Arhiva pentru aprilie, 2018

Administrația Direcției participă la Forumul municipal al tinerilor din Chișinău

Astăzi, 21 aprilie 2018, șeful interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc, împreună cu șeful Secției reintegrare familială și adopție, doamna Natalia Terteac, și pedagogul organizator responsabil de protecția copilului aflat în conflict cu legea, domnul Ianâș Jitari, participă la Forumul municipal al tinerilor din Chișinău. În cadrul forumului sunt tratate diverse subiecte, precum: prezentarea rezultatelor sondajului sociologic cu participarea tinerilor în vederea identificării necesităților, aspiraților și dificultăților cu care se confruntă tinerii din municipiul Chișinău, prioritizarea obiectivelor și identificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemelor identificate, responsabilizarea tinerilor în scopul implicării active în elaborarea și implementarea politicilor publice în domeniu.

Vizita viceprimarului municipiului Chișinău, domnul Ruslan Codreanu, în cadrul Serviciului social ,,Casa comunitară”

La data de 20 aprilie 2018, viceprimarul municipiului Chișinău, domnul Ruslan Codreanu și șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, doamna Lucia Caciuc, au vizitat Serviciul social ,,Casa comunitară”.
În cadrul vizitei domnul Codreanu s-a familiarizat cu condițiile de viață a celor 10 copii cu dizabilități severe, care trăiesc în centru, ulterior, a purtat discuții cu angajații serviciului despre dificultățile și problemele cu care se confruntă.
Serviciul social „Casa comunitară” este destinat copiilor cu necesități speciale severe, care necesită asigurarea continuă a condiţiilor minime de existenţă, protecţie, îngrijire şi asistenţă, pentru a se dezvolta şi a se încadra în comunitate. 

Întrevedere cu Asociația Obștească ,,Inițiativa Pozitivă”

Astăzi, 19 aprilie 2018, șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, doamna Lucia Caciuc, a avut o întrevedere cu președintele Asociației Obștești ,,Inițiativa Pozitivă”, doamna Aliona Gârbu. În cadrul întrevederii s-a pus în discuție posibilitățile de inițiere a unui parteneriat între ambele instituții, totodată, doamna Gârbu, a vorbit despre serviciile pe care le prestează AO ,,Inițiativa Pozitivă”, menționând, în special, despre serviciul ,,Clinica mobilă”, care oferă următoarele servicii: consilierea și testarea HIV și ITS (hepatita C și sifilis), referirea la terapia ARV (pentru beneficiarii HIV – pozitiv), oferirea echipamentelor sterile de injectare, prevenirea cazurilor de supradozaj, terapia de substituție cu metadonă, ș. a.

Șeful interimar al DMPDC a salutat inițiativa reprezentanților asociației obștești de a colabora în domeniul prevenirii abuzului de stupefiante, alcool, violenței domestice, a infecțiilor sexual-transmisibile.

În viitorul apropiat, reprezentanții AO ,,Inițiativa Pozitivă” urmează să organizeze o activitate în incinta DMPDC, unde vor fi prezentate serviciile pe care le desfășoară, concomitent, ambele părți lucrează și la încheierea unui acord de colaborare.

,,Inițiativa Pozitivă” reprezintă o reţea a organizaţiilor neguvernamentale cu o experienţă bogată în domeniul HIV, care prestează servicii cu risc sporit de infectare a populației, persoanelor care trăiesc cu HIV, UDI, femeilor şi copiilor HIV+ sau afectați de HIV.

Read the rest of this entry »

Ședința lărgită a subdiviziunilor și serviciilor din cadrul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului

Astăzi, 13 aprilie 2018, șeful interimar al DMPDC, doamna Lucia Caciuc, a convocat ședința lărgită cu participarea șefilor Direcților pentru protecția drepturilor copilului de sector, managerilor centrelor de plasament și de zi, managerului APP/SSAP, directorilor Caselor Comunitare pentru copii cu dizabilități și pentru copii în situație de risc.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la organizarea sărbătorilor: Ziua Internațională a Familiei și Ziua Internațională a Copiilor. Identificarea propunerilor și sugestiilor

2.  Protecția antiincendiară în subdiviziunile și serviciile DMPDC

3. Perfectarea documentației în centrele de plasament conform actelor normative în vigoare.

Read the rest of this entry »

Examinarea bugetului pe anul 2018 a centrelor de plasament

Astăzi, 11 aprilie 2018, s-a desfășurat ședința de lucru cu privire la examinarea bugetului pe anul 2018, alocat pentru funcționarea centrelor de plasament din subordinea Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului. La ședință au participat șeful interimar al DMPDC, doamna Lucia Caciuc; șeful adjunct, domnul Vadim Vacarciuc; șeful secției evidență contabilă și analiză economică, doamna Ecaterina Șevcenco; economistul, doamna Angela Todorov și managerii Centrului pentru reabilitare socială „Casa Gavroche”, Serviciului social casa comunitară pentru copii aflați în situații de risc, Serviciului social „Casa comunitară”, Centrului de plasament pentru copii, Centrului pentru Copilărie, Adolescență și Familie.

Read the rest of this entry »

Vizite de documentare în cadrul Centrului de plasament pentru copii și Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie

Astăzi, 11.04.2018, șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, doamna Lucia Caciuc, împreună cu șeful adjunct al DMPDC, domnul Vadim Vacarciuc, au efectuat vizite inopinate în cadrul Centrului de plasament pentru copii și Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie din subordinea autorității tutelare din mun. Chișinău. În cadrul vizitei de documentare administrația DMPDC au verificat condițiile de trai a copiilor, alimentația, au examinat meniul, curățenia, starea depozitelor, precum și salubrizarea teritoriilor adiacente instituțiilor, ș. a.

În discuție cu managerii centrelor au fost abordate probleme și dificultăți cu care se confruntă, ulterior, doamna Caciuc a propus managerilor să se întrunească în ședințe de lucru pentru discuții și identificarea soluțiilor.

Centrul de plasament pentru copii (cu capacitatea – 20 de locuri) și Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie (cu capacitatea – 17 locuri) desfășoară activități în vederea asigurării protecției temporară a copilului aflat în situație de risc, socializarea, reabilitarea și (re)integrarea acestuia în familia biologică, precum și formarea abilităților de autoservire și a deprinderilor de viață.

Read the rest of this entry »

S-a desfășurat ședința Comisiei municipale de atestare a cadrelor didactice

Astăzi, 10 aprilie 2018, în sala de ședințe a Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului s-a desfășurat ședința Comisiei municipale de atestare a cadrelor didactice. În cadrul ședinței au participat șeful interimar al DMPDC, doamna Lucia Caciuc, președinții și secretarii Comisiilor de atestare a cadrelor didactice de sector/teritoriale. La ședință s-a discutat despre ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 62 din 23 ianuarie 2018 cu privire la aprobarea regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din serviciile de asistență psihopedagogică, ulterior, doamna Iulia Roșca, specialist principal în problemele socio-educative comunitare, a evidențiat importanța ordonării actelor în portofoliu, precum și completarea și elaborarea corectă a acestora.

Read the rest of this entry »

Administrația DMPDC a semnat contractul colectiv de muncă

Astăzi, 5 aprilie 2018, în incinta Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului s-a desfășurat o ședință de lucru cu privire la încheierea contractului colectiv de muncă a angajaților din cadrul DMPDC. La ședință au participat șeful interimar al DMPDC, doamna Lucia Caciuc, președintele Comitetului sindical al DMPDC, doamna Valentina Volontir, precum și angajații din aparatul Direcției. În cadrul ședinței au fost puse în dezbatere prevederile contractului colectiv de muncă, facilitățile de care pot beneficia angajații, drepturile și obligațiunile angajaților ce decurg din raporturile de muncă conform legislației în vigoare. Activitatea s-a finalizat cu semnarea contractului colectiv de muncă dintre administrație (șeful interimar al Direcției) și președintele Comitetului sindical DMPDC.

Read the rest of this entry »

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului a încheiat un acord de colaborare cu Colegiul pedagogic „Alexei Mateevici”

Astăzi, 5 aprilie 2018, șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, doamna Lucia Caciuc, a semnat un acord de colaborare cu directorul adjunct instruire practică și producere în cadrul Colegiului pedagogic „Alexei Mateevici” din municipiul Chișinău, domnul Veaceslav Botea.

Conform acordului, părțile semnatare vor coopera în vederea organizării, efectuării și evaluării stagiilor de practică a elevilor în cadrul DMPDC. Acordul stabilește, de asemenea, cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de practică pentru consolidarea cunoștințelor teoretice, formarea abilităților practice ale elevului pentru aplicarea acestora în activitate.

Copiii din serviciile Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului dau startul sărbătorilor de Paște

Astăzi, 4 aprilie 2018, a fost inaugurată expoziția pascală cu vânzări a lucrărilor confecţionate manual de copiii din familii social-vulnerabile, aflaţi în situaţii de risc, rămași fără ocrotire părintească care frecventează Centrele comunitare pentru copii și tineri, Centrele de zi specializate, Serviciul social „Asistență personală” sau copiii care se află în plasament în Centrele de plasament, Serviciul asistență parentală profesionistă. Expoziția a fost vernisată de primarul general interimar al municipiului Chișinău, doamna Silvia Radu, viceprimarul, domnul Ruslan Codreanu, șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, doamna Lucia Caciuc și șeful adjunct al DMPDC, doamna Cristina Aparatu.

Reiterăm că evenimentul a fost organizat de Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în colaborare cu Primăria municipiului Chișinău, cu scopul de a promova tinerele talente şi oferirea șanselor egale și nondiscriminării, precum și evidențierea eforturilor depuse de specialiștii care activează în centrele comunitare pentru copii și tineri, centrele de zi specializate și centrele de plasament din municipiul Chișinău.

Read the rest of this entry »

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor