Arhiva pentru decembrie, 2018

Dacă cunoști un copil neglijat sau ești neglijat contactează Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului la 022 24 27 02 sau Telefonul Copilului 116 111

Ai grijă de copilul tău!

Lansarea campaniei de informare și sensibilizare în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor

Astăzi, 21 decembrie 2018, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului a lansat printr-o conferință de presă o campanie de informare și sensibilizare în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor cu mesajul „Sunt important, nu mă ignora!”.

Conferința de presă a fost deschisă de șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, care a menționat despre motivele ce au dus la demararea campaniei, care este scopul, obiectivele și mesajul campaniei. Totodată, doamna Caciuc a subliniat importanța susținerii de către  Primăria mun. Chișinău și parteneriatul cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție, Direcției Generale Cultură, Educație, Tineret și Sport în desfășurarea acțiunilor planificate în campanie.

Campania „Sunt important, nu mă ignora!” se va desfășura la nivel municipal și are drept scop informarea și sensibilizarea societății, dar mai ales a reprezentanților legali ai copiilor și actorilor sociali implicați în oferirea asistenței, grijii, afecțiunii în vederea excluderii neglijării copiilor. Totodată, prin mesajele transmise Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului dorește să atragă atenția și asupra efectelor negative pe care le are acest fenomen, iar în cazul sesizării acestui abuz să se anunțe persoanele responsabile cu atribuții în protecția copilului. Prin această campanie, DMPDC își propune următoarele:

 1. Informarea opiniei publice asupra fenomenului neglijării și efectele acesteia asupra dezvoltării psiho-emoțională a copilului;
 2. Prevenirea și combaterea neglijării copiilor în mediul familial și social;
 3. Conștientizarea reprezentanților legali și actorilor implicați în oferirea asistenței, afecțiunii și grijii copiilor că anume ei sunt responsabili de viața și sănătatea copiilor, satisfacerea nevoilor și nu invers;
 4. Încurajarea atragerii atenției asupra copilului, oferirea afecțiunii, demonstrarea dragostei, sporirea interesului adulților de a se implica în viața copilului, de a-i înțelege necesitățile și de a-i soluționa frământările;
 5. Creșterea spiritului întreprinzător a adulților și luarea de atitudine în cazul depistării copiilor neglijați prin sesizarea persoanelor responsabile.

În rezultat DMPDC își propune ca societatea să conștientizeze despre efectele negative pe care le are neglijența față de copil, diminuarea numărului de copii neglijați, schimbarea mentalității reprezentanților legali ai copiilor și actorilor sociali implicați în oferirea asistenței, grijii, afecțiunii în vederea excluderii neglijării copiilor.

„Sunt important, nu mă ignora!”

 „Sunt important, nu mă ignora!” – acesta este mesajul Direcţiei municipale protecţia drepturilor copiilor (DMPDC) adresat cetăţenilor Republicii Moldova în cadrul campaniei de informare și sensibilizare în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor pe care o lansează printr-o conferinţă de presă.

Un alt mesaj din partea autorităţilor publice locale este că adulții sunt responsabili de a le crea copiilor un mediu favorabil de dezvoltare fizică și intelectuală adecvată, respectarea drepturilor și protecția de orice formă de abuz față de copii.

În 2017, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a înregistrat și evaluat 594 sesizări privind cazuri suspecte de violență față de copii, dintre care în cazul a 332 copii abuzul s-a confirmat.

Cele mai multe cazuri sunt de neglijare (45%), urmate de abuzul fizic (33%) și cel psihologic (21%). Cei mai expuși abuzului sunt copiii cu vârsta între 11-15 ani (42%), urmați de copiii cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani (30%). De cele mai multe ori abuzatorii sunt persoane apropiate copiilor: 57% – părinți și 12% – rude.

Prin campania „Sunt important, nu mă ignora!”, DMPDC și instituțiile partenere doresc să informeze și să sensibilizeze societatea, dar mai ales a reprezentanții legali ai copiilor și actorii sociali implicați în oferirea asistenței, grijii, afecțiunii în vederea excluderii neglijării copiilor. Totodată, prin mesajele transmise, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului împreună cu organizațiile partenere doresc să atragă atenția și asupra efectelor negative pe care le are acest fenomen, iar în cazul sesizării acestui abuz să apeleze persoanele responsabile cu atribuții în protecția copilului, în municipiul Chișinău – Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului, la numărul de telefon: 022 242702.

Pentru promovarea mesajului au fost produse bannere online, broșuri și postere informative.

Conferinţa de presă de lansare a  campaniei va avea loc vineri, 21 decembrie 2018, începând cu ora 10.00, în sala rotundă (bir. 15) a Primăriei municipiului Chișinău.

Pentru detalii, contactați Silvia Lașcu, specialist relații publice DMPDC, la nr. de tel.: 079707208 .

Copiii sunt importanți, nu-i neglija!

Chișinău, decembrie 2018. Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului cu susținerea Primăriei municipiului Chișinău demarează o campanie de informare și sensibilizare în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor cu mesajul „Sunt important, nu mă ignora!”.

Campania va fi lansată printr-o conferință de presă vineri, 21 decembrie 2018, începând cu ora 10.00, în sala rotundă (bir. 15) a Primăriei municipiul Chișinău.

Campania este adresată reprezentanților legali ai copiilor și actorilor sociali implicați în oferirea asistenței, grijii, afecțiunii în vederea excluderii neglijării copiilor. Totodată, prin mesajele transmise Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului împreună cu instituțiile partenere dorește să atragă atenția și asupra efectelor negative pe care le are neglijarea, iar în cazul sesizării acestui abuz să se apeleze persoanele responsabile cu atribuții în protecția copilului, în municipiul Chișinău – Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului, la numărul de telefon: 022 242702.

În cadrul campaniei a fost elaborat un plan de acțiuni care urmează să fie implementat pe parcursul a unei luni (decembrie 2018 – ianuarie 2019), totodată, pentru promovarea campaniei au fost create banere online cu sloganul: Sunt important, nu mă ignora!” și broșuri informative adresate copiilor și adulților, postere despre campanie. Posterele sunt desenate manual de copiii care frecventează Centrele comunitare pentru copii și tineri din subordinea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului.  Pornind de la sloganul campaniei, copiii vor fi îndemnați să deseneze cum își imaginează în culori că arată fenomenul neglijării și importanța copilului în societate.

Un alt instrument al campaniei reprezintă organizarea unui flashmob pentru a trezi sentimente de interes, senzații și desfășurarea seminarelor informative cu copiii din centrele comunitare pentru copii și tineri/centrele de plasament. În cadrul seminarelor copiii vor fi informați despre fenomenul neglijării, efectele neglijării asupra dezvoltării fizice și psihice a copilului.

Conform raportului privind asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării, traficului, în anul 2017 Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a înregistrat și evaluat 594 sesizări privind cazuri suspecte de violență față de copii, dintre care în cazul a 332 copii abuzul s-a confirmat.
Cele mai multe cazuri sunt de neglijare (45%), urmate de abuzul fizic (33%) și cel psihologic (21%).

Pentru detalii, contactați Silvia Lașcu, specialist relații publice DMPDC, la nr. de tel.: 079707208.

Circulară cu privire la asigurarea vieții și sănătății copiilor în perioada vacanței și sărbătorilor de iarnă

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative și comunitare din cadrul DPDC sector Buiucani.

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă rezultatele concursului.

Lista candidaţilor care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative și comunitare din cadrul DPDC sector Buiucani:

 1. Munteanu Ludmila;

Organizarea și funcționarea serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii

Astăzi, 14 decembrie 2018, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în parteneriat cu Fundația Lumos Moldova desfășoară un seminar metodologic destinat specialiștilor din cadrul DMPDC, DPDC de sector și asistenții sociali comunitari din primăriile suburbane. Specialiștii sunt instruiți cu privire la organizarea și funcționarea serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii. Prin urmare, în cadrul seminarului sunt puse în discuție subiecte cu referire la sprijinul familiar secundar, ajutorul bănesc, documentația Serviciului social sprijin pentru familiile cu copii, dezvoltarea și managementul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii. La activitatea practică specialiștii studiază cum să pregătească cazul pentru Comisia protecția copilului aflat în dificultate, raportul de evaluare a situației familiei (în baza studiului de caz).

Având în vedere obținerea ambilor candidați nota finală la proba scrisă mai puțin de 6, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului prelungeşte termenul concursului până la data de 24.12.2018, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele tutelei/curatelei în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Buiucani

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele tutelei/curatelei din cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului din sectorul Buiucani.

   Scopul general al funcţiei:

Depistează şi ia în evidenţă copiii rămaşi fără ocrotirea părintească. Examinează, evaluează şi alege forma de protecţie a copiilor rămaşi fără ocrotirea părintească;

    Sarcinile de bază:

 1. Perfectează şi înaintează proiecte de dispoziţii privind instituirea tutelei şi curatelei asupra copiilor rămaşi fără întreţinerea părintească;
 2. Examinează litigiile privind educaţia copiilor ocrotiţi prin tutelă, participă la procese în instanţele de judecată şi alte organe de resort;
 3. Determină statutul copiilor rămaşi fără îngrijire părintească – copii adoptabili, ţine evidenţa dosarelor adoptatorilor, monitorizează situaţia copiilor după încredinţare şi adopţie. Perfectează rapoarte de monitorizare;
 4. 4. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă documentaţia privind copiii aflaţi în dificultate, examinează petiţiile în termenii stabiliţi de lege, perfectează notele informative pentru instanţele ierarhic superioare.

     Condiţiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Read the rest of this entry »

Având în vedere lansarea informațiilor în spațiul on-line cu privire la activitatea Serviciului de zi pentru copii până la 3 ani (Creșă), Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului vine cu următoarele precizări

Serviciul de zi pentru copii până la 3 ani (Creșă) din cadrul Centrului Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă (subdiviziune a Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului) este un serviciu social destinat familiilor social-vulnerabile în vederea prevenirii separării copilului de familie. Scopul Serviciului Creșă este prevenirea separării copilului cu vârsta cuprinsă între 4 luni – 3 ani de mediul familial, proveniți din familii social-vulnerabile, prin asigurarea serviciilor de îngrijire și educare.

Obiectivele Serviciului Creșă sunt:

 • promovarea interesului superior al copilului
 • susținerea familiei în depășirea situațiilor de risc și prevenirea separării copilului de familie
 • consolidarea competențelor parentale
 • protecție împotriva oricărei forme de abuz
 • crearea condițiilor de creștere și dezvoltare a copilului conform vârstei.

Serviciul Creșă este un serviciu de zi și activează de luni până vineri, de la orele 7.00 – 19.00.

Pentru înscrierea în serviciu reprezentantul legal al copilului trebuie să depună o cerere cu privire la admiterea în Serviciul Creșă la Direcția pentru protecția copilului de sector sau autoritatea tutelară locală, în dependență de caz, în urma căreia specialistul responsabil din cadrul DPDC de sector sau comune evaluează timp de 30 de zile familia, conform managementului de caz. În baza evaluării, DPDC de sector / autoritatea tutelară locală prezintă un set de acte la Comisia pentru protecția copilului aflat în dificultate, care după examinarea cazului decide asupra înmatriculării copilului în Serviciu Creșă.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor