ANUNŢ de suplinire a funcţiei vacante de pedagog de zi în cadrul Centrului de plasament pentru copii

Scopul general al funcţiei:

Este responsabil de asistenţa pedagogică a copiilor cu cerinţe educative speciale-beneficiari ai Centrului.

Sarcinile de bază:

  1. Asigură asistenţă pedagogică de calitate conform necesităţilor de dezvoltare a copiilor cu cerinţe educative speciale-beneficiarii Centrului;
  2. Participă la elaborarea Planului de acţiuni anual a Centrului;

Atribuţiile de serviciu:

  1. Participă la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de lucru a echipei multidisciplinare în Centru;
  2. Participă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor consultative din cadrul Centrului;
  3. Asigură securitatea psihologică şi pedagogică a copiilor cu necesităţi speciale;
  4. Cunoaşte curicula generală pentru clasele primare aprobată de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova
  5. Raportează periodic (trimestrial, anual) managerului Centrului conform specificului activităţii despre rezultatele activităţii profesionale;
  6. Organizează şedinţe de consiliere logopedică (în grup sau individual);

Cerinţele funcţiei faţă de persoană:

Studii: superioare de specialitate domeniul psihopedagogiei speciale și pedagogiei.

Experienţă profesională: experienţă profesională – preferabil 1 an

Cunoştinţe: cunoaşterea legităţilor de dezvoltare a copiilor în general şi a copiilor cu cerinţe educative speciale în particular, cunoaşterea la perfecţie a limbilor română şi rusă ect.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor: Pruteanu Alexandru, şef Serviciu resurse umane, telefon: 022 22 60 98.

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14.

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea pedagog de zi.

Sursa foto: https://www.google.com

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil

Arhiva articolelor