Telefonul copilului
image_viewer
Sigur Online
Untitled-2
Internet sigur
internet-sigur.png
Servicii sociale
Untitled-1
Galerie video

galerie-video.png

Galerie foto

galerie-foto.jpg

Arhiva pentru categoria ‘Noutăți’

Ședința Consiliului de administrație

Astăzi, șeful interimar al DMPDC, Lucia Caciuc, a convocat ședința Consiliului de administrație.

În cadrul ședinței, s-a examinat aprobarea Ghidului de etică și deontologie profesională, a nomenclatorului activității socio-educative și a nomenclatorului Centrelor comunitare pentru copii și tineri. Membrii consiliului au votat nomenclatoarele și s-a aprobat modificări privind componența Consiliului de administrație.

Atelier practic de instruire a specialiștilor care activează în domeniul protecției copiilor în situație de stradă

În perioada, 30 iulie – 02 august 2019, angajații Serviciului de asistență stradală, dar și specialiștii responsabili de protecția copilului aflat în conflict cu legea, participă la un atelier practic de instruire a specialiștilor care activează în domeniul protecției copiilor în situație de stradă. În cadrul atelierului, specialiștii sunt informați referitor la elemente introductive în abuzul asupra copiilor străzii, metode și tehnici de îngrijire a copiilor diagnosticați cu schizofrenie, depresie, ș. a., tehnici de interviu în lucrul cu agresorii sexuali, consilierea copiilor în situație de stradă focusată pe soluții, mărturia în fața instanței de judecată, trauma secundară la nivelul profesioniștilor cu atribuții în recuperarea copiilor abuzați și a agresorilor, ș. a.

La fel, formatorii internaționali, Corina Mighiu și Liviu Măgureanu (Organizația „Salvați Copiii” din Iași), au prezentat participanților tehnici privind animația socio-educativă în stradă și/sau în centrele de zi.

Menționăm, că atelierul practic este organizat de DMPDC în colaborare cu Asociația pentru Reabilitarea Copilului și Familiei „AVE Copiii”.

Ședință de lucru cu participarea primarului general interimar al municipiului Chișinău

Astăzi, șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc și reprezentantul UNICEF, Sergiu Rusanovschi, au avut o întrevedere cu primarul general interimar al municipiului Chișinău, Adrian Talmaci.

În cadrul întrevederii, participanții au discutat referitor la întocmirea proiectului privind elaborarea Strategiei pentru protecția drepturilor copilului în municipiul Chișinău, dar și a planului de acțiuni pentru dezvoltarea domeniului protecția copilului.

Primarul general interimar a salutat inițiativa, respectiv, urmează ca în cel mai scurt timp experții, care sunt implicați în elaborarea strategiei, să colecteze datele necesare în vederea pregătirii proiectului dat.

Menționăm, că necesitatea urgentă de elaborare a unei Strategii pentru protecția drepturilor copilului în municipiul Chișinău, a pornit în urma evaluării eficienței și eficacității DMPDC, reprezentând și o componentă importantă din foaia de parcurs pentru consolidarea domeniului protecția drepturilor copilului.

Ședință de lucru cu privire la integrarea socio-profesională a copiilor și tinerilor absolvenți ai Gimnaziului internat nr. 3

Astăzi, în incinta Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului s-a desfășurat o ședință de lucru privind integrarea socio-profesională a copiilor și tinerilor absolvenți ai Gimnaziului internat nr. 3. La ședință au participat șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, șeful Secției reitegrare familială și adopție, Natalia Terteac, directorul Gimnaziului internat nr. 3, Anatol Dubrovschi, coordonatorul de programe Lumos Foundation Moldova, Antonina Comerzan și directorul CRST, Cristina Bordei.

În cadrul ședinței, participanții au pus în discuții subiecte privind acțiunile de colaborare pentru integrarea socio-profesională a absolvenților Gimnaziului internat nr. 3, promoția 2018-2019, precum:

  • identificarea necesităților individuale ale absolvenților Gimnaziului internat nr. 3;
  • elaborarea Planurilor individuale de asistență;
  • însoțirea copiilor și tinerilor în procesul de înmatriculare în instituții de profesionalizare;
  • asigurarea cu spațiu de locuit în perioada studiilor.

La fel, participanții au menționat despre rolul Centrului de resurse și suport pentru copii și tineri în asigurarea integrării socio-profesională a copiilor și tinerilor, dar și suportul Fundației Lumos Moldova în asigurarea procesului de integrare socio-profesională a absolvenților Gimnaziului internat nr. 3 (sprijin material, asistență individuală, ș. a).

Stagiu de formare a specialiștilor din domeniul protecției copilului în aplicarea programului de dezvoltare a rezilienței față de situații potențial periculoase

În perioada 23 – 24 iulie 2019, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în parteneriat cu Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii „CNPAC” desfășoară un stagiu de formare a specialiștilor din domeniul protecției copilului în aplicarea programului de dezvoltare a rezilienței față de situații potențial periculoase „În drum spre casă”.

În calitate de formator, Viorica Adăscăliță, dr. în psihologie, formator CNPAC, a abordat următoarele subiecte: 
– Violența față de copii – cadru general (convingeri, atitudini și valori). Prevederile Legii 140 și a Hotărârii de guvern nr. 270;
– Indicatori, forme și consecințe ale abuzului;
– Interviul de protecție în cazul suspectării abuzului față de copil;
– Prezentarea programului socio-educaţional „În drum spre casă”: principii, obiective, materialul stimul, conținuturi informative și metode interactive;
– Runda I. Simularea jocului – nivel inițial. Împărtășirea impresiilor despre joc din perspectiva copiilor;
– Lucrul în grupuri: Elaborarea și prezentarea mesajelor pentru copii în baza conținuturilor din cadrul jocului „În drum spre casă”; Prezentarea diferitor modalități de desfășurare a jocului;
– Runda II. Simularea jocului în grupul mare;
– Analiza rundei II: dificultăți și preocupări personale legate de desfășurarea jocului;
– Lucrul în perechi: Explicarea regulilor programului și a jocului propriu – zis;
– Metode interactive ale programului educațional „În drum spre casă” (explorarea ghidată, jocul de rol ).

În cadrul stagiului, organizatorii și-au propus drept scop dezvoltarea competențelor specialiștilor din domeniul protecției copilului de a lucra cu copii de vârstă școlară mică în vederea dezvoltării rezilienței acestora față de situații potențial periculoase care se pot întâmpla acasă, în stradă, la școală, în parc, etc.

Dezvoltarea profesională a specialiștilor din domeniul social stradal

În perioada 16-17 iulie 2019, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului în colaborare cu Asociația pentru Reabilitarea Copilului și Familiei AVE Copiii desfășoară un atelier de lucru destinat personalului care activează în cadrul Serviciului Asistență Stradală, precum și altor specialiști care sunt responsabili de protecția copilului aflat în conflict cu legea. În prima zi a atelierului, participanții au fost informați de doi experți internaționali, care fac parte din cadrul Asociației Obștești „Salvați Copii”, Filiala Iași, despre profilul copiilor străzii, caracteristicile specifice de identificare, nevoile/problemele copiilor străzii, dar și elementele introductive privind abuzul asupra copiilor străzii. Prin urmare, miercuri, 17 iulie, participanții împreună cu experții au mers în teren pentru a aplica în practică abordările teoretice studiate în cadrul atelierului, metodele de intervenție în stradă, ș. a.

Prima metodă și una din cele mai importante pentru a atrage copiii în situație de stradă în dialog este câștigarea încrederii. Experții explică acest element prin abordarea unei atitudini relaxante și de prietenie vizavi de copii. Specialiștii trebuie să intre în contact cu beneficiarii prin discuții calde, să se comporte natural, copiii nu trebuie să interpreteze discuția ca pe o amenințare sau să li se vorbească cu superioritate, altfel aceștia refuză să răspundă mesajelor autorităților și nu vor accepta să fie ajutați. La fel, experții consideră oportun ca în timpul desfășurării raziilor specialiștii să renunțe la costumele și ținutele clasice și să poarte ținute lejere. 

Menționăm, că în scopul diminuării numărului copiilor care cerșesc și vagabondează pe teritoriul municipiului Chișinău, DMPDC a creat în februarie anul curent Serviciul Asistență Stradală. Serviciul include asistenţa stradală – realizată prin activităţi de informare, sensibilizare, activităţi socio-educative; asistenţa socială, realizată în comun cu DMPDC şi organizaţiile/instituţiile cu activitate relevantă în domeniu (identificarea copiilor în situaţie de risc; evaluarea iniţială şi complexă; documentarea beneficiarilor; plasamentul de urgenţă şi planificat al beneficiarilor; şcolarizarea beneficiarilor; stabilirea statutului beneficiarilor; referirea cazurilor, ș. a.

Sănătatea copiilor este prioritatea adulților


Sursa – foto: www.adplayers.ro

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului atenționează că rolul adulților în dezvoltarea armonioasă a copilului este foarte importantă, întrucât adulții sunt cei care ghidează drumul copiilor până la atingerea vârstei de majorat, atunci când copiii devin maturi și își pot asuma responsabilitatea de deciziile proprii.

Copiii, mai ales cei de vârstă fragedă, trebuie monitorizați încontinuu pentru că nu au capacitatea de a distinge ce este benefic sau periculos pentru sănătatea lor. Sunt foarte vulnerabili, neajutorați şi neadaptați la acțiunea factorilor mediului extern şi de aceea au nevoie de o protecţie specială și să învețe abilități menite supraviețuirii din partea persoanelor mature.

Copilul este o persoană care are nevoie și de multă dragoste, îngrijire corespunzătoare, atenție. Astfel, în ajutor vin adulții care îi învață pe copii să abordeze un comportament adecvat, respectuos cu oamenii din jur, o educaţie bazată pe principii și valori, dezvoltarea capacităţilor intelectuale, libertatea gândirii şi conştiinţei, apărarea demnităţii şi onoarei.

Prin urmare, fiind lăsaţi fără supravegherea adulţilor, copiii, de cele mai multe ori, se traumează, iar în cazuri de accidente, care se pot întâmpla din diverse motive și pot avea loc în diverse locații, precum este grădinița, școala, terenul de joacă, acasă, ș. a., acestora trebuie să li se acorde primul ajutor în mod prioritar.

Adulții sunt obligaţi să solicite asistenţă medicală pentru a asigura copilului cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi pentru a preveni situaţiile care pun în pericol viaţa, creşterea şi dezvoltarea copilului, dar și să beneficieze de urgență de serviciile medicale solicitate.

Un copil este total dependent de cei adulţi. Deci trebuie ca adulții să-și asume întreaga răspundere pentru viaţa şi securitatea lui.

Ședința operativă lărgită a subdiviziunilor și serviciilor din cadrul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului

Astăzi în cadrul Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului s-a desfășurat ședința operativă lărgită cu participarea șefului interimar, șefului adjunct, șefilor DPDC de sector, managerilor centrelor de plasament și de zi, managerului APP/SSAP/Echipa Mobilă, directorilor Caselor Comunitare pentru copii cu dizabilități/ pentru copii în situație de risc. Ședința a inițiat cu decernarea unei diplome de către șeful interimar al Direcției, Lucia Caciuc, doamnei Victoria Ioniță, șef al DPDC sectorul Botanica, în contextul Zilei funcționarului public. Ulterior, șefii de subdiviziuni și managerii centrelor de plasament au discutat subiectele de pe ordinea de zi a ședinței.

„Am decis să aduc o bucurie în viața mea, fiind o bucurