Arhiva pentru iulie, 2019

Piesa lui Gheorghe Urschi „Testamentul” a fost pusă în scenă într-o versiune inedită: în distribuție – minori din detenție

Evenimentul s-a desfășurat la Teatrului Municipal de Păpuși “GUGUȚĂ” și a fost organizat de Avocatului Poporului pentru drepturile copilului și administrația Penitenciarului nr. 10-Goian în cadrul Festivalului Interpenitenciar „Evantai cultural”, ediția a VIII-a, cu genericul „Creativitatea nu are margini”.

La eveniment au participat copiii care frecventează Centrele comunitare pentru copii și tineri din cadrul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului.

Prin acest eveniment organizatorii doresc să aducă la cunoștința societății că acești copii au nevoie să fie sprijiniți, încurajați să depună pe viitor eforturi pentru a-și realiza potențialul prin activități cultural-sportive, de alt gen, ce le-ar putea oferi șansa reabilitării, resocializării și integrării ulterioare plenare în societate.

Dezvoltarea profesională a specialiștilor din domeniul social stradal

În perioada 16-17 iulie 2019, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în colaborare cu Asociația pentru Reabilitarea Copilului și Familiei AVE Copiii desfășoară un atelier de lucru destinat personalului care activează în cadrul Serviciului Asistență Stradală, precum și altor specialiști care sunt responsabili de protecția copilului aflat în conflict cu legea. În prima zi a atelierului, participanții au fost informați de doi experți internaționali, care fac parte din cadrul Asociației Obștești „Salvați Copii”, Filiala Iași, despre profilul copiilor străzii, caracteristicile specifice de identificare, nevoile/problemele copiilor străzii, dar și elementele introductive privind abuzul asupra copiilor străzii. Prin urmare, miercuri, 17 iulie, participanții împreună cu experții au mers în teren pentru a aplica în practică abordările teoretice studiate în cadrul atelierului, metodele de intervenție în stradă, ș. a.

Prima metodă și una din cele mai importante pentru a atrage copiii în situație de stradă în dialog este câștigarea încrederii. Experții explică acest element prin abordarea unei atitudini relaxante și de prietenie vizavi de copii. Specialiștii trebuie să intre în contact cu beneficiarii prin discuții calde, să se comporte natural, copiii nu trebuie să interpreteze discuția ca pe o amenințare sau să li se vorbească cu superioritate, altfel aceștia refuză să răspundă mesajelor autorităților și nu vor accepta să fie ajutați. La fel, experții consideră oportun ca în timpul desfășurării raziilor specialiștii să renunțe la costumele și ținutele clasice și să poarte ținute lejere. 

Menționăm, că în scopul diminuării numărului copiilor care cerșesc și vagabondează pe teritoriul municipiului Chișinău, DMPDC a creat în februarie anul curent Serviciul Asistență Stradală. Serviciul include asistenţa stradală – realizată prin activităţi de informare, sensibilizare, activităţi socio-educative; asistenţa socială, realizată în comun cu DMPDC şi organizaţiile/instituţiile cu activitate relevantă în domeniu (identificarea copiilor în situaţie de risc; evaluarea iniţială şi complexă; documentarea beneficiarilor; plasamentul de urgenţă şi planificat al beneficiarilor; şcolarizarea beneficiarilor; stabilirea statutului beneficiarilor; referirea cazurilor, ș. a.

Oaspeți-surpriză în vizită la copiii din Casa comunitară

Beneficiarii Casei comunitare pentru copii cu dizabilități severe au fost vizitați astăzi de ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, soprana, Valentina Naforniță și baritonul, Mihai Dogotari. Oaspeții s-au familiarizat cu condițiile de trai a copiilor, au discutat cu personalul casei și au interacționat cu copiii, care au s-au arătat foarte bucuroși de vizita oaspeților.

În cadrul vizitei au fost prezenți și reprezentanții Asociației Obștești „CCF Moldova”, care au contribuit financiar la edificarea Casei comunitare. Fondurile au fost colectate în cadrul Galei generozității din anul 2015. Printre invitați speciali s-a numărat și Valentina Nafornița, care este patronul asociației împreună cu soțul ei, baritonul Mihai Dogotari, precum și alte nume notorii.

În cadrul vizitei, șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc a menționat despre importanța creării caselor comunitare pentru copii cu dizabilități severe, în care să existe căldură sufletească, mediu propice dezvoltării copilului.

Casa comunitară este prevăzută pentru 12 copii, la moment sunt plasați 11 copii, care beneficiază de servicii paleative, alimentație și îngrijire specială.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului prelungește termenul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal jurist din DPDC sector Râşcani şi Ciocana până pe data de 20.07.2019

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului prelungește termenul concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal jurist din DPDC sector Râşcani şi Ciocana.

 1.Scopul general al funcţiei:

Organizarea activităţii serviciului juridic, efectuarea controlului asupra activităţii, servicii profesionalizate de prevenire şi protejare a drepturilor copiilor şi familiilor aflaţi în dificultate;

 2.Sarcinile de bază:

1. Acordă asistenţă juridică solicitanţilor, beneficiarilor din sistem, organizează audienţe, examinează petiţii întru apărarea drepturilor copilului;

2. Reprezintă Direcţia în instanţele de judecată;

3. Consultă şi coordonează actele întocmite de către colaboratorii Direcţiei;

4. Înaintează propuneri la elaborarea proiectelor de decizii privind protecţia drepturilor copilului aprobate de Consiliul municipal Chişinău şi proiectelor de dispoziţii aprobate de Primarul general / viceprimarul al municipiului Chişinău;

5. Recepţionează, prelucrează şi ţine în evidenţă  documentaţia de profil, perfectează răspunsuri şi note informative către instanţele ierarhic superioare în termenii stabiliţi de lege.

Cerințe pentru participare la concurs:

Read the rest of this entry »

Sănătatea copiilor este prioritatea adulților


Sursa – foto: www.adplayers.ro

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului atenționează că rolul adulților în dezvoltarea armonioasă a copilului este foarte importantă, întrucât adulții sunt cei care ghidează drumul copiilor până la atingerea vârstei de majorat, atunci când copiii devin maturi și își pot asuma responsabilitatea de deciziile proprii.

Copiii, mai ales cei de vârstă fragedă, trebuie monitorizați încontinuu pentru că nu au capacitatea de a distinge ce este benefic sau periculos pentru sănătatea lor. Sunt foarte vulnerabili, neajutorați şi neadaptați la acțiunea factorilor mediului extern şi de aceea au nevoie de o protecţie specială și să învețe abilități menite supraviețuirii din partea persoanelor mature.

Copilul este o persoană care are nevoie și de multă dragoste, îngrijire corespunzătoare, atenție. Astfel, în ajutor vin adulții care îi învață pe copii să abordeze un comportament adecvat, respectuos cu oamenii din jur, o educaţie bazată pe principii și valori, dezvoltarea capacităţilor intelectuale, libertatea gândirii şi conştiinţei, apărarea demnităţii şi onoarei.

Prin urmare, fiind lăsaţi fără supravegherea adulţilor, copiii, de cele mai multe ori, se traumează, iar în cazuri de accidente, care se pot întâmpla din diverse motive și pot avea loc în diverse locații, precum este grădinița, școala, terenul de joacă, acasă, ș. a., acestora trebuie să li se acorde primul ajutor în mod prioritar.

Adulții sunt obligaţi să solicite asistenţă medicală pentru a asigura copilului cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi pentru a preveni situaţiile care pun în pericol viaţa, creşterea şi dezvoltarea copilului, dar și să beneficieze de urgență de serviciile medicale solicitate.

Un copil este total dependent de cei adulţi. Deci trebuie ca adulții să-și asume întreaga răspundere pentru viaţa şi securitatea lui.

Planul de activitate a Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului pentru luna iulie 2019

Ședința operativă lărgită a subdiviziunilor și serviciilor din cadrul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului

Astăzi în cadrul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului s-a desfășurat ședința operativă lărgită cu participarea șefului interimar, șefului adjunct, șefilor DPDC de sector, managerilor centrelor de plasament și de zi, managerului APP/SSAP/Echipa Mobilă, directorilor Caselor Comunitare pentru copii cu dizabilități/ pentru copii în situație de risc. Ședința a inițiat cu decernarea unei diplome de către șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, doamnei Victoria Ioniță, șef al DPDC sectorul Botanica, în contextul Zilei funcționarului public. Ulterior, șefii de subdiviziuni și managerii centrelor de plasament au discutat subiectele de pe ordinea de zi a ședinței.

Lansarea Serviciului „Respiro”

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor