×

DMPDC anunță funcție vacantă de logoped în cadrul Centrului de reabilitare socială a copiilor ,,Casa Gavroche”

9 septembrie 2020

Scopul general al funcţiei: Este responsabil de asistenţa logopedică a copiilor cu cerinţe educative speciale-beneficiari ai Centrului. Sarcinile de bază: Asigură asistenţă logopedică de calitate conform necesităţilor de dezvoltare a copiilor cu cerinţe educative speciale; Participă la elaborarea Planului de acţiuni anual a Centrului; Atribuţiile […]

DMPDC anunță funcție vacantă în calitate de educator la Centrul de plasament pentru copii separați de părinți ,,Lumina”

9 septembrie 2020

Scopul general al funcţiei: Contribuie la realizarea şi respectarea drepturilor copilului în cadrul procesului de reintegrare şi resocializare în familia biologică nucleară sau extinsă. Sarcinile de bază: Integrarea şi adaptarea copilului la specificul Centrului de plasament; Familiarizarea copilului cu Copii din Centru; Cunoaşterea regimului zilnic […]

DMPDC anunță funcție vacantă de pedagog organizator în cadrul Serviciului social casă comunitară pentru copii în situație de risc (SSCCCSR)

9 septembrie 2020

1.Scopul general al funcţiei: Pedagogul se conduce în activitatea sa de Constituţia Republicii Moldova, Legea privind drepturile copilului, hotărârile Parlamentului, actele normative ale Guvernului, deciziile APL, Convenţia ONU privind drepturile Copilului, tratatele internaţionale şi regulamentul de activitate al Centrului se află în subordinea managerul Centrului. […]

DMPDC anunță funcție vacantă de pedagog organizator în cadrul Centrului de reabilitare socială a copiilor ,,Casa Gavroche”

9 septembrie 2020

1.Scopul general al funcţiei: Pedagogul se conduce în activitatea sa de Constituţia Republicii Moldova, Legea privind drepturile copilului, hotărârile Parlamentului, actele normative ale Guvernului, deciziile APL, Convenţia ONU privind drepturile Copilului, tratatele internaţionale şi regulamentul de activitate al Centrului se află în subordinea managerul Centrului. […]

DMPDC anunță funcție vacantă de logoped la Centrul de plasament pentru copii separați de părinți ,,Lumina”

9 septembrie 2020

Descrierea funcției Scopul general al funcţiei: Este responsabil de asistenţa logopedică a copiilor cu cerinţe educative speciale-beneficiari ai Centrului. Sarcinile de bază: Asigură asistenţă logopedică de calitate conform necesităţilor de dezvoltare a copiilor cu cerinţe educative speciale; Participă la elaborarea Planului de acţiuni anual a […]

Ședință de lucru cu privire la Planul de dezvoltare durabil a municipiului Chișinău în perioada 2020-2023

8 septembrie 2020

În cadrul DMPDC, s-a desfășurat o ședință de lucru cu privire la Planul de dezvoltare a municipiului Chișinău în perioada 2020-2023, conform Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030, având următoarele obiective: elaborarea Strategiei municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului; Implementarea Strategiei și elaborarea Planului de acțiuni; Dezvoltarea […]

20 de ani de activitate a Serviciului Social Asistență Parentală Profesionistă

7 septembrie 2020

Diplomă de merit se acordă d-nei ZAHARIA Olga, manager APP, pentru dedicație profesională și devotament, merite deosebite în domeniul protecției drepturilor copilului, în semn de gratitudine și înaltă apreciere a activității prodigioase, cu ocazia aniversării a XX de ani de activitate a Serviciului Social Asistență […]

Ședință de lucru operativă

7 septembrie 2020

Astăzi, la data de 7 septembrie, a avut loc ședință de lucru a EM, în care s-a discutat despre incluziunea socială a beneficiarilor din cadrul Centrului municipal de plasament şi reabilitare pentru copii de vârstă fragedă.