Telefonul copilului
image_viewer
Sigur Online
Untitled-2
Internet sigur
internet-sigur.png
Servicii sociale
Untitled-1
Galerie video

galerie-video.png

Galerie foto

galerie-foto.jpg

A N U N Ţ Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de Manager al Serviciului social asistență personală

Sarcinile de bază ale managerului :

  • Coordonează activitățile de admitere a beneficiarilor în Serviciu, de evaluare complexă, de elaborare a planurilor individualizate de asistență, precum și semnează acordurile cu beneficiarii;
  • Supervizează, monitorizează și evaluează activitatea asistenților personali;
  • Elaborează rapoarte periodice privind activitatea Serviciului;
  • Colaborează cu specialiștii din cadrul altor servicii implicate direct sau indirect în acordarea de asistență beneficiarilor Serviciului.

Cerinţe:

  • Studii superioare în domeniul: pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei, asistenţei sociale.
  • Cunoştinţe de operare PC (calculator)

 

Pentru aplicare vor fi prezentate:

  • Copia Buletinului de identitate
  • Copia Diplomei de studii superioare
  • Copia carnetului de muncă

Date de contact: str. A. Vlăhuţă,3, telefon: (022) 22-60-98,  dmpdc@ mail.md; dmpdcchisinau@mail.ru

Salariul lunar calculat – 2600,0 lei

Data limită pentru aplicare – 01.12.2014.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor