×

ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului social regional „Renașterea”, a statelor de personal și structurii Centrului în redacție nouă”

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului anunță, începând cu data de 15.06.2020, consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului social regional „Renașterea”, a statelor de personal și structurii Centrului în redacție nouă”

Scopul proiectului este  de a oferi servicii integrate specializate şi suport social persoanelor infectate cu HIV, maladiei SIDA şi membrilor familiei acestora în situaţii dificile în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii acestora, reabilitării sociale şi (re)integrării lor în societate, referirii la alte servicii conform necesităţilor pentru deservirea persoanelor infectate cu HIV, maladiei SIDA şi familiile acestora din următoarele unităţi administrativ-teritoriale: mun. Chișinău, Șoldănești, Rezina, Telenești, Ungheni, Călărași, Orhei, Strășeni, Nisporeni, Criuleni, Ialoveni, Anenii Noi, Hâncești, Căușeni, Ștefan Vodă, Dubăsari (parțial).

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este: realizarea Hotărârii Guvernului R.M. nr. 1010 din 26.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului social regional pentru asistenţa persoanelor infectate HIV/SIDA și a membrilor familiilor acestora, a standardelor minime de calitate și a Structurii și statelor de personal, care permite atingerea scopului funcționării centrului dat.

Prevederile de bază ale proiectului sunt:

– Susţinerea şi mobilizarea comunităţii în vederea eliminării stigmatizării şi discriminării faţă de persoanele infectate cu HIV, maladiei SIDA şi membrilor familiei acestora aflaţi în situaţii dificile în cadrul sistemului de protecţie socială, prin prestarea serviciilor specializate;

– Menţinerea aderenţei la tratamentul antiretroviral al persoanelor infectate cu HIV, maladiei SIDA, motivarea schimbării comportamentului şi reducerii riscurilor de răspândire a infecţiei HIV;

– Asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea şi accesul la resursele şi serviciile existente în comunitate.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt: persoanele infectate cu HIV, maladiei SIDA şi membrii familiilor acestora în situaţii dificile.

Impactul estimat al proiectului de decizie constă în relansarea activității CSR „Renașterea”  prin acoperirea beneficiarilor centrului cu tot spectrul de servicii oferite de specialiștii – asistent social, psiholog, juristconsult, kinetoterapeut,  pedagog social, care momentan nu pot fi angajați din lipsa Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Centrului Social Regional „Renașterea”, a statelor de personal și structurii Centrului în redacție nouă.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare – „-,,Hotărârea Guvernului R.M. nr.1010 din 26.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului social regional pentru asistenţa persoanelor infectate HIV/SIDA și a membrilor familiilor acestora și a standardelor minime de calitate”.

Prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare, Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 1/10 din 25.01.2012 ,,Cu privire la susținerea Acordului de colaborare dintre Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Primăria mun.Chișinău și Centrul de Analize Politice în Sănătate”, Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 3/42 – 1 din 19.05.2015 ,,Cu privire la darea în folosință a unor încăperi din str. Melestiu, 20 lit. M (subsol cu geamuri, etajul 1, antresol) Instituției publice ,,Centrul social regional pentru persoanele care trăiesc cu HIV, mun. Chișinău” (Contract de comodat nr. 1/5/041 din 21.12.2015 privind transmiterea în folosință pe perioada 29.01.2013 – 30.03.2020, fără drept de privatizare).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.07.2020, pe adresa electronică: csrcentru@mail.ru, la numărul de telefon: 068-39-70-44, sau pe adresa mun. Chișinău, str. Melestiu 20M, Centrul Social Regional „Renașterea”.

Proiectul deciziei ,, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului social regional „Renașterea”, a statelor de personal și structurii Centrului în redacție nouă”  şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Chișinău: www.chisinau.md, sau la sediul Centrului Social Regional ,,Renașterea”, situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Melestiu 20M.

 

Fișiere anexate:

  1. Regulament_privind_organizarea_si_functionarea_Centrului_Social_Renasterea
  2. Nota_informativa_Renasterea
DISTRIBUIE