Arhiva pentru categoria ‘Anunțuri’

Dăruiește copiilor rămași temporar fără ocrotire părintească dragoste și căldură

Rezultatele Campaniei de informare și sensibilizare a societății în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor

Informații utile despre Serviciul de asistență stradală

Șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, Lucia Caciuc și directorul executiv al Asociației pentru Abilitarea Copilului și Familiei „AVE-COPIII”, Mariana Ianachevici au fost invitați la radio Sputnik Moldova. În cadrul emisiei directe, atât doamna Caciuc, cât și doamna Ianachevici au oferit informații despre Serviciul de asistență stradală recent deschis în Chișinău, beneficiarii serviciului, întreținerea financiară a serviciului, precum și metodele de prevenire a fenomenului vagabondajului în rândul copiilor.

Serviciul presupune și oferirea asistenței stradale (activități de informare desfășurate de specialiști direct în stradă), activități socio-educative prin atragerea copiilor în centrele comunitare pentru copii, asistență socială prin identificarea copiilor în situație de risc în stradă (abordarea multidisciplinară și intervenția competentă în asigurarea asistenței), ș. a.

Deschiderea oficială a Serviciului de asistență stradală (SAS)

Serviciu de identificare și combatere a fenomenului cerșitului, vagabondajului copiilor este lansat în municipiul Chișinău.

Copiii depistați în situație de risc ( supuși violenței, copiii neglijați, care practică vagabondajului, cerșitul, copiii care fug de acasă sau cei care trăiesc în stradă) vor beneficia de asistența necesară în cadrul Serviciului de asistență stradală.

Evaluând necesitățile copiilor depistați în situație de risc în stradă, precum și asigurarea protecției sociale în vederea excluderii a abuzurilor față de copii,  Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului împreună cu factorii de decizie la nivel central și local au reușit să creeze un serviciu foarte necesar pentru municipiul Chișinău.

Serviciul presupune oferirea asistenței stradale (activități de informare desfășurate de specialiști direct în stradă), activități socio-educative prin atragerea copiilor în centrele comunitare pentru copii, asistență socială prin identificarea copiilor în situație de risc în stradă (abordarea multidisciplinară și intervenția competentă în asigurarea asistenței), ș. a.

În acest context, invităm reprezentanţii instituţiilor media să participe la deschiderea Serviciului de asistență stradală (SAS).

Deschiderea oficială a Serviciului se va desfășura vineri, 15 februarie 2019, ora 10.00, adresa: Miron Costin, nr. 19/1.

Informații utile pentru specialiștii din serviciile DMPDC cu privire la simptomele rujeolei și măsurile de prevenție a infectării copiilor

Rujeola (sau pojarul) este o boală infecto-contagioasă, specific umană, determinată de virusul rujeolic, se manifestă prin febră, erupţie, complicaţii frecvente şi severe.

Rujeola, sau pojarul, aşa cum îl ştim cu toţii, face parte din bolile copilăriei. Este o boală contagioasă, cu un procent foarte mare, 95%. Este important de reţinut că transmiterea se face prin contact direct cu picăturile de secreţie prin strănut, tuse sau conversaţie, picături care rămân pentru o perioadă lungă de timp în aer, mai ales în spaţiile închise, de aceea este bine să aerisim des, mai ales după ce a strănutat sau tuşit cineva.

Simptomele de rujeolă

Se manifestă prin febră, alterarea stării generale, dureri de cap (cefalee), greaţă şi chiar diaree, erupţie externă (exantem) şi internă (enantem).

După o incubaţie de 10-11 zile, apare debutul, cu febră, alterarea stării generale, astenie, inapetenţă, cefalee, uneori chiar greaţă şi vomă, după care (caracteristic pentru rujeoală) afectarea oculară-respiratorie şi digestivă.

Rujeola este o afecţiune cu durată lungă, de aproximativ 21 de zile, incluzând perioadele de incubaţie, debutul, perioada catarală, eruptivă şi convalescenţa. Este bine de ştiut cum evoluează această boală: perioada de incubaţie (adică timpul care trece de la pătrunderea în organism a virusului şi până la apariţia primelor simptome) este de până la 11 zile.

Debutul bolii este brutal şi apare cu febră foarte mare T= 40-41° C, la care se adaugă cefaleea (durere de cap), stări de astenie şi anorexie. Urmează perioada catarală, care este cea mai grea, aş putea spune din postura de pacient, care durează 3-4 zile. Perioada eruptivă durează 3 zile. Iniţial, erupţiile se manifestă retroauricular, apoi se propagă descendent , într-o zi pe faţă, a doua pe gât- trunchi-membre superioare, iar în a treia zi pe abdomen şi membre inferioare.

Erupţia dispare în aceeași ordine în care a apărut, în aproximativ 6-7 zile. Ultima etapă a bolii este convalescenţa, care se întinde pe o perioadă de 10-14 zile, în această perioadă pot apărea complicaţii datorită imunității deprimate.

Copilul cu rujeolă are aspect de „faţă plânsă”,  cu ochii înroşiţi, secreţii nazo-faringiene şi în guriţă îi apar puncte albe, sidefii sau “pete hemoragice“ pe palat. „Erupţia de pe corp este uşor reliefată, cu dimensiuni de 0,5-1 cm , la început pe faţă, apoi exantemul “se scurge de sus în jos” şi pot conflua formând plaje întinse. În perioada de convalescenţă, febra scade, iar starea generală şi apetitul încep să se amelioreze cam în 10 zile. În unele situaţii, virusul poate rămâne în organism, determinând, ulterior, complicaţii’’, 

Pentru a preveni rujeola este necesar să se întreprindă următoarele măsuri:

 • adresarea imediată la medic în caz de febră şi erupţii maculopapuloase cutanate şi cel puţin unul din următoarele semne: tuse sau rinită sau conjunctivită;
 • izolarea persoanelor care prezintă simptome asemănătoare rujeolei, până la determinarea diagnosticului, deoarece transmiterea se face prin contact direct cu picăturile de secreţie prin strănut, tuse sau conversaţie, picături care rămân pentru o perioadă lungă de timp în aer;
 • evitarea adunărilor şi a locurilor publice, unde boala se poate răspândi uşor.

Surse:

 1. http://stirilocale.md/epidemia-de-rujeola-s-ar-putea-raspandi-in-republica-moldova-masuri-de-prevenire-a-bolii.html
 2. https://www.csid.ro/health/sanatate/rujeola-pojar-simptome-diagnostic-si-tratament-16930796
 3. http://www.medstar2000.ro/rujeola-masuri-pentru-prevenirea-aparitiei-si-raspandirii.

Ordin privind desfășurarea Concursului municipal Pedagogul Anului – 2019, Ediția I- a

În contextul Campaniei de informare și sensibilizare în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului anunță organizarea concursului municipal: „Sunt important, nu mă ignora”

Concursul se va desfășura în două etape care va cuprinde 3 secțiuni:

Concursul are drept scop prevenirea neglijării copiilor prin desfășurarea activităților artistice, stimularea creativității, a dezinvolturii în exprimare, a spiritului de competiție, a talentului, a originalității și a imaginației copiilor. La fel, acest concurs își propune să deschidă noi perspective de cunoaștere și abordare a drepturilor copilului aflat în situație de risc.

 1. Secțiunea I: Arte plastice. Desenarea posterelorcu tema: „Sunt important, nu mă ignora.
 2. Secțiunea II: Compozițieteatralizată cu genericul:„Sunt important, nu mă ignora.
 3. Secțiunea III: Concurs de eseuri la tema „Copiii învață ceea ce trăiesc”.

Informații suplimentare referitor la modul de organizare a concursului le puteți găsi anexate mai jos.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului resurse umane

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Serviciului resurse umane pe perioadă determinată.

       Scopul general al funcţiei:

Eficientizarea activităţii autorităţii publice prin implimentarea politicii şi procedurilor moderne de lucru cu personalul, crearea unui corp de funcţionari publici profesionişti, în vederea realizării optime ale obiectivelor DMPDC.

       Sarcinile de bază:

 1. Implementarea şi promovarea politicii de personal în domeniul recrutării, selectării şi integrării profesionale a personalului;
 2. Implementarea procesului de dezvoltare profesională a angajaţilor DMPDC;
 3. Implementarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din cadrul DMPDC;
 4. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniul procedurilor de personal;
 5. Implimentarea procedurilor administrative de personal;
 6. Asigurarea părţii organizatorice a şedinţelor, seminarelor a altor şedinţe convocate de conducerea Direcţiei;

     Condiţiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 3 ani, nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Read the rest of this entry »

Circulară cu privire la asigurarea vieții și sănătății copiilor în perioada vacanței și sărbătorilor de iarnă

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative și comunitare din cadrul DPDC sector Buiucani.

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă rezultatele concursului.

Lista candidaţilor care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative și comunitare din cadrul DPDC sector Buiucani:

 1. Munteanu Ludmila;
Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor