Ca reacție la Briefingul de presă organizat de consilierii municipali ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova cu tema: „Ce trebuie să facă cetățenii după ce guvernul a lichidat fondul de susținere socială a populației”, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului vine cu următoarele precizări

Referitor la declarațiile consilierului municipal, doamna Silvia Grigore, precum că DMPDC a cheltuit 30 000 de lei pentru procurarea borcanelor cu cafea și a cutiilor de ciocolate, aducem la cunoștința opiniei publice că de fapt suma totală de 31 677 lei a fost utilizată de subdiviziunile Direcției.

Astfel, reiterăm că în subordinea autorității tutelare Chișinău sunt:

  • 4 centre de plasament (Centrul de plasament pentru copii, Centrul de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche”, Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie și doar Centrul municipal de plasament și reabilitare a copiilor de vârstă fragedă este cu buget separat);
  • 4 servicii specializate (Centrul de zi și socializare a copiilor cu necesități educative speciale „Casa Speranței”, Centrul de recuperare activă și integrare socială a copiilor și tinerilor, Centrul de zi de resocializare și dezvoltare a copiilor cu nevoi speciale „Atenție” și doar Centrul de zi și activități pentru persoane cu dizabilități de intelect „Start” este cu buget separat);
  • Serviciul social „Asistență personală”;
  • Serviciul social asistență parentală profesionistă;
  • Serviciul social Echipa Mobilă;
  • 2 case comunitare pentru copii aflați în situație de risc/pentru copii cu dizabilități;
  • 32 de centre comunitare pentru copii și tineri.

Menționăm că suma respectivă a fost cheltuită pentru organizarea și desfășurarea diverselor activități instructiv-metodice cu participarea specialiștilor structurilor municipiului Chișinău, dar și din afara acestuia, fiind achiziționate în acest scop produse alimentare, apă, ceai, cafea, zahăr, pahare și lingurițe de unică folosință (se anexează).

Cu referire la edificiile aflate în gestiunea DMPDC, relatăm că atât de către Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, cât și de către Asociațiile Obștești Centrul media pentru tineri și „ARTIStudio” au fost adresate demersurile corespunzătoare către Consiliul municipal Chișinău, care, la rândul său, urmează să decidă și să definitiveze relațiile contractuale cu acestea. Concomitent, precizăm că asociațiile obștești nominalizate desfășoară activități cu titlu gratuit, în baza acordurilor de colaborare cu DMPDC, fără a se urmări obținerea cărorva venituri, acestea purtând un caracter social, de dezvoltare a copiilor, de promovare și încurajare a talentelor în rândul copiilor, inclusiv a copiilor aflați în situație de risc, a copiilor separați de părinți și a celor rămași fără ocrotire părintească.

Continuarea lansării în spațiul public a unor învinuiri gratuite, cu bună sau cu rea voință, fără verificarea și pătrunderea în esență a unor anumite acte și acțiuni a autorității tutelare, au un impact negativ, nu doar asupra activității specialiștilor din cadrul sistemului municipal de protecție a copilului, dar și asupra copiilor în relație cu care a fost stabilită o măsură de protecție socială. Dincolo de faptul că prezentarea eronată a informației duce la atingerea demnității personale și aportului profesional al angajațiilor DMPDC, precum și submină încrederea populației, agenților economici, care prin susținerea lor financiară, materială contribuie la îmbunătățirea suportului social acordat categoriilor de copii din evidența DMPDC.

Prin urmare, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului și subdiviziunile acesteia întodeauna au fost deschiși și recunoscători consilierilor municipali, partenerilor, care, nefiind indiferenți față de soarta copiilor rămași fără ocrotire părintească, vin cu diverse sugestii, argumente fondate privind îmbunătățirea calității activității autorității tutelare Chișinău.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor