiere în specialitatea de asistent personal noilor angajați.

Read the rest of this entry »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare în cadrul DMPDC.

Scopul general al funcţiei:

Exercitarea managementului activităţilor socio-educative comunitare, orientarea, coordonarea şi controlul activităţii pedagogilor din Centrele comunitare pentru copii şi tineri, pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc din CCCT.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea planul de activitate pe segmentul socio-educativ şi comunitar şi instructiv-metodic, sistematizarea planului Direcţiei pentru protecția drepturilor copilului;
 2. Elaborarea rapoartelor de activitate pe segmentul socio-educativ şi comunitar şi instructiv-metodic, sistematizarea rapoartelor Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 3. Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii pedagogilor din centrele comunitare din sector şi pedagogilor responsabili de segmentul social şi conducătorilor de cerc;
 4. Organizează activităţi instructiv-metodice pe segmentul socio-educativ şi comunitar a Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului;
 5. Organizarea şi coordonarea activităţilor socio-educative şi comunitare pentru copii.

Condițiile de participare la concurs:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Read the rest of this entry »

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor