Arhiva pentru categoria ‘Evenimente’

Noi facem auzită vocea ta !!!

Ziua Internațională a Drepturilor Copilului 2017

Pe data de 20 noiembrie 1959, Adunarea Generală a ONU a adoptat Declarația pentru Drepturile Copiilor, unde se definește drepturile copilului la protecție, educație, îngrijire a sănătății, adăpost și o alimentație potrivită, iar în 1989 a fost creată Convenția pentru Drepturile Copiilor.

Convenția pentru Drepturile Copiilor prevede protejarea și promovarea drepturilor copiilor, precum dreptul la viață, la sănătate, la educație și joacă, dar și dreptul la viața de familie, de a fi protejați împotriva violenței, de a nu fi discriminați. În mun. Chișinău Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului este instituția care face auzită opiniile copiilor, în special a celor aflați în situație de risc și copiilor rămași fără supraveghere părintească.

În Moldova, dar și în alte țări, o Zi internațională a copiilor este sărbătorită în fiecare an la 1 iunie. În 1925, în cadrul Conferinței Mondiale privind bunăstarea copiilor de la Geneva, s-a proclamat ziua de 1 Iunie, Ziua internațională a copiilor.

Masă rotundă cu privire la pilotarea managementului de caz în lucrul cu copiii aflați în conflict cu legea.

Șeful Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului din sectorul Botanica, doamna Victoria Ioniță împreună cu specialistul responsabil de protecția copilului aflat în conflict cu legea, domnul Ianîș Jitari au participat la o masă rotundă, organizată de Institutul de Reforme Penale, cu privire la pilotarea managementului de caz în lucrul cu copiii sub vârsta răspunderii penale și a celor în conflict cu legea.

Participanții la masa rotundă au pus în dezbatere recomandările formulate de către experții care au pilotat indicatorii de management și s-au expus asupra conținutului final al acestuia, calificându-l util pentru aplicare de către profesioniștii care activează în domeniul respectiv.

Discursul şefului interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi în cadrul evenimentului de consemnare a 20 de ani de la crearea sistemului de protecţie a drepturilor copilului din municipiul Chişinău

Bună ziua Doamnelor şi Domnilor, Stimaţi Deputaţi, Doamnă avocat al poporului pentru drepturile copilului, Doamnă ministru, Domnule viceprimar, Preasfinţia Voastră, Stimaţi parteneri, Dragi colegi,

Sunt onorată de prezenţa Dumneavoastră, factorii importanţi de decizie preocupaţi de protecţia drepturilor copilului. Prezenţa Dumneavoastră la acest eveniment demonstrează prioritatea pe care o are copilul în societatea noastră.

Crearea sistemului de protecţie a drepturilor copilului în municipiul Chişinău a pornit de la necesitatea acordării asistenţei şi protecţiei copilului aflat în situaţie de risc şi copilului separat de părinţi.

În această perioadă instituţia a cunoscut o evoluţie esenţială, sistemul a devenit viabil, inclusiv graţiei capacităţilor de conducere a personalităţilor care au stat la temelia creării întregului sistem.

Pentru a menţiona activitatea prodigioasă pe parcursul acestor ani, ţin să aducem mulţumiri, în semn de recunoştinţă foştilor şefi ai DMPDC.

Pe parcursul celor 2 decenii, am desfăşurat activităţi în vederea prevenirii abandonului (în anul 2001 Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului avea înregistrate 217 cazuri de abandon al copiilor,  în 2016 4 copii au fost abandonaţi, dintre care 2 copii au fost reintegraţi în familia biologică), iar în anul 2017 sunt înregistrate doar 2 cazuri de abandon, totodată, din anul 1997 până în prezent au fost adoptați 1637 de copii.

Pe parcurs, DMPDC în parteneriat cu autorităţile centrale, Consiliul municipal Chişinău, şi nemijlocit cu contribuţia şi susţinerea agențiilor internaţionale, organizaţiile neguvernamentale partenere:

UNICEF în Moldova,

Parteneriate pentru fiecare copil (fostul Trust European pentru Copii),

Fondul de investiţii sociale,

Asociaţia „Lumos Foundation Moldova”,

Asociaţia „CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie”,

Asociaţia „AVE Copiii”,

Organizaţia „Amici di Bambini”,

AO Altruism Moldova,

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii,

Terre des Hommes,

Fundaţia Agapedia,

au contribuit la dezvoltarea celor 20 de servicii sociale destinate copiilor aflaţi în situaţie de risc, precum:

4 centre de plasament pentru copiii rămaşi fără ocrotire părintească;

4 centre de zi specializate pentru copii cu dizabilităţi;

serviciul social asistenţa personală,

serviciul asistenţa parentală profesionistă;

serviciul social echipa mobilă pentru copii cu dizabilităţi;

serviciul maternal pentru mame cu risc de abandon a copiilor;

serviciul de plasament de urgenţă;

serviciul de zi pentru copii până la 3 ani (Creşa);

serviciu de asistenţă socială pentru copii şi familie;

2 servicii de zi pentru copii cu dizabilităţi;

În anul 2016 au fost inaugurate 2 case comunitare – pentru copii cu dizabilităţi severe şi pentru copii rămaşi fără ocrotire părintească.

Recent, în anul 2017 a fost creat încă un alt serviciu de zi pentru copii cu dizabilităţi şi suplimentar 2 grupe pentru copii cu vârsta până la 3 ani, astfel, la moment serviciul respectiv este constituit din 4 grupe creşe.

Activând în calitate de şef interimar al DMPDC, ca şi predecesorii mei, ne-am asumat responsabilitatea de a dezvolta în continuare un sistem consolidat, care să răspundă nevoilor tuturor beneficiarilor şi cerinţelor actuale ale societăţii. Acest lucru este posibil datorită capacităţilor profesioniste al echipei pe care o conduc.

Astăzi, sistemul de protecţie a copilului din municipiul Chişinău constituie aproximativ 700 de angajaţi. Actualmente, cu certitudine putem menţiona că fiecare din angajaţii Direcţiei, prin acţiunile sale zilnice, cu responsabilitate, şi în măsura competenţelor, răspunde la necesităţile copiilor şi a familiilor din evidenţa DMPDC, inclusiv la apelurile parvenite de la societatea civilă, de a interveni cu acțiuni concrete de a proteja copiii de orice formă de abuz, discriminare, neglijenţă, acţionând în interesul superior al copilului.

Unul din obiectivele de bază a Direcţiei este reducerea la minim a numărului de copii aflaţi în grijirea rezidenţială.

Astfel, intenţionăm să consolidăm eforturile pentru a asigura dezvoltarea Serviciilor de zi pentru copiii ieşiţi din sistemul rezidenţial. Asigurarea protecţiei copiilor în situaţie de risc şi a acelor separaţi de părinţi, în special a copiilor depistaţi fără supraveghere părintească în stradă este obiectivul primordial, iar crearea urgentă a serviciilor specializate adresate copiilor cu comportament antisocial şi deviant, ar duce la diminuarea fenomenului delincvenţei juvenile.

Sunt recunoscătoare că în familia DMPDC activează oameni cu suflet nobil, care inspiră prin dăruirea, comportamentul şi atitudinea acestora faţă de cea mai inocentă făptură – COPILUL şi indiferent de greutăţi şi obstacole, se prezintă în faţa acestora ca nişte eroi.

Exprim gratitudinea pentru aportul adus la dezvoltarea Sistemului de protecţie a copilului din mun. Chişinău, în special angajaţilor, care îşi onorează cu demnitate atribuţiile de serviciu, partenerilor fideli, care au sprijinit proiectele noastre şi continuă să ne ofere suportul în iniţiativele importante, şi nu în ultimul rând structurilor de stat centrale şi locale.

Evenimentul de astăzi reprezintă un examen pentru întreaga echipă, care timp de 2 decenii, a parcurs  un drum anevoios.

Analizând câte idei minunate s-au realizat, conştientizăm că mai avem multe de realizat şi continuăm să învăţăm, să ne împărtăşim cu experienţa şi împreună să creăm o lume mai bună pentru copii.

Mulţumesc tuturor pentru susţinere, contribuţie, fidelitate, dăruirea de sine manifestată faţă de acest sistem foarte important reprezentat de Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Privind în sală, avându-vă alături pot măsura cât de mare este familia protecţiei copilului în municipiului Chişinău.

Vă mulţumesc!!!

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a aniversat 20 de ani de activitate

Pe data de 14 noiembrie  2017, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a desfăşurat evenimentul de consemnare a 20 de ani de la crearea sistemului de protecţie a drepturilor copilului din municipiul Chişinău.

În cadrul activităţii au participat factorii de decizie, organizaţiile neguvernamentale, ex şefii DMPDC, precum şi angajaţii care au contribuit la dezvoltarea serviciilor sociale.
Evenimentul a iniţiat cu prezentarea filmuleţului – 20 de ani de activitate a DMPDC, ulterior şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Rodica Terehovschi a ţinut un discurs, unde a punctat cele mai importante realizări, provocările întâmpinate pe parcursul acestor 2 decenii de activitate a Direcţiei, dar şi obiectivele pentru viitor.

Cu mesaje de felicitare au intervenit deputaţii din Parlamentul Republicii Moldova, Valentina Stratan, Elena Bacalu; avocatul poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu; ministrul sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale; Stela Grigoraş, viceprimarul municipiului Chişinău, Nistor Grozavu; înaltele feţe bisericeşti, episcopul Ioan; vicar al Mitropoliei Chişinăului şi al Întregii Moldove, preotului-paroh al Bisericii „Întâmpinarea Domnului”, Octavian Moşin; partenerii fideli ai Direcţiei, Asociaţia Obştească Lumos Foundation Moldova; CCF Moldova – Copil, Comunitate, Familie; Centrul Naţional de Prevenire a Abandonului faţă de Copii.

 

Activitatea a finalizat cu decernarea scrisorilor de mulţumire partenerilor, care şi-au adus aportul la crearea serviciilor destinate copiilor aflaţi în situaţie de risc, totodată şi angajaţilor din sistem le-au fost oferite diplome pentru activitatea prodigioasă manifestată în sistemul de protecţie a drepturilor copilului.

Doamna Rodica Terehovschi a exprimat mulţumiri tuturor pentru susţinere, sprijin şi dedicaţie.

DMPDC – 20 de ani de activitate

Centrul comunitar pentru copii şi tineri cu dizabilităţi a împlinit 16 ani de activitate

Centrul Comunitar pentru copii şi tineri cu dizabilităţi fizice a aniversat 16 ani de activitate. În cadrul activităţii au participat şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi, studenţii voluntari din cadrul Colegiului de Ecologie din Chişinău, tinerii artişti Patric Hanganu, Evdokim Baxanean, iluzionistul Garry Cozma, părinţii beneficiarilor, dar şi alţi invitaţi. La eveniment organizatorii le-au pregătit beneficiarilor o zi de excepţie, dorind să facă auzită vocea persoanelor cu necesităţi speciale şi să susţină în continuare reintegrarea şi socializarea acestora în societate.

Seminar destinat beneficiarilor Centrelor Comunitare pentru Copii şi Tineri

În scopul consolidării cunoştinţelor şi capacităţilor copiilor care frecventează Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri „Andrieş” din sectorul Centru, pedagogii au desfăşurat seminarul „Eşecul şcolar”. În cadrul activităţii paricipanţii au discutat referitor la factorii care favorizează acest fenomen şi soluţiile de depăşire a insuccesului şcolar”. În concluzie participanţii au demonstrat abilităţi practice de creşterea a performanţelor şcolare prin muncă, responsabilizare şi dorinţa de a învăţa lucruri noi.

Deschiderea oficială a Campionatului la Kickboxing 2017 – WAKO

Şeful adjunct al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, domnul Vadim Vacarciuc a participat la deschiderea oficială a Campionatului la Kickboxing 2017 – WAKO.

Prin desfăşurarea turneului naţional, organizatorii, Federaţia Naţională Oriental Kickboxing, îşi propun să promoveze modul sănătos de viaţă a tinerilor, menţinerea relaţiilor de prietenie între cluburile din diferite regiuni ale Republicii Moldova, dar şi stimularea calităţilor morale şi volitive la sportivi.

Reamintim că în viitorul apropiat DMPDC intenţionează să încheie un acord de colaborare cu FNOK, astfel beneficiarii din evidenţa Direcţiei vor avea oportunitatea să practice kickboxingul şi un un mod sănătos de viaţă.

Şeful interimar al Direcţiei Muncipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi şi specialistul în protecţia copilului aflat în conflict cu legea, domnul Ianîş Jitari, participă la Conferinţa internaţională „Reglementarea juridică a statutului copilului în contact/conflict cu legea”

Astăzi, 19.10.2017, şeful interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi şi specialistul în protecţia copilului aflat în conflict cu legea, domnul Ianîş Jitari, participă la Conferinţa internaţională „Reglementarea juridică a statutului copilului în contact/conflict cu legea”, organizată de Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului.

În cadrul conferinţei s-a discutat despre necesitatea precizării în legislație a statutului copilului care săvârșește fapte penale fiind sub vârsta răspunderii penale, dar și necesitatea instituirii procedurilor speciale de cercetare și de soluționare a cauzelor cu implicarea acestor copii, inclusiv prin aplicarea unor măsuri cu caracter educațional, conform standardelor europene și internaționale.

Doamna Rodica Terehovschi a menţionat despre realizările şi impedimentele identificate în asistenţa şi protecţia copiilor aflaţi  în situaţie de risc din municipiul Chişinău.