Arhiva pentru categoria ‘Evenimente’

Mesajul de felicitare a şefului interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi, cu prilejul Zilei profesionale a pedagogului

Stimaţi dascăli,

Cu ocazia Zilei profesionale a pedagogului, în numele Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi al meu personal adresez cele mai sincere urări de bine, de sănătate şi de prosperitate.

Îmi exprim recunoştinţa pentru efortul şi dăruirea dumneavoastră manifestată în educarea noilor generaţii, formarea și pregătirea personalității tinerilor și pregătirea lor profesională în cadrul instituțiilor de învățământ, pentru responsabilitatea, devotamentul şi spiritul de sacrificiu de care daţi dovadă în nobila Dumneavoastră misiunea de a fortifica în oameni valori, tradiţii şi calităţi primordiale în drumul lor de glorie.

Sunteţi cei care prezentaţi copiilor cele mai înalte performanţe de atins, încurajaţi visele tuturor, creaţi şi menţineţi în preajma lor armonie, căldură, un climat de lucru favorabil şi eficient.

Capacitatea Dumneavoastră de a depune un efort imaginativ pentru a-l înţelege pe celălalt, sub aspectul potenţialului de care dispune, al atitudinilor şi sentimentelor sale, semnifică faptul că sunteţi un catalizator extrem de necesar Sistemului de protecţie a drepturilor copilului din municipiul Chişinău şi a întregii societăţi.

Vă dorim dârzenie, perseverenţă, răbdare şi activitate prodigioasă în continuare.

Cu respect,

Şef interimar al DMPDC

Rodica TEREHOVSCHI

În perioada 04 – 06 octombrie 2017, doamna Rodica Terehovschi, şef interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului efectuează o vizită de lucru în Landul Baden Württemberg (Republica Federală Germană) în cadrul proiectului „Poliția în comunitate”, componenta „Promovarea și dezvoltarea prevenirii”

Din componenţa delegaţiei Republicii Moldova fac parte domnul Alexandru Pînzari, şef al Inspectoratului General al Poliției, domnul Vladimir Negura, şef al Direcției relații internaționale și asistență externă a IGP, doamna Daniela Buzatu, şef al Secției prevenire a Direcției generale securitate publică, doamna Anastasia Gruzin, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, doamna Mariana Gornea, şef al Secției criminalitatea juvenilă a Procuraturii Generale, doamna Olivia Pîrțac-Goaga, şef  al Fundației Terre des Hommes din Republica Moldova.

Luând în consideraţie actualitatea stringentă a fenomenului delicvenţei juvenile în Republica Moldova s-a negociat propunerea finanţării de către Ministerul Federal al Afacerilor Interne din Republica Federală a Germania unui proiect privind pilotarea Casei pentru Drepturile Tinerilor, instituţie existentă şi funcţională în Germania.

Prin acest proiect se mizează pe diminuarea fenomenului delincvenţei juvenile, îmbunătăţirea colaborării interinstituţionale, cooperarea cu ONG-urile şi implicarea activă a actorilor-cheie cu rol educaţional în elaboararea planului de acţiuni orientat spre direcţionarea acestora pe calea ordinii de drept.

În cadrul vizitei membrii delegaţiei din Republica Moldova vor fi implicaţi în diverse activităţi, precum: vizita la Centrul de coordonare, prezentarea activităţilor de prevenire a Landului, prezentarea competenţelor şi structurii Poliţiei capitalei Landului, vizita la Centrul de coordonare a Poliţiei din or. Stuttgart, Centrul pentru drepturile tinerilor din or. Stuttgart-Bad-Canstatt, Unitatea de gardă, prezentarea sarcinilor şi proiectării Centrului pentru drepturile tinerilor, convorbiri cu reprezentanţii oraşului şi Procuraturii din or. Stuttgart.

 

Inaugurarea Serviciului de zi pentru copii cu nevoi speciale

Pe data de 03 octombrie 2017, în cadrul Centrului Municipal de Plasament şi Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă a fost inaugurat Serviciul de zi pentru copii cu necesităţi speciale. La eveniment au participat şeful interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi, şeful adjunct, domnul Vadim Vacarciuc, şeful Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului sectorul Botanica, doamna Victoria Ioniţă, managerul CMPRCVF, doamna Maria Jechiu, specialişti, copii şi părinţi. Astfel, 8 copii cu dizabilităţi, cu vârsta cuprinsă între 7-12 ani vor fi implicaţi în diverse activităţi, terapii, servicii de abilitare și reabilitare, consiliere psihologică, pregătire pentru integrare și participarea la viața socială. Serviciul respectiv este dotat cu instrumente şi aparate necesare pentru reabilitarea copiilor, dar şi cu personal calificat, specializat în lucru cu aceste categorii de copii. Şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi a ţinut să mulţumească angajaţilor pentru efortul depus în amenajarea serviciului, astfel ca fiecare copil frecventând serviciul să se simtă ca într-o familie: „Este foarte important să ne unim forţele pentru a crea servicii necesare pentru beneficiarii noştri, colaborând împreună am reuşit să aducem o oază de lumină şi fericire în ochii copiilor, dar şi bucurie părinţilor care ne privesc emoţionaţi. Ne dorim ca şi în viitor să ne oferiţi sprijinul şi suportul Dvs pentru inaugurarea mai multor servicii utile destinate copiilor cu dizabilităţi”.

Read the rest of this entry »

Mesaj de felicitare al şefului interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorului din sfera protecţiei sociale

Stimaţi colegi,

Cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorului social din sfera protecţiei sociale vă exprimăm felicitări, urări de sănătate şi recunoştinţă pentru contribuţia Dumneavoastră adusă în dezvoltarea serviciilor de asistenţă şi protecţie socială, pentru protejarea persoanelor, comunităţilor cu probleme speciale aflate în dificultate.

Apreciem înalt responsabilitatea cu care vă onoraţi atribuţiile şi misiunea de a contribui la bunăstarea populaţiei, precum şi satisfacerea necesităţilor grupurilor vulnerabile prin implicarea urgentă în identificarea, înţelegerea corectă a fiecărui beneficiar.

Sunteţi o componentă primordială în sistemul de protecţie a copilului din municipiul Chişinău, întrucât oferiţi sprijin şi consiliere, consultanţă şi intervenţie celor mai deosebite făpturi – copiii, le oferiţi dragostea, timpul şi îi ghidaţi să distingă modele corecte pentru a se putea realiza cu eforturi proprii.

Pentru Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului este esenţial aportul Dvs în acordarea asistenţei şi protecţiei copilului aflat în situaţie de risc şi familiei acestuia şi copilului separat de părinţi, în acest scop vom continua să implementăm politici care ar permite îmbunătăţirea sistemului şi vom susţine abilităţile profesionale ale lucrătorilor din domeniul social.

În activitatea Dumneavoastră mereu aţi demonstrat un caracter integru, profesionalism, perseverenţă, receptivitate, blândeţe şi multă dăruire pentru toate acestea vă mulţumim!

Cu respect,

Şef interimar al Direcţiei              

Rodica TEREHOVSCHI

Spune „Nu” suicidului

În fiecare an, pe 10 septembrie, partenerul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Asociaţia Obştească „Altruism”, marchează Ziua Mondială pentru prevenirea suicidului, având drept scop de a informa publicul despre semnele presuicidare şi să încurajeze cetăţenii să aibă grijă de semenii lor, dacă observă că aceştia nu se simt bine.

Doamna Rodica Terehovschi, şef interimar al DMPDC, a ţinut să sublinieze importanţa implicării societăţii în prevenirea fenomenului suicidului, dar şi crearea serviciilor specializate, care să răspundă nevoilor populației.

Totodată, copiii care frecventează Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri din municipiul Chişinău a condimentat evenimentul prin prezentarea atelierelor de creaţie.

Evenimentul din acest an s-a desfăşurat sub genericul „Găsește un minut pentru informare – poți salva o viață!”.

Read the rest of this entry »

Mesajul de felicitare al şefului interimar al Direcţiei, doamna Rodica Terehovschi, cu prilejul sărbătorii Ziua Naţională a Limbii Române

Cu prilejul sărbătorii naționale, aduc felicitări, urări de bine şi realizări frumoase tuturor cetățenilor Republicii Moldova.

Astăzi cu mândrie pot menţiona că vorbesc şi gândesc româneşte, limba română a fost și va rămâne simbolul identitar al neamului nostru care ne unește, indiferent de locul în care trăim, ne exprimă cultura, valorile şi bogăţia tradiţiilor. Sunt profund recunoscătoare strămoşilor, care ne-a lăsat moştenire un tezaur preţios, demn de admiraţie şi gratitudine.

Vă doresc să aveți sănătate, bunăstare, performanţe deosebite în activitatea cotidiană, iar dragostea faţă de ţara noastră să devină impulsul fiecărei acţiuni desfăşurate întru prosperare, dezvoltare şi reuşite comune.

Copiii care se află în plasament în serviciile DMPDC sunt pregătiţi pentru noul an şcolar

Şeful interimar, doamna Rodica Terehovschi împreună cu şeful adjunct al DMPDC, domnul Vadim Vacarciuc au vizitat Centrul de plasament pentru copii, Centrul de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” şi Serviciul social Casa comunitară pentru copii aflaţi în situaţie de risc, având drept scop de a verifica cum sunt pregătiţi copiii care se află în plasament pentru începutul anului şcolar. Copii şi-au prezentat ţinutele oaspeţilor, precum bluzele, cămăşile, pantalonii, pantofii, dar şi alte lucruri necesare de care are nevoie un elev. În cadrul discuţiei cu şeful interimar al Direcţiei, copiii au menţionat că sunt pregătiţi de noul an de studii şi au promis că îşi vor da sârguinţa pentru lua cele mai bune note.

Read the rest of this entry »

În vizită la doamna Natalia Moisei, asistent parental profesionist în cadrul Serviciului APP

Şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi şi consilierul Primarului general pentru probleme sociale în cadrul Primăriei municipiului Chişinău, doamna Lucia Caciuc-Roşioru împreună cu managerul Serviciului APP, doamna Olga Zaharia au vizitat familia APP, Natalia Moisei din Truşeni, care prestează plasament de răgaz pentru 5 copii cu dizabilităţi din familii biologice. În rezultatul vizitei s-a constatat că asistentul parental profesionist doamna Natalia Moisei este pregătită de a primi copii în plasament la necesitatea familiei biologice.

Read the rest of this entry »

Şeful interimar al DMPDC, doamna Rodica Terehovschi şi ex-ministrul Sănătăţii, doamna Ruxanda Glavan în vizită la fetiţa care a fost găsită lângă Piaţa Centrală

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului  a identificat  pentru copilul abandonat lângă Piaţa Centrală  forma de protecţie familială Serviciul ,,Asistenţă Parentală Profesionistă”.

La data de 24.04.2017 fetiţa a fost vizitată de către şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi şi ex- ministrul Sănătăţii, doamna  Ruxanda Glavan. Aşteptările au fost pe măsura, copilul creşte şi se dezvoltă într-o familie unde beneficiază de toate cele necesare. Read the rest of this entry »

Vizite în familiile de asistenţi parentali profesionişti

La data de 24.08.2017, şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului,  doamna  Rodica Terehovschi  împreună cu managerul Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă, doamna Olga Zaharia au efectuat vizite de supervizare în 5 familii de asistenţi parentali profesionişti, unde sunt plasaţi 6 copii. În cadrul acestor vizite s-a discutat cu asistenţii parentali  şi copiii din plasament  despre  activitatea de zi cu zi şi pregătirea pentru noul an de studii.

Read the rest of this entry »