×

Anunț

29 iulie 2020

DMPDC anunță prelungirea concursurilor prin modificarea datei limită de depunere a documentelor la concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal în domeniul socio-educativ și comunitar din cadrul DPDC Centru și Buiucani. Fișiere anexate: româna

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului anunță concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal psiholog în cadrul Direcției reintegrare familială și adopție

10 iulie 2020

Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs este de 20 zile din data publicării anunțului. Dosarul de concurs va fi depus personal sau prin poștă la sediul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului din str. Alexandru Vlahuță, 3 (bir. 14), sau prin e-mail la […]

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului anunță concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist în protecția familiei din cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Râșcani

10 iulie 2020

Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs este de 20 zile din data publicării anunțului. Dosarul de concurs va fi depus personal sau prin poștă la sediul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului din str. Alexandru Vlahuță, 3 (bir. 14), sau prin e-mail la […]

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului anunță concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist în domeniul tutelei/curatelei din cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Buiucani

10 iulie 2020

Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs este de 20 zile din data publicării anunțului. Dosarul de concurs va fi depus personal sau prin poștă la sediul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului din str. Alexandru Vlahuță, 3 (bir. 14), sau prin e-mail la […]

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de psiholog în sectorul Râșcani

8 iulie 2020

  Scopul general al funcției:            Asigurarea componentei psihologice a sistemului de protecţie a drepturilor copilului din  cadrul DPDC de sector; Sarcinile de bază: Evaluarea psihologică primară a copiilor/adolescenţilor aflaţi în dificultate; Consilierea copiilor/adolescenţilor aflaţi în dificultate şi a părinţilor acestora; […]

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de specialist principal în domeniul socio-educativ și comunitar în cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Centru și Buiucani

2 iulie 2020

Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs este 18 iulie 2020, inclusiv. Dosarul de concurs va fi depus personal sau prin poștă la sediul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului din str. Alexandru Vlahuță, 3 ( bir. 14), sau prin e-mail la: chisinaudmpdc@gmail.com, cu […]

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social (pe domeniul adopției) în cadrul Direcției reintegrare familială și adopție

17 iunie 2020

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la optimizarea şi eficientizarea activităţii în domeniul adopţiei. Sarcinile de bază: Actualizează periodic baza de date şi ţinerea în evidenţă a copiilor cu statut de copil adoptabil şi a adoptatorilor; Contribuie la organizarea şedinţelor grupului de lucru privind potrivirea copilului […]

Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de manager în cadrul Centrului de plasament pentru copii

5 iunie 2020

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de manager în cadrul Centrului de plasament pentru copii   1.Scopul general al funcţiei: Managerul Centrului de plasament pentru copii asigură coordonarea activității Centrului nominalizat. 2.Sarcinile de bază: Asigurarea realizării legislaţiei privind protecţia […]