Arhiva pentru mai, 2019

Specialiștii din sistemul de protecție a copilului din municipiului Chișinău participă la seminarul metodologic ”Servicii sociale specializate pentru copii și tineri ieșiți din sistemul de îngrijire”

În perioada 21-23 mai 2019, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în parteneriat cu Lumos Foundation Moldova desfășoară o rundă de instruiri destinate specialiștilor din subordinea DMPDC.

Crearea serviciilor specializate pentru copiii și tinerii ieșiți din sistemul de îngrijire reprezintă una din prioritățile municipalității în vederea susținerii continuă a beneficiarilor.

Instruirea a inițiat cu cuvântul de salut al șefului interimar al Direcției, Lucia Caciuc, ulterior mesaje de salut au exprimat președintele Lumos Foundation Moldova, Domnica Gânu și reprezentanta Lumos Foundation UK, Naomi Deutsch.

În cadrul instruirii participanții vor identifica necesitatea serviciilor pentru tinerii care părăsesc sistemul de îngrijire, ce fel de servicii au nevoie beneficiarii, cum funcționează serviciile sociale în Marea Britanie, cadrul legal internațional referitor la servicii sociale pentru tineri, ș. a.

Menționăm, că la moment în municipiului Chișinău urmează să se deschidă 2 servicii sociale pentru copii și tinerii ieșiți din sistemul de îngrijire: Centru de resurse și suport pentru copii și tineri și Serviciul social pentru tineri „Locuință socială asistată”.

Ședință de lucru cu angajații Birourilor de Probațiune

În scopul reabilitării comportamentelor delincvente ale copiilor care se află în centrele de plasament din cadrul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, astăzi, 18 mai 2019, șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, a organizat o ședință de lucru cu participarea reprezentanților Birourilor de Probațiune din cadrul Inspectoratului Național de Probațiune.

În cadrul ședinței, participanții au discutat despre identificarea metodelor optime de reorganizare a comportamentelor dificile, antisociale și delincvente ale copiilor, care se află în serviciile de plasament.

Astfel, pentru conștientizarea riscurilor la care se supun beneficiarii, dacă vor continua să abordeze un comportament delincvent, participanții au convenit de comun acord să organizeze o excursie la Penitenciarul pentru minori din Goian.

În această excursie beneficiarii vor putea vedea care sunt limitele în acțiunile lor, ce înseamnă un regim închis, respectarea strictă a regulilor de comportament, obligația de a lucra, de a strânge după sine, de a face ordine, ș. a. Având în vedere că procesul de reabilitare a comportamentelor acestor copii este de durată și implică acordarea serviciilor specializate, participanții au menționat și despre posibilitatea creării unei școli de cadeți cu scopul de-ai disciplina pe acești copii.

În acest context, urmează ca membrii grupului de lucru să colecteze informații argumentative și probe concludente despre necesitatea creării acestei școli.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în protecția familiei la DPDC Râșcani

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de specialist în protecția familiei la DPDC Râșcani:

1. Stână Doina;

2. Butuc Andrei;

Proba scrisă se va desfăşura la data de 21.05.2019 cu începere de la orele 15.00, interviul se va desfăşura la data de 21.05.2019, cu începere de la ora 16.00, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Valorile creează familia, familia creează valori


La data de 14 mai 2019, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a organizat o Competiție sportivă cu genericul: „Valorile creează familia, familia creează valori” consacrată Zilei Internaționale a Familiei 2019.

La eveniment a participat Corneliu Popovici, consilier al președintelui Republicii Moldova, Maia Bănărescu, avocat al poporului pentru drepturile copilului, Eugenia Ceban, consilier municipal, preotul Octavian Moșin și 250 de copii din serviciile sociale ale DMPDC.

În cadrul Competiției sportive s-au desfășurat diverse aplicații demonstrative de grup cu implicarea copiilor care frecventează cercurile sportive și centrele comunitare pentru copii și tineri din subordinea DMPDC, precum și alte probe: starturi vesele, demonstrații taekwondo, concursul familiilor, unde au participat părinții împreună cu copiii lor.

Activitatea este organizată de Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului în parteneriat cu Asociația Obștească „New Hope Moldova” și Federația de arte marțiale și lupte GRO –DO cu prilejul Zilei Internaţionale a Familiei.

Activitatea contribuie la îmbunătățirea relaţiilor copil – părinte, consolidarea suportului comunitar format din familie și autoritățile responsabile pentru crearea unui mediu favorabil de dezvoltare a copilului în mediul familial.

În contextul evenimentului, reiterăm că mediul cel mai favorabil  pentru creşterea şi dezvoltarea copilului este cel familial și este salutabil faptul că în anul 2018 pentru 30 de copii au fost identificate familii adoptive.

Câștigătorii Concursului municipal Pedagogul Anului – 2019 și-au ridicat trofeele

Pe data de 13 mai, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului a desfășurat gala de premiere a pedagogilor din sistemul de protecție a copilului din municipiul Chișinău, care au participat la Concursul municipal „Pedagogul Anului – 2019” (pentru cadrele didactice care activează în sistemul de protecție a copilului din municipiul Chișinău).

La eveniment a participat Viorica Dumbrăveanu, secretar de stat; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ala Nemerenco, consilier municipal, Carolina Olaru, șef interimar; Direcția generală sănătate și asistență socială.

Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută de artiștii: Vitalie Dani, Laurențiu Popescu, Lilia Focșa și alții.

Activitatea a inițiat cu mesajul de felicitare a oaspeților, ulterior, pe scenă a evoluat câștigătorul locului I a Concursului municipal „Pedagogul Anului – 2019”, categoria „Pedagogul social al anului” – Diana Dașan, Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie, cu discursul „În numele viitorului”.

Participanții au fost invitați în scenă alături de șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, care a ținut să felicite pedagogii pentru curaj, dăruire și implicare activă în cadrul Concursul municipal „Pedagogul Anului – 2019”.

Mesaje de felicitare a exprimat și Adrian Ghicov, doctor habilitat, conferențiar universitar.

Laureații concursului au primit diplome, cupe și premii bănești.

În cadrul concursului au fost propuse 3 categorii: pedagogul organizator al anului 2019, pedagogul social al anului 2019, conducătorul social al anului 2019.

Concursul s-a desfășurat în perioada 21 ianuarie – 25 februarie – etapa de sector și 19 martie – 19 aprilie 2019 – etapa municipală, pedagogii fiind antrenați în diverse probe, precum:

  • Activitatea „Ora publică”;
  • Susţinerea publică a eseului cu genericul „Portretul profesional al  Pedagogului”;
  • Probă orală „Inteligenţă profesională”;
  • Activitatea „Proba de ingeniozitate ad-hoc în baza unui studiu de caz;
  • Prezentarea temei de acasă: un discurs cu genericul „În numele viitorului”.

Valorile creează familia, familia creează valori

Chişinău,14 mai 2019 – O Competiție sportivă „Familia olimpică” cu scopul de a sensibiliza opinia publică şi de a sublinia importanţa familiei în dezvoltarea fizică, spirituală, morală, personală şi socială a copilului are loc la Chișinău.
Prin desfășurarea acestei activități, și pornind de la motto-ul Zilei Internaționale a Familiei din acest an – Valorile creează familia, familia creează valori, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului împreună cu partenerii săi dorește să fortifice respectul între membrii familiei prin prisma jocurilor de grup, promovarea modului sănătos de viață în rândul copiilor și familiilor acestora, a valorilor pe care sportul le reprezintă: oportunitățile egale, solidaritatea, cunoașterea importanței formării și susținerii grupului, cultivarea deprinderii de a participa activ în cadrul jocurilor de grup. 
În cadrul Competiției sportive vor avea loc diverse aplicații demonstrative de grup cu implicarea copiilor care frecventează cercurile sportive și centrele comunitare pentru copii și tineri din subordinea DMPDC, precum și alte probe: starturi vesele, demonstrații taekwondo, concursul familiilor, unde vor participa părinții împreună cu copiii lor.
Activitatea este organizată de Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului în parteneriat cu Asociația Obștească „New Hope Moldova” și Federația de arte marțiale și lupte GRO –DO cu prilejul Zilei Internaţionale a Familiei. 
La eveniment vor participa 250 de copii din serviciile sociale ale DMPDC, precum și reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Primăria municipiului Chişinău; Direcția generală educație, tineret și sport; ONG-uri care activează în domeniul protecţiei copilului; societăți pe acțiuni, ș. a.
Activitatea se va desfășura marți, 14 mai, ora 14.30 în sala de sport a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport (str. A. Doga, 22) și va contribui la îmbunătățirea relaţiilor copil – părinte, va consolida, de asemenea, suportul comunitar format din familie și autoritățile responsabile pentru crearea unui mediu favorabil de dezvoltare a copilului în mediul familial.
În contextul evenimentului, reiterăm că mediul cel mai favorabil pentru creşterea şi dezvoltarea copilului este cel familial și este salutabil faptul că în anul 2018 pentru 30 de copii au fost identificate familii adoptive.

Gala laureaților Concursului municipal Pedagogul Anului – 2019, ediția I –a (pentru cadrele didactice care activează în sistemul de protecție a copilului din municipiul Chișinău)

Pe data de 13 mai, ora 14.30, în incinta Teatrului „Ginta Latină” (str. Sfatul Țării, 18) are loc premierea pedagogilor din sistemul de protecție a copilului din municipiul Chișinău, care au participat la Concursul municipal Pedagogul Anului – 2019.
Obiectivele concursului: sporirea prestigiului profesiei de pedagog; stimularea activităţii creative a pedagogului; promovarea experienţei avansate şi inovatoare; motivarea cadrului didactic pentru autoformare şi perfecţionare continuă.

În cadrul concursului au fost propuse 3 categorii: pedagogul organizator al anului 2019, pedagogul social al anului 2019, conducătorul social al anului 2019.
Participanţii la Concursul municipal „Pedagogul Anului – 2019”, ediția a I – a, organizat de Direcţia Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului sub egida Primăriei municipiului Chişinău au reuşit să impresioneze prin măiestrie profesională, curaj, creativitate, generozitate, dorință, ingeniozitate, entuziasm, perseverenţă, rezistenţă şi idei inovatoare. 
Aceste calităţi se materializează plenar prin dăruirea deplină în activităţile de zi cu zi; optimismul şi convingerea fermă că prezentul, obligatoriu, trebuie să fie mai bun decât trecutul, iar viitorul – mai bun decât prezentul; conştientizarea faptului că roadele muncii prestate cu dedicaţie astăzi se vor manifesta, cu siguranţă, mâine.
Concursul s-a desfășurat în perioada 21 ianuarie – 25 februarie – etapa de sector și 19 martie – 19 aprilie 2019 – etapa municipală, pedagogii fiind antrenați în diverse probe, precum: 
• Activitatea „Ora publică”;
• Susţinerea publică a eseului cu genericul „Portretul profesional al Pedagogului”;
• Probă orală „Inteligenţă profesională”;
• Activitatea „Proba de ingeniozitate ad-hoc în baza unui studiu de caz;
• Prezentarea temei de acasă: un discurs cu genericul „În numele viitorului”.

Comisia de concurs a evaluat şi apreciat probele de concurs conform următoarelor criterii:
• Originalitatea ideilor, modernitatea viziunilor;
• Explicarea convingătoare şi argumentată a opiniei personale;
• Corectitudinea ştiinţifică şi caracterul constructiv al reflecţiilor pedagogice;
• Profesionalismul şi caracterul inovativ al abordărilor;
• Caracterul comunicării pedagogice şi interpersonale etc.

Activitatea va fi deschisă de șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, ulterior în scenă vor fi invitați câștigătorii Concursului municipal „Pedagogul Anului – 2019”.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor