Arhiva pentru categoria ‘Noutăți’

Specialiștii din sistemul de protecție a copilului din municipiului Chișinău participă la seminarul metodologic ”Servicii sociale specializate pentru copii și tineri ieșiți din sistemul de îngrijire”

În perioada 21-23 mai 2019, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în parteneriat cu Lumos Foundation Moldova desfășoară o rundă de instruiri destinate specialiștilor din subordinea DMPDC.

Crearea serviciilor specializate pentru copiii și tinerii ieșiți din sistemul de îngrijire reprezintă una din prioritățile municipalității în vederea susținerii continuă a beneficiarilor.

Instruirea a inițiat cu cuvântul de salut al șefului interimar al Direcției, Lucia Caciuc, ulterior mesaje de salut au exprimat președintele Lumos Foundation Moldova, Domnica Gânu și reprezentanta Lumos Foundation UK, Naomi Deutsch.

În cadrul instruirii participanții vor identifica necesitatea serviciilor pentru tinerii care părăsesc sistemul de îngrijire, ce fel de servicii au nevoie beneficiarii, cum funcționează serviciile sociale în Marea Britanie, cadrul legal internațional referitor la servicii sociale pentru tineri, ș. a.

Menționăm, că la moment în municipiului Chișinău urmează să se deschidă 2 servicii sociale pentru copii și tinerii ieșiți din sistemul de îngrijire: Centru de resurse și suport pentru copii și tineri și Serviciul social pentru tineri „Locuință socială asistată”.

Seminar cu privire la instrumentele naționale privind protecția copiilor neînsoțiți în procedura de azil în Republicii Moldova

Astăzi, 19 aprilie 2019, șeful interimar, Lucia Caciuc, împreună cu angajații din sistemul de protecție a copilului din municipiul Chișinău participă la seminarul cu privire la instrumentele naționale privind protecția copiilor neînsoțiți în procedura de azil în Republicii Moldova.

Scopul seminarului este informarea reprezentanților autorităților tutelare cu privire la protecția copiilor neînsoțiți și separați aflați în necesitate de protecție internațională.

Șeful interimar al Direcției a relatat despre prevederile Legii 140 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și aplicabilitate ei față de copiii neînsoțiți sau separați, aflați în procedura de azil.

Seminarul a fost organizat de Centrul de Drept al Avocaților și Biroul Migrație și Azil, fiind destinat specialiștilor din cadrul DMPDC.

În atenția specialiștilor principali în probleme socio-educative și comunitare, pedagogilor din CCCT și centrele de plasament din subordinea DMPDC

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Asistent social în cadrul Serviciului ,,Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri”

Scopul general al funcţiei: responsabil de asistenţa beneficiarilor serviciului.

Sarcini de bază:

  1. Participă la elaborarea şi adaptarea metodelor de lucru în asistenţă socială cu beneficiarii şi informează permanent echipa despre progresele realizate.
  2. Aplică managementul  de caz în lucrul cu beneficiarii, evaluarea cazurilor, întocmirea planului individual de asistență, determinarea reţelei sociale a beneficiarului, monitorizarea cazului, colectarea informaţiei despre beneficiar.
  3. Informează şi documentează progresele şi raportează persoanelor implicate precum despre evoluţia şi soluţionarea cazului.
  4. Participă la formularea şi înaintarea de propuneri de dezvoltare şi îmbunătăţire a  calităţii serviciilor prestate, prin înaintarea şi implimentarea  propunerilor de proiect la nivel local, naţional şi internaţional.

 Cerinţe pentru participare la concurs:

Studii: superioare de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Date de contact:
Telefon: 022 22 71 37 , 067733139, Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică crst.dmpdc@gmail.com, cu menţiunea asistent social.

Prezentarea participanților la Concursul municipal „Pedagogul anului 2019” (pentru cadrele didactice care activează în sistemul de protecție a drepturilor copilului din municipiul Chișinău) prin prisma managerului, pedagogului-coleg, beneficiarului (copil/părinte) din domeniul de activitate al acestuia

Profilul profesional al participantului Ludmila Condur.

Șef: Doamna Ludmila Condur activează în cadrul Centrului comunitar pentru copii și tineri ,,Florile Dalbe”, în funcție de conducător de cerc, cu stagiul pedagogic de 16 ani. Are o bună pregătire profesională științifico-metodică, colaborează cu colegii și copiii într-o atmosferă armonioasă. Este competentă, energică, altruistă, se implică activ și creativ în diverse activități. Pedagogul îmbină cu măiestrie pedagogică metodele tradiționale cu cele interactive, realizând un proces de predare-învățare-evaluare de calitate. Participă cu copiii la concursuri obținând rezultate remarcabile.

Colegi: Ludmila Condur își iubește meseria, realizează activități deosebite cu copiii. Este un îndrumător persuasiv, plin de forțe, iubitoare și tolerantă. Motivează copiii prin joc, secvențe video, lucrează în grup și individual cu ei. Copiii sunt nerăbdători să experimenteze și să realizeze sarcinile, să-și exprime ideile și emoțiile. Colaborează cu părinții, comunică cu ei asertiv, cu tact. Cunoaște psihologia copilului, îi tratează pe copii cu bunătate, îi ajută să se integreze, să se simtă bine la noi.

Beneficiari: Îmi place să vin la centru, aici îmi fac temele și particip la activități. Aflu multe lucruri noi, diverse tehnici și fac lucrări frumoase, doamna Ludmila mă ajută. Sunt apreciată, promovată și susținută mereu. Am participat la concursul de desen și am primit diplomă, astfel, am bucurat-o mult pe mama. Mă veselesc cu colegii și îmi place să lucrez la postere. Îmi doresc ca doamna să câștige acest concurs!

Ordin nr. 33 din 27.03.2019 cu privire la organizarea Conferinței municipale cu genericul „Semnificația toleranței și a intoleranței: abordări teoretico-aplicative”

Prezentarea participanților la Concursul municipal „Pedagogul anului 2019” (pentru cadrele didactice care activează în sistemul de protecție a drepturilor copilului din municipiul Chișinău) prin prisma managerului, pedagogului-coleg, beneficiarului (copil/părinte) din domeniul de activitate al acestuia

Profilul profesional al participantului Valentina Lutțeva.

Șef: Doamna Valentina activează în cadrul Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului a sectorului Rîşcani de 17 ani. Pe parcursul activităţii sale, în calitate de pedagog organizator în CCCT ”Speranţa”, ne-a oferit imaginea unui specialist inedit, caracterizându-se prin înaltă competență, experiență profesională, tact şi mărinimie.
Doamna Valentina are darul de a atrage şi captiva oamenii din jurul său, având un suflet împodobit de frumuseţe şi lumină, iar în tot ceea ce face pune dăruire şi bunătate. Merită să i se spună că este omul potrivit la locul potrivit.

Colegi: Am cunoscuto pe doamna Valentina ca o persoană cu inimă mare, responsabilă, întotdeauna gata să ajute colegii care nu ezită să îi ceară sfatul sau sprijinul la nevoie. S-a evidențiat ca un pedagog cu un nivel ridicat de experiență de lucru cu copiii, o persoană creativă care vine mereu cu soluţii în rezolvarea problemelor.
Este o persoană organizată, este respectată pentru sinceritatea şi corectitudinea sa faţă de colegi.

Beneficiari: Cunoscând pedagogul doamna Valentina Lutţeva de câţiva ani, pot să spun că este este o persoană de încredere căreia ne putem adresa indiferent de situație. Ne ajută în soluționarea problemelor cu care ne confruntăm. Copiii vin cu plăcere la centrul, fapt ce ne bucură extrem de mult deoarece știm că acolo sunt în siguranţă.

Prezentarea participanților la Concursul municipal „Pedagogul anului 2019” (pentru cadrele didactice care activează în sistemul de protecție a drepturilor copilului din municipiul Chișinău) prin prisma managerului, pedagogului-coleg, beneficiarului (copil/părinte) din domeniul de activitate al acestuia

Profilul profesional al participantului Sergiu Plotnic.

Șef: Domnul Plotnic activează în cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului sectorul Ciocana, în funcție de psiholog. Domnul Plotnic este o persoană pozitivă, energică, flexibilă, perseverentă, motivată, cu capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi în realizarea optimală a sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu. Mereu manifestă un comportament activ, implicare promptă şi deseori din proprie iniţiativă, atât în realizarea sarcinilor stabilite, cât şi îşi aduce aportul în realizarea sarcinilor la nivel de sector, cooperând eficient cu colegii. Întotdeauna caută metode actuale şi originale de soluţionare a problemelor curente, obiectivelor de lucru. Vine în permanenţă cu idei, manifestă spirit de iniţiativăîn domeniul său de activitate şi în domeniul instituţiei.

Colegi: Sergiu este acel coleg invizibil care te ajută să te ridici când viaţa te loveşte. Este omul în care ai încredere atunci când ţi-ai pierdut orice alt reper. Este doctorul care te ajută să te însănătoșești, atât mental, cât şi trupește. Este psihologul care te însoțește prin bezna minţii până ce ajungi la lumină. O face repede, bine şi ferm. Este un bun membru al echipei, acordă întotdeauna sprijin celorlalți, încurajează cooperarea şi realizează cele mai bune rezultate lucrând în echipă.

Beneficiari: Domnul Sergiu este un psiholog care ştie ce face şi mai ales face totul cu dăruire. Este o plăcere să-i observi măiestria cu care pune întrebări atunci când persoana pare să fie blocată. M-a ajutat să trec de la starea de disperare la senzația că orice lucru are rezolvare, iar cel mai important, această senzație a fost de lungă durată. Faptul că domnul Sergiu aduce exemple, te pune în poziția de “martor” şi nu simţi nevoia de justificare. Realizezi că eşti unul din parinții cu dificultăți de relaționare și conștientizezi care sunt paşii de urmat. Consider că activitatea domnului Sergiu este una educativă şi prielnică pentru societatea noastră.

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului informează opinia publică referitor la existența fenomenului Bullying în rândurile copiilor

Foto-simbol: www.noizz.ro

Bullying-ul este un cuvânt care vine din limba engleză și reprezintă o formă de abuz emoțional și fizic, este un fenomen de excludere socială, de hărțuire, de cruzime a copiilor. Un exemplu ar fi atunci când un grup de copii dialoghează și la un moment apare un alt copil mai mic de vârstă, îmbrăcat în haine modeste. Ceilalți copii își schimbă atitudinea, încep să-l bârfească și să râdă de el. 
Copiii care experimentează rolul de superior sau dominator pentru a-și evidenția puterea, vor să vadă ce se întâmplă atunci când jignesc pe cineva și cum se simt atunci când umilesc pe cineva. 
Prin urmare, în România senatul a interzis prin lege bullying-ul în școli, astfel, elevii nu mai au voie nici măcar să-și pună porecle. Legea prevede acordarea de asistență psihologică victimelor, dar și formarea și informarea profesorilor cu privire la consecințele hărțuirii.

Prezentarea participanților la Concursul municipal „Pedagogul anului 2019” (pentru cadrele didactice care activează în sistemul de protecție a drepturilor copilului din municipiul Chișinău) prin prisma managerului, pedagogului-coleg, beneficiarului (copil/părinte) din domeniul de activitate al acestuia

Profilul profesional al participantului Victoria Vrabie.

Director: Doamna Victoria Vrabie activează în cadrul Serviciului social „Casa comunitară”, în funcție de pedagog social. Își îndeplinește conștiincios sarcinile de serviciu conform fișei postului. Pedagogul s-a remarcat ca o persoană cu o gândire matură, cu dorință constantă de autodepășire, creativă, cu o abilitate deosebită de a găsi soluții la problemele de serviciu, dar și cu o foarte bună capacitate de relaționare interumană.

Colegi: Doamna Victoria are un bun comportament și o atitudine de colaborare cu ceilalți colegi de serviciu. Este o persoană silitoare, cu inițiativă în rezolvarea problemelor de serviciu ce pot apărea. Încă de la început doamna Victoria s-a dovedit a fi unul din membrii importanți ai echipei noastre prin adaptarea și integrarea sa rapidă atât din punct de vedere personal, cât și profesional.

Beneficiari: Doamna Victoria este un bun pedagog, o fire mereu optimistă care reușește și în cele mai delicate momente să insufle încrederea în fiecare copil, dar și coleg. Doamna Victoria se remarcă prin a fi o persoană cu o atitudine pozitivă față de toți copiii. Ea este o persoană de încredere la care poți apela de fiecare dată când avem nevoie.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor