Arhiva pentru categoria ‘Evenimente’

Mesaj de felicitare al şefului interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorului din sfera protecţiei sociale

Stimaţi colegi,

Cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorului social din sfera protecţiei sociale vă exprimăm felicitări, urări de sănătate şi recunoştinţă pentru contribuţia Dumneavoastră adusă în dezvoltarea serviciilor de asistenţă şi protecţie socială, pentru protejarea persoanelor, comunităţilor cu probleme speciale aflate în dificultate.

Apreciem înalt responsabilitatea cu care vă onoraţi atribuţiile şi misiunea de a contribui la bunăstarea populaţiei, precum şi satisfacerea necesităţilor grupurilor vulnerabile prin implicarea urgentă în identificarea, înţelegerea corectă a fiecărui beneficiar.

Sunteţi o componentă primordială în sistemul de protecţie a copilului din municipiul Chişinău, întrucât oferiţi sprijin şi consiliere, consultanţă şi intervenţie celor mai deosebite făpturi – copiii, le oferiţi dragostea, timpul şi îi ghidaţi să distingă modele corecte pentru a se putea realiza cu eforturi proprii.

Pentru Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului este esenţial aportul Dvs în acordarea asistenţei şi protecţiei copilului aflat în situaţie de risc şi familiei acestuia şi copilului separat de părinţi, în acest scop vom continua să implementăm politici care ar permite îmbunătăţirea sistemului şi vom susţine abilităţile profesionale ale lucrătorilor din domeniul social.

În activitatea Dumneavoastră mereu aţi demonstrat un caracter integru, profesionalism, perseverenţă, receptivitate, blândeţe şi multă dăruire pentru toate acestea vă mulţumim!

Cu respect,

Şef interimar al Direcţiei              

Rodica TEREHOVSCHI

Spune „Nu” suicidului

În fiecare an, pe 10 septembrie, partenerul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Asociaţia Obştească „Altruism”, marchează Ziua Mondială pentru prevenirea suicidului, având drept scop de a informa publicul despre semnele presuicidare şi să încurajeze cetăţenii să aibă grijă de semenii lor, dacă observă că aceştia nu se simt bine.

Doamna Rodica Terehovschi, şef interimar al DMPDC, a ţinut să sublinieze importanţa implicării societăţii în prevenirea fenomenului suicidului, dar şi crearea serviciilor specializate, care să răspundă nevoilor populației.

Totodată, copiii care frecventează Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri din municipiul Chişinău a condimentat evenimentul prin prezentarea atelierelor de creaţie.

Evenimentul din acest an s-a desfăşurat sub genericul „Găsește un minut pentru informare – poți salva o viață!”.

Read the rest of this entry »

Mesajul de felicitare al şefului interimar al Direcţiei, doamna Rodica Terehovschi, cu prilejul sărbătorii Ziua Naţională a Limbii Române

Cu prilejul sărbătorii naționale, aduc felicitări, urări de bine şi realizări frumoase tuturor cetățenilor Republicii Moldova.

Astăzi cu mândrie pot menţiona că vorbesc şi gândesc româneşte, limba română a fost și va rămâne simbolul identitar al neamului nostru care ne unește, indiferent de locul în care trăim, ne exprimă cultura, valorile şi bogăţia tradiţiilor. Sunt profund recunoscătoare strămoşilor, care ne-a lăsat moştenire un tezaur preţios, demn de admiraţie şi gratitudine.

Vă doresc să aveți sănătate, bunăstare, performanţe deosebite în activitatea cotidiană, iar dragostea faţă de ţara noastră să devină impulsul fiecărei acţiuni desfăşurate întru prosperare, dezvoltare şi reuşite comune.

Copiii care se află în plasament în serviciile DMPDC sunt pregătiţi pentru noul an şcolar

Şeful interimar, doamna Rodica Terehovschi împreună cu şeful adjunct al DMPDC, domnul Vadim Vacarciuc au vizitat Centrul de plasament pentru copii, Centrul de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” şi Serviciul social Casa comunitară pentru copii aflaţi în situaţie de risc, având drept scop de a verifica cum sunt pregătiţi copiii care se află în plasament pentru începutul anului şcolar. Copii şi-au prezentat ţinutele oaspeţilor, precum bluzele, cămăşile, pantalonii, pantofii, dar şi alte lucruri necesare de care are nevoie un elev. În cadrul discuţiei cu şeful interimar al Direcţiei, copiii au menţionat că sunt pregătiţi de noul an de studii şi au promis că îşi vor da sârguinţa pentru lua cele mai bune note.

Read the rest of this entry »

În vizită la doamna Natalia Moisei, asistent parental profesionist în cadrul Serviciului APP

Şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi şi consilierul Primarului general pentru probleme sociale în cadrul Primăriei municipiului Chişinău, doamna Lucia Caciuc-Roşioru împreună cu managerul Serviciului APP, doamna Olga Zaharia au vizitat familia APP, Natalia Moisei din Truşeni, care prestează plasament de răgaz pentru 5 copii cu dizabilităţi din familii biologice. În rezultatul vizitei s-a constatat că asistentul parental profesionist doamna Natalia Moisei este pregătită de a primi copii în plasament la necesitatea familiei biologice.

Read the rest of this entry »

Şeful interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi şi ex-ministrul Sănătăţii, doamna Ruxanda Glavan în vizită la fetiţa care a fost găsită lângă Piaţa Centrală

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului  a identificat  pentru copilul abandonat lângă Piaţa Centrală  forma de protecţie familială Serviciul ,,Asistenţă Parentală Profesionistă”.

La data de 24.04.2017 fetiţa a fost vizitată de către şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi şi ex- ministrul Sănătăţii, doamna  Ruxanda Glavan. Aşteptările au fost pe măsura, copilul creşte şi se dezvoltă într-o familie unde beneficiază de toate cele necesare. Read the rest of this entry »

Vizite în familiile de asistenţi parentali profesionişti

La data de 24.08.2017, şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului,  doamna  Rodica Terehovschi  împreună cu managerul Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă, doamna Olga Zaharia au efectuat vizite de supervizare în 5 familii de asistenţi parentali profesionişti, unde sunt plasaţi 6 copii. În cadrul acestor vizite s-a discutat cu asistenţii parentali  şi copiii din plasament  despre  activitatea de zi cu zi şi pregătirea pentru noul an de studii.

Read the rest of this entry »

Prezentarea studiului: „ADOLESCENȚĂ FĂRĂ RISCURI ÎN MUNICIPIUL CHIȘINĂU”

Șeful interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi și șeful Serviciului monitorizare, sinteză și strategii, doamna Valentina Canariov participă la prezentarea rezultatelor cercetării sociologice cu participarea adolescenților:”ADOLESCENȚĂ FĂRĂ RISCURI ÎN MUNICIPIUL CHIȘINĂU”. Studiul respectiv a fost elaborat de Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei „AVE Copiii” și Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, în parteneriat cu Magenta Consulting.

Read the rest of this entry »

Dorești să adopți un copil, dar nu știi unde să te adresezi și care este procedura? Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului ți-a pregătit un infografic cu informații utile

Servicii sociale eficiente pentru persoanele cu dizabilităţi

Nicolae Margarint şi-a sărbătorit recent ziua de naştere alături de beneficiarii Centrului Comunitar pentru Copii şi Tineri cu dizabilităţi fizice. La Centru se simte ca acasă, încurajat de prieteni şi pedagogi acesta reuşeşte să se implice cu dăruire în toate activităţile.
Existenţa serviciilor sociale reprezintă un progres spre dezvoltare a persoanelor cu dizabilităţi, în cadrul centrelor specializate specialiştii depund eforturi şi se implică în promovarea incluziunii sociale a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi, şi celor din familii social dezavantajate, astfel ca aceştia să poată participa activ şi să se integreze în viaţa socială, contribuind la valorizarea potenţialului său uman.

Instruire destinată beneficiarilor Centrului de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” – „Pericolele străzii”

În incinta Centrului de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche”, s-a desfăşurat atelierul de instruire cu genericul „Pericolele străzii”. În cadrul instruirii au participat beneficiarii centrului, echipa de zi a centrului şi reprezentanţi ai Inspectoratului de poliţie sectorul Rîşcani. Instruirea a fost ghidată de către poliţistul de sector, domnul Eugen Chipăruş şi psihologul instituţiei. Beneficiarii au fost informaţi cu privire la cadrul legal al infracţiunilor săvârşite de către minori, pericolele străzii, vagabondajul, cerşitul, furtul, traficul de fiinţe umane, violenţa fizică şi sexuală. La finele activităţii, copiii au fost îndemnaţi să reprezinte prin desen cum îşi văd ei securitatea şi siguranţa vieţii.

 

Întrevedere cu doamna Camelia Gheorghe, consultant în monitorizarea sistemului de îngrijire a copilului din cadrul echipei MEASURE Evaluation

Astăzi, 04 iulie 2017, şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi şi specialiştii DMPDC a avut o întrevedere cu doamna Camelia Gheorghe, consultant în monitorizarea sistemului de îngrijire a copilului din cadrul echipei MEASURE Evaluation.
Întrevederea a iniţiat cu o prezentare generală a sistemului de protecţie a drepturilor copilului din municipiul Chişinău, ulterior s-au pus în discuţie diverse subiecte, precum: roluri şi responsabilităţi în reforma sistemului de protecţie a copilului; fluxul de date, monitorizarea, raportarea; realizări, provocări şi domenii de îmbunătăţit.

Read the rest of this entry »