Arhiva pentru categoria ‘Evenimente’

30 ianuarie – Ziua Internațională a Nonviolenței în școli

Sursa foto: https://blog.eintegral.ro

Pe data de 30 ianuarie este marcată Ziua Internațională a Nonviolenței în școli. Această zi promovează o educaţie permanentă în şi pentru armonie, toleranţă, solidaritate, respect pentru drepturile omului, nonviolenţă şi pace.

În 2018, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a înregistrat și evaluat 599 sesizări privind cazuri suspecte de violență față de copii, dintre care în cazul a 338 copii abuzul s-a confirmat.

Cele mai multe cazuri sunt de neglijare (172), abuzul fizic (127) și cel psihologic (37). Cei mai expuși abuzului sunt copiii cu vârsta între 11-15 ani (203), urmați de copiii cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani (183). În acest context, implementarea procesului de cooperarea intersectorială între specialiști (asistenți sociali, polițiști, lucrători medicali, cadre didactice, angajați ai serviciilor specializate etc.) este foarte importantă de la primele etape de intervenție până la soluționarea definitivă a cazului.

Pentru conștientizarea efectelor pe care le poate avea aplicarea abuzurilor asupra copiilor, DMPDC în colaborare cu reprezentanții Inspectoratelor de poliție din sector desfășoară ample campanii de informare referitor la fenomenul violenței, discuții/seminare/trainingu-ri cu copiii în centrele de plasament, centrele comunitare pentru copii și tineri și în instituțiile educaționale.

La moment, DMPDC desfășoară o Campanie de informare și sensibilizare a societății în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor cu mesajul „Sunt important, nu mă ignora”.

În această campanie, DMPDC își propune să aducă la cunoștința societății despre efectele negative pe care le are neglijarea față de copil, diminuarea numărului de copii neglijați, schimbarea mentalității reprezentanților legali ai copiilor și actorilor sociali implicați în oferirea asistenței, grijii, afecțiunii în vederea excluderii neglijării copiilor.

Ședință de lucru cu reprezentanții AO Centrul de Resurse și Ajutor pentru Copii „CRAC”

Astăzi, 22 ianuarie 2019, șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc și specialiștii din cadrul Secției reintegrare familială și adopție au avut o întrevedere cu reprezentanții AO Centrul de Resurse și Ajutor pentru Copii „CRAC”.

În cadrul ședinței s-a discutat referitor la colaborarea dintre ambele instituții cu referire la copiii, care se află în centrele de plasament. La fel, membrii AO „CRAC” și-au exprimat opinia cu privire la inițierea unor instruiri privind mecanismul și actele necesare în procesul de completare și referire a unei sesizări în cazul în care se depistează un abuz asupra copilului.

La finalul ședinței reprezentanții AO „CRAC” au menționat despre posibilitatea implementării unui proiect pilot în parteneriat cu DMPDC ce ține de inițierea unui curs pentru părinții care nu au abilități de educare a copiilor și care riscă să fie decăzuți din drepturile părintești. În cadrul acestui proiect vor fi incluse 6 familii, întâlnirile se vor desfășura o dată pe săptămână, cu durată de 3 ore, pe parcursul a 6 săptămâni. Familiile respective vor beneficia de o gustare pe zi, de asemenea, copiii și părinții vor fi dispersați în 2 spații diferite, unde se va lucra concomitent. Acest curs are și un curriculum în care se regăsesc teme ce se referă la relația dintre părinți și copii, modelul familial corect, ș. a.

Șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, a salutat inițiativa membrilor AO „CRAC” și a exprimat că DMPDC este deschisă pentru colaborare în proiectele sociale menite să soluționeze problemele existente în familiile social-vulnerabile sau cele care se află în situație de risc din evidența autorității tutelare Chișinău.  

Tendința nouă – relații publice

Astăzi, 21 ianuarie 2019, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în parteneriat cu AO „AVE Copiii” și Caritas Austria organizează un training pentru specialiștii din cadrul DMPDC și DPDC de sector. În cadrul training-ului, formatorul Valeriu Nicolae prezintă participanților următoarele subiecte: comunicarea astăzi (aspectele relațiilor publice, propaganda, managementul percepțiilor și provocările externe.

Menționăm că aceasta este a doua rundă de seminare cu participarea speakerul român în comunicare și activist pentru drepturile omului – Valeriu Nicolae.

Training-ul se va desfășura în perioada 21-22 ianuarie 2019, unde vor participa în jur de 25 de specialiști.

Șeful interimar, Lucia Caciuc, a convocat ședința lărgită a subdiviziunilor și serviciilor din cadrul DMPDC

Astăzi, 18 ianuarie 2019, în cadrul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului s-a desfășurat ședința operativă lărgită cu participarea șefului interimar și șefului adjunct al DMPDC, șefilor DPDC de sector, managerilor centrelor de plasament și de zi, managerului APP/SSAP/Echipa Mobilă, directorilor Caselor Comunitare pentru copii cu dizabilități/ pentru copii în situație de risc.

ORDINEA DE ZI:

  1. Noul sistem de salarizare.

Raportor: Ana Mierla

  • Organizarea activității în cadrul serviciilor și centrelor.            

Raportori: Lucia CACIUC

  • Diverse.

Ședință de lucru privind corectitudinea elaborării Rapoartelor și Planurilor de activitate

Astăzi, 16 ianuarie 2019, în incinta Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului s-a desfășurat o ședință de lucru inițiată de Vera Pșeneac, specialist principal în problemele socio-educative și comunitare, DMPDC. În cadrul ședinței au participat specialiștii principali în problemele socio-educative și comunitare din cadrul DPDC de sector și pedagogii organizatori care activează în centrele comunitare pentru copii și tineri. La ședință s-a discutat referitor la corectitudinea elaborării Rapoartelor de activitate și a Planului de activitate al pedagogilor organizatori din CCCT.

„Copiii sunt importanți, nu-i neglijați!” – acesta este mesajul copiilor perceput în culori

Neglijarea semnifică privarea copilului de lucrurile de bază precum hrană, igienă personală, locuință, sănătate, educație sau suport psihologic. Aceste elemente importante pentru toată comunitatea, dar mai ales pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, care reprezintă noua generație, au fost puse în discuție în cadrul seminarelor informative cu copiii ce frecventează Centrele comunitare pentru copii și tineri „Albatros”; „Ștafeta”; „Orizont” din sectorul Botanica. Pedagogii le-au explicat copiilor formele neglijării, dar și efectele acesteia.

Menționăm că acțiunea se desfășoară în cadrul  în cadrul Campaniei de informare și sensibilizare în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor „Sunt important, nu mă ignora”, inițiată de DMPDC, cu scopul de a informa și sensibiliza societății în vederea excluderii neglijării copiilor. Totodată, dorim să atragem atenția și asupra efectelor negative pe care le are acest fenomen, iar în cazul sesizării acestui abuz să se anunțe instituțiile responsabile cu atribuții în protecția copilului.

Fenomenul neglijării transpus în desen

Copiii de la Centru comunitar pentru copii și tineri „Flacăra” schițează posterul cu mesajul „Sunt important, nu mă ignora”. În cadrul activității pedagogul le explică copiilor ce este neglijarea și cum pot diferenția acest abuz de altele, precum abuzul fizic, emoțional sau sexual.

Copiii pot sesiza acest abuz prin ignorarea de către adulți a necesităților acestora, de exemplu copilul poate să simtă că nu este apreciat, îi apar sentimente de inferioritate, care, mai târziu se transformă în comportamente defectuoase, manifestate prin agresivitate, nervozitate, agitație, copilul se închide în sine și nu mai răspunde la mesajele celor din jur.

Dacă cunoști un copil neglijat sau ești neglijat contactează Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului la  022 24 27 02 sau apelează Telefonul Copilului 116 111. Noi vom întreprinde măsurile necesare și îți vom asigura protecție.

                                                        

Întrevedere cu membrii delegației din Franța

Șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului și specialiștii din cadrul Secției reintegrare familială și adopție au avut o întrevedere cu membrii unei delegații franceze, care fac parte din Asociația părinților adoptatori. În cadrul întrevederii participanții au discutat în vederea schimbului de practici în domeniul adopției, totodată, s-au făcut referințe și la aspectele legislative cu privire la adopție atât din Republica Moldova, cât și din Franța. La finele ședinței participanții au convenit și asupra posibilității inițierii unui parteneriat în cadrul unor proiecte.

Recital de colinde interpretat de Grupul coral bărbătesc „Gnosis”

În contextul sărbătorilor de iarnă, colectivul Direcției municipale pentru protecția drepturilor a fost colindat de Grupul coral bărbătesc „Gnosis” și Protoiereul Bisericii de Stat din Moldova cu hramul „Întâmpinarea Domnului”, Octavian Moșin. Grupul coral bărbătesc „Gnosis” a oferit un veritabil recital de colinde tuturor angajaților reînviind frumoasele obiceiuri și tradiții.

Șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, și-a exprimat gratitudinea oaspeților pentru deosebita intenție de a menține atmosfera caldă, plină de emoții pozitive în perioada sărbătorilor creștine și a adus mulțumiri Protoiereului Octavian Moșin pentru activitatea eficientă şi aportul esenţial în acordarea sprijinului duhovnicesc şi material beneficiarilor din evidența autorităţii tutelare Chişinău. 

Șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, Lucia Caciuc, a convocat ședința lărgită a subdiviziunilor și serviciilor din cadrul DMPDC 

Participanți:

Şefii Direcțiilor pentru protecția drepturilor copilului din sectoare, șefii de secții / servicii din cadrul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului

Ordinea de zi:

  1. Cu privire la prezentarea Raportului de activitate săptămânală al direcţiei/ secţiei/ serviciului, în corespundere cu subiectele stipulate în Agenda de lucru propusă (agenda săptămânală) şi în corespundere cu extrasele lunare din Planul Complex de activitate a DMPDC.

RAPORTOR: Lucia CACIUC,

Şef al DMPDC

  1. Activitatea DPDC din sectoare, subdiviziunilor din cadrul DMPDC pe parcursul săptămânii (02 – 04.01.2019).

RAPORTOR: Şefii DPDC, secţiei/ serviciului,

contabil-şef din cadrul DMPDC

  1. Aprobarea Regulamentului concursului municipal „Sunt important, nu mă ignora”.

                                                                                                                                     RAPORTOR: Vera Pșeneac

specialist principal în problemele socio – educative și comunitare

 

 

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor