Arhiva pentru ianuarie, 2019

30 ianuarie – Ziua Internațională a Nonviolenței în școli

Sursa foto: https://blog.eintegral.ro

Pe data de 30 ianuarie este marcată Ziua Internațională a Nonviolenței în școli. Această zi promovează o educaţie permanentă în şi pentru armonie, toleranţă, solidaritate, respect pentru drepturile omului, nonviolenţă şi pace.

În 2018, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a înregistrat și evaluat 599 sesizări privind cazuri suspecte de violență față de copii, dintre care în cazul a 338 copii abuzul s-a confirmat.

Cele mai multe cazuri sunt de neglijare (172), abuzul fizic (127) și cel psihologic (37). Cei mai expuși abuzului sunt copiii cu vârsta între 11-15 ani (203), urmați de copiii cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani (183). În acest context, implementarea procesului de cooperarea intersectorială între specialiști (asistenți sociali, polițiști, lucrători medicali, cadre didactice, angajați ai serviciilor specializate etc.) este foarte importantă de la primele etape de intervenție până la soluționarea definitivă a cazului.

Pentru conștientizarea efectelor pe care le poate avea aplicarea abuzurilor asupra copiilor, DMPDC în colaborare cu reprezentanții Inspectoratelor de poliție din sector desfășoară ample campanii de informare referitor la fenomenul violenței, discuții/seminare/trainingu-ri cu copiii în centrele de plasament, centrele comunitare pentru copii și tineri și în instituțiile educaționale.

La moment, DMPDC desfășoară o Campanie de informare și sensibilizare a societății în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor cu mesajul „Sunt important, nu mă ignora”.

În această campanie, DMPDC își propune să aducă la cunoștința societății despre efectele negative pe care le are neglijarea față de copil, diminuarea numărului de copii neglijați, schimbarea mentalității reprezentanților legali ai copiilor și actorilor sociali implicați în oferirea asistenței, grijii, afecțiunii în vederea excluderii neglijării copiilor.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de pedagog social în cadrul Serviciului ,,Locuință socială asistată”

 1. Scopul general al funcţiei: responsabil de asistenţa socio-pedagogică a beneficiarilor Serviciului ,,Locuință socială asistată.  
 2. Sarcini de bază:
 3. asigură asistenţa socio-pedagogică a beneficiarilor serviciului ,,Locuință socială asistată (LSA);
 4. metodelor pedagogice de lucru cu beneficiarii serviciului LSA;
 5. asigură asistența beneficiarilor serviciului LSA în baza Planurilor individuale de asistență.
 • Atribuţii de serviciu: 
 1. participă la elaborarea Planului de activitate a serviciului LSA;
 2. participă la implementarea Planului de activitate a serviciului LSA pentru atingerea scopului si obiectivelor, îndeplinește responsabilitățile delegate;
 3. participă la elaborarea și revizuirea regulamentului intern al serviciului LSA;
 4. participă la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de lucru ale echipei multidisciplinare în procesul de asistență a beneficiarilor;
 5. completează dosarul beneficiarului cu actele necesare;
 6. raportează periodic (săptămânal, lunar, trimestrial, anual) managerului LSA despre rezultatele activității.
 • Responsabilităţi:
 1.  asigură, în baza interviului şi a dosarului, evaluarea necesităților de asistență a beneficiarului;
 2.  informează beneficiarul despre drepturile acestuia şi prevederile legale privind funcționarea serviciului LSA;
 3.  informează beneficiarii cu privire la posibilitățile de accesare şi valorificare a resurselor şi facilităților serviciilor din comunitate (educație, sănătate, juridice, asistență socială);
 4.  elaborează și implementează Planurile individuale de asistență ale beneficiarilor;
 5.  convoacă ședințele echipei multidisciplinare, în scopul adoptării deciziilor privind asistența  beneficiarilor;
 6.  asigură coordonarea și monitorizarea serviciilor prestate beneficiarilor în baza Planului individualizat de asistență, în cadrul LSA și CRST, altor servicii/structuri care oferă asistență şi suport beneficiarilor;
 7.  întocmește rapoarte cu privire la rezultatele implementării Planului individual de asistență și a situației beneficiarului;
 8.  asistă beneficiarii serviciului LSA în procesul de înscriere la studii, instruire profesională (consultanță, însoțire, mediere);
 9. monitorizează insluziunea beneficiarilor în procesul instructiv-educativ;
 10. asistă beneficiarii serviciului LSA în procesul de angajare și în perioada de adaptare la locul de muncă (consultanță, însoțire, mediere);
 11.  asistă beneficiarii în procesul de formare a deprinderilor de viață independentă;
 12. respectă programul de lucru al LSA;
 13. comunică eficient cu membrii echipei serviciilor Centru de resurse și suport pentru copii și tineri și Locuință socială asistată, beneficiarii acestor servicii, partenerii de implementare a PIA;
 14.  participă la activități de formare continuă a personalului angajat în serviciul LSA.
 • Cerinţe pentru participare la concurs:

Studii: superioare de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 2 ani.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

6.     Documente ce urmează a fi prezentate:


Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare,

7.     Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Tomița Elena, pedagog organizator din cadrul Serviciului resurse umane

Telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică resurse.umane.dmpdc@mail.ru, cu menţiunea pedagog social.

Informații utile pentru specialiștii din serviciile DMPDC cu privire la simptomele rujeolei și măsurile de prevenție a infectării copiilor

Rujeola (sau pojarul) este o boală infecto-contagioasă, specific umană, determinată de virusul rujeolic, se manifestă prin febră, erupţie, complicaţii frecvente şi severe.

Rujeola, sau pojarul, aşa cum îl ştim cu toţii, face parte din bolile copilăriei. Este o boală contagioasă, cu un procent foarte mare, 95%. Este important de reţinut că transmiterea se face prin contact direct cu picăturile de secreţie prin strănut, tuse sau conversaţie, picături care rămân pentru o perioadă lungă de timp în aer, mai ales în spaţiile închise, de aceea este bine să aerisim des, mai ales după ce a strănutat sau tuşit cineva.

Simptomele de rujeolă

Se manifestă prin febră, alterarea stării generale, dureri de cap (cefalee), greaţă şi chiar diaree, erupţie externă (exantem) şi internă (enantem).

După o incubaţie de 10-11 zile, apare debutul, cu febră, alterarea stării generale, astenie, inapetenţă, cefalee, uneori chiar greaţă şi vomă, după care (caracteristic pentru rujeoală) afectarea oculară-respiratorie şi digestivă.

Rujeola este o afecţiune cu durată lungă, de aproximativ 21 de zile, incluzând perioadele de incubaţie, debutul, perioada catarală, eruptivă şi convalescenţa. Este bine de ştiut cum evoluează această boală: perioada de incubaţie (adică timpul care trece de la pătrunderea în organism a virusului şi până la apariţia primelor simptome) este de până la 11 zile.

Debutul bolii este brutal şi apare cu febră foarte mare T= 40-41° C, la care se adaugă cefaleea (durere de cap), stări de astenie şi anorexie. Urmează perioada catarală, care este cea mai grea, aş putea spune din postura de pacient, care durează 3-4 zile. Perioada eruptivă durează 3 zile. Iniţial, erupţiile se manifestă retroauricular, apoi se propagă descendent , într-o zi pe faţă, a doua pe gât- trunchi-membre superioare, iar în a treia zi pe abdomen şi membre inferioare.

Erupţia dispare în aceeași ordine în care a apărut, în aproximativ 6-7 zile. Ultima etapă a bolii este convalescenţa, care se întinde pe o perioadă de 10-14 zile, în această perioadă pot apărea complicaţii datorită imunității deprimate.

Copilul cu rujeolă are aspect de „faţă plânsă”,  cu ochii înroşiţi, secreţii nazo-faringiene şi în guriţă îi apar puncte albe, sidefii sau “pete hemoragice“ pe palat. „Erupţia de pe corp este uşor reliefată, cu dimensiuni de 0,5-1 cm , la început pe faţă, apoi exantemul “se scurge de sus în jos” şi pot conflua formând plaje întinse. În perioada de convalescenţă, febra scade, iar starea generală şi apetitul încep să se amelioreze cam în 10 zile. În unele situaţii, virusul poate rămâne în organism, determinând, ulterior, complicaţii’’, 

Pentru a preveni rujeola este necesar să se întreprindă următoarele măsuri:

 • adresarea imediată la medic în caz de febră şi erupţii maculopapuloase cutanate şi cel puţin unul din următoarele semne: tuse sau rinită sau conjunctivită;
 • izolarea persoanelor care prezintă simptome asemănătoare rujeolei, până la determinarea diagnosticului, deoarece transmiterea se face prin contact direct cu picăturile de secreţie prin strănut, tuse sau conversaţie, picături care rămân pentru o perioadă lungă de timp în aer;
 • evitarea adunărilor şi a locurilor publice, unde boala se poate răspândi uşor.

Surse:

 1. http://stirilocale.md/epidemia-de-rujeola-s-ar-putea-raspandi-in-republica-moldova-masuri-de-prevenire-a-bolii.html
 2. https://www.csid.ro/health/sanatate/rujeola-pojar-simptome-diagnostic-si-tratament-16930796
 3. http://www.medstar2000.ro/rujeola-masuri-pentru-prevenirea-aparitiei-si-raspandirii.

În atenția copiilor din centrele de plasament

Luând în considerare condițiile climaterice nefavorabile, ca urmare a căderii lapoviței, în scopul protejării vieții şi securității copiilor, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului informează că mâine, 25 ianuarie 2019, copiii nu vor pleca la ore, întrucât activitatea instituțiilor de învățământ va fi sistată pe întreg teritoriul țării. În acest sens, a fost emis ordinul Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării al RM.

Masă rotundă cu genericul „Sunt important, nu mă ignora”

Astăzi, 23 ianuarie 2019, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în parteneriat cu Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” au desfășurat o masă rotundă cu genericul „Sunt important, nu mă ignora”. Activitatea a fost organizată în contextul lansării de către DMPDC a Campaniei de informare și sensibilizare în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor cu mesajul „Sunt important, nu mă ignora”.

La masa rotundă au participat specialiști responsabili de domeniul protecția drepturilor copilului din diverse servicii, precum: Rodica Corețchi, manager al Centrului de asistență psihosocială a copilului și familiei „AMICUL” (CNPAC), Tudor Borș, șef SIC al SCASP (Direcția de Poliție a mun. Chișinău), Tamara Tentiuc, șef al Direcției drepturile copilului (Oficiul avocatului poporului pentru drepturile copilului). 

De asemenea, la masa rotundă au participat elevi ai claselor a 12 – a din 6 instituții de învățământ: Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”; „Aristotel”; „Elena Alistar”, „Gaudeamus”; „Prosucces”; „Hyperion”, dar și adolescenți din centrele de plasament. 
Activitatea a început cu cuvântul de salut al șefului interimar al Direcției, Lucia Caciuc, ulterior, directorul instituției gazde, unde s-a desfășurat activitatea, Daniela Vacarciuc, a inițiat discuții cu elevii abordând problema ignoranței ca fenomen distructiv pentru toată comunitatea.


Activitatea a avut un caracter interactiv, astfel, elevii au avut posibilitatea să afle informații utile cu referire la fenomenul ignoranței, cum cred în viziunea acestora că se manifestă ignoranța, la fel elevii au acordat întrebări specialiștilor cu privire la cum sesizează un abuz dacă observă că prietenul, colegul, vecinul este neglijat, la cine trebuie să apeleze și ce fel de servicii există în municipiul Chișinău pentru asigurarea protecției și asistenței persoanelor care le-au fost aplicate diverse abuzuri. La finele activității, șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, a decernat o scrisoare de mulțumire directorului Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Daniela Vacarciuc pentru colaborare fructuoasă și implicarea activă în proiectele sociale.

Ședință de lucru cu reprezentanții AO Centrul de Resurse și Ajutor pentru Copii „CRAC”

Astăzi, 22 ianuarie 2019, șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc și specialiștii din cadrul Secției reintegrare familială și adopție au avut o întrevedere cu reprezentanții AO Centrul de Resurse și Ajutor pentru Copii „CRAC”.

În cadrul ședinței s-a discutat referitor la colaborarea dintre ambele instituții cu referire la copiii, care se află în centrele de plasament. La fel, membrii AO „CRAC” și-au exprimat opinia cu privire la inițierea unor instruiri privind mecanismul și actele necesare în procesul de completare și referire a unei sesizări în cazul în care se depistează un abuz asupra copilului.

La finalul ședinței reprezentanții AO „CRAC” au menționat despre posibilitatea implementării unui proiect pilot în parteneriat cu DMPDC ce ține de inițierea unui curs pentru părinții care nu au abilități de educare a copiilor și care riscă să fie decăzuți din drepturile părintești. În cadrul acestui proiect vor fi incluse 6 familii, întâlnirile se vor desfășura o dată pe săptămână, cu durată de 3 ore, pe parcursul a 6 săptămâni. Familiile respective vor beneficia de o gustare pe zi, de asemenea, copiii și părinții vor fi dispersați în 2 spații diferite, unde se va lucra concomitent. Acest curs are și un curriculum în care se regăsesc teme ce se referă la relația dintre părinți și copii, modelul familial corect, ș. a.

Șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, a salutat inițiativa membrilor AO „CRAC” și a exprimat că DMPDC este deschisă pentru colaborare în proiectele sociale menite să soluționeze problemele existente în familiile social-vulnerabile sau cele care se află în situație de risc din evidența autorității tutelare Chișinău.  

Tendința nouă – relații publice

Astăzi, 21 ianuarie 2019, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în parteneriat cu AO „AVE Copiii” și Caritas Austria organizează un training pentru specialiștii din cadrul DMPDC și DPDC de sector. În cadrul training-ului, formatorul Valeriu Nicolae prezintă participanților următoarele subiecte: comunicarea astăzi (aspectele relațiilor publice, propaganda, managementul percepțiilor și provocările externe.

Menționăm că aceasta este a doua rundă de seminare cu participarea speakerul român în comunicare și activist pentru drepturile omului – Valeriu Nicolae.

Training-ul se va desfășura în perioada 21-22 ianuarie 2019, unde vor participa în jur de 25 de specialiști.

Șeful interimar, Lucia Caciuc, a convocat ședința lărgită a subdiviziunilor și serviciilor din cadrul DMPDC

Astăzi, 18 ianuarie 2019, în cadrul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului s-a desfășurat ședința operativă lărgită cu participarea șefului interimar și șefului adjunct al DMPDC, șefilor DPDC de sector, managerilor centrelor de plasament și de zi, managerului APP/SSAP/Echipa Mobilă, directorilor Caselor Comunitare pentru copii cu dizabilități/ pentru copii în situație de risc.

ORDINEA DE ZI:

 1. Noul sistem de salarizare.

Raportor: Ana Mierla

 • Organizarea activității în cadrul serviciilor și centrelor.            

Raportori: Lucia CACIUC

 • Diverse.

Ședință de lucru privind corectitudinea elaborării Rapoartelor și Planurilor de activitate

Astăzi, 16 ianuarie 2019, în incinta Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului s-a desfășurat o ședință de lucru inițiată de Vera Pșeneac, specialist principal în problemele socio-educative și comunitare, DMPDC. În cadrul ședinței au participat specialiștii principali în problemele socio-educative și comunitare din cadrul DPDC de sector și pedagogii organizatori care activează în centrele comunitare pentru copii și tineri. La ședință s-a discutat referitor la corectitudinea elaborării Rapoartelor de activitate și a Planului de activitate al pedagogilor organizatori din CCCT.

Semnarea acordului de parteneriat între DMPDC și AO CCF Moldova

Astăzi, 14 ianuarie 2019, șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, a prelungit parteneriatul cu Asociația Obștească „CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie”, prin semnarea unui nou acord de parteneriat

În prezentul acord, părțile semnatare își propun să colaboreze în vederea dezinstituționalizării copiilor aflați în serviciul rezidențial din cadrul Centrului municipal de plasament și reabilitare a copiilor de vârstă fragedă, implementarea acțiunilor de prevenire a instituționalizării copiilor de vârsta 0-7 ani din municipiul Chișinău, asigurarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului prin prisma modelului familial, ș. a.

Menționăm că DMPDC colaborează constructiv și eficient cu AO CCF Moldova de mai mulți ani, astfel, prin semnarea acestui acord se dorește consolidarea parteneriatului.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor