Arhiva pentru august, 2018

A sunat primul clopoțel pentru copiii rămaşi fără ocrotire părintească, care vor merge în clasa I-a

Astăzi, 23 august 2018, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului a desfășurat tradiţionala întâlnire a reprezentanţilor autorităţilor publice locale și centrale cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească, care vor merge în clasa I-a. Evenimentul a fost organizat în incinta Primăriei municipiului Chișinău.

Activitatea a inițiat cu sunetul clopoțelului și mesajul de felicitare a șefului interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc, care le-a dorit copiilor succese deosebite și să obțină rezultate bune la școală. Mesaje de susținere și încurajare au exprimat și doamna Carolina Olaru, şef interimar al Direcţiei Generale Asistenţă Socială și Sănătate, doamna Tamara Tentiuc, reprezentant al Oficiului avocatului poporului pentru drepturile copilului, doamna Viorica Negrei, șef adjunct al Direcţiei Generale Educaţie, Cultură, Tineret şi Sport și domnul Luc J. G. von Francois, președinte al Centrului Educativ, Cultural, Social, Economic și Francofon.

Cei 26 de copii au pășit cu multe emoții pragul primăriei, însoțiți de tutori aceștia și-au ales cu grijă locurile la masă, dând dovadă că sunt pregătiți să înceapă o etapă importantă din viața lor. Inocenți și totodată, impresionați de oamenii care și-au îndreptat toată atenția spre ei, micuții își așteptau cu nerăbdare ghiozdanele pline cu caiete, pixuri, creioane colorate, ș. a, care au fost donate de doamna Xenia Tarnavscaia. Menționăm că procurarea ghiozdanelor pentru copii a fost posibilă datorită implicării oamenilor cu suflet mare, care au donat bani prin intermediul platformei forum.md, astfel ca copilașii din evidența autorității tutelare Chișinău să meargă în clasa I-a cu lucrurile necesare pentru un școlar. De asemenea, copiii au primit dulciuri, iar DMPDC le-a oferit în dar și câte un clopoțel. Micuții și-au continuat sărbătoarea cu multe distracții, zâmbete, voie bună și energie pozitivă.

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului mulțumește sponsorilor: Xenia Tarnavscaia și Food Planet Restaurants „McDonald’s Moldova” pentru contribuția adusă în organizarea evenimentului dedicat copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, care vor merge în clasa I-a.

Ca şi în anii precedenţi, în cadrul întrevederii, fiecare copil a primit din partea municipalității o sumă de bani necesară pentru acoperirea cheltuielilor de școlarizare.

În acest context ţinem să menţionăm, că actualmente în evidenţa Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului sunt 1533 copii rămaşi fără ocrotire părintească, dintre care la 1344 copii le-a fost instituită forma de protecţie de tip familial (441 adoptaţi, 870 copii – în serviciul de tutelă/curatelă, 42 – în servicii de protecţie de tip familial şi 180 copii se află în servicii de tip rezidenţial.

INVITAŢIE DE PRESĂ

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului invită mass-media la tradiţionala întâlnire a reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi centrale cu  copiii rămaşi fără ocrotire părintească, care vor merge la 1 septembrie 2018 în clasa I-a.

Evenimentul va avea loc la data de 23 august 2018, începând cu orele 10.00, în sala de ședințe (bir.15) a Primăriei municipiului Chișinău.

Ca şi în anii precedenţi, în cadrul întrevederii fiecare copil va primi din partea municipalității o sumă de bani necesară pentru acoperirea cheltuielilor de şcolarizare.

Sărbătoarea va finisa cu o surpriză pentru cei micuți, acțiune de binefacere.

COMUNICAT DE PRESĂ

Joi, 23 august 2018, ora 10:00, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului organizează tradiţionala întâlnire a reprezentanţilor autorităţilor publice locale și centrale cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească, care vor merge în clasa I-a.

Evenimentul se va desfăşura în sala de ședințe a Primăriei municipiului Chișinău.

La eveniment sunt invitaţi:

 • Ruslan Codreanu, Primar general interimar al municipiului Chișinău.
 • Nistor Grozavu, Viceprimar al municipiului
 • Maia Bănărescu, Avocat al Poporului pentru Drepturile Copilului.
 • Rodica Guțu, Șef al Direcţiei Generale Educaţie, Cultură, Tineret şi Sport.
 • Carolina Olaru, şef interimar al Direcţiei Generale Asistenţă Socială și Sănătate.

Ca şi în anii precedenţi, în cadrul întrevederii, fiecare copil va primi din partea municipalității o sumă de bani necesară pentru acoperirea cheltuielilor de școlarizare.

Sărbătoarea va finisa cu o surpriză pentru cei micuți.

În acest context ţinem să menţionăm, că actualmente în evidenţa Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului sunt 1533 copii rămaşi fără ocrotire părintească, dintre care la 1344 copii le-a fost instituită forma de protecţie de tip familial (441 adoptaţi, 870 copii – în serviciul de tutelă/curatelă, 42 – în servicii de protecţie de tip familial şi 180 copii se află în servicii de tip rezidenţial.

În clasa I în acest an vor merge 26 copii rămaşi fără ocrotire părintească.

Luând în considerație temperaturile caniculare din această perioadă, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului vă prezintă câteva modalități pentru protejare împotriva caniculei

Sursa: www.dsu.mai.gov.ro

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist în protecţia copilului aflat în conflict cu legea din cadrul DPDC sector Buiucani şi DPDC sector Centru

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în protecţia copilului în conflict cu legea.

   Scopul general al funcţiei:

Contribuie la prevenirea şi combaterea delincvenței juvenile în sector.

    Sarcinile de bază:

Depistează, ţine evidenţa şi determină situaţia copiilor aflaţi în situaţie de risc, în conflict cu legea;

Întreprinde acţiuni întru prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile în sector;

Organizează activitatea şi duce lucrul de secretariat al Consiliului pentru protecţia drepturilor copilului din sector;

Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor statale şi nestatale întru soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate;

Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia de profil, perfectează răspunsuri, note informative către instanţele ierarhic superioare, în termenii stabiliţi de lege;

Participă în activitatea serviciului de urgenţă socială şi asistenţă stradală, organizată de

Direcţia municipală pentru protecția drepturilor copilului.

Cerințe pentru participare la concurs:

Read the rest of this entry »

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal jurist din cadrul DPDC sectorul Ciocana

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal jurist.

 1.Scopul general al funcţiei:

Organizarea activităţii serviciului juridic, efectuarea controlului asupra activităţii, servicii profesionalizate de prevenire şi protejare a drepturilor copiilor şi familiilor aflaţi în dificultate;

2.Sarcinile de bază:

 1. Acordă asistenţă juridică solicitanţilor, beneficiarilor din sistem, organizează audienţe, examinează petiţii întru apărarea drepturilor copilului;
 2. Reprezintă Direcţia în instanţele de judecată;
 3. Consultă şi coordonează actele întocmite de către colaboratorii Direcţiei;
 4. Înaintează propuneri la elaborarea proiectelor de decizii privind protecţia drepturilor copilului aprobate de Consiliul municipal Chişinău şi proiectelor de dispoziţii aprobate de Primarul general / viceprimarul al municipiului Chişinău;
 5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia de profil, perfectează răspunsuri şi note informative către instanţele ierarhic superioare în termenii stabiliţi de lege.

Cerințe de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

  Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 Studii –superioare, licenţă în drept;

Experenţă profesională– minim un an

Cunoştinţe:

– cunoaşterea sistemului de drept al Republicii Moldova;

– cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu protecţiei drepturilor copilului;

– cunoştinţe de operare la calculator;

Abilităţi- planificare, organizare, coordonare, instruire, control, comunicare eficientă, negociere, lucrul în echipă, computer;

Atitudini/comportamente- responsabilitate, respect, receptivitate, obiectivitate, colegialitate, loialitate, tendinţă către dezvoltare profesională.

  Documente ce urmează a fi prezentate:

– Formularul de participare;
– Copia buletinului de identitate;

– Cazier juridic;

– Copia carnetului de muncă;

– Certificat medical;

Read the rest of this entry »

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor