A N U N Ţ ! Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului (DMPDC) anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului (DMPDC) anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor vacante  în cadrul Centrului municipal de plasament si reabilitare a copiilor de vârsta frageda, pentru implementarea proiectului ”Reforma sistemului rezidenţial din municipiul Chişinău: Centrul municipal de plasament si reabilitare a copiilor de vârsta frageda”, după cum urmează:

I. Asistent social (1,0 unitate salariu)

Scopul general al funcţiei:

Prevenirea separării copilului de familie, facilitarea re/integrării şi monitorizării copiilor din Centrului municipal de plasament si reabilitare a copiilor de vârsta frageda.

Sarcinile de bază:

 1. Evaluarea situaţiei sociale a familiilor biologice şi extinse ale copiilor din CMPRCVF şi cazurilor referite de către alte servicii;
 2. Elaborarea şi implementarea planurilor individuale de intervenţie;
 3. Implementarea programului de sprijin familial;
 4. Monitorizarea  copiilor din CMPRCVF în familia biologică sau extinsă a copiilor;
 5. Colaborarea cu toate structurile guvernamentale şi non-guvernamentale implicate în reformarea sistemului rezidenţial.
 6. Colaborarea cu maternităţile din municipiul Chişinău în vederea depistării timpurii a cazurilor cu risc sporit de abandon;
 7. Colaborarea cu asistenţii sociali şi APL din localităţile suburbane ale municipiului şi din republică  în vederea prevenirii instituţionalăzării;
 8. Monitorizarea cazurilor de prevenire a separării copilului de familie şi de reintegrare a cuplului mamă-copil din Centrul maternal; etc.

 

Cerinţe:

 • studii superioare cu specializarea în asistenţă socială, psihologie, drept, ştiinţe ale educaţiei
 • experienţă de lucru cu copiii
 • permis de conducere, categoria B
 • cunoştinţe de operare PC (calculator)
 • în caz de angajare va fi solicitat cazierul juridic

II. Psiholog (2,0 unităţi salariu)

Scopul activităţii: Asigurarea suportului psihologic copiilor cu vârsta de la 0 până la 7 ani din Centrului municipal de plasament şi reabilitare a copiilor de vârsta frageda în vederea prevenirii instituţionalizării şi reintegrării în familiile biologice / extinse; oferirea sprijinului psihologic şi emoţional pentru cuplurile mamă-copil din secţia maternală precum şi monitorizarea acestora;

          Sarcinile de bază:

 1. Abordarea individuală a personalităţii copilului şi studierea particularităţilor lui individuale pe toată perioada aflării în instituţie;
 2. Evaluarea psihologică a copiilor din CMPRCVF şi cazurilor referite de către alte servicii;
 3. Elaborarea planurilor individuale de intervenţie;
 4. Evaluarea situaţiei sociale a familiilor biologice şi extinse a copiilor din CMPRCVF;
 5. Pregătirea psihologică a copiilor din CMPRCVF pentru reintegrare sau plasament în servicii familiale substitutive;
 6. Monitorizarea cazurilor de reintegrare în familia biologică sau extinsă a copiilor din CMPRCVF;
 7. Monitorizarea cazurilor de plasament în servicii familiale substitutive etc.

Cerinţe:

 • studii superioare cu specializarea în psihologie
 • experienţă de lucru cu copiii
 • cunoştinţe de operare PC (calculator)
 • permis de conducere, categoria B, va fi considerat un avantaj
 • în caz de angajare va fi solicitat cazierul juridic

Pentru aplicare vor fi prezentate:

CV (cu numele a două persoane de referinţă)

Scrisoare de motivare

Date de contact: str. A. Vlăhuţă,3, fax. 022-242702,  dmpdc@mail.md; dmpdcchisinau@mail.ru; tati_moca@yahoo.com

Data limită pentru aplicare – 15 octombrie 2013.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor