Arhiva pentru martie, 2018

Seminar pentru specialiștii recent angajați

Astăzi, 16.03 2018, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a organizat cel de-al doilea seminar de instruire pentru noii angajaţi ai sistemului de protecţie a copilului din municipiul Chişinău, având drept scop familiarizarea cu sistemul şi formele de protecţie a copilului în mun. Chişinău, precum şi cu aspectele legislative ce reglementează acest domeniu.

Seminarul a inițiat cu cuvântul de salut al șefului adjunct al DMPDC, doamna Cristina Aparatu, ulterior, au fost puse în discuţie mai multe subiecte  utile pentru specialişti, precum istoricul creării Direcţiei şi dezvoltării tuturor serviciilor existente în sistemul de protecţie a copilului, precum și legislația cu privire la domeniul protecția copiluui, informaţie prezentată de doamna Valentina Canariov – şefa Serviciului monitorizare, sinteză şi strategii din cadrul DMPDC.

De instruiri în total au beneficiat 39 de persoane.

Read the rest of this entry »

Instruire continuă destinată asistenților parentali profesioniști

Astăzi, 15 martie 2017, Serviciul asistență parentală profesionistă din subordinea Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului în parteneriat cu Filiala Fundației Children’s Emergency Relief International (CERI) din Moldova a organizat o instruire continuă destinată asistenților parentali profesioniști „Particularitățile de vârstă ale adolescenților și preadolescenților”. „Lucrul cu copiii ce manifestă comportament dificil”. În cadrul instruirii doamna,Tatiana Mînăscurtă, psiholog Fundația „CERI” a familiarizat asistenții parentali profesioniști cu particularitățile de vârstă ale adolescenților și preadolescenților și le-a oferit informații utile cu referire la identificarea tulburărilor de comportament a copiilor. Doamna Olga Zaharia, manager SAPP le-a oferit participanților un chestionar pentru completare. La finele activității doamna Valentina Canariov, șef serviciu monitorizare, sinteză și strategii din cadrul DMPDC, le-a decernat asistenților parentali profesioniști certificate de participare și a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în organizarea instruirii.

Amânarea desfășurării probei scrise și a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcției publice vacantă de șef al DPDC sectorul Buiucani

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului anunță amânarea desfășurării probei scrise și a interviului din data de 20 martie 2018 în cadrul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Buiucani.

Data și ora desfășurării concursului vor fi anunțate preventiv pe site-ul www.dmpdc.md.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al DPDC sectorul Buiucani

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de şef al DPDC sectorul Buiucani:

 1. Oceretnîi Sergiu;
 2. Bezuşca Neli;
 3. Jitari Ianîş;
 4. Ciobanu Igor;
 5. Mija Olesea;
 6. Plotnic Serghei.

Proba scrisă se va desfăşura la data de 20.03.2018 cu începere de la orele 10.00, interviul se va desfăşura la data de 20.03.2018, cu începere de la ora 11.45, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Specialiștii Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului au participat la trainingul cu genericul: „Cunoaște, iubește, acționează – împreună pentru viață!”

Luând în considerație colaborarea fructuoasă dintre direcția mitropolitană și autoritatea tutelară Chișinău, precum și alte activități desfășurate în parteneriat, reprezentanții Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului au participat la trainingul pentru viaţă cu genericul „Cunoaște, iubește, acționează – împreună pentru viață!”. Trainingul a fost susținut de Alexandra Nadane, președinta Asociației „Studenți pentru viață” din București în parteneriat cu Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove.

Formatorul, Alexandra Nadane, a abordat numeroase aspecte referitoare la criza de sarcină, sindromul post-avort, sprijinirea femeilor care au trecut prin criza de sarcină, istoria mișcării pentru viață. „Ne dorim ca prin activitățile pe care le vom desfășura în România și în Republica Moldova să transmitem mesajul că viaţa fiecărei persoane are o valoare infinită, iar societatea are de câştigat dacă sprijină femeile aflate în criză de sarcină şi protejează viaţa copiilor nenăscuţi”, – a spus Alexandra Nadane, pre­ședinta Asocia­ției „Studenți pentru viață” din București.

Mitropolia Moldovei va susţine Marşul pentru viaţă 2018, organizat în ziua de sâmbătă, 24 martie 2018, în numeroase oraşe din ţară, pentru a accentua importanţa vieți și a familiei.

Sursa-foto: altarulcredintei.md

Mesajul de felicitare a șefului interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii

Stimate doamne,

Cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii Vă exprim cele mai calde și sincere urări de sănătate, bucurii și gânduri senine.

8 martie este ziua în care scoate în evidență rolul primordial pe care îl are femeia în societate, dar și în sistemul de protecție a copilului din municipiul Chișinău.

Voi sunteți cele care acordați grijă, protecție, educație, atenție și multă dragoste copiilor rămași fără ocrotire părintească, astfel Vă concentrați toate eforturile ca fiecare copil din serviciile DMPDC să simtă că trăiește într-o familie.

Acest eveniment reprezintă o deosebită ocazie să îmi expun mulțumirea și recunoștința pentru contribuția considerabilă pe care o aveți în consolidarea autorității tutelare Chișinău, iar calitățile Voastre personale și profesionale au demonstrat încă o dată că în sistemul de protecție a copilului fără noblețe și bunătate nu poate activa nimeni.

Sunt ferm convinsă că împreună am devenit pilonul de sprijin pentru copii și am reușit să câștigăm încrederea și căldura lor. Aprecierea beneficiarilor ne motivează să mergem înainte, să implementăm mai multe proiecte și să creăm servicii pentru dezvoltarea acestora.

Dragi femei!

Să Vă Binecuvânteze Bunul Dumnezeu cu generozitate, iubire și multe realizări frumoase, iar primăvara lui 2018 să Vă inunde cu mireasma incântătoare a florilor sale.

Cu respect,

Şef interimar al Direcţiei,

Rodica TEREHOVSCHI

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcției vacante de psihopedagog din cadrul Casei comunitare pentru copii cu dizabilităţi severe

Denumirea funcţiei: Psihopedagog

Scopul general al funcţiei: Desfăşoară activităţi de stimulare senzorio-motorie, cognitivă si de limbaj, de educaţie şi reabilitare comportamentală pentru copii;

Atribuțiile de serviciu și responsabilitățile:

 • Utilizează terapii specifice psihopedagogice adecvate fiecărui copil;
 • Desfăşoară activităţi de educaţie şi reabilitare comportamentală precum şi terapii specifice pentru copii;
 • Colaboreaza cu ceilalţi specialişti şi cu alţi angajaţi în vederea evaluării, desfăşurării de programe de consiliere şi terapii specifice psihopedagogice; Elaborează recomandări psihopedagogice menite să faciliteze progresul copilului în toate ariile de dezvoltare;
 • Face rapoarte privind progresele fiecărui copil în parte, în urma şedinţelor individuale sau de grup;
 • Asigură supravegherea copiilor;
 • Participă la activităţile de educaţie non-formală;
 • Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă;
 • Participă la cursurile de formare;
 • Acordă îngrjirile zilnice grupului copii din centru, menţinând un mediu relaxant şi stimulativ pentru dezvoltarea copiilor pe toate planurile : fizic, intelectual şi socio-emoţional; Însoţeşte copiii la masă;
 • Interacţionează cu copiii în timpul îngrijirii;
 • Încurajează autonomia copiilor în timpul îngrijirilor în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilităţilor de autoîngrijire ; Asigură securitatea mediului atât în interior, cât şi în exterior, identificând şi semnalând pericolele potenţiale;

Read the rest of this entry »

Mesajul de felicitare al șefului interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi, cu ocazia sosirii primăverii

Stimaţi colegi, parteneri, APC, APL,

Cu prilejul sosirii primăverii Vă exprim cele mai sincere și calde urări de sănătate, dârzenie și prosperitate.

Fie ca acest început mirific de primăvară să Vă mângâie duios coardele sufletului, să vă deschidă noi oportunități de colaborare și să Vă ofere entuziasm în realizarea scopurilor propuse.

Sunt bucuroasă că am reușit să aduc speranță în inimile beneficiarilor din sistemul de protecție a copilului din municipiul Chișinău, astfel, fiind alături de copii, cărora uneori le ținem locul părinților, am identificat necesitățile acestora și împreună cu echipa am depus eforturi pentru îmbunătățirea calității serviciilor prestate.

Minunea renașterii să Vă vibreze în acordurile dragostei de viață! O primăvară fericită!

Cu respect,

Şef interimar al Direcţiei,

Rodica TEREHOVSCHI

Activitate de totalizare a rundelor de seminare: „Promovarea valorilor naţionale prin intermediul mijloacelor şi metodelor artelor marţiale (lupta GRO-DO) ca element al educaţiei fizice”

Federaţia Naţională de Luptă GRO-DO din Republica Moldova în colaborare cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a organizat o activitate artistică de totalizare a rundelor de seminare educativ-formative, desfășurate în perioada 19-23 februarie 2018, pentru beneficiarii Centrelor de plasament din municipiul Chişinău, având drept scop diseminarea aspectelor educaţionale ale practicării luptei GRO-DO, promovarea modului sănătos de viaţă, ajustarea devierilor de comportament la complexul de bune maniere, precum şi integrarea copiilor în societatea modernă prin elementele educaţionale şi spirituale ale luptei GRO-DO.

În cadrul evenimentului, șeful interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi, a adresat un mesaj de felicitare pentru toți copiii care s-au implicat activ la seminare: „Exercițiile fizice sunt la fel de importante în viață ca apa, aerul, lumina și hrana, iar o minte sănătoasă se dezvoltă într-un corp sănătos. Este esențial să mențineți acest echilibru pe parcursul vieții…”.

Totodată, la inițiativa administrației DMPDC o beneficiară care își sărbătorea ziua de naștere a avut parte de o surpriză neașteptată a fost invitată în scenă, astfel, toți cei prezenți la eveniment i-au cântat „La mulți ani”.

La finele activității beneficiarilor li s-a adresat o diplomă pentru participare activă în desfășurarea activităților sportive, interes sporit manifestat în promovarea și valorificarea prodigioasă a artei Luptei GRO-DO.

Read the rest of this entry »