ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de bucătar

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de bucătar în cadrul Centrului de plasament pentru copii.

Scopul general al funcţiei:

Bucătarul se conduce în activitatea sa de regulile specifice de prestare a serviciilor de alimentaţie publică şi regulamentul de activitate al Centrului.

Bucătarul participă la instruirea igienică  în condiţiile stabilite de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale şi va include părţile relevante ale prezentelor reguli sanitare.

Bucătarul se află în subordinea managerului Centrului şi este responsabil de organizarea alimentației.

Sarcinile de bază:

1. Respecta condiţiile de păstrare a produselor alimentare si anume respectarea regimului de păstrare a produselor (temperatura, umiditatea, ventilaţia); respectarea termenului de valabilitate a produselor;

2. Respecta cu stricteţe regimul zilnic al beneficiarilor;

3. Prepara producţia culinară se prepară în corespundere cu documentaţia tehnologică.

4. Respecta procesul de preparare, inclusiv termică, a produselor  astfel, încât să se păstreze valoarea nutritivă a produsului culinar;

5. Realizează curăţarea şi dezinfecţia inventarului din bucătărie în conformitate cu prevederile regulilor sanitare.

6. Semnalează managerul despre neregularităţile apărute.

Cerinţele funcţiei faţă de persoană:

Studii: superioare sau medii de specialitate

Experienţă profesională: experienţă profesională preferabil 1 an

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate

Copia carnetului de muncă

Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, şef al Serviciului resurse umane, telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea Bucătar.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil

Arhiva articolelor