×

Stop AMBROZIA

6 iulie 2020

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului îndeamnă comunitatea educațională să dea curs iniţiativei Primăriei municipiului Chişinău în scopul nimicirii ambroziei, plantă periculoasă atât pentru culturile agricole, cât şi pentru sănătatea oamenilor cărora le provoacă alergie și care uneori nu poate fi combătută nici cu antibioticele. […]

Proiectul Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025 a fost prezentat Consiliului municipal pentru aprobare

6 iulie 2020

Primăria municipiului Chișinău informează că proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Strategiei municipale pentru protecția drepturilor copilului 2020-2025″ a primit aviz pozitiv din partea Comisiei pentru protecție socială, ocrotirea sănătății, educație, cultură, mass media și relații internaționale a Consiliului municipal Chișinău. Documentul a fost […]

Ședința de lucru lărgită pe marginea proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului social regional „Renașterea”, a statelor de personal și structurii Centrului în redacție nouă”supus consultărilor publice

6 iulie 2020

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, pe data de 03 iulie orele 15:00 a desfășurat ședința de lucru lărgită pe marginea proiectului de decizie„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului social regional „Renașterea”, a statelor de personal și structurii Centrului în redacție […]