Arhiva pentru categoria ‘Evenimente’

Instruire privind protecția datelor cu caracter personal

Astăzi, 13 iulie 2018, în incinta Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului s-a desfășurat instruirea privind protecția datelor cu caracter personal. La instruire au participat funcționarii publici și managerii de servicii din subordinea DMPDC. Instruirea a inițiat cu cuvântul de salut al șefului interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc, ulterior, formatorii Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, domnul Petru Istrati, controlor de stat din cadrul Direcției conformitate al Direcției generale supraveghere și conformitate al CNPDCP, doamna Olimpia Rotari, controlor de stat din cadrul Direcției juridice al CNPDCP și domnul Vitalie Pogribnoi, controlor de stat din cadrul Direcției conformitate al Direcției generale supraveghere și conformitate al CNPDCP, au prezentat diverse informații utile pentru participanții la instruire.

La activitate au fost puse în dezbatere următoarele subiecte: ce sunt date cu caracter personal (numele, prenumele, numărul unic de identificare, adresa, numărul de telefon, semnătura, imaginea, amprenta digitală, ș. a.), cadrul legal care reglementează acest domeniu (Constituția RM, art. 28; Legea nr. 133 privind protecția datelor cu caracter personal; Legea nr. 982 privind accesul la informație, ș. a). Totodată, formatorii au menționat și despre necesitatea cunoașterii Regulamentului general european privind protecția datelor cu caracter personal, care reprezintă un act normativ european important, cu impact deosebit în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Prin urmare, participanții au fost familiarizați și cu drepturile subiectului datelor cu caracter personal, măsurile de securitate, cum se prelucrează categoriile speciale de date, dar și consimțământul privind accesul la datele cu caracter personal.

La final, doamna Rotari le-a sugerat specialiștilor să se informeze din Ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei (actualmente Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale) nr. 163 din 20 octombrie 2014 privind modul de comunicare a informațiilor ce se referă la copii de către personalul din sistemul de asistență socială cu competențe în domeniul protecției copilului și autoritățile tutelare locale.

Read the rest of this entry »

Se desfășoară cursul de formare pentru a doua grupă de angajați din cadrul DMPDC

Astăzi, 12 iulie 2018, continuă Cursul de formare a persoanelor de resurse la nivel comunitar în promovarea sănătății adolescenților cu participarea celei de a doua grupă de angajați din cadrul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului. La activitate a participat și șeful interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc, care le-a relatat participanților la instruire despre importanța dezvoltării și promovării serviciilor de sănătate pentru tânăra generație, precum și necesitatea oferirii suportului de către specialiștii în relația acestora cu adolescenții.

Subiectele abordate în cadrul cursurilor de formare sunt: prevenirea problemelor sănătății mentale, principiile de comunicare și consiliere a adolescenților pentru schimbarea comportamentului, tulburărilor psiho-emoționale, inclusiv comportamentele de auto-vătămare, particularitățile de vârstă a adolescenților, ș. a.

Reiterăm că acest curs se desfășoară în cadrul Proiectului: „Generația Sănătoasă: servicii de sănătate prietenoase tinerilor din R. M.”,  implementat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Curs de formare pentru angajații DMPDC

Angajații Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului participă în perioada, 08 iulie -11 iulie 2018, la un Curs de formare a persoanelor de resurse la nivel comunitar în promovarea sănătății adolescenților din municipiul Chișinău, la Pensiunea Holercani Î. S. din s. Ustia, raionul Dubăsari. În cadrul cursului specialiștii autorității tutelare Chișinău sunt familiarizați cu diverse subiecte, precum: importanța sănătății adolescenților pentru sănătatea publică, noțiunea de adolescență și pubertate, dezvoltarea bio-psiho-socială a adolescenților, prevenirea problemelor sănătății sexual-reproductive (ITS/HIV, sarcina precoce), prevenirea problemelor sănătății mentale, principiile de comunicare și consiliere a adolescenților, importanța confidențialității și intimității. La finele activității, participanții vor completa un chestionar cu privire la însușirea informațiilor relatate în cadrul celor 6 module.

Acest curs se desfășoară în cadrul Proiectului: „Generația Sănătoasă: servicii de sănătate prietenoase tinerilor din R. M.”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.

Read the rest of this entry »

La mulți ani, Stimată Doamnă Lucia Caciuc

Cu prilejul Zilei de naștere a șefului interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc, colectivul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului îi exprimă cele mai sincere și cordiale urări de sănătate, dârzenie, bucurie și gânduri senine.

Personalitatea Dvs integră ne încurajează în fiecare zi să fim mai responsabili în exercitarea atribuțiilor de serviciu, iar în pofida greutăților cu care ne confruntăm zi de zi am reușit să construim o relație de serviciu bazată pe deschidere, receptivitate, implicare și respect, astfel, rezultatele obținute se datorează și aportului Dumneavoastră.

Vă dorim performanțe deosebite în domeniul profesional și să Vă bucurați de tot ce Vă oferă viața alături de cei dragi.

Cu deosebit respect,

Colectivul DMPDC

Elevii Școlii Sportive „Speranța” s-au implicat activ în colectarea deșeurilor de la Casa comunitară pentru copii cu dizabilități severe

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului își exprimă recunoștința voluntarilor Școlii Sportive „Speranța”, domnului director, Petru Zaporojan, pentru contribuția adusă în facilitarea colectării și transportării deșeurilor de la Serviciul social Casa comunitară pentru copii cu dizabilități severe din subordinea DMPDC. Acțiunea s-a desfășurat la inițiativa șefului interimar al DMPDC, doamna Lucia Caciuc, și a reprezentat un ajutor necesar și important pentru angajații casei comunitare și administrației DMPDC. Totodată, este de admirat receptivitatea și curajul pentru implicarea în acțiuni sociale a voluntarilor, care nu au rămas indiferenți la necesitățile copiilor cu nevoi de speciale, rămași fără ocrotire părintească din evidența autorității tutelare Chișinău. Tinerii sunt campioni la diverse concursuri naționale/internaționale, fac sport cu regularitate, sunt disciplinați și ambițioși și s-au dovedit a fi sensibili în cauza socială inițiată de DMPDC.

Menționăm că această acțiune a fost posibilă datorită parteneriatului solid dintre Direcția generală educație, cultură, tineret și sport și Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului care și-au unit eforturile pentru ca beneficiarii serviciului social să se bucure de o priveliște frumoasă atunci când vor ieși să respire aer proaspăt în curtea instituției.

Read the rest of this entry »

Mesajul de felicitare a șefului interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc, cu prilejul Zilei funcționarului public

Stimați funcționari publici,

Cu ocazia zilei profesionale – ,,Ziua funcţionarului public”, în numele Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, dar și personal, exprim tuturor angajaților din serviciul public cordiale felicitări. Sunteți cei care prin perseverență, dedicație, profesionalism și competență contribuiți la asigurarea unor servicii publice de calitate în interesul cetățenilor. De menționat aportul considerabil a funcționarilor publici pentru sporirea încrederii cetățenilor în instituțiile de stat, creșterea puterii statului și capacitatea fiecăruia de a face faţă riscurilor, provocărilor, de a realiza performanțe deosebite şi de a implementa reforme, care vor reprezenta un progres pentru generația nouă. În acest context, prețuind munca exigentă și responsabilitatea cu care Vă onorați atribuțiile de serviciu, transmit tuturor cuvinte de apreciere pentru activitatea riguroasă ce o realizați în fiecare zi. Vă doresc dârzenie, prosperitate, realizări frumoase, noi performanțe atinse în realizarea aspiraţiilor profesionale și în toate activitățile inițiate spre bunăstarea societății.

Cu respect,

Șef interimar al Direcției

Lucia CACIUC

Start Concursului ecologic „Arată că îţi pasă!”

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului dă startul Concursului ecologic „Arată că îţi pasă!”. La concurs participă copiii care frecventează Centrele comunitare pentru copii și tineri și copiii care se află în plasament în centrele de plasament. Concursul se va desfășura pe parcursul lunilor iunie-iulie anului curent. În cadrul concursului fiecare instituție participantă va avea în gestiune o zonă, în cadrul cărora urmează să se întreprindă acțiunile de salubrizare şi amenajare: teritoriul instituției și teritoriul adiacent.

Întrevedere cu reprezentanții Asociației Obștești „Concordia. Proiecte sociale”

Astăzi, 20 iunie 2018, șeful interimar al Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, doamna Lucia Caciuc și șeful Secției reintegrare familială și adopție, doamna Natalia Terteac, au avut o întrevedere cu vice-directorul Asociației Obștești „Concordia. Proiecte sociale”, doamna Viorica Matas și managerul de programe, doamna Rodica Marcinschi, cu privire la stabilirea unui parteneriat în cadrul proiectelor sociale în domeniul protecției copiilor și tinerilor care fac parte din grupurile de risc, incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și reducerea sărăciei.

Proiectul va fi depus în cadrul programului „Provocări și soluții comune” lansat de Ministerul Regatului Norvegiei pentru Afaceri Europene și Spațiul Economic European (SEE), din noul fond pentru cooperare regională, parte a Granturilor SEE și norvegiene (EEA Grants and Norway Grants).

Scopul principal al proiectului fiind crearea și dezvoltarea unor servicii inovaționale în domeniul social, precum: serviciul social de intervenție în regim de urgență și a conceptului de lucrător stradal.

Fondul de 34,5 milioane Euro sprijină cooperarea sub forma schimbului de cunoștințe, a schimbului de bune practici și a consolidării capacităților în cadrul sectoarelor prioritare ale granturilor SEE și Norvegiei pentru perioada 2014-2021.

Menționăm că Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului colaborează cu Asociația Obștească „Concordia. Proiecte sociale” în vederea protecției copiilor și tinerilor rămași fără ocrotire părintească și asigurarea acestora cu necesitățile primare pentru creșterea și dezvoltarea armonioasă.

Read the rest of this entry »

Seminar informativ destinat studenților Facultății Sociologie și Asistență Socială și elevilor de la Colegiul ,,Alexei Mateevici”

Seminarul instructiv a avut loc în scopul desfășurării stagiului de practică a studenților și elevilor în serviciile DMPDC și a inițiat cu cuvântul de salut al șefului interimar al DMPDC, doamna Lucia Caciuc, ulterior, șeful Serviciului monitorizare, sinteză și strategii, doamna Valentina Canariov a familiarizat stagiarii cu formele de protecție a sistemului de protecție a copilului din municipiul Chișinău. Discuția s-a desfășurat interactiv, stagiarii acordând întrebări formatorului, totodată, aceștia au rămas perplecși de diversitatea serviciilor din subordinea DMDPC.

Întrevedere cu ambasadorul Italiei în Republica Moldova

Astăzi, 15 iunie 2018, șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, doamna Lucia Caciuc, a avut o întrevedere cu ambasadorul Italiei în Republica Moldova, doamna Valeria Biagiotti. În cadrul ședinței au fost puse în discuție modalitățile de plecare a copiilor din serviciile DMPDC în familiile gazdă din Italia, prelungirea acordului de colaborare cu Asociația de Voluntariat PUER Onlus cu sediul legal la Roma, preluarea experienței Italiei în soluționarea problemei copiilor depistați în situație de risc în stradă, precum și intensificarea colaborării dintre ambele instituții în vederea dezvoltării serviciilor sociale.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil