Arhiva pentru categoria ‘Evenimente’

Mărțișoarele confecționate de copiii din centrele comunitare pentru copii și tineri au fost înalt apreciate de ambasadori

Masă rotundă cu genericul ,,Diferiți, dar egali în drepturi”

Activitățile privind Ziua Internațională de conștientizare a autismului a continuat printr-o discuție de suflet în cadrul Primăriei municipiului Chișinău, la care au participat primarul general interimar al mun. Chișinău, Ruslan Codreanu, avocatul poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, președintele CECSEF, Luc Francois, reprezentanții Direcției generale, educație, tineret și sport. 
Factorii de decizie au discutat într-o atmosferă caldă cu părinții și copiii, menționând despre necesitatea desfășurării campaniilor de sensibilizare, inclusiv în școli pentru a le comunica elevilor, părinților acestora, cadrelor didactice că acești copii există, ei au nevoie de susținere, încurajare și acces la studii de calitate la fel ca toți copiii.

Prin urmare, factorii de decizie au comunicat părinților că urmează să fie deschis un Centru pentru copii cu autism, unde copiii vor avea posibilitatea să beneficieze de servicii calitative, asistența necesară, precum și diverse terapii.

La finele activității, copiii au primit cadouri de la Clubul Rotary Chișinău.

Menționăm că în evidența Direcției municipale pentru protecția drepturilor copiilor sunt peste 150 de copii diagnosticați cu autism. Aceștia pot frecventa centrele de zi specializate din cadrul DMPDC, precum Centrul de recuperare activă şi reintegrare socială a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi fizice, Centrul de zi de resocializare şi dezvoltare a copiilor cu nevoi speciale „Atenţie”, Centrul de zi şi activităţi pentru persoane cu dizabilităţi de intelect „Start”, ș. a.

Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului marcată printr-un flashmob

Astăzi, 2 aprilie 2019, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în colaborare cu avocatul poporului pentru drepturile copilului au organizat un flashmob pentru a marca Ziua Internațională de conștientizare a autismului. Scopul activității este de a sensibiliza opinia publică cu referire la copiii diagnosticați cu autism și pentru a fi mai indulgenți, răbdători și toleranți cu acești copii.

La flashmob au participat copiii cu autism din cadrul centrelor și serviciilor DMPDC împreună cu părinții lor, unde au lansat sloganul „Diferiți, dar egali în drepturi”, ulterior părinții, angajații centrelor, avocatul poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, președintele CECSEF, Luc Francois, au exprimat prin pași de dans că copiii cu autism sunt copii deosebiți.

Conferința municipală „Semnificaţia toleranţei şi a intoleranţei: abordări teoretico – aplicative

Angajații Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului participă astăzi, 29 martie 2019, la Conferința municipală „Semnificaţia toleranţei şi a intoleranţei: abordări teoretico – aplicative.

Conferința a inițiat cu cuvântul de salut al șefului interimar al DMPDC, Lucia Caciuc și rectorului Institutului de Formare Continuă, Simion Caisîn, ulterior, specialistul în problemele socio-educative și comunitare, Vera Pșeneac, a deschis sesiunea de comunicări și dezbateri, cu tema: Vorbirea cultă, calitatea umană și instrument didactic eficient în realizarea educației pentru toleranță.

Activitatea are drept scop diseminarea experienţei de succes a actanţilor implicaţi în procesul socio – educativ și comunitar; asigurarea transferului modelelor şi experienţelor reuşite în realizarea unei educaţii de calitate prin şi pentru toleranţă; edificarea unei pedagogii a toleranţei; abordarea pozitivă a diversităţii sociale, culturale, etnice, religioase; integrarea educaţiei culturale şi interculturale în şcoală și comunitate; constituirea unei relaţii de parteneriat între actorii comunitari.

Instruirea privind Controlul Intern Managerial

Astăzi, 29 martie 2019, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului a organizat instruirea cu privire la Controlul Intern Managerial. Instruirea a inițiat cu cuvântul de salut al șefului interimar al Direcției, Lucia Caciuc, care a menționat despre importanța cunoașterii, implementării și dezvoltării de către angajații autorității tutelare Chișinău a sistemului privind controlul intern managerial (CIM). La instruire au participat angajații DMPDC, șefii DPDC de sector, managerii centrelor de plasament, managerii serviciilor de zi. Participanții au fost instruiți de către Roman Vitiuc, Direcția audit intern din cadrul Primăriei municipiului Chișinău. Formatorul a prezentat subiecte utile ce țin de planificarea strategică și registrul riscurilor. Instruirea s-a desfășurat în vederea realizării sarcinilor la nivel de instituție cu privire la respectarea Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern, luând în considerare și recomandările din Raportul privind Evaluarea eficienței și eficacității DMPDC.

Festivalul Internațional de Creație Incluzivă „Солнечная музыка” din Federația Rusă

În perioada 22 – 24 martie 2019, o delegație din Republica Moldova, formată din reprezentanții Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului (Valentina Canariov, șef Serviciu monitorizare, sinteză și strategii), reprezentanții Școlii auxiliare nr. 6 (Oxana Dimidevschi, pedagog), reprezentanții Complexului pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu” (Oleg Ababii, director, artist emerit al RM, compozitor și Ion Botnaru, pedagog, artist emerit al RM), copii și tineri cu dizabilități, au participat la Festivalul Internațional de Creație Incluzivă „Солнечная музыка” din Federația Rusă.

În cadrul festivalului, beneficiarii au evoluat pe scenă, acompaniați de instrumente au încântat duios cu melodiile lor toți spectatorii. La fel, beneficiarii au avut oportunitatea să meargă la un meci de hochei, în excursie cu autobusul prin Moscova, inclusiv Piața Rosie, Grădina Botanică, unde au văzut plante, arbori, arbuști, cactuși de specii rare, colecții de fluturi impresionante din Africa de Sud.

La festival au participat Оrchestra „Солнечные нотки” din Federația Rusă, delegații din orașul Курск, Lituania, Iran, Republica Moldova. La organizarea festivalului și-au adus contribuția Alexandra Poroșina, director ГБУК; Diana Gruțcaia, interpretă; Protoiereul Vasile și Serghei Andronov, campion olimpic și căpitanul echipei de hochei ЦСКА.

Festivalul Internațional de Creație Incluzivă „Солнечная музыка” reprezintă o continuare a Festivalului internațional de creație incluzivă “Bunătatea noastră să vă încălzească sufletele”, care s-a desfășurat în perioada 14-16 octombrie 2018 în Republica Moldova. La festival au participat și copiii cu dizabilități din cadrul Orchestrei „Солнечные нотки”, Federația Rusă. Copiii au avut o experiență deosebită, cu dispoziție bună, zâmbete și clipe de fericire.

Prin acest festival, organizatorii își doresc să susțină, să încurajeze și să promoveze talentelor copiilor cu dizabilități.

Politica de protecție a copilului în instituțiile de îngrijire alternativă

Astăzi, 27 martie 2019, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în parteneriat cu Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) desfășoară atelierul „Politica de protecție a copilului în instituțiile de îngrijire alternativă” . Obiectivele atelierului sunt: familiarizarea audienții cu standardele de protecție a copiilor împotriva abuzului, neglijării, exploatării și traficului; conștientizarea importanței dezvoltării Politicii instituționale de protecție a copilului. Participanții au fost informați despre cartografierea progreselor și provocărilor asociate protecției copilului, politica de protecție a copiilor din serviciile de îngrijire alternativă, planificarea colaborării și strategiilor de lucru ulterioare.  

La atelier participă șeful interimar al DMPDC, Lucia Caciuc, președintele CNPAC, Daniela Sâmboteanu, specialiștii coordonatori de servicii, managerii centrelor de plasament, ș. a.

Măsuri pentru combaterea fenomenului copiilor în situație de stradă

În contextul Zilei internaționale a copiilor străzii, marcată în fiecare an pe data 21 martie, șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, împreună cu șeful Secției reintegrare familială și adopție, Natalia Terteac, au participat la o ședință de lucru cu autoritățiile publice și organizațiile neguvernamentale cu atribuții în domeniul protecției drepturilor copilului. În cadrul ședinței s-a discutat situația la moment a copiilor în situație de stradă și măsurile care urmează a fi întreprinse în combaterea acestui fenomen. Ședința a fost organizată de Avocatul Poporului pentru drepturile copilului.

Aducem la cunoștință că în anul curent, DMPDC cu susținerea organizațiilor neguvernamentale a reușit să creeze un serviciu pentru copiii depistați în situație de risc în stradă. În cadrul serviciului, copiii beneficiază de un prânz cald, au acces la dușuri, haine curate, la fel, specialiștii le pot oferi asistență socială, psihologică, pedagogică pentru reeducare și integrare în comunitate.

Ziua Internațională a Copiilor Străzii

Pe data de 21 martie  întreaga comunitatea marchează Ziua Internațională a Copiilor Străzii.

Pentru această categorie de copii, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului împreună cu organizațiile neguvernamentale partenere întreprind acțiuni în vederea soluționării situației acestora, respectarea drepturilor și protecție față de abuzuri. Prin urmare, pe 15 februarie anul curent, a fost creat primul Serviciu de asistență stradală (SAS), la nivel municipal și republican pentru copiii în situație de risc depistați în stradă. Serviciul de asistență stradală este un serviciu social de asigurare a bunăstării copilului aflat în situație de risc cauzată de cerșit, vagabondaj, consumul de substanțe toxice, ș. a. în rândul copiilor. Serviciul presupune activități socio-educative prin atragerea copiilor în centrele comunitare pentru copii, asistență socială prin identificarea copiilor în situație de risc în stradă (abordarea multidisciplinară, documentarea beneficiarilor, asigurarea plasamentului de urgență și plasament, școlarizarea beneficiarilor și intervenția competentă în asigurarea asistenței), ș. a.

Serviciul de asistență stradală (SAS) activează în cadrul fostului Centrului comunitar pentru copii și tineri „Floricica”, fiind reorganizat și adaptat necesităților copiilor cu comportament dificil.

Menționăm, că la moment în municipiul Chișinău vagabondează în jur de 6 copii. Toți copiii respectivi au părinți, însă asociind strada ca un mod de exprimare a libertății, adoptarea deciziilor proprii, lipsa responsabilităților abandonează frecvent domiciliul.

Implicare activă pentru un oraș curat și frumos!

🚮 Marea curățenie de primăvară a început cu acțiunea de salubrizare a Albiei Râului Bâc !

⚠️ Angajații Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, Direcțiilor pentru protecția drepturilor copilului de sector au răspuns prompt la apelul primarului general interimar, Ruslan Codreanu, de a participa la curățirea deșeurilor din preajma Râului Bâc. Înarmați cu mănuși și saci, angajații au colectat deșeurile și le-au depozitat în locuri special amenajate.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor