Arhiva pentru categoria ‘Evenimente’

Mesajul de felicitare a şefului interimar al Direcţiei, doamna Rodica Terehovschi, cu ocazia creării Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Dragi colegi,

Serviciile sociale întotdeauna au constituit o forţă motrică în activitatea şi dezvoltarea sferei sociale.

Anume crearea sistemului de protecţie a copilului în municipiul Chişinău, acum 20 de ani prin decizia Consiliului municipal Chişinău din 26 iunie 1997, a constituit cadrul multilateral pentru a consolida relaţia dintre beneficiari şi serviciile sociale gratuite oferite de autoritatea tutelară teritorială.

Astăzi, DMPDC îşi revendică rolul de a interveni şi de a acorda asistenţă, protecţie copilului aflat în situaţie de risc şi familiei acestuia şi copilului separat de părinţi, prin toate formele şi mijloacele înserate în aria sa de competenţă.

Împreună am contribuit la crearea unui sistem ferm, iar în 2016 am completat şi dezvoltat structura Direcţiei cu noi servicii sociale (Casa comunitară pentru copii cu dizabilităţi şi Casa comunitară pentru copii aflaţi în situaţie de risc), pentru a preveni abandonul nou-născuţilor am stabilit parteneriate cu instituţiile medicale. Eficienţa măsurilor întreprinse este vizibilă, dacă facem o analiză comparativă a cazurilor de abandon / refuz a copiilor la naştere pe parcursul anilor 2001-2016 observăm o descreștere vizibilă și lăudabilă – 2001 – 217;  2005 – 106;  2011 – 44;  2015 – 15;  2016 – 4.

DMPDC promovează în continuare serviciile de tip familial, având următoarele obiective: creşterea copilului în condiţiile unui mediu familial, îngrijirea şi dezvoltarea copilului corespunzător particularităţilor sale de vârstă, facilitarea socializării şi (re)integrării copilului în familia biologică / extinsă / adoptivă. Astfel, din 1997 până în prezent 400 de familii au dăruit căldură şi dragoste adoptând copii.

Exprim înalta mea recunoştinţă pentru specialiştii care au contribuit la dezvoltarea sistemului de protecţie a copilului din municipiul Chişinău, astfel, susţin cu certitudine mottoul că: „Doar împreună putem crea o lume mai bună pentru copii”.

S-au finalizat atelierele de instruire: „Principii de asigurare a protecției copilului în centrele de plasament. Metode și tehnici de lucru cu copiii aflați în plasament” destinat specialiștilor din cadrul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului și centrele de plasament din municipiul Chișinău

Scopul formarii a fost consolidarea competențelor specialiștilor din centrele de plasament din municipiul Chișinău în asigurarea protecției copiilor plasați în centru.
Pe parcursul a 3 zile specialiştii DMPDC au fost familiarizaţi cu politica de protecție și rolul fiecărui specialist în asigurarea protecției copiilor din centrele de plasament; abordarea multidisciplinară în vederea asigurării protecției copiilor din centrele de plasament; abordarea psihosocială în asistența copiilor din centrele de plasament; competențe de implicare a copiilor în procesul de luare a deciziilor în cadrul centrului de plasament; metode și tehnici specifice de abordare a copiilor cu comportamente dificile; profilul copilului străzii și principiile de abordare a acestuia.
Instruirile s-au desfăşurat sub formă de exerciţii şi jocuri practice, şi au fost organizate de Asociaţia Obştească „Terre des Hommes” în parteneriat cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Mesajul de felicitare a şefului interimar al Direcţiei, doamna Rodica Terehovschi cu ocazia Zilei profesionale a funcţionarului public

Cu prilejul Zilei profesionale a funcţionarului public, şeful Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi exprimă felicitări tuturor celor care activează în domeniu, dorindu-le dârzenie şi răbdare în faţa provocărilor, perseverenţă în realizarea progreselor şi exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Importanţa funcţionarului public este indispensabilă, întrucât desemnează un rol responsabil pentru dezvoltarea societăţii, funcționarii publici aduc un aport considerabil pentru sporirea încrederii cetățenilor în instituțiile de stat.

Eficiența, transparența şi dedicația funcţionarilor față de datoria pe care trebuie să o îndeplinească, denotă un caracter bine definit bazat pe aspiraţia acestora spre performanţe şi schimbări benefice.

Fie ca serviciile prestate de instituțiile în care activați, dar mai ales cele sociale, să răspundă întotdeauna așteptărilor cetățenilor, iar disciplina, profesionalismul şi corectitudinea să reprezinte un element esenţial în asigurarea serviciilor publice de calitate.

Vă dorim sănătate, prosperitate, bucurii şi realizări frumoase.

Participarea copiilor şi adolescenţilor în procesul de raportare şi monitorizare a Convenţiei ONU pentru drepturile copilului – provocări şi implicarea autorităţilor publice

Şeful interimar al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, doamna Rodica Terehovschi împreună cu 3 beneficiari a Centrului pentru Copilărie, Adolescenţă şi Familie au participat la Forumul de discuţie privind procesul de raportare şi monitorizare a Convenţiei ONU pentru drepturile copilului – provocări şi implicarea autorităţilor publice, organizat de Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului, doamna Maia Bănărescu. La eveniment au participat reprezentanţii autorităţilor publice centrale, precum: ministrul Sănătăţii, viceprim-ministru pentru reintegrare al Republicii Moldova, vice-ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, vice-ministrul Justiţiei, şeful Biroului Siguranţă Copii, tineri şi copii din Republică şi alţi actori din domeniul protecţiei drepturilor copilului, ulterior copiii au avut oportunitatea să îşi expună opinia privind progresele şi provocările în implementarea Convenţiei ONU pentru respectarea drepturilor copilului în cadrul unui dialog cu autorităţile publice: Cum are loc respectarea dreptului la educaţie în Franţa şi Moldova, respectarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi, respectarea drepturilor copiilor rămaşi fără ocrotire părintească şi a celor aflaţi în situaţie de risc, dar şi respectarea drepturilor copiilor aflaţi în conflict cu legea. În ce-a de-a doua sesiune a forumului s-a desfăşurat interacţiunea copiilor cu Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, doamna Maia Bănărescu „Ce ştii tu”. Evenimentul s-a încheiat cu prezentarea planurilor de acţiuni privind realizarea drepturilor copilului la nivel local, concluzii şi recomandări.

Read the rest of this entry »

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei lucrătorului medical şi a farmacistului

Cu ocazia Zilei lucrătorului medical și a farmacistului, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturior Copilului adresează sincere felicitări şi calde urări de bine.

Misiunea profesiei lucrătorului medical este considerată, pe bună dreptate, una din cele mai nobile, dar și foarte responsabile –  de a oferi cetăţenilor încredere şi siguranţă.

Toleranţa, empatia şi altruismul de care daţi dovadă desemnează o personalitate fermă, bazată pe principii, valori şi spirit de sacrificiu.

Faptul că sunteţi capabili să faceţi faţă stresului indiferent de situaţii, întrucât în medicină nu există jumătăţi de măsură, ci trebuie să te dedici în totalitate, demonstrează perfecţiunea şi devotamentul cu care activaţi zilnic.

Vă dorim activitate fructuoasă, succese profesionale, motivaţii pentru performanţă şi perfecţionare.

Metodologia aplicării managementului de caz

Asociaţia Obştească „Parteneriate pentru fiecare copil” în colaborare cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a organizat ce-a de-a doua rundă de instruiri pentru factorii de decizie şi specialiştii care conlucrează direct cu copii şi familiile acestora din cadrul DGETS, specialiştii în protecţia familiei, dar şi asistenţii sociali comunitari.
În cadrul instruirii au fost abordate subiectele cu privire la metodologia aplicării managementului de caz, precum şi metodologia implementării Serviciului social de sprijin pentru familii cu copii.
Instruirea este organizată în cadrul Proiectului „Familie puternică pentru fiecare copil” implementat de către AO Parteneriate pentru fiecare copil în comun cu Guvernul Republicii Moldova.

Read the rest of this entry »

Vizite de monitorizare a beneficiarilor din evidenţa DMPDC în cadrul taberei „Alunelul”

Specialiştii în tutelă/curatelă şi în problemele familiei, doamna Ana Cuşnir şi Natalia Terteac din cadrul Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului au efectuat vizite de monitorizare în tabara de odihnă „Alunelu” din satul Bardar, Ialoveni. Specialiştii au evaluat prezenţa copiilor din evidenţa DMPDC, condiţiile de trai, au fost purtate discuţii privind modalitatea respectării drepturilor copilului. Totodată, specialiştii au recomandat personalului taberei să întreprindă acţiunile necesare în vederea prevenirii cazurilor de abuz şi violenţă.

S-a dat startul etapei a II-a a Programului de educaţie parentală „Mellow Parenting”

S-a început ce-a de-a doua etapă a Programului de educaţie parentală „Mellow Parenting”, implementat de către A.O. „Parteneriate pentru fiecare copil”, în colaborare cu Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului. De acest program vor beneficia mame, incluse în serviciile sociale  „creşă” şi secţia maternală.

Scopul Programului: de a  îmbunătăți siguranța, bunăstarea și dezvoltarea copiilor vulnerabili pînă la 5 ani, în special celor cu risc sporit de abandon și separare din cauza lipsei de îngrijire parentală adecvată și a atașamentului și relațiilor părinte-copil slab dezvoltate.

Totodată, acest Program de educație parentală  contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților părinților vulnerabili de a oferi îngrijire adecvată copiilor, dezvoltarea atașamentului și relațiilor cu copiii săi, faptul, contribuind la prevenirea separării copilului de familie.

Grupurile „Mellow Parenting” sunt intense şi se derulează timp de 14 săptămâni, 1 zi pe săptămână. Sesiunile sunt divizate în 3 etale:  2 sesiuni de informare pentru mame și o sesiune de activități cu copiii (desen, aplicații, modelare din aluat sărat, jocuri sportive, etc).

Read the rest of this entry »

Modelul Naţional de Practici în cadrul proiectului „Familie puternică pentru fiecare copil”

Astăzi, 07 iunie 2017, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu suportul Asociaţiei Obşteşti Parteneriate pentru fiecare copil şi în colaborare cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului iniţiază un şir de instruiri pentru factorii de decizie şi specialiştii care conlucrează direct cu copii şi familiile acestora din cadrul DGETS, Centrelor de sănătate, Inspectoratelor de poliţie, Comisiilor pentru protecţia copilului aflat în dificultate.

Scopul instruirilor este de a consolida competenţele profesioniştilor în asigurarea bunăstării copiilor, în conformitate cu Strategia privind protecţia copilului şi noile reglementări la nivel de norme metodologice şi acte normative elaborate de MMPSF.

În cadrul instruirilor angajaţii DPDC, precum şi asistenţii sociali comunitari au fost familiarizaţi cu managementul de caz, Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii. Membrii Comisiilor pentru protecţia copilului aflat în dificultate au beneficiat de o rundă de instruiri având ca reper rolul Comisiei în prestarea serviciilor de sprijin familiar şi Serviciul asistenţa parentală profesionistă. Totodată, membrii echipelor multidisciplinare raionale au fost informaţi despre Modelul Naţional de Practici, care se bazează pe cooperarea dintre profesionişti în vederea prevenirii şi intervenţei primare în problemele cu care se confruntă copiii şi familiilor lor.

Read the rest of this entry »

Culoare, zâmbete şi voie bună de Ziua Internaţională a Copilului

De Ziua Internaţională a Copilului, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Direcţiile pentru Protecţia Drepturilor Copilului de sector, dar şi serviciile din cadrul instituțiilor respective au organizat o sărbătoare feerică, plină de surprize şi emoţii pozitive pentru copiii rămaşi fără ocrotire părintească şi a celor din familii social vulnerabile din Chişinău.

Ziua Internaţională a Copilului a iniţiat cu întrevederea copiilor, care frecventează Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri din municipiu, cu doamna Maia Bănărescu, Avocat al Poporului pentru protecţia drepturilor copilului.

Şeful interimar al Direcţiei, doamna Rodica Terehovschi a ţinut să le ureze copiilor – „Să profitaţi la maxim de perioada copilăriei, iar zâmbetul şi lumina din ochii voştri să ne umple mereu inimile de bucurie…”.

Totodată din cadrul DMPDC a fost delegat câte un specialist care a dus mesajul de felicitare a şefului interimar dedicat Zilei Internaţionale a Copilului, în fiecare sector al Chişinăului.

Astfel, de 1 iunie, DPDC sectorul Botanica au desfăşurat diverse activităţi artistice pentru copii cu genericul: „Lumea copilăriei” în Parcul „Valea Trandafirilor”, copiii au participat activ şi la aniversarea a 40 de ani de la fondarea Bibliotecii „Nicolai Titulescu”, au concurat în cadrul concursului „Starturi vesele” şi desenelor pe asfalt, au participat la un seminar cu tematica „Relaţia dintre copil şi părinte”, au efectuat o excursie  în Parcul ,,Dendrariu”, au ascultat  cu drag o proză în cadrul orei de lectură ,,Noi suntem cu florile”, eveniment desfășurat la  Biblioteca ,,Codru” şi au demonstrat master class-uri ,,Floarea copilăriei”.

Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului din sectorul Buiucani a sărbătorit Ziua Copilului sub genericul „În grădina copilăriei”, au desenat gazete de perete cu tematica: „Copilărie dulce păpădie”, au concurat la concursul de poezii dedicate copiilor cu genericul: „Copilăria floare de vis!”, au organizat  jocuri mobile la aer liber cu genericul: „Copilărie –veselie”, starturi vesele cu tema: „Aş vrea să fiu mereu copil”, au participat la Festivalul Luptelor de forţă, cu prilejul Zilei Internaţionale a Copiilor.

DPDC din sectorul Centru au sărbătorit copilăria în scuarul magazinului Unic din Chişinău cu genericul „În grădina copilăriei” şi au desfăşurat activitatea cognitiv – distractivă: „Oraşul misiunilor”. Activităţile dedicate Zilei Copilului va continua şi după data de 1 iunie.

Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului din sectorul Ciocana a organizat pentru copii Festivalul dedicat Zilei Internaţionale a Copilului cu genericul: ,,În gradina Copilăriei” şi activitatea artistică cu genericul: „Să dăruim un zâmbet” cu implicarea Centrelor Comunitare pentru Copii şi Tineri din sector.

Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului din sectorul Rîşcani au organizat sărbătoarea copiilor în Scuarul Arcei de Triumf – „Dulce-i vis copilărie”, ulterior în Parcul Afgan sau desfăşurat activităţi culturale dedicate Zilei Internaţională a copilului.

Totodată şi serviciile de plasament şi cele specializate din subordinea DMPDC au organizat activităţi: Centru de zi de resocializare şi dezvoltare a copiilor cu nevoi speciale „Atenţie” au  sărbătorit 13 ani de activitate a Centrului, ulterior copiii au plecat în excursie la Mănăstirea Curchi, copiii de la Centrul de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” au vizionat spectacolului „Pomul lui Goriţă” la Teatrul Republican de Păpuşi “Licurici”, au participat la maratonul cu genericul: „Un copil e o minune”, s-au întrecut la jocuri şi desen pe asfalt. Copiii din Centrul de zi de reabilitare şi socializare a copiilor cu necesităţi educative speciale „Casa Speranţei” au participat la expoziţia „În grădina copilăriei”, beneficiarii au confecţionat lucrări, au meşteşugărit şi au pictat desene cu tematica copilăriei. De voie bună şi distracţie au beneficiat şi copiii care se află în plasament din cadrul Centrului pentru Copilărie Adolescenţă şi Familie. Beneficiarii Casei Comunitare pentru copii în situaţie de risc au vizitat locurile sfinte din Moldova, însoţiţi de protoiereul Octavian Moşin. Copiii din Serviciul Social „Asistenţă Personală” au participat la marşul Prinţilor şi Prinţeselor, iar copiii din cadrul Serviciului de Asistenţă Parentală Profesionistă au vizitat exponatele Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.

Copiii din evidenţa DMPDC au avut posibilitatea să viziteze Delfinariul „Nemo”, alţi 50 de copii au urmărit un spectacol de excepţie oferit de circarii Circului din mun. Chişinău, 120 de copii au admirat expoziţii arhaice din cadrul Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, 25 de beneficiari au vizionat spectacolul „Pomul lui Guguţă” de la Teatru Republican de „Păpuşi Licurici” , 120 de copii au vizitat Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei, iar 150 de copii urmează să viziteze Grădina Zoologică, când îşi vor lua prelua activitatea.

Copiii au avut parte de o sărbătoare colorată, s-au bucurat de atenţia şi grija maturilor care au încercat să le organizeze o zi deosebită, cu cadouri şi îngheţată.

Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului aduce sincere mulţumiri partenerilor care au contribuit la organizarea activităţilor pentru copiii rămaşi fără ocrotire părintească şi din familii social vulnerabile, cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului.

Cu eforturi comune am reuşit să aducem copiilor în această zi momente de neuitat, surprize, distracţii şi bună dispoziţie.

Read the rest of this entry »

Mesajul de felicitare a şefului interimar al Direcţiei, doamna Rodica Terehovschi, cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului

Dragi și scumpi copii,

Data de 1 iunie din fiecare an este dedicată copiilor din lumea întreagă. 1 Iunie este sărbătoarea tuturor copiilor şi a fiecăruia în parte, un prilej de a ne îndrepta gândurile către toţi copiii, către puritate şi inocenţă. Semnificația deosebită a zilei de 1 iunie, constă și în faptul că ea ne amintește încă o dată nouă, maturilor, de vârsta de aur a copilăriei, despre adevăratele valori ale vieții.

În numele Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului și al meu personal, adresez felicitări, tuturor copiilor, cu sărbătoarea de azi, dorindu-vă un viitor senin, plin de bucurii şi evenimente plăcute cu speranţa că nu numai ziua de 1 iunie să fie pentru  voi o sărbătoare, dar fiecare zi, iar noi ne luăm angajamentul de a crea în continuare mai multe servicii sociale pentru dezvoltarea voastră fizică, spirituală, morală, personală şi socială.

Fie ca zâmbetul şi lumina din ochii voştri să ne umple mereu inimile de bucurie. Să aveți o copilărie fericită alături de cei apropiați!

La Mulţi Ani Copilărie!!!