Arhiva pentru iulie, 2018

Ședința operativă lărgită a subdiviziunilor și serviciilor din cadrul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului

Astăzi, 27 iulie 2018, în cadrul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului se desfășoară ședința operativă lărgită cu participarea șefului interimar, șefilor DPDC de sector, managerilor centrelor de plasament și de zi, managerului APP/SSAP/Echipa Mobilă, directorilor Caselor Comunitare pentru copii cu dizabilități/ pentru copii în situație de risc.

ORDINEA DE ZI:

 1. Cu privire la copiii care s-au odihnit la taberele de odihnă „Alunelul” și „Cireșarii”.

Raportor: Ana Cușnir

Specialist principal în tutelă/curatelă

 1. Cu privire la stabilirea statutului de copil rămas fără ocrotire părintească.

Raportor: Ana Cușnir

Specialist principal în tutelă/curatelă

 1. Prezentarea totalurilor Concursului ecologic „Arată că îţi pasă!”.

Raportor: Lucia Caciuc

Șef interimar DMPDC

 1. Diverse

Raportor: Şefii DPDC

Managerii serviciilor

Read the rest of this entry »

Anunț cu privire la prelungirea termenului-limită de depunere a dosarelor

În legătură cu neprezentarea candidaților la concursul cu privire la ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în protecția familiei în cadrul DMPDC, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului anunță prelungirea concursului.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de manager la Serviciul social „Echipa Mobilă”

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de manager la Serviciul social „Echipa mobilă”

Scopul general al funcţiei:

Şeful Serviciului social „Echipă mobilă” este un specialist în domeniul social cu competenţe teoretice şi experienţă practică de lucru, ce are ca scop organizarea şi monitorizarea serviciului social ”Echipă mobilă”. Şeful Serviciului social „Echipă Mobilă” administrează serviciul creat pe lângă Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului ce asigură prestarea serviciilor sociale persoanelor cu dizabilităţi din localităţile municipiului. Şeful Serviciului se conduce în activitatea sa de:

 1. Prevederile Constituţiei Republicii Moldova;
 2. Legea asistenţei sociale nr. 547-XV din 25.12.2003;
 3. Legea cu privire la serviciile sociale Nr.123 din 18.06.2010;
 4. Legea cu privire la ratificarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 166 din 09.07.2010;
 5. Legea cu privire la aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013) Nr.169 din 09.07.2010;
 6. Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi Nr. 60 din 30.03.2012;
 7. Hotărârea Guvernului n722 din 22.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi Standardele minime de calitate.

Read the rest of this entry »

ANUNŢ pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social în cadrul Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului  anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de Asistent social (2 unităţi).

                                                                                                                                   Atribuţii de serviciu:

 1. Elaborează planul individual de asistenţă a copilului înainte de plasarea acestuia în serviciu, conform rezultatelor evaluării necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului;
 2. Realizează potrivirea competenţelor profesionale, a termenelor şi condiţiilor în care a fost aprobat asistentul parental profesionist cu necesităţile de asistenţă şi devoltare ale copilului;
 3. Pregătirea psihologică a familiei şi a copilului spre reintegrare şi monitorizarea acestora în perioada postreintegrare;
 4. Organizează activităţi cu beneficiarii serviciului APP (seminare, mese rotunde, şcoli de vară ect.);
 5. Elaborează rapoarte periodice privind serviciului APP.

Cerinţe:

 • studii superioare în domeniul: pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei, asistenţei sociale;
 • experienţă profesională în domeniu cel puţin 1 an;
 • cunoştinţe de operare PC (calculator).

Pentru aplicare vor fi prezentate:

 • Copia Buletinului de identitate;
 • Copia Diplomei de studii superioare;
 • Carnetul de muncă.

Date de contact: Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon:

(022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea „asistent social responsabil de serviciul asistenţă parentală profesionistă”.

Oferă căldură și grijă unui copil rămas fără ocrotire părintească

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfășurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în protecția familiei din cadrul DMPDC

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de specialist în protecția familiei din cadrul DMPDC:

 1. Mucan Irina;
 2. Proca Diana;
 3. Creanga Liliana;

Proba scrisă se va desfăşura la data de 24.07.2018, cu începere de la orele 09.30, interviul se va desfăşura la data de 24.07.2018, cu începere de la ora 10.30, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Vizită de studiu în județul Iași, România

La data de 19 iulie 2018, reprezentanții Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului și CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie au efectuat o vizită de studiu în județul Iași, România, pentru a se familiariza cu serviciile destinate copiilor depistați în situație de risc pe străzile din localitățile județului Iași. Membrii grupului de lucru au fost însoțiți în servicii de doamna Corina Mighiu, coordonator de programe al Asociației Obștești „Salvați Copii”, Filiala Iași.

În cadrul vizitei membrii grupului de lucru au avut o întrevedere cu specialiștii Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, unde doamna director adjunct, Niculina Karacsony a făcut o prezentare a serviciilor existențe în județul Iași, care este procedura aplicată din momentul depistării copiilor în stradă și oferirea asistenței necesare în vederea protecției acestora, a descris profilul specific al profesioniștilor care lucrează cu această categorie de copii, cum funcționează mecanismul intersectorial de cooperare în România, mecanismul de funcționare a membrilor echipei mobile stradale, totodată, a menționat și despre aspectele legislative care reglementează acest domeniu.

Șeful interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc, a intervenit cu diverse întrebări, întrucât în municipiul Chișinău problema copiilor depistați în stradă este acută, iar specialiștii DMPDC se află în imposibilitate de a le oferi acestor copii o formă de protecție potrivită, care ar contribui la producerea unor modificări semnificative în comportamentul copiilor având în vedere că nu există astfel de servicii specializate.

Prin urmare, în viitorul apropiat urmează să fie deschis în municipiul Chișinău un serviciu de zi pentru asistența copiilor depistați fără supraveghere în stradă, iar experiența României la acest capitol ar oferi un suport major în implementarea rigorilor necesare pentru constituirea serviciului respectiv.

După finalizarea întâlnirii cu reprezentanții DGASPC, delegația Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului au mers în vizite de informare privind activitatea serviciilor: Centrul de primire în regim de urgență și copiii străzii, Serviciul rezidențial pentru copilul care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal, Complexul de servicii comunitare „Sf. Nicolae”, Complexul de Servicii Sociale „Mihai Sadoveanu”. În serviciile menționate membrii grupului de lucru al DMPDC au fost familiarizați cu aspecte importante ce țin de numărul specialiștilor, precum și despre pregătirea profesională specializată pe care ar trebuie să o aibă în lucru cu copiii cu comportament deviant sau cei cu risc de abandon școlar, dotarea serviciului cu dormitoare, băi, bucătărie, sală de sport și de festivități, cameră de joc, organizarea activităților culturale pentru educarea copiilor, consolidarea parteneriatului dintre instituția rezidențială și școală.

Vizita s-a finalizat cu o ședință de evaluare și concluzii asupra celor văzute, la care au participat delegația DMPDC și reprezentanții Asociației Obștești „Salvați Copiii”. În cadrul ședinței membrii grupului de lucru au fost informați despre o practică de succes implementată de reprezentanții asociației cu privire la apropierea specialiștilor de acești copii rebeli pentru a-i atrage ulterior în servicii și a avea posibilitatea de a le oferi suportul necesar în vederea reabilitării sociale ale acestora, școlarizarea copiilor, integrarea în comunitate. Colegii români din județul Iași s-au referit la oferirea asistenței copiilor în stradă de către specialiști (asistenți sociali, lucrători sociali, psihologi) prin jocuri, discuții, ș. a, în mediul lor de existență, fără a fi constrânși de circumstanțe în care ei să se simtă amenințați sau obligați să însușească anumite atitudini/valori. Acest proces trebuie să se desfășoare treptat și benevol, este primordial ca specialistul să-i câștige încrederea copilului, ca ulterior copilul să manifeste interes, receptivitate, deschidere în procesul reabilitării lui și reintegrării lui sociale.

Petru Dodu – medicul rezident care și-a împărtășit cu mult curaj povestea vieții beneficiarilor serviciilor DMPDC: „Eram foarte dornic să învăț, dar nu aveam posibilitate, luam o foaie de hârtie, o mâzgăleam și îi arătam mamei ce am scris”

Pe Petru Dodu l-am cunoscut acum câteva săptămâni în cadrul unei întrevederi cu șeful interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc, fiind invitat de către managerul Serviciului asistență parentală profesionistă, doamna Olga Zaharia, pentru a discuta posibilitatea organizării unei întâlniri de suflet cu copiii din centrele de plasament. Astăzi, l-am găsit pe Petru rătăcind plin de emoție printre rafturile inundate de cărți ale Bibliotecii Municipale B. P. Hașdeu și așteptând să sosească copiii pentru a le împărtăși file din istoria vieții lui. O poveste realistă, expusă cu sinceritate, cu amintiri și regrete, dar cel mai important o lecție de viață pentru fiecare. Petru și-a început discursul cu o modestie deosebită, fiind încurajat de șeful interimar al DMPDC, doamna Lucia Caciuc, care i-a fost alături pe parcursul evenimentului intervenind cu întrebări.

Petru este un fost beneficiar al serviciilor de plasament, a studiat Medicina Generală la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, este medic rezident în cadrul AMT Botanica, urmează să devină lector în cadrul Colegiului Național de Medicină și Farmacie, participă activ în cadrul conferințelor naționale și internaționale.

După divorțul părinților viața lui Petru și cei 2 frați ai săi s-a schimbat radical. A fost nevoit să își petreacă zile în șir cerșind în stradă pentru ași putea întreține mama și frații, a îndurat umilințe și foame, a locuit în Uzbekistan, ulterior a venit în Rusia, după care a ajuns din nou în Moldova, însă a știut mereu că Dumnezeu îl iubește și îi pregătește ceva frumos, care a avea să se întâmple la vârsta de 10 ani atunci când a fost inclus în cadrul unui program de asistență a copiilor depistați fără supraveghere în stradă și plasat într-o familie: „Mă culcam seara și îl rugam pe Dumnezeu să îmi schimbe viața, doream atât de mult să învăț pentru că la 10 ani încă nu eram școlarizat, dar nu aveam posibilitate, luam o foaie de hârtie, o mâzgăleam și îi arătam mamei ce am scris”.

Petru a îndemnat copiii să fie perseverenți, ambițioși și să lupte pentru ceia ce își doresc: „Indiferent cum este viața voi trebuie să luptați, să deveniți ceia ce visați, sunt sigur că dacă veți depune efort veți deveni buni profesori, avocați sau arheologi. Eu am luptat foarte mult să finisez studiile și eram gata să abandonez de multe ori, însă visul meu din copilărie a fost să devin medic pentru a vindeca copiii din Africa, mi-am propus ca acest vis să devină scop, astfel, azi am atins acest scop. La fel este important să spuneți mulțumesc persoanelor care au avut grijă de voi.

Doamna Caciuc a ținut să le comunice copiilor să fortifice relațiile cu persoanele care îi îngrijesc și să aprecieze grija pe care le-o poartă: „Este important să știți că persoanele de lângă voi vor să se bucure că ați reușit, viața este imprevizibilă, ne oferă diverse surprize și ocazii, important să știți cum să distingeți bine de rău”. 

Copiii au rămas impresionați de istoria lui Petru, au apreciat sinceritatea și deschiderea lui, dar și curajul de ași spune povestea vieții fără retușuri, așa cum este ea.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfășurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist jurist al Serviciului resurse umane din cadrul DMPDC

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de speicialist jurist al Serviciului resurse umane din cadrul DMPDC:

 1. Bumbu Natalia;
 2. Pomana Natalia;

Proba scrisă se va desfăşura la data de 20.07.2018, cu începere de la orele 10.00, interviul se va desfăşura la data de 20.07.2018, cu începere de la ora 11.15, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Un nou Memorandum semnat de UNFPA Moldova va ajuta adolescenții și tinerii vulnerabili din Chișinău să adopte un mod de viață sănătos și sigur

Chișinău, 16 iulie, 2018 – Direcția Municipală pentru protecția Drepturilor Copilului din Chișinău și UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie, au semnat  luni, 16 iulie, un Memorandum de colaborare, pentru îmbunătățirea situației adolescenților, în special a celor mai vulnerabili, din mun. Chișinău. Scopul Memorandumului este de a promova în mod activ dreptul adolescenților la informații, educație și servicii de sănătate adecvate vârstei, pentru fete și băieți.

Vă mulțumim pentru inițiativa de a semna acest Memorandum, care setează liniile directoare pentru colaborarea dintre UNFPA și autoritățile publice locale, în scopul extinderii accesului adolescenților din grupurile vulnerabile la servicii de educație și sănătate de calitate și accesibile vârstei lor. În felul acesta mai facem un pas important spre realizarea agendei 2030 în Moldova, unde nimeni nu este lăsat în urmă, iar fiecare tânăr își poate realiza pe deplin potențialul,” a spus Rita Columbia, Reprezentanta UNFPA în Moldova.

Șefa interimară a DMPDC a consiliului municipal Chișinău, Lucia Caciuc, a menționat, în context, că subiectele ce țin de educația și sănătatea tinerilor și adolescenților sunt foarte importante pentru instituție. “Ne angajăm să ne implicăm plenar, împreună cu partenerii noștri, în toate activitățile și inițiativele ce vor urma. Posibilitățile noastre sunt modeste, dar dorința de a participa este foarte mare”, a precizat Lucia Caciuc.

Memorandumul între Direcția Municipală pentru protecția Drepturilor Copilului din Chișinău și UNFPA a fost semnat pentru o periodă de doi ani și stipulează domeniile de colaborare în contextul noului Program de Ţară al UNFPA (2018-2022).

Părțile vor colabora pentru a spori accesul adolescenților aflați în evidența Direcției la educaţie pentru sănătate calitativă, adecvată vârstei și sensibilă la gen în cadrul activităţilor educaţionale desfăşurate de subdiviziunile Direcției; a creşte gradul de conştientizare a personalului Direcţiei privind importanţa educaţiei pentru sănătate pentru adolescenţi; a consolida parteneriatul dintre Direcție și Centrele de sănătate prietenoase tinerilor, Centrele de tineret, Consiliile tinerilor, Reţeaua Y-PEER, și alte organizaţii ale societăţii civile, pentru promovarea comportamentelor sănătoase în rândul adolescenților, cu accent pe nevoile celor mai vulnerabili.

UNFPA este Agenţia ONU pentru drepturile și sănătatea reproductivă şi susţine promovarea modului sănătos de viaţă în rândul adolescenţilor şi tinerilor şi dezvoltarea politicilor demografice ajustate la realităţile ţării. Ca parte a Programului de Ţară 2013-2017, cu sprijinul organizaţiei, mai mult de 50 de mii de elevi din întreaga ţară au fost informaţi despre sănătatea şi drepturile lor prin intermediul campaniilor de informare şi evenimentelor de sensibilizare.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor