Telefonul copilului
image_viewer
Sigur Online
Untitled-2
Internet sigur
internet-sigur.png
Servicii sociale
Untitled-1
Galerie video

galerie-video.png

Galerie foto

galerie-foto.jpg

Arhiva pentru categoria ‘Evenimente’

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului îndeamnă toți cetățenii să participe la Maratonul solidarității „Viața din dragoste răsare”

Proiectul „Viaţa din dragoste răsare” este implementat de Senatul Studențesc al Academiei de Administrare Publică în contextul Zilei Internaționale a Copilului. Participanții pot dona orice sumă de bani, pentru copiii de la Spitalul Oncologic din Chişinău care suferă de boli hematologice. 

Maratonul solidarităţii „Viaţa din dragoste răsare” va avea loc pe 27 mai curent, în Parcul ”Valea Morilor”.

Startul va fi dat la ora 10:00.

Ședința lărgită a subdiviziunilor și serviciilor din cadrul DMPDC

Astăzi, 22 mai 2018, șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, doamna Lucia Caciuc, a convocat ședința operativă a subdiviziunilor și serviciilor din subordinea DMPDC. Pe ordinea de zi sunt următoarele chestiuni:

  1. Evaluarea corectitudinii acordării abonamentelor pentru călătoria în transportul urban de către specialiștii autorității tutelare.

      Raportor: Ana Cușnir

      Coraportori: Persoanele responsabile de acordarea abonamentelor

  1. Evaluarea centrelor de plasament/zi, serviciilor sociale Casele Comunitare și Centrelor Comunitare pentru Copii și Tineri.

     Raportori: Lucia Caciuc

  1. Evaluarea evenimentului consacrat Zilei Internaționale a Familiei din 15 mai.

     Raportori: Șefii DPDC de sector și specialiștii în domeniul socio-educativ

  1. Informație privind finalizarea procesului de atestare a cadrelor didactice.

     Raportori: Iulia Roșca

  1. Diverse.

Read the rest of this entry »

Competiția sportivă „Familia olimpică” în contextul Zilei Internaționale a Familiei 2018

La data de 15 mai 2018, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului în parteneriat cu Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport și Asociația Obștească „New Hope Moldova” a desfășurat Competiția sportivă „Familia olimpică” cu prilejul Zilei Internaţionale a Familiei, având drept scop de a sensibiliza opinia publică şi de a sublinia importanţa familiei pentru dezvoltarea fizică, spirituală, morală, personală şi socială a copilului.

Prin organizarea acestei activități, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului împreună cu partenerii săi a dorit să consolideze societățile incluzive pentru familie și copil, fortificarea respectului și unității între membrii familiei prin prisma jocurilor de grup, promovarea modului sănătos de viață în rândul copiilor și familiilor acestora.

În cadrul Competiției sportive „Familia olimpică” s-au desfășurat diverse aplicații demonstrative de grup cu implicarea copiilor care frecventează cercurile sportive și centrele comunitare pentru copii și tineri din subordinea DMPDC, precum și alte probe: starturi vesele, lupta națională „Trânta”, concursul familiilor, tragerea otgonului, unde au participat părinții împreună cu copiii lor, totodată copiii au fost distrați de 2 animatori, care au menținut atmosfera veselă și activă.

La eveniment au participat 250 de copii din serviciile sociale a DMPDC, precum și reprezentanți ai autorităților centrale: Guvernul Republicii Moldova; Inspectoratul general de poliție; Direcția generală educație, tineret și sport; Mitropolia Moldovei; ONG-uri care activează în domeniul protecţiei copilului; societăți pe acțiuni,  ș. a.

Activitatea a inițiat cu mesajul de felicitare a șefului interimar al DMPDC, doamna Lucia Caciuc, ulterior au fost prezentate echipele.

Cele mai pregătite echipe s-au ales cu diplome, medalii și cupe, iar sponsorii evenimentului le-au oferit cadouri. Surpriza cea mare a fost o tortă personalizată, oferită cadou, de către Compania Panilino”.

Activitatea respectivă a contribuit la eficientizarea relaţiilor copil – părinte, a consolidat, de asemenea, suportul comunitar format din familie și autoritățile responsabile pentru crearea unui mediu favorabil de dezvoltare a copilului în mediul familial.

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului exprimă mulțumiri partenerilor – Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport și Asociația Obștească „New Hope Moldova” pentru suport și susținere în organizarea activității dedicate Zilei internaționale a familiei, precum și sponsorilor – Compania de construcție „Basconflux”, Fabrica Viorica Cosmetics, ONG Rotary Club, Compania Neocomputer Grup SRL, Compania Panilino, Compania Acvila grup carpet, Compania Maicom, Agenția Moldsilva, AO Concordia. Proiecte sociale, Asociația obștească S.O.S. Minor, Asociația obștească Asociația Surzilor din RM, Librăria On-line Bestseller, Centru educativ- cultural francofon din Chișinău, Compania Alfa-Nistru, Ari-Dami SRL, Compania OM, Compania Insecurity, Moldiconbank, Toyland.md, Întreprinderea municipală Piața Centrală, pentru ajutorul material și financiar, astfel împreună am reușit să aducem zâmbete și clipe de fericire copiilor și părinților acestora.

Read the rest of this entry »

FAMILIILE ȘI SOCIETĂȚILE INCLUSIVE

Chişinău,15 mai 2018 – O Competiție sportivă „Familia olimpică” cu scopul de a sensibiliza opinia publică şi de a sublinia importanţa familiei pentru dezvoltarea fizică, spirituală, morală, personală şi socială a copilului, are loc astăzi la Chişinău.

Prin desfășurarea acestei activități, și pornind de la motto-ul Zilei Internaționale a Familiei din acest an – FAMILIILE ȘI SOCIETĂȚILE INCLUSIVE, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului împreună cu partenerii săi dorește să consolideze societățile incluzive pentru familie și copil, fortificarea respectului și unității între membrii familiei prin prisma jocurilor de grup, promovarea modului sănătos de viață în rândul copiilor și familiilor acestora, a valorilor pe care sportul le reprezintă: oportunitățile egale, solidaritate, fair – play  (etică comportamentală bazată pe respectul persoanei, acceptarea și respectarea loială a regulilor în sport), cunoașterea importanței formării și susținerii grupului, cultivarea deprinderii de a participa activ în cadrul jocurilor de grup.

În cadrul Competiției sportive „Familia olimpică” vor avea loc diverse aplicații demonstrative de grup cu implicarea copiilor care frecventează cercurile sportive și centrele comunitare pentru copii și tineri din subordinea DMPDC, precum și alte probe: starturi vesele, lupta națională „Trânta”, concursul familiilor, tragerea otgonului, unde vor participa părinții împreună cu copiii lor.

Activitatea este organizată de Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului în parteneriat, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport și Asociația Obștească „New Hope Moldova” cu contribuția materială și financiară a Companiei de construcție „Basconflux”, Fabrica Viorica Cosmetics, ONG Rotary Club, Compania Neocomputer Grup SRL, Compania Panilino, Compania Acvila grup carpet, Compania Maicom, Agenția Moldsilva, AO Concordia. Proiecte sociale, Asociația obștească S.O.S. Minor, Asociația obștească Asociația Surzilor din RM, Librăria On-line Bestseller, Centru educativ- cultural francofon din Chișinău, Compania Alfa-Nistru, Ari-Dami SRL, Compania OM, Compania Insecurity, Moldiconbank, Întreprinderea municipală Piața Centrală în contextul Zilei Internaţionale a Familiei, marcată în toată lumea din anul 1995 pe data de 15 mai.

La eveniment vor participa 250 de copii din serviciile sociale a DMPDC, precum și reprezentanți ai autorităților centrale: Guvernul Republicii Moldova; Avocatul poporului pentru drepturilor copilului; Ministerul Sănătății Muncii și Protecţiei Sociale; Ministerul Justiției; Reprezentanța UNICEF în Moldova; Primăria municipiului Chişinău; Inspectoratul general de poliție; Direcția generală educație, tineret și sport; ONG-uri care activează în domeniul protecţiei copilului; societăți pe acțiuni, ș. a.

Activitatea respectivă va contribui la eficientizarea relaţiilor copil – părinte, va consolida, de asemenea, suportul comunitar format din familie și autoritățile responsabile pentru crearea unui mediu favorabil de dezvoltare a copilului în mediul familial.

Informăm opinia publică asupra faptului că cel mai favorabil mediu pentru creşterea şi dezvoltarea copilului este cel familial, în conformitate cu Strategia naţională pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului întreprinde măsuri pentru prevenirea abandonului, separării copilului de familie şi (re)integrarea lor în familia biologică sau extinsă.

Programul de prevenire a separării copilului de familie este implementat de DMPDC în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale. Astfel, în anul 2017 în Program sunt incluse 268 de familii, care beneficiază de asistenţă socială, materială, juridică şi psihologică pentru a preveni instituţionalizarea copiilor.

În anul 2017 numai 3 copii au fost abandonaţi în maternități, după naștere, acest lucru a fost posibil datorită conlucrării dintre instituţiile medicale, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor Copilului şi serviciile sociale. Eficienţa măsurilor întreprinse este vizibilă, dacă facem o analiză comparativă a cazurilor de abandon / refuz a copiilor la naştere pe parcursul 2001-2017 observăm o descreştere vizibilă şi lăudabilă – 2001 – 217; 2005 – 106; 2011 – 44; 2015 – 15; 2016 – 4; 2017 – 3. Prin urmare, în același an, pentru 27 de copii au fost identificate familii adoptive.

Împreună sărbătorim familia

Protecția antiincendiară în subdiviziunile și serviciile DMPDC

Astăzi, 11 mai 2018, administrația Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului a desfășurat seminarul instructiv: „Protecția antiincendiară în subdiviziunile și serviciile DMPDC”, având drept scop familiarizarea angajaților cu metodele și acțiunile de minimalizare a riscului de producere a incendiilor și altor situații excepționale, precum și cu acțiunile necesare pentru salvarea vieților copiilor și bunurilor materiale de la incendii. Activitatea a inițiat cu cuvântul de salut al șefului interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc, ulterior, șeful adjunct al Direcției Situații Excepționale a municipiului Chișinău, domnul Liviu Merzîncu, a informat angajații referitor la cauzele apariției incendiilor, asigurarea încăperilor cu găuri de ventilare naturală, normele cu privire la planul de evacuare, instalarea detectoarelor care semnalează concentrația de gaz, achiziționarea stingătoarelor speciale pentru odaia în care se află cazanul. Totodată, domnul Merzîncu a menționat și câteva sugestii, precum: evitarea includerii într-o priză electrică a diverselor aparate electrice, care poate duce la suprasolicitarea firelor electrice, în cazul identificării unei scurgere de gaz să se apeleze specialistul licențiat, verificarea minuțioasă a aparatelor electrice înainte de a fi conectate la rețeaua electrică. La finele instruirii, domnul Liviu Merzîncu, a relatat și despre Serviciul Naţional Unic Pentru Apelurile de Urgenţă 112 din Republica Moldova.

Administrația Direcției participă la Forumul municipal al tinerilor din Chișinău

Astăzi, 21 aprilie 2018, șeful interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc, împreună cu șeful Secției reintegrare familială și adopție, doamna Natalia Terteac, și pedagogul organizator responsabil de protecția copilului aflat în conflict cu legea, domnul Ianâș Jitari, participă la Forumul municipal al tinerilor din Chișinău. În cadrul forumului sunt tratate diverse subiecte, precum: prezentarea rezultatelor sondajului sociologic cu participarea tinerilor în vederea identificării necesităților, aspiraților și dificultăților cu care se confruntă tinerii din municipiul Chișinău, prioritizarea obiectivelor și identificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemelor identificate, responsabilizarea tinerilor în scopul implicării active în elaborarea și implementarea politicilor publice în domeniu.

Vizita viceprimarului municipiului Chișinău, domnul Ruslan Codreanu, în cadrul Serviciului social ,,Casa comunitară”

La data de 20 aprilie 2018, viceprimarul municipiului Chișinău, domnul Ruslan Codreanu și șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, doamna Lucia Caciuc, au vizitat Serviciul social ,,Casa comunitară”.
În cadrul vizitei domnul Codreanu s-a familiarizat cu condițiile de viață a celor 10 copii cu dizabilități severe, care trăiesc în centru, ulterior, a purtat discuții cu angajații serviciului despre dificultățile și problemele cu care se confruntă.
Serviciul social „Casa comunitară” este destinat copiilor cu necesități speciale severe, care necesită asigurarea continuă a condiţiilor minime de existenţă, protecţie, îngrijire şi asistenţă, pentru a se dezvolta şi a se încadra în comunitate. 

Întrevedere cu Asociația Obștească ,,Inițiativa Pozitivă”

Astăzi, 19 aprilie 2018, șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, doamna Lucia Caciuc, a avut o întrevedere cu președintele Asociației Obștești ,,Inițiativa Pozitivă”, doamna Aliona Gârbu. În cadrul întrevederii s-a pus în discuție posibilitățile de inițiere a unui parteneriat între ambele instituții, totodată, doamna Gârbu, a vorbit despre serviciile pe care le prestează AO ,,Inițiativa Pozitivă”, menționând, în special, despre serviciul ,,Clinica mobilă”, care oferă următoarele servicii: consilierea și testarea HIV și ITS (hepatita C și sifilis), referirea la terapia ARV (pentru beneficiarii HIV – pozitiv), oferirea echipamentelor sterile de injectare, prevenirea cazurilor de supradozaj, terapia de substituție cu metadonă, ș. a.

Șeful interimar al DMPDC a salutat inițiativa reprezentanților asociației obștești de a colabora în domeniul prevenirii abuzului de stupefiante, alcool, violenței domestice, a infecțiilor sexual-transmisibile.

În viitorul apropiat, reprezentanții AO ,,Inițiativa Pozitivă” urmează să organizeze o activitate în incinta DMPDC, unde vor fi prezentate serviciile pe care le desfășoară, concomitent, ambele părți lucrează și la încheierea unui acord de colaborare.

,,Inițiativa Pozitivă” reprezintă o reţea a organizaţiilor neguvernamentale cu o experienţă bogată în domeniul HIV, care prestează servicii cu risc sporit de infectare a populației, persoanelor care trăiesc cu HIV, UDI, femeilor şi copiilor HIV+ sau afectați de HIV.

Read the rest of this entry »

Examinarea bugetului pe anul 2018 a centrelor de plasament

Astăzi, 11 aprilie 2018, s-a desfășurat ședința de lucru cu privire la examinarea bugetului pe anul 2018, alocat pentru funcționarea centrelor de plasament din subordinea Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului. La ședință au participat șeful interimar al DMPDC, doamna Lucia Caciuc; șeful adjunct, domnul Vadim Vacarciuc; șeful secției evidență contabilă și analiză economică, doamna Ecaterina Șevcenco; economistul, doamna Angela Todorov și managerii Centrului pentru reabilitare socială „Casa Gavroche”, Serviciului social casa comunitară pentru copii aflați în situații de risc, Serviciului social „Casa comunitară”, Centrului de plasament pentru copii, Centrului pentru Copilărie, Adolescență și Familie.

Read the rest of this entry »

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil