Arhiva pentru iunie, 2018

Seminar informativ destinat studenților Facultății Sociologie și Asistență Socială și elevilor de la Colegiul ,,Alexei Mateevici”

Seminarul instructiv a avut loc în scopul desfășurării stagiului de practică a studenților și elevilor în serviciile DMPDC și a inițiat cu cuvântul de salut al șefului interimar al DMPDC, doamna Lucia Caciuc, ulterior, șeful Serviciului monitorizare, sinteză și strategii, doamna Valentina Canariov a familiarizat stagiarii cu formele de protecție a sistemului de protecție a copilului din municipiul Chișinău. Discuția s-a desfășurat interactiv, stagiarii acordând întrebări formatorului, totodată, aceștia au rămas perplecși de diversitatea serviciilor din subordinea DMDPC.

Întrevedere cu ambasadorul Italiei în Republica Moldova

Astăzi, 15 iunie 2018, șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, doamna Lucia Caciuc, a avut o întrevedere cu ambasadorul Italiei în Republica Moldova, doamna Valeria Biagiotti. În cadrul ședinței au fost puse în discuție modalitățile de plecare a copiilor din serviciile DMPDC în familiile gazdă din Italia, prelungirea acordului de colaborare cu Asociația de Voluntariat PUER Onlus cu sediul legal la Roma, preluarea experienței Italiei în soluționarea problemei copiilor depistați în situație de risc în stradă, precum și intensificarea colaborării dintre ambele instituții în vederea dezvoltării serviciilor sociale.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de contabil

 1. Scopul general al funcţiei:

Asigurarea evidenței contabile, relaţii cu trezorăria şi terţi, evidenţa cheltuielilor şi executării bugetului în conformitate cu Legea contabilităţii RM nr.113 din 27.04.2007, Instrucțiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituțiile publice nr.216 din 20.02.2017 şi alte acte normative în vigoare.

2. Sarcinile de bază:

1.Asigură calcularea salariului angajaților Direcţiei municipale şi subdiviziunilor acesteia.

2.Asigură si gestionează în mod eficient întregul patrimoniu al Direcţiei;

3.Evaluează, monitorizează corectitudinea executării bugetului aprobat, respectării actelor normative în domeniu;

4.Organizează instruirea metodică a specialiștilor responsabili de gestionarea bunurilor materiale din subdiviziunile Direcţiei municipale;

3. Condiții de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 8. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

   4. Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

   Studii: superioare în domeniul economic.
 Experienţă profesională: preferabil minimum 1 an în domeniu..

   Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet, 1C;

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Read the rest of this entry »

Zi glorioasă pentru Polina, fetița găsită acum un an fără supraveghere la poarta Pieții Centrale din municipiul Chișinău

Astăzi, aceasta împreună cu asistentul parental profesionist și-au luat rămas bun de la specialiștii Direcției, care au întreprins acțiunile de rigoare în vederea identificării unei rude din partea tatălui din regiunea Celeabinsk, Federația Rusă ce și-a exprimat acordul să instituie tutela asupra copilului. Polina va fi însoțită în Federația Rusă de către domnul Valeriu Catană și preluată de tutorele și de șeful Autorității tutelare regiunea Celeabinsk. Șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului a exprimat mulțumiri tuturor celor care au depus eforturi pentru identificarea rudelor Polinei, contribuind, astfel, la reintegrarea copilului în familia extinsă. De menționat și parteneriatul solid dintre Autoritatea tutelară Chișinău și Autoritatea tutelară din regiunea Celeabinsk, datorită căruia a fost posibilă soluționarea cu succes a situației Polinei. În cel mai scurt timp copilul își va cunoaște familia, va fi înconjurat de dragoste, afecțiune și căldură. Noi îi dorim o copilărie fericită și realizarea tuturor viselor!

Vizite de documentare la Tabăra de odihnă „Alunelul”

Șeful Secției reintegrare familială și adopție, doamna Natalia Terteac, împreună cu specialistul principal în tutelă/curatelă, doamna Ana Cușnir din cadrul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului au evaluat situația copiilor din evidența DMPDC, care se odihnesc la Tabăra de odihnă „Alunelul”. 

Explozie de culoare în curtea DMPDC

Curtea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului a prins culoare la propriu datorită voluntarilor care au pictat pereții. În acest context, DMPDC exprimă mulțumiri tuturor celor care au contribuit la amenajarea curții, astfel, beneficiarii Direcției vor fi plăcut surprinși, când vor păși pragul instituției, să privească pe pereți cele 4 anotimpuri ale anului redate prin culorile copilăriei.

Desfășurarea campaniei de informare a societății cu privire la proiectul „Bunicii Grijulii”

În vederea asigurării continuității procesului de implementare a proiectului „Bunicii Grijulii”, la data de 06.06.2018, angajații Secției Securitate Publică a IP Botanica, de comun cu reprezentanții Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului sect. Botanica, au desfășurat o campanie de sensibilizare a populației pentru vârsta a treia cu prevederile proiectului sus vizat. Activitatea s-a desfășurat pe str. Trandafirilor și în parcul de distracții. Persoanele în etate prezente le-au fost înmânate pliante de către copii și de către Președintele AO ,,Bunicii Grijulii” sect. Botanica, dna Raisa Rusu. La activitate au participat circa 80 copii din cadrul Centrelor Comunitare pentru Copii și Tineri a DPDC Botanica.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil