Arhiva pentru categoria ‘Comunicate de presă’

Având în vedere lansarea informațiilor în spațiul on-line cu privire la activitatea Serviciului de zi pentru copii până la 3 ani (Creșă), Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului vine cu următoarele precizări

Serviciul de zi pentru copii până la 3 ani (Creșă) din cadrul Centrului Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă (subdiviziune a Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului) este un serviciu social destinat familiilor social-vulnerabile în vederea prevenirii separării copilului de familie. Scopul Serviciului Creșă este prevenirea separării copilului cu vârsta cuprinsă între 4 luni – 3 ani de mediul familial, proveniți din familii social-vulnerabile, prin asigurarea serviciilor de îngrijire și educare.

Obiectivele Serviciului Creșă sunt:

 • promovarea interesului superior al copilului
 • susținerea familiei în depășirea situațiilor de risc și prevenirea separării copilului de familie
 • consolidarea competențelor parentale
 • protecție împotriva oricărei forme de abuz
 • crearea condițiilor de creștere și dezvoltare a copilului conform vârstei.

Serviciul Creșă este un serviciu de zi și activează de luni până vineri, de la orele 7.00 – 19.00.

Pentru înscrierea în serviciu reprezentantul legal al copilului trebuie să depună o cerere cu privire la admiterea în Serviciul Creșă la Direcția pentru protecția copilului de sector sau autoritatea tutelară locală, în dependență de caz, în urma căreia specialistul responsabil din cadrul DPDC de sector sau comune evaluează timp de 30 de zile familia, conform managementului de caz. În baza evaluării, DPDC de sector / autoritatea tutelară locală prezintă un set de acte la Comisia pentru protecția copilului aflat în dificultate, care după examinarea cazului decide asupra înmatriculării copilului în Serviciu Creșă.

Un nou Memorandum semnat de UNFPA Moldova va ajuta adolescenții și tinerii vulnerabili din Chișinău să adopte un mod de viață sănătos și sigur

Chișinău, 16 iulie, 2018 – Direcția Municipală pentru protecția Drepturilor Copilului din Chișinău și UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie, au semnat  luni, 16 iulie, un Memorandum de colaborare, pentru îmbunătățirea situației adolescenților, în special a celor mai vulnerabili, din mun. Chișinău. Scopul Memorandumului este de a promova în mod activ dreptul adolescenților la informații, educație și servicii de sănătate adecvate vârstei, pentru fete și băieți.

Vă mulțumim pentru inițiativa de a semna acest Memorandum, care setează liniile directoare pentru colaborarea dintre UNFPA și autoritățile publice locale, în scopul extinderii accesului adolescenților din grupurile vulnerabile la servicii de educație și sănătate de calitate și accesibile vârstei lor. În felul acesta mai facem un pas important spre realizarea agendei 2030 în Moldova, unde nimeni nu este lăsat în urmă, iar fiecare tânăr își poate realiza pe deplin potențialul,” a spus Rita Columbia, Reprezentanta UNFPA în Moldova.

Șefa interimară a DMPDC a consiliului municipal Chișinău, Lucia Caciuc, a menționat, în context, că subiectele ce țin de educația și sănătatea tinerilor și adolescenților sunt foarte importante pentru instituție. “Ne angajăm să ne implicăm plenar, împreună cu partenerii noștri, în toate activitățile și inițiativele ce vor urma. Posibilitățile noastre sunt modeste, dar dorința de a participa este foarte mare”, a precizat Lucia Caciuc.

Memorandumul între Direcția Municipală pentru protecția Drepturilor Copilului din Chișinău și UNFPA a fost semnat pentru o periodă de doi ani și stipulează domeniile de colaborare în contextul noului Program de Ţară al UNFPA (2018-2022).

Părțile vor colabora pentru a spori accesul adolescenților aflați în evidența Direcției la educaţie pentru sănătate calitativă, adecvată vârstei și sensibilă la gen în cadrul activităţilor educaţionale desfăşurate de subdiviziunile Direcției; a creşte gradul de conştientizare a personalului Direcţiei privind importanţa educaţiei pentru sănătate pentru adolescenţi; a consolida parteneriatul dintre Direcție și Centrele de sănătate prietenoase tinerilor, Centrele de tineret, Consiliile tinerilor, Reţeaua Y-PEER, și alte organizaţii ale societăţii civile, pentru promovarea comportamentelor sănătoase în rândul adolescenților, cu accent pe nevoile celor mai vulnerabili.

UNFPA este Agenţia ONU pentru drepturile și sănătatea reproductivă şi susţine promovarea modului sănătos de viaţă în rândul adolescenţilor şi tinerilor şi dezvoltarea politicilor demografice ajustate la realităţile ţării. Ca parte a Programului de Ţară 2013-2017, cu sprijinul organizaţiei, mai mult de 50 de mii de elevi din întreaga ţară au fost informaţi despre sănătatea şi drepturile lor prin intermediul campaniilor de informare şi evenimentelor de sensibilizare.

Ca reacție la Briefingul de presă organizat de consilierii municipali ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova cu tema: „Ce trebuie să facă cetățenii după ce guvernul a lichidat fondul de susținere socială a populației”, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului vine cu următoarele precizări

Referitor la declarațiile consilierului municipal, doamna Silvia Grigore, precum că DMPDC a cheltuit 30 000 de lei pentru procurarea borcanelor cu cafea și a cutiilor de ciocolate, aducem la cunoștința opiniei publice că de fapt suma totală de 31 677 lei a fost utilizată de subdiviziunile Direcției.

Astfel, reiterăm că în subordinea autorității tutelare Chișinău sunt:

 • 4 centre de plasament (Centrul de plasament pentru copii, Centrul de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche”, Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie și doar Centrul municipal de plasament și reabilitare a copiilor de vârstă fragedă este cu buget separat);
 • 4 servicii specializate (Centrul de zi și socializare a copiilor cu necesități educative speciale „Casa Speranței”, Centrul de recuperare activă și integrare socială a copiilor și tinerilor, Centrul de zi de resocializare și dezvoltare a copiilor cu nevoi speciale „Atenție” și doar Centrul de zi și activități pentru persoane cu dizabilități de intelect „Start” este cu buget separat);
 • Serviciul social „Asistență personală”;
 • Serviciul social asistență parentală profesionistă;
 • Serviciul social Echipa Mobilă;
 • 2 case comunitare pentru copii aflați în situație de risc/pentru copii cu dizabilități;
 • 32 de centre comunitare pentru copii și tineri.

Menționăm că suma respectivă a fost cheltuită pentru organizarea și desfășurarea diverselor activități instructiv-metodice cu participarea specialiștilor structurilor municipiului Chișinău, dar și din afara acestuia, fiind achiziționate în acest scop produse alimentare, apă, ceai, cafea, zahăr, pahare și lingurițe de unică folosință (se anexează).

Cu referire la edificiile aflate în gestiunea DMPDC, relatăm că atât de către Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, cât și de către Asociațiile Obștești Centrul media pentru tineri și „ARTIStudio” au fost adresate demersurile corespunzătoare către Consiliul municipal Chișinău, care, la rândul său, urmează să decidă și să definitiveze relațiile contractuale cu acestea. Concomitent, precizăm că asociațiile obștești nominalizate desfășoară activități cu titlu gratuit, în baza acordurilor de colaborare cu DMPDC, fără a se urmări obținerea cărorva venituri, acestea purtând un caracter social, de dezvoltare a copiilor, de promovare și încurajare a talentelor în rândul copiilor, inclusiv a copiilor aflați în situație de risc, a copiilor separați de părinți și a celor rămași fără ocrotire părintească.

Continuarea lansării în spațiul public a unor învinuiri gratuite, cu bună sau cu rea voință, fără verificarea și pătrunderea în esență a unor anumite acte și acțiuni a autorității tutelare, au un impact negativ, nu doar asupra activității specialiștilor din cadrul sistemului municipal de protecție a copilului, dar și asupra copiilor în relație cu care a fost stabilită o măsură de protecție socială. Dincolo de faptul că prezentarea eronată a informației duce la atingerea demnității personale și aportului profesional al angajațiilor DMPDC, precum și submină încrederea populației, agenților economici, care prin susținerea lor financiară, materială contribuie la îmbunătățirea suportului social acordat categoriilor de copii din evidența DMPDC.

Prin urmare, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului și subdiviziunile acesteia întodeauna au fost deschiși și recunoscători consilierilor municipali, partenerilor, care, nefiind indiferenți față de soarta copiilor rămași fără ocrotire părintească, vin cu diverse sugestii, argumente fondate privind îmbunătățirea calității activității autorității tutelare Chișinău.

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului vine cu informații adăugătoare referitor la situația copilului depistat fără supraveghere părintească în stradă

Foto-simbol: google.com

La data de 22.01.2018, specialiștii Direcției pentru protecția drepturilor copilului sectorul Rîșcani (DPDC sect. Rîșcani) s-au autosesizat și s-au deplasat la domiciliu familiei pentru a evalua situația la zi. La momentul vizitei la domiciliu se afla tatăl copiilor și cei 5 copii ai săi. Menționăm că familia respectivă se află la evidența DPDC sect. Rîșcani ca familie numeroasă în care se educă și cresc 8 copii. Condițiile de trai sunt satisfăcătoare, întrucât apartamentul dispune de condițiile necesare.

Tatăl copiilor, precum și 2 copii care au împlinit vârsta majoratului sunt încadrați în câmpul muncii, ceilalți 2 copii își fac studiile în clasa I-a și a IV-a la un liceu din capitală, 3 copii sunt de vârstă preșcolară și frecventează grădinița, iar la moment soția se afla la maternitate, deoarece recent a născut un copil de gen masculin.

În dimineața zilei de 22.01.18, din motiv că tatăl trebuia să supravegheze ceilalți copii de vârstă preșcolară, copilul menționat a fost însoțit la grădiniță de către sora mai mare, după care aceasta a plecat la serviciu. Astfel, se presupune că copilul nu a ajuns în grupă și s-a întors în stradă.

Totodată, specialiștii DPDC sect. Rîșcani au purtat discuții profilactice cu tatăl copiilor și l-au atenționat asupra îndeplinirii corespunzătoare a drepturilor părintești. În aceiași zi specialiștii DPDC sect. Rîșcani s-au deplasat și la sediul grădiniței pentru a discuta cu directoarea instituției și educatoarea grupei pe care o frecventa copilul. Acestea au relatat că la 22.01.18, copilul nominalizat nu a fost condus până în grupă și nu a fost dat în primire educatoarei de sora mai mare.

Situația familiei respective va fi monitorizată periodic de specialiștii DPDC sect. Rîșcani.

Având în vedere că ne aflăm în perioada rece a anului, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului reiterează referitor la procedura aplicată în cazul depistării copiilor fără supraveghere părintească în municipiul Chișinău

Totodată, aducem la cunoștința opiniei publice că autoritatea tutelară teritorială Chișinău dispune de locuri libere în centrele de plasament în cazul depistării copiilor în situație de risc în stradă, precum și de toate cele necesare pentru acordarea asistenței primare.

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului informează opinia publică referitor la situația copilului depistat fără supraveghere părintească pe străzile orașului Chișinău

Luând în considerație situația copilului depistat fără supraveghere părintească în regiunea cartierului Poșta Veche al municipiului, precum și mediatizarea pe rețelele de socializare și de către instituțiile mass-media, vă aducem la cunoștință că copilul se află deja în familie.

Totodată, specialiștii Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Râșcani s-au sesizat și urmează să se deplaseze la domiciliu pentru a evalua situația familiei copilului, ulterior vor întreprinde măsurile necesare în conformitate cu legislația în vigoare.

Concomitent, vă informăm că vom reveni cu informații suplimentare în cel mai scurt timp.

Ca reacţie la Conferinţa de presă organizată de consilierii municipali ai PSRM cu tema: „Zeci de milioane de lei, care nu ajung în bugetul municipal al capitalei”, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului vine cu următoarele precizări:

90 % dintre copii depistaţi fără supraveghere pe străzile oraşului, care cerşesc, duc un mod de viaţă stradal şi abandonează frecvent domiciliul, sunt din republică. În urma raziilor întreprinse sistematic de către specialiştii Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului din mun. Chişinău împreună cu angajaţii Biroului Siguranţă Copii din cadrul Inspectoratelor de Poliţie, mun. Chişinău, copiii respectivi sunt plasaţi în serviciul de plasament de urgenţă în cadrul Centrelor de plasament statale şi nestatale.

Luând în consideraţie prevederile Legii nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi” ce stabilesc necesitatea protecţiei şi plasamentul copiilor aflaţi în situaţie de risc, autoritatea tutelară reacţionează în regim de urgenţă, oferindu-le plasament de urgenţă pentru cel puţin 72 de ore, ulterior sunt preluaţi de către autoritatea tutelară locală şi autoritatea tutelară teritorială, unde i se stabilesc o formă optimă de protecţie.

Ce ţine de reparaţia Centrului de zi şi de plasament temporar al copiilor şi tinerilor orfani în perioada postinstituţională „Vatra”, menţionăm că la momentul actual documentaţia tehnică necesară pentru reconstrucţia, reparaţia reţelelor inginereşti, dar şi pentru crearea unui izolator în Centru, precum prevede Hotărârea de Guvern nr. 450 din data 28.04.2006 „Pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar”, se află în proces de examinare în toate instituţiile abilitate cu eliberarea avizelor pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie. După obţinerea avizelor şi aprobărilor, DMPDC va începe renovarea centrului.

Totodată vă aducem la cunoştinţă că DMPDC a înaintat în Consiliul municipal Chişinău proiectul de modificare a regulamentului Centrului respectiv, care este necesar pentru a fi examinat în toate comisiile şi aprobat de CMC.

Menţionăm că nici un copil, depistat în stradă fără supraveghere părintească, nu va fi ignorat, în cazul în care se vor identifica copii aceştia vor fi plasaţi în serviciile statale şi nestatale din municipiul Chişinău. Referitor la beneficiarii plasaţi în momentul sistării activităţii Centrului de zi şi de plasament temporar al copiilor şi tinerilor orfani în perioada postinstituţională „Vatra”, vă informăm că aceştia au depăşit vârsta de înmatriculare în serviciu conform legislaţiei, ulterior au fost plasați în alte instituţii, unde le-a fost acordată toată asistenţa necesară.

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului vine cu următoarele precizări referitor la situaţia copilului mediatizată pe reţelele de socializare

Copilul respectiv se află în evidenţa DMPDC din anul 2014. A fost înmatriculat în Gimnaziul-internat nr. 2, ulterior a fost reintegrat în familia biologică, însă abandona frecvent domiciliul. Fiind depistat de nenumărate ori vagabondând şi cerşind în stradă, a fost plasat în regim de urgenţă în următoarele servicii: Centrul de zi şi de plasament temporar pentru copii şi tineri orfani în perioada postinstituţională “Vatra”, Centrul de plasament „Curcubeul Speranţei”.

Fiind depistat în stradă, copilul manifesta un comportament agresiv faţă de angajaţii Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, deoarece refuza să meargă în centrul de plasament, unde avea oportunitatea să beneficieze de consiliere psihologică, investigaţii medicale, dar şi ajutor social. Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului în colaborare cu inspectorii superiori ai Biroului siguranţă copii din cadrul Inspectoratelor de poliţie întreprind sistematic razii pentru a depista copiii care se află în municipiul Chişinău fără supraveghere părintească, vagabondează sau cerșesc.

Ţinem să informăm opinia publică că copilul menţionat are părinţi, astfel de fiecare dată când a fost plasat în servicii, era anunţată mama copilului pentru a lua copilul acasă. Totodata era anunţată şi autoritatea tutelară de la locul de trai, întrucât nu domiciliază în mun. Chişinău, care considerau oportun ca copilul să se afle în sânul familiei. Mama împreună cu copilul sunt originari din republică, însă locuiesc într-o localitate din apropierea municipiului Chişinău.

Pentru a evita situaţiile de risc, dar şi situaţia precară în care se afla copilul respectiv, autoritatea tutelară teritorilă a considerat oportun plasarea acestuia în plasament planificat. În această perioadă specialiştii DMPDC cu suportul ONG-urilor au intreprins diverse acţiuni pentru a responsabiliza familia acestuia. Mama copilului s-a angajat oficial în câmpul muncii, a închiriat un imobil în suburbia municipiului Chişinău, după ameliorarea situaţiei în familie a fost reintegrat copilul conform deciziei Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate, la data de 16.03.16, în familia biologică a mamei.

Copilul nominalizat face parte din cei 90% din copiii care cerşesc, vagabondează sau se află fără supraveghere în municipiul Chişinău, sunt din republică (sate, comune, raioane ale RM). Toţi aceşti copii au istorioarele lor înduioşetoare, care conţin numai 10% de adevar din cele povestite de ei. Copilul respectiv, dar şi alţi copii ca el, care fug de acasă, au un comportament deviant, sunt foarte agresivi cu specialiştii DMPDC, care doresc să le ofere ajutor, însă ei de fiecare dată se întorc în stradă deoarece strada le oferă libertatea totală de a decide. Aceştia refuză să meargă în centrele de plasament sau abandonează instituţiile respective la scurt timp de la plasare, întrucât acolo trebuie să respecte anumite reguli, să se conformeze anumitor cerinţe.

Astfel, cei care părăsesc centrul la câteva ore după plasament şi pleacă într-o direcţie necunoscută, nu oferă specialiştilor posibilitatea de a le acorda o asistenţă durabilă, de a-i asista în procesul de reabilitare şi conştientizare a pericolelor şi consecinţelor modului de viaţă stradal.

Menţionăm că majoritatea copiilor care fug din familiile biologice şi care se  reîntorc la scurt timp în mun. Chişinău, considerând o destinaţie atractivă  şi o modalitate de a-şi câştiga existenţa, o fac din cauza indiferenţei, neglijenţei sau incapacităţii părinţilor/reprezentanţilor legali de a educa copiii.

Lipsa serviciilor specializate adresate copiilor cu comportament antisocial şi deviant la nivel local, lipsa de supraveghere de către părinţi şi neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de întreţinere, de educare şi de instruire a copilului, inclusiv adresarea tardivă către organele poliţieneşti privind plecarea copilului de la domiciliu sunt cauzele principale ale acestui fenomen.

Ce ţine de situaţia copilului menţionat, vă aducem la cunoştinţă că specialiştii DPDC sectorul Centrul s-au deplasat spre locaţia indicată, însă acesta nu a fost de găsit. După identificarea locului aflării copilului, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului va intreprinde toate masurile de rigoare în vederea protejării acestuia, va fi plasat în plasament de urgenţă, perioadă în care se va face o evaluare complexă a situaţiei familiei şi împreună cu autoritatea tutelară de unde este domiciliază copilul se va lua o decizie.

În conformitate cu Legea nr. 362 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, art. 53 „Părinţii poartă răspundere, prevăzută de legislaţie, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiunilor de îngrijire şi educaţie a copilului”.

Referitor la articolul cu genericul: „Veste bună pentru fetiţa abandonată la Piața Centrală! O familie de italieni vor să o adopte”, postat de către platformele on-line http://mamaplus.md/ și http://tv8.md, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului vine cu următoarele precizări:

Foto-simbol: www.google.com

Conform Legii nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți”, art. 7 cu privire la atribuţiile autorităţii tutelare teritoriale, în cazul fetiței DMPDC a îndeplinit următoarele atribuții:

– a acordat sprijin autorităţilor tutelare locale în procesul de identificare, evaluare şi asistenţă a copilului aflat în situaţie de risc şi a copilului separat de părinţi şi a participat la acest proces;
– a întreprins, în colaborare cu autoritatea tutelară locală, acţiunile necesare privind prevenirea separării copilului de mediul familial sau privind (re)integrarea lui în familie;

– a asigurat plasamentul planificat al copilului separat de părinţi;
– întreprinde la moment acțiuni privind stabilirea/retragerea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;

– asigură stabilirea statutului de copil adoptabil, dacă nu va fi posibilă reintegrarea în familia biologică;

–  DMPDC va colabora cu instituțiile, structurile din domeniul protecției copilului în vederea identificării unei forme optime de protecție a copilului.

În conformitate cu articolului 20, alin. (1) ale Legii nr. 99 din 28.05.2010 Cu privire la regimul juridic al adopției”, după epuizarea tuturor măsurilor de (re)integrare, în familia biologică ori în familia extinsă, a copilului rămas fără ocrotire părintească, autoritatea teritorială de la domiciliul copilului emite o decizie privind stabilirea statutului de copil adoptabil, statut căruia copilului menționat încă nu îi poate fi atribuit, din motiv că situația fetiței se află în proces de soluționare.

Astfel, în conformitate cu articolul 20 alin. (3) Copilului rămas fără ocrotire părintească din cauza abandonului, dispariţiei fără urmă a părinţilor, stării de sănătate mintală a părinţilor, eschivării de la educaţia copilului, de la apărarea drepturilor şi a intereselor lui legitime i se stabileşte statutul de copil adoptabil după devenirea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti privind:

a) decăderea părinţilor din drepturile părinteşti;

b) declararea părinților ca fiind incapabili;
c) declararea părinţilor ca fiind dispăruţi fără urmă sau decedaţi.

Privitor la cazul fetiţei, părinţii biologici încă nu sunt decăzuţi din drepturile părintești, astfel copilului încă nu îi poate fi atribuit statutul adoptabil.

Vă aducem la cunoștință că conform art. 33 Cu privire la condiţiile pentru adopţie internatională”, lit. c) copilul adoptabil fără nevoi speciale (copil adoptabil cu vârsta de pînă la 7 ani) este adoptat de către adoptatorul cu domiciliul în străinătate dacă nu a fost cerut în adopţie naţională (prioritate având adopția națională) ori în tutelă sau curatelă timp de un an din momentul luării la evidenţă drept copil adoptabil.

26 mai, ora 15.00 – întâlnire cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească, absolvenţi ai ciclului de învăţământ liceal – promoţia 2017

Chişinău, 26 mai 2017

La data de 26 mai 2017, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor organizează tradiţionala întâlnire cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească, absolvenţi ai ciclului de învăţământ liceal – promoţia 2017.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului organizează  întâlnirea anuală cu copiii rămaşi fără ocrotire părintească, absolvenţi ai ciclului de învăţământ liceal – promoţia 2017. Evenimentul va avea loc la data de 26 mai 2017, ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Chişinău, biroul 13.

Tinerii se vor întâlni cu reprezentanţii Primăriei mun. Chişinău, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Educaţiei şi alte persoane oficiale. În discuţie vor fi puse aspecte privind incluziunea socială a tinerilor rămaşi fără ocrotire părintească, posibilităţi de continuare a studiilor,  precum şi de încadrare în câmpul muncii.

Prin desfăşurarea acestui eveniment se doreşte de a crea o colaborare informaţională pe toată verticala administraţiei publice, nivel central şi local, în asigurarea condiţiilor favorabile pentru însuşirea de către absolvenţii cu statut de copil rămas fără ocrotire părintească a unei profesii / meserii, care ulterior va facilita încadrarea socială şi profesională a acestora.

Actualmente în evidenţa autorităţii tutelare teritoriale din mun. Chişinău sunt 1534 de copii rămaşi fără îngrijire părintească, dintre care 11 absolvesc anul acesta clasa a XII-a şi 55 – clasa a IX-a.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor