Arhiva pentru categoria ‘Evenimente’

Masă rotundă: „Mamele adolescente – cauze, efecte şi soluții”

Factorii de decizie s-au întrunit în cadrul mesei rotunde: „Mamele adolescente – cauze, efecte şi soluții” pentru a discuta problemele tinerelor mămici. Şeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc a prezentat date statistice privind problema adolescentelor, care au născut, ulterior, avocatul poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a subliniat despre importanța dialogului deschis pe care trebuie să îl aibă adulții cu copiii lor. Despre prevenirea sarcinilor nedorite directorul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri”, Daniela Vacarciuc a menționat despre modificarea curiculei şcolare prin introducerea activităților, precum: discuții între dirigintele clasei-psihologul-adolescenta; dezvoltarea proiectului „A creşte frumos”. Totodată, şeful Centrului de sănătate prietenos tinerelor, Galina Leşco a subliniat despre educația sexuală în rândul tinerelor, metode de contracepție, sarcinile la adolescente în dependență de acțiunile care sunt întreprinse.

Mesajul de felicitare a șefului interimar al Direcției, Lucia Caciuc, cu prilejul Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului

Pe 20 noiembrie, marcăm Ziua Internațională a Drepturilor Copilului. În acest sens, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului, în calitate de autoritate tutelară, își exercită atribuțiile în vederea protecţiei specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi”, protecției drepturilor copiilor și contribuie la satisfacerea necesităților copiilor pentru creșterea și dezvoltarea acestora într-un mediu armonios.

Pornind de la prealambulul Declarației Drepturilor Copilului emise de UNICEF „Omenirea este datoare sa ofere copiilor ce este mai bun din ce are de oferit”, DMPDC activează pentru crearea serviciilor sociale menite să le asigure copiilor sprijin, asistență și siguranță. Prin urmare, autoritatea tutelară, împreună cu partenerii, desfășoară mese rotunde, proiecte sociale, activități de informare și sensibilizare în vederea perceperii de către opinia publică a rolului primordial pe care îl are copilul în societate și protecția drepturile lui. Totodată, continuăm să tragem semne de alarmă asupra aplicării oricărei forme de abuz asupra copiilor.

În această zi cu o semnificație deosebită, mă adresez copiilor de pretutindeni să remarce care le sunt drepturile, să militeze pentru respectarea lor, iar în cazul în care aceste drepturi le sunt încălcate să capete curaj și să sesizeze organele abilitate, care vor interveni în dependență de necesitate.

Întrevedere cu reprezentanții Fundației Terre des Hommes Moldova

La data de 25 noiembrie 2018, șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, doamna Lucia Caciuc, a avut o întrevedere cu directorul Fundației Terre des Hommes Moldova, doamna Elena Madan, dar și alți reprezentanți ai fundației.

În cadrul întrevederei, doamna Caciuc le-a relatat participanților despre Serviciul de asistență stradală, serviciu destinat copiilor depistați în situație de risc în stradă, care urmează să activeze în cel mai scurt timp în municipiul Chișinău.

Totodată, șeful interimar al DMPDC, a menționat și despre importanța acordării suportului de către membrii fundației în vederea eficientizării activității serviciului, astfel, părțile urmează să conlucreze în instruirea personalului, care va fi angajat în acest serviciu.

Reiterăm că Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului colaborează cu Fundația Terre des Hommes Moldova, în baza unui memorandum de colaborare, care vizează cooperarea în dezvoltarea politicilor privind protecția copilului, planificarea și desfășurarea instruirilor specialiștilor din domeniu, ș. a.

DMPDC a semnat un acord de colaborare cu DP a mun. Chișinău a IGP al MAI

Astăzi, 19 octombrie 2018, șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, doamna Lucia Caciuc a semnat un acord de colaborare cu șeful Direcției de Poliție a mun. Chișinău al Inspectoratului General al Poliției, domnul Corneliu Groza. Părţile semnatare își propun să colaboreze pentru îmbunătăţirea climatului de siguranță în societate, pentru prevenirea si reducerea actelor de violență și a criminalității, precum și a cazurilor de victimizare, vagabondaj și cerșit în rândul copiilor.

