Telefonul copilului
image_viewer
Sigur Online
Untitled-2
Internet sigur
internet-sigur.png
Servicii sociale
Untitled-1
Galerie video

galerie-video.png

Galerie foto

galerie-foto.jpg

Arhiva pentru categoria ‘Evenimente’

Crearea serviciului prietenos copiilor de tip Barnahus

Astăzi, 22 februarie 2018, șeful interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi, a participat la seminarul: „Răspunsul multidisciplinar la cazurile de violență față de copii prin crearea serviciului prietenos copiilor de tip Barnahus”, organizat de partenerul Direcției – Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii. În cadrul seminarului au fost tratate diverse subiecte, precum: deficiența, abordării tradiționale privind abuzul sexual asupra copiilor în Europa în contextul Convenției cu privire la drepturile copilului, Barnahus Islanda – model pentru țările Europene, implementarea modelului Barnahus în diferite țări, proiectul PROMISE și modelul European Barnahus. Standarde de calitate. Activitatea a fost moderată de expertul internațional, Bragi Guldbrandsson, director general al Agenției guvernamentale pentru protecția copilului din Islanda, expert internațional în domeniul protecției copilului victimă, fondatorul și autorul serviciului Barnahus.

 

Schimb de bune practici în desfășurarea programului de educație parentală „Mellow Parenting”

Astăzi, 15 februarie 2018, șeful interimar al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi și șeful Secției reintegrare familială și adopție, doamna Natalia Terteac, au participat la conferința – Schimb de bune practici în desfășurarea programului de educație parentală „Mellow Parenting”. Evenimentul a fost moderat de formatorii melow parenting din Marea Britanie: Christine Puckering, Racel Tainish și Raquib Ibrahim, care au relatat despre experiența acestora în implementarea programului de educație parentală în următoarele subiecte: violența în familie și trauma, exploatarea atitudinii vis-a-vis de pedeapsa corporală și găsirea metodelor mellow, precum au analizat și rezultatele evaluării programului Mellow Parenting în Republica Moldova. Totodată, participanților li s-a propus spre vizionare filmulețe în care părinții își exprimau opinia referitor la desfășurarea programului de educație parentală.

Conferința s-a desfășurat în cadrul proiectului „Sporirea accesului copiilor cu necesități speciale la servicii comunitare de suport și educație în primii ani de viață” implementat de AO „Parteneriate pentru fiecare copil”.

Read the rest of this entry »

Beneficiarii centrelor comunitare pentru copii și tineri au participat la cea de-a II-a ediție a Galei Tineretului Ortodox

Copiii care frecventează centrele comunitare pentru copii și tineri din municipiul Chișinău au participat duminică, 11 februarie, la cea de-a II-a ediție a Galei Tineretului Ortodox. Copiii au fost însoțiți de șeful interimar al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi, pedagogi și conducători de cerc.

Evenimentul a debutat cu slujba Sfintei Liturghii, oficiată de Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca și un sobor de preoți ai Bisericii ”Întâmpinarea Domnului” din incinta Universității de Stat din Moldova, ulterior, în incinta Sălii cu Orgă s-a desfășurat partea festivă a Galei Tineretului Ortodox, iar pe scenă au evaluat și grupurile de dansatori din cadrul centrelor comunitare.

Activitatea s-a desfășurat în cadrul parteneriatului dintre DMPDC și Direcția Mitropolitană.

Gala s-a finalizat cu decernarea diplomelor și distincțiilor.

 

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului are un nou partener – Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”

Astăzi, 08 februarie 2018, șeful interimar al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi și decanul Facultății Psihologie și Psihopedagogie Specială a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Angela Verdeș au încheiat un acord de colaborare între DMPDC și FPPS.

Prezentul acord are drept scop facilitarea și promovarea schimburilor de experiență între părți în domeniul academic, aplicativ și de cercetare în arii comune. Totodată, ambele părți și-au asumat responsabilitatea să realizeze în termen obiectivele comune din planul de acțiuni.

Parteneriatul reprezintă colaborarea în implementarea activităților/proiectelor comune în scopul realizării obiectivelor statutare, protecția copilului, educația persoanelor cu dizabilități în scopul integrării sociale, elaborarea programelor speciale, curricule metodico-didactice, științifico-metodice, desfășurarea stagiilor de practică a studenților, organizarea acțiunilor de voluntariat, promovarea absolvenților pentru angajarea în câmpul muncii.

Inițiere în specialitatea de asistent personal

Astăzi, 06.02.2018, în incinta sălii de ședințe a Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului s-a desfășurat un seminar de instruire destinat asistenților personali noi angajați în Serviciul social „Asistență personală”. Doamna Natalia Terteac, șeful Secției reintegrare familială și adopție din cadrul DMPDC a adus la cunoștință asistențiilor personali informații utile cu referire la Serviciul social „Asistență personală”. Doamna Tatiana Plucci, coordonator de serviciu, le-a comunicat angajaților despre legislația în vigoare, precum și atribuțiile asistentului personal, ulterior, doamna Elena Tomița, pedagog organizator serviciu resurse umane al DMPDC, a informat participanții cu privire la activitatea asistenților personali conform Codului Muncii al Republicii Moldova, iar doamna Anna Colomița a instruit noii angajați cu privire la modalitatea completării rapoartelor lunare.

Instruirea s-a finalizat cu acordarea certificatelor de inițiere în specialitatea de asistent personal noilor angajați.

Read the rest of this entry »

S-a dat startul ședințelor de dare de seamă

Astăzi, 02.02.2018, doamna Rodica Terehovschi, șef interimar al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului a participat la ședința de dare de seamă a Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Botanica. La ședință doamna Victoria Ioniță, șef al DPDC sect. Botanica, a prezentat raportul activității Direcției pentru anul 2017, ulterior s-a discutat și despre obiectivele propuse pentru anul 2018. La finalul ședinței doamna Terehovschi a analizat rezultatele obținute și a exprimat recomandări specialiștilor.

Read the rest of this entry »

Ședința operativă lărgită a serviciilor din subordinea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului

Astăzi, 02.02.18, în cadrul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului s-a desfășurat ședința operativă lărgită cu participarea șefului interimar, șefilor adjuncți ai DMPDC, șefilor DPDC de sector, managerilor centrelor de plasament și de zi, managerului APP/SSAP/Echipa Mobilă, directorilor Caselor Comunitare pentru copii cu dizabilități/ pentru copii în situație de risc.

În cadrul ședinței managerii au raportat printr-o notă informativă situația la zi privind conlucrarea cu serviciile/instituţiile statului din sector, totodată, au prezentat și o notă informativă privind situaţia epidemiologică şi starea încăperilor Direcţiilor pentru protecţia drepturilor copilului, a CCCT, Centrelor de plasament, Centrelor de zi, a oficiilor serviciilor sociale.

Read the rest of this entry »

Servicii gratuite pentru copiii cu deficiențe auditive

Foto- simbol: http://realitateaoltului.ro

Centrul de zi de reabilitare și socializare a copiilor cu necesități educative speciale Casa Speranței” din subordinea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului oferă servicii pentru beneficiarii cu diverse deficiențe auditive, familiilor acestora, precum și altor categorii de copii.

Specialiștii Centrului se orientează spre atingerea următoarelor obiective:

  • reintegrarea socială a copiilor și tinerilor cu deficiențe auditive
  • reabilitarea auditiv-verbală a copiilor și tinerilor de vârstă preșcolară și școlară
  • prevenirea instituționalizării copiilor cu deficiențe auditive și păstrarea integrității familiilor din care provin aceștia
  • organizarea și desfășurarea activităților comune atât copiii cu necesități speciale, cât și hipoacuzici, în scopul reabilitării acestora
  • instruirea prin exerciții/procedee a copiilor cu nevoi auditive speciale
  • dezvoltarea capacităților intelectuale și fizice ale copiilor cu nevoi auditive speciale
  • sensibilizarea opiniei publice asupra unor aspecte ale problematicii copiilor cu cerințe auditive speciale.

Organizarea și desfășurarea activității Centrului are loc pe baza unor programe de reabilitare auditiv-verbală individuale, precum și de sprijinire a familiilor beneficiare.

Pentru informații suplimentare referitor la admiterea în centru contactați administrația centrului la nr. de tel: 28-09-97

Ședința operativă lărgită cu participarea managerilor serviciilor din subordinea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului

Astăzi, 19.01.18, în cadrul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului s-a desfășurat ședința operativă lărgită cu participarea șefului interimar, șefilor adjuncți ai DMPDC, șefilor DPDC de sector, managerilor centrelor de plasament și de zi, managerului APP/SSAP/Echipa Mobilă, directorilor Caselor Comunitare pentru copii cu dizabilități/ pentru copii în situație de risc.

În cadrul ședinței s-a raportat activitatea specialiștilor în perioada 01.12.17 – 19.01.18, raportarea etapelor de inventariere a bunurilor imobile, precum și prezentarea notelor informative privind realizarea acțiunilor planificate în perioada sărbătorilor de iarnă.

 

Servicii sociale gratuite oferite de Centrul de recuperare activă și reintegrare socială a copiilor și tinerilor

Centrul de recuperare activă și reintegrare socială a copiilor și tinerilor reprezintă o instituție de protecție, recuperare și reintegrare socială a copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice, care funcționează în regim de zi.

Centrul își desfășoară activitatea în vederea atingerilor obiectivelor, precum: integrarea persoanelor cu necesități speciale în comunitate, diminuarea discriminării diverselor categorii de persoane cu dizabilități, prevenirea instituționalizării copiilor și tinerilor cu dificultăți locomotorii, ș. a.

Personalul centrului își concentrează eforturile pentru a crea un mediu favorabil persoanelor cu dizabilități prin organizarea diverselor activități recreative, instruiri, traininguri, facilitează procesul de integrare socială a copiilor și tinerilor cu necesități speciale printr-un program complex de recuperare activă fizică, psihologică și, totodată, pregătire profesională.

Dacă dorești să frecventezi centrul apelează administrația instituției la nr. de tel.: 022 76-35-97.