×

Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului structura, efectivul limită și organigrama acesteia

În ședința extraordinară a Consiliului municipal Chișinău din 22 decembrie 2020 a fost aprobată Decizia Consiliului municipal Chișinău pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului municipal Chișinău, structura, efectivul limită și organigrama acesteia.
Proiectul de Decizie a fost elaborat în scopul fortificării capacităților de organizare și funcționare a autorității tutelare (locale și teritoriale) în Municipiul Chișinău, inclusiv drept răspuns la ajustările legale în domeniul protecției copilului aduse atât de Legea nr. 140/2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, cât și de Legea nr. 112/2020 pentru modificarea unor acte normative, precum și în scopul îmbunătățirii sistemului de protecție a drepturilor copilului în municipiul Chișinău.
Regulamentul de organizare și funcționare al DMPDC a fost revizuit ultima dată în 2004/ În baza Dispoziției nr.398-d a Primarului general din 07 august 2020 a fost instituită Comisia privind reorganizarea DMPDC, care a elaborat conceptul de reorganizare al Direcției și, ulterior, proiectul de decizie. Conceptul a fost făcut public în ședința lărgită a Comisiei din 30 septembrie 2020. Ulterior, anunțul privind intenția de elaborare a proiectlui deciziei a fost publicat în 09 octombrie 2020 pe pagina web a Primăriei. În paralel Comisia a lucrat la document, proiectul căruia a fost făcut public pe data de 26 octombrie 2020 pentru consultări pe pagina web a PMC. În rezultatul acestora, au fost înregistrate un șir de propuneri, sugestii parvenite de la instituții publice și private, membri ai Comisiei etc., toate acestea au fost analizate și considerate, conform Tabelului de divergențe.

DISTRIBUIE