Scopul Acordului de parteneriat îl constituie asigurarea climatului de siguranță în societate, precum și în instituțiile de învățământ din mun. Chișinău, prevenirea delicvenței juvenile, a infracționalității împotriva copiilor, a cazurilor de victimizare, vagabondaj și cerșit în rândul copiilor, precum și acordarea reciprocă a ajutorului metodic și practic.

Prin semnarea acordului de parteneriat, părţile vor coopera în promovarea unor politici comune în vederea consolidării capacităţilor Poliţiei de reacţie promptă în procesul prevenirii riscurilor, contravenţiilor şi infracţiunilor, protecţiei drepturilor copiilor şi ale comunităţii, precum și implicarea specialiștilor de profil la informarea copiilor.

Training: Arderea profesională și managementul timpului

Angajații din cadrul autorității tutelare Chișinău au participat la training-ul privind arderea profesională și managementul timpului. Arderea profesională îi vizează în special pe cei care activează în sistemul de protecție a copilului din municipiul Chișinău, întrucât aceștia au contact direct cu beneficiarii, care pot aborda în cadrul audiențelor cu specialiștii comportamente dificile, însoțite de diverse frustrări emoționale, nemulțumiri sau depresii din cauza problemelor personale. Cofondatorul și trainerul, Alexandru Bordea le-a prezentat participanților la instruire tehnici de comunicare eficiente, precum și rolurile pe care fiecare specialist și le poate asuma în dependență de situația în care se află. La finele instruirii, șeful interimar al DMPDC, Lucia Caciuc, i-a oferit trainerului, Alexandru Bordea, un clopoțel în semn de mulțumire pentru informațiile utile prezentate specialiștilor.

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă desfăşurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare

În baza dosarelor examinate şi în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacantă prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, anunţă desfăşurarea probei scrise şi interviului.

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei vacantă de specialist principal în problemele socio-educative şi comunitare:

  1. Peșneac Vera
  2. Partolea Natalia

Proba scrisă se va desfăşura la data de 12.10.2018, cu începere de la orele 10.00, interviul se va desfăşura la data de 12.10.2018, cu începere de la ora 11.00, în incinta Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului.

Întrevedere cu vicedirectorul Agenției de Transplant, domnul Grigore Romanciuc

Astăzi, 08 octombrie 2018, șeful interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc, a avut o întrevedere cu directorul Agenției de Transplant, domnul Igor Codreanu. În cadrul ședinței s-a discutat programul Zilei Europene a Donării și Transplantului de Organe, care urmează să se desfășoare la data de 13 octombrie 2018 sub genericul „Speranță pentru viață”. Scopul evenimentului reprezintă majorarea pe termen lung a donatorilor, salvarea vieții pacienților cu insuficiențe organice terminale și îmbunătățirea calității vieții pacienților prin efectuarea transplantului de organe. Totodată, organizatorii își propun să aducă un omagiu față de toți donatorii de organe și familiile acestora, care prin gestul lor nobil au salvat vieți. Aducem la cunoștință că copiii, ce frecventează centrele comunitare pentru copiii și tineri, și-au adus aportul la organizarea evenimentului prin desenarea spoturilor informative cu tematica genericului „Speranță pentru viață”.

Mesajul de felicitare a șefului interimar al Direcției, doamna Lucia Caciuc-Roșioru, cu prilejul Zilei pedagogului

Cu ocazia Zilei Pedagogului, în numele colectivului Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului și al meu personal, Vă urăm gânduri senine și cordiale felicitări.

Misiunea unui dascăl este vitală pentru orice om, întrucât prin nobila vocație sunteți cei care semănați înțelepciune, sculptați caractere și construiți personalități de valoare.

Apreciem harul deosebit de-a vedea dincolo de litere, de cifre sau de formule, reușind să creați în sufletele copiilor un curcubeu chiar și în zilele cu ploaie.

Vă dedicați cu noblețe și altruism și o faceți atât de frumos cum doar Dumneavoastră știți – prin vocația cu care sunteți înzestrați.

Expunem profunda apreciere pentru că am găsit în Dvs nu doar o sursă de cunoștințe și experiență, ci și adevărate repere de viață și modele profesionale.

Vă suntem recunoscători că călăuziți pașii copiilor spre calea cunoașterii, oferiți încredere și contribuiți ca fiecare discipol să cucerească prin perseverență, abnegație și efort cele mai înalte orizonturi, astfel, devenind oameni curajoși cu ambiție și scopuri bine definite.

Dragi pedagogi,

Să fiți plini în continuare de răbdare și înțelepciunea de care dați dovadă, pentru a ghida eficient noile generații, căci succesul lor este viitorul nostru.

Florile gratitudinii, ale omeniei şi ale considerațiunii, pe care le plantați în sufletele discipolilor Dumneavoastră, să înflorească peste ani în oameni competenţi, cu realizări frumoase și performanțe deosebite.

La mulți ani, cadrelor didactice, care poartă în suflet dragostea incomensurabilă pentru copii!

Crearea serviciilor pentru copii și tineri care au ieșit din servicii de îngrijire alternativă

Astăzi, 25 septembrie 2018, în cadrul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului s-a desfășurat o ședință de lucru cu privire la crearea serviciilor pentru copii și tineri care au ieșit din servicii de îngrijire alternativă în municipiul Chișinău. La ședință au participat Lucia Caciuc, șef interimar al DMPDC; Valentina Canariov, șef Serviciu monitorizare, sinteză și strategii; Domnica Gînu, director AO Lumos Moldova; Valentina Ghenciu, manager de proiect AO Lumos; Atonina Comerzan, coordonator AO Lumos. În cadrul ședinței au fost puse în discuții subiecte cu referire la promovarea acțiunilor de creare a serviciilor sociale: Locuință socială asistată, Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri. Totodată, participanții au inițiat convorbiri privind demararea lucrărilor de reparații în spațiile, unde vor fi create serviciile Locuință socială asistată, Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri, precum și angajarea personalului, care vor fi activa în serviciile respective.

Întrevedere cu primarul general interimar al municipiului Chișinău, Ruslan Codreanu

Astăzi, 20 septembrie 2018, șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, șefii Direcțiilor pentru protecția drepturilor copilului și managerii serviciilor au avut o întrevedere cu primarul general interimar al municipiului Chișinău, Ruslan Codreanu. În cadrul întrevederii angajații i-au relatat primarului general interimar despre problemele și dificultățile cu care se confruntă activând în sistemul de protecție a copilului, dar și care ar fi soluțiile acestor problemele. Astfel, au fost puse în discuție subiecte, precum: fluctuația cadrelor, complexitatea cazurilor, necesitatea dublării Serviciului social ”Echipa mobilă”, întrucât unicul serviciu existent la moment nu acoperă necesitățile volumului mare de beneficiari. Totodată, managerul Serviciului social „Asistență personală” a menționat și despre posibilitatea adăugării unei unități de personal, și anume un psiholog în cadrul SSAP, elaborarea la nivel de structuri centrale a ghidurilor informative adresate părinților cu copii cu dizabilități, achiziționarea a două automobile specializate pentru persoanele cu dizabilități. La fel, au fost abordate subiecte ce țin de problema copiilor depistați în situație de risc în stradă, eficientizarea mecanismului intersectorial, ș. a. La finalul întrevederii domnul Codreanu a propus celor prezenți să se întrunească o dată la 3 luni în ședințe de lucru pentru a discuta dificultățile întâmpinate și căile de rezolvare ale acestora.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil

Arhiva articolelor