Arhiva pentru categoria ‘Anunțuri’

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului prelungeşte termenul concursului pînă la data de 05.04.2019 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în protecția familiei în cadrul DPDC Râșcani

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în protecția familiei în cadrul DPDC Râșcani.

1.Scopul general al funcţiei:

Asigurarea protecţiei sociale a familiilor defavorizate social, precum şi accesul acestora la serviciile sociale de calitate.

2. Sarcinile de bază:

1. Depistează, evaluează şi monitorizează familiile social defavorizate şi asigură protecţia socială,  precum şi accesul acestora la serviciile sociale de calitate;

2. Asigură reactualizarea bazei de date a familiilor social defavorizate la nivel de sector;

3. Supervizează, monitorizează activitatea asistenţilor sociali din localităţile suburbane, acordă suport informaţional şi metodologic în domeniul protecţiei copilului;

4. Asigură perfectarea planurilor individualizate, semnarea contractelor cu beneficiarii întru prevenirea separării copiilor de familie;

5. Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor statale şi nestatale întru soluţionarea problemelor familiilor aflate

   Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 Studii: superioare în domeniul pedagogiei, administraţiei publice, asistenței sociale sau juridic.
Experienţă profesională:
minimum 1 an în domeniu,   preferabil experienţă în serviciul public.

   Cunoştinţe:

  • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
  • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
  • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel,  Navigare Internet;

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate,flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

  Documente ce urmează a fi prezentate:

  – Formularul de participare;
  – Copia buletinului de identitate;

  – Cazier juridic;

  – Copia carnetului de muncă;

  – Certificat medical;

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor:

  Prin poștă sau personal.

  Notă:

  – Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

  – Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  Data-limită de depunere a documentelor:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este data de 05.04.2019.

Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98.

  Bibliografia concursului:

1. Constituţia Republicii Moldova;
2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:

2. Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;

3. Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;

4. Legea nr. 140 din 14.06.2013 cu privire protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc;

şi a copiilor separaţi de părinţi;
5. Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
6. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
7. Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
8. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

9. Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanlor cu dizabilități;

10. Hotătârea de Guvern nr. 889 din  11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele tutelei/curatelei din cadrul DPDC Buiucani

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă rezultatele concursului.

Lista candidaţilor care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele tutelei/curatelei din cadrul DPDC Buiucani:

  1. Beregoi Maria;

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului resurse umane

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă rezultatele concursului.

Lista candidaţilor care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante şef al Serviciului resurse umane:

  1. Marian Silvia.

Prezentarea participanților la Concursul municipal „Pedagogul anului 2019” (pentru cadrele didactice care activează în sistemul de protecție a drepturilor copilului din municipiul Chișinău) prin prisma managerului, pedagogului-coleg, beneficiarului (copil/părinte) din domeniul de activitate al acestuia

Profilul profesional al participantului Veronica Dormenco.

Manager: Conducătorul de cerc, Veronica Dormenco activează în Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie de 9 ani, timp în care doamna a dat dovadă de cunoștințe și abilități înalte în domeniul artei decorative. Fiind o fire creativă, dar și lider a organizat pe parcursul anilor diverse activități extracurriculare cu implicarea tuturor copiilor din plasament și a celor din comunitate, la fel, master class-uri pentru colegi și pentru copii. Performanțe a obținut la un șir de concursuri organizate atât de DMPDC, cât și de alte organizații/structuri. 
Colegi: Este o colegă foarte responsabilă, sociabilă, receptivă, iar ca specialist este creativă, cu tact pedagogic în relație cu copiii.
Este o fire artistică, deschisă, are o atitudine pozitivă chiar și când se confruntă cu o problemă, este tolerantă.
Beneficiari: Doamna Veronica este o persoană interesantă, comunicabilă, bună, frumoasă, receptivă. Întotdeauna ne ajută când avem nevoie, vine cu un sfat bun. Când venim la laboratorul artistic ne simțim ca acasă, simțim căldură, ne place foarte mult zâmbetul ei. La acest laborator învățăm să facem activități hande made foarte frumoase și calitative, dar cel mai important este că învățăm lucrul în echipă. După părerea noastră dna Veronica este mândria Centrului și este un lucrător de la care putem să luăm exemplu toți.

Prezentarea participanților la Concursul municipal „Pedagogul anului 2019” (pentru cadrele didactice care activează în sistemul de protecție a drepturilor copilului din municipiul Chișinău) prin prisma managerului, pedagogului-coleg, beneficiarului (copil/părinte) din domeniul de activitate al acestuia

Profilul profesional al participantului Iulia Roșca.

Manager: Conducătorul de cerc, Iulia Roșca, activează în Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie de 9 ani. Activitățile ludice desfășurate de către doamna Roșca au un format de lecții interactive, ateliere interesante, care își propun să le ofere copiilor posibilitatea de a trăi experiențe noi de joc şi învățare. O activitate poate cuprinde mai mulți parteneri în funcție de nevoia de socializare a copilului. Fiind un pedagog prin vocație doamna Roșca oferă copiilor sprijin și ghidare în fața provocărilor lumii moderne, spiritului competitiv, contribuind plenar la edificarea viitorilor cetățeni – urmași ai neamului românesc.

Colegi: Doamna Roșca este o colegă cu principii, echilibrată în relație cu cei din jur. Activitățile pe care le organizează sunt interesante, distractive și captivante.
Este o colegă foarte sârguincioasă, punctuală, pozitivă și înțeleaptă. Fiind profesionist în ceea ce face desfășoară ateliere foarte utile pentru copii. Este în relaţii bune cu ceilalți colegi din cadrul centrului, ajutând prin natura muncii depuse la desfășurarea în bune condiții a activităţii întregii instituții.

Beneficiari: Este o doamnă sufletistă, cu inimă mare, atentă cu copiii. Întrucât activitățile doamnei se bazează pe jocuri, copiii deseori încearcă să se manifeste prin diverse bancuri, la care doamna Roșca le răspunde cu foarte mult tact, explicându-le cu răbdare semnificația fiecărui banc. 
Doamna Iulia este un conducător de cerc bun și o persoană foarte organizată, amabilă și bună la suflet. Atunci când avem nevoie de un sfat este mereu gata să ne ajute. Mereu se implică și la pregătirea temelor pentru acasă și ne încurajează. O iubim pe doamna Iulia pentru sinceritatea ei.

Prezentarea participanților la Concursul municipal „Pedagogul anului 2019” (pentru cadrele didactice care activează în sistemul de protecție a drepturilor copilului din municipiul Chișinău) prin prisma managerului, pedagogului-coleg, beneficiarului (copil/părinte) din domeniul de activitate al acestuia

Profilul profesional al participantului Diana Dașan.

Manager: Doamna Dașan activează în Centrul pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie în funcție de psiholog de 9 ani. Pe parcursul acestor ani doamna Dașan este veriga care asigură colaborarea și buna relaționare dintre copiii din plasament, cei din comunitate și întreaga echipă de angajați. Întotdeauna a dat dovadă de cunoștințe și abilități specifice în domeniul psihopedagogiei. Fiind o fire liniștită și emotivă, a desfășurat atât activități consultative, dar și educative accent punând pe managementul emoțiilor, managementul timpului și dezvoltarea relațiilor prietenoase între copii, între copii și maturi, între copii și părinți/rude. A organizat pe parcursul anilor și activități extracurriculare cu implicarea tuturor copiilor din plasament, dar și a celor din comunitate.

Colegi: Diana Dașan este o colegă deschisă în comunicare, competentă, responsabilă, pozitivă și echilibrată. Se implică în toate situațiile ce necesită intervenția psihologului. În relația cu copiii reușește să influențeze pozitiv.
Amabilă, dornică de a crește profesional, pozitivă, discretă, cu simțul compasiunii, armonioasă, caldă, plăcută.

Beneficiari: Doamna Diana este o persoană deosebită, simte oamenii, își dă interesul să ajute oamenii. O vorbă caldă din gura ei ne încălzește inima. Zâmbetul ei frumos ne încântă și ne face să zâmbim. Ce frumos e să vezi cum vorbește, cum se comportă, cum ne încurajează, este un exemplu pentru noi!!! Sfatul ei îmi ne dă curaj să mergem mai departe.

Ordinul nr. 29 din 12.03.2019 cu privire la reglementarea vizitelor în cadrul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului și subdiviziunile acesteia

Ordin nr.30 din 13.03.2019 cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor de amenajare și salubrizare în cadrul campaniei municipale „Curățenia generală de primăvară”

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele tutelei/curatelei din cadrul DPDC sector Buiucani

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de de specialist principal în problemele tutelei/curatelei din cadrul DPDC sector Buiucani:

1. Beregoi Maria;

2. Brihuneț Valentina;

Proba scrisă se va desfăşura la data de 14.03.2019, cu începere de la orele 13.30, interviul se va desfăşura la data de 14.03.2019, cu începere de la ora 14.30, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Şef al Serviciului resurse umane

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de şef al Serviciului resurse umane:

1. Vremere Larisa;

2. Marian Silvia;

3. Arnaut Corina;

Proba scrisă se va desfăşura la data de 14.03.2019, cu începere de la orele 10.00, interviul se va desfăşura la data de 14.03.2019, cu începere de la ora 11.15, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor