Arhiva pentru categoria ‘Noutăți’

Servicii sociale menite să contribuie la diminuarea fenomenului delincvenței juvenile

Foto-simbol

Delincvența juvenilă este o formă de ,,devianță” comportamentală și se referă la copiii și adolescenții, care nu au atins vârsta de 18 ani și care sunt incapabili de a se adapta la un set de reguli specifice de comportare în societate. Comportamentul deviant al acestor copii reprezintă, ca urmare, și o consecință  a schimbărilor pozitive și negative din comunitate. Mulți dintre tinerii respectivi ce comit diverse acțiuni cu caracter deviant sunt influențați de mediul social, de procesele psihice, care au loc la nivelul conștiinței individului, precum și împrejurările ce țin de modul de educare în mediul familial. Cele mai frecvente cauze ce favorizează apariția delicvenței juvenile sunt legate de lipsa comunicării dintre părinți și copii, relații defectuoase cu semenii sau refuzul adolescenților de a fi încadrați în activități de dezvoltare personale, favorizând, astfel, apariția atitudinilor antisociale. Prin urmare, aceste atitudini se manifestă prin violență, agresivitate, care ulterior duc la săvârșirea infracțiunilor. Alte cauze ale apariției delicvenței juvenile pot fi:

 • lipsa supravegherii de către adulți;
 • absenteismul și abandonul școlar;
 • familii vulnerabile, în care părinții manifestă un comportament vulgar sau părinți cu antecedente penale;
 • grupuri și influențe vicioase;
 • anturaje necunoscute din care fac parte și infractori periculoși;
 • întrebuințarea substanțelor nocive din curiozitate, care în timp creează dependență;
 • refuzul părinților de a se implica în viața copilului și de a menține relații armonioase cu școala.

Totodată, comportamentul deviant poate fi dobândit și din propria voință prin dorința de a aborda această atitudine și caracteristicile cu care se identifică – libertate, independență în alegeri, maturitate, lipsa responsabilităților, ș. a.

În vederea protecției copiilor în situație de risc, dar și asigurarea acestora cu servicii calitative, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a creat servicii menite să reducă delicvența juvenilă prin atragerea copiilor și adolescenților cu comportament dificil în centrele comunitare pentru copii și tineri.

Activitatea centrelor este bazată pe valorificarea drepturilor copiilor şi facilitarea dezvoltării armonioase a personalităţii acestora, ghidare în realizarea propriului potenţial, formarea abilităţilor şi competenţelor pentru integrarea reuşită în societate.

Prin urmare, pedagogii din centrele comunitare pentru copii și tineri își orientează activitatea spre:

 • acordarea de asistenţă copiilor şi familiilor acestora, în vederea protecţiei drepturilor şi intereselor lor legale;
 • evidenţa şi monitorizarea situaţiei copiilor din familii în dificultate;
 • realizarea activităţilor de prevenire a delicvenţei juvenile şi a altor fenomene sociale negative în rândurile copiilor;
 • organizarea activităţilor în vederea educaţiei morale, spirituale, estetice, artistice, vocaţionale şi fizice a copiilor;
 • crearea unui mediu cultural pentru dezvoltarea potenţialului creativ al copiilor, diversificarea formelor de organizare a timpului liber şi de agrement pentru copiii din comunitate.

Concomitent, pentru sporirea accesului la programele de reabilitare și reeducare specializate pentru categoria copiilor cu comportament deviant, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, cu susținerea autorităților publice locale, centrale și organizațiile neguvernamentale a creat Serviciul de asistență stradală (SAS), care urmează să funcționeze în viitorul apropiat.

Ședință de lucru cu reprezentanții AO Centrul de Resurse și Ajutor pentru Copii „CRAC”

Astăzi, 22 ianuarie 2019, șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc și specialiștii din cadrul Secției reintegrare familială și adopție au avut o întrevedere cu reprezentanții AO Centrul de Resurse și Ajutor pentru Copii „CRAC”.

În cadrul ședinței s-a discutat referitor la colaborarea dintre ambele instituții cu referire la copiii, care se află în centrele de plasament. La fel, membrii AO „CRAC” și-au exprimat opinia cu privire la inițierea unor instruiri privind mecanismul și actele necesare în procesul de completare și referire a unei sesizări în cazul în care se depistează un abuz asupra copilului.

La finalul ședinței reprezentanții AO „CRAC” au menționat despre posibilitatea implementării unui proiect pilot în parteneriat cu DMPDC ce ține de inițierea unui curs pentru părinții care nu au abilități de educare a copiilor și care riscă să fie decăzuți din drepturile părintești. În cadrul acestui proiect vor fi incluse 6 familii, întâlnirile se vor desfășura o dată pe săptămână, cu durată de 3 ore, pe parcursul a 6 săptămâni. Familiile respective vor beneficia de o gustare pe zi, de asemenea, copiii și părinții vor fi dispersați în 2 spații diferite, unde se va lucra concomitent. Acest curs are și un curriculum în care se regăsesc teme ce se referă la relația dintre părinți și copii, modelul familial corect, ș. a.

Șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, a salutat inițiativa membrilor AO „CRAC” și a exprimat că DMPDC este deschisă pentru colaborare în proiectele sociale menite să soluționeze problemele existente în familiile social-vulnerabile sau cele care se află în situație de risc din evidența autorității tutelare Chișinău.  

Tendința nouă – relații publice

Astăzi, 21 ianuarie 2019, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în parteneriat cu AO „AVE Copiii” și Caritas Austria organizează un training pentru specialiștii din cadrul DMPDC și DPDC de sector. În cadrul training-ului, formatorul Valeriu Nicolae prezintă participanților următoarele subiecte: comunicarea astăzi (aspectele relațiilor publice, propaganda, managementul percepțiilor și provocările externe.

Menționăm că aceasta este a doua rundă de seminare cu participarea speakerul român în comunicare și activist pentru drepturile omului – Valeriu Nicolae.

Training-ul se va desfășura în perioada 21-22 ianuarie 2019, unde vor participa în jur de 25 de specialiști.

Seminare informative privind fenomenul neglijării

Pedagogii organizatori din Centrul comunitar pentru copii și tineri „Sparta” desfășoară discuții cu copiii despre fenomenul neglijării, cum se manifestă, efectele neglijării asupra dezvoltării fizice și psihice a copilului, factorii de risc, formele pe care le poate lua neglijarea, precum și alte informații utile. 
Activitatea se desfășoară în cadrul Campaniei de informare și sensibilizare în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor „Sunt important, nu mă ignora”.

Având în vedere temperaturile scăzute înregistrate în ultimele zile, Asociația Obștească „New Hope Moldova” prin intermediul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului a repartizat haine groase și saltele copiilor depistați în stradă

Având în vedere temperaturile scăzute înregistrate în ultimele zile, Asociația Obștească „New Hope Moldova” prin intermediul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului a repartizat haine groase și saltele copiilor depistați în stradă. DMPDC aduce mulțumiri partenerilor pentru implicare în soluționarea problemei copiilor care vagabondează pe străzile din municipiul Chișinău, precum și agentului economic care are grijă să le asigure copiilor câte un prânz cald.Menționăm că copiii depistați în urma desfășurării raziilor de către angajații Inspectoratelor de Poliție și specialiștii din cadrul DMPDC sunt plasați în regim de urgență în centrele de plasament, unde pot beneficia de adăpost, hrană, haine, asistență psihologică, socială, ș. a, însă fiind dependenți de modul de viață stradal, abandonează la scurt timp centru, astfel, specialiștii aflându-se în imposibilitate de ale asigura protecția optimă. În acest scop, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului a creat Serviciul de asistență stradală și urmează să deschidă un centru specializat pentru această categorie de copii, care la moment se află în reparație.

Șeful interimar al Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului, Lucia Caciuc, a convocat ședința lărgită a subdiviziunilor și serviciilor din cadrul DMPDC 

Participanți:

Şefii Direcțiilor pentru protecția drepturilor copilului din sectoare, șefii de secții / servicii din cadrul Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului

Ordinea de zi:

 1. Cu privire la prezentarea Raportului de activitate săptămânală al direcţiei/ secţiei/ serviciului, în corespundere cu subiectele stipulate în Agenda de lucru propusă (agenda săptămânală) şi în corespundere cu extrasele lunare din Planul Complex de activitate a DMPDC.

RAPORTOR: Lucia CACIUC,

Şef al DMPDC

 1. Activitatea DPDC din sectoare, subdiviziunilor din cadrul DMPDC pe parcursul săptămânii (02 – 04.01.2019).

RAPORTOR: Şefii DPDC, secţiei/ serviciului,

contabil-şef din cadrul DMPDC

 1. Aprobarea Regulamentului concursului municipal „Sunt important, nu mă ignora”.

                                                                                                                                     RAPORTOR: Vera Pșeneac

specialist principal în problemele socio – educative și comunitare

 

 

Surprizele pentru copiii din centrele de plasament continuă

Astăzi, 04 ianuarie 2019, un un om cu suflet mare, la dorința căruia identitatea rămâne necunoscută, a donat copiilor din centrele de plasament lăzi cu fructe proaspete. Astfel, în ajunul Crăciunului pe stil vechi copiii vor avea pe masa de sărbătoare mere și pere gustoase. Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului aduce mulțumiri donatorului și apreciază intenția nobilă de a aduce bucurie copiilor rămași fără ocrotire părintească din centrele de plasament.

Ziua Internațională a Conștientizării Autismului 2018

Foto-simbol: http://oficialmedia.com
În fiecare an, pe data de 2 aprilie, Organizația Națiunilor Unite dedică această zi autismului, în speranță că va creşte astfel nivelul de informare a oamenilor cu privire la nevoile speciale pe care le au pacienții şi familiile lor.
Autismul este o tulburare severă de dezvoltare, de natură neurobiologică, care poate apărea la naştere sau până în jurul vârstei de doi ani. Autismul este un sindrom comportamental caracterizat prin dificultăţi în comunicare şi limbaj.
Afecțiunea nu se poate vindeca, dar printr-o intervenție timpurie până la jumătate dintre copiii diagnosticați ajung să aibă o viață independentă. Fără terapie, însă, simptomele se agravează în timp, iar implicarea familiei, precum și a specialiștilor specializați în lucru cu copiii care suferă de această afecțiune în terapie se dovedește și ea vitală pentru recuperare.

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a generalizat raportul pe anul 2017 cu privire la asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului

Foto-simbol: ghanatalksbusiness.com

În 2017, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a înregistrat și evaluat 594 sesizări privind cazuri suspecte de violență față de copii, dintre care în cazul a 332 copii abuzul s-a confirmat.
Cele mai multe cazuri sunt de neglijare (45%), urmate de abuzul fizic (33%) și cel psihologic (21%). Cei mai expuși abuzului sunt copiii cu vârsta între 11-15 ani (42%), urmați de copiii cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani (30%). De cele mai multe ori abuzatorii sunt persoane apropiate copiilor: 57% – părinți și 12% -rude.
Cooperarea între specialiști, membri ai echipelor multidisciplinare (asistenți sociali, polițiști, lucrători medicali, cadre didactice, angajați ai serviciilor specializate etc.) este foarte importantă de la primele etape de intervenție până la soluționarea definitivă a cazului.
Pentru a eficientiza procesul de cooperare intersectorială, DMPDC în parteneriat cu instituțiile responsabile din domeniul sănătății și securității publice, a asigurat protecția copiilor și în afara orelor de program.
La fel, au fost revizuite acordurile de colaborare cu un șir de organizații neguvernamentale ce prestează servicii de plasament temporar pentru copii în municipiul Chișinău, asigurând astfel plasamentul de urgență pentru toți copiii care s-au aflat în pericol iminent pentru viața și sănătatea lor. Pe parcursul anului 2017 au fost plasați de urgență în familia extinsă sau în serviciile sociale din mun. Chișinău 94 copii, dintre care doar (2%) sunt din municipiu.
În rezultatul aplicării mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului numărul copiilor victime identificați a crescut cu circa 30% în comparație cu anul precedent.

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului a dat startul curățeniei de primăvară

Read the rest of this entry »

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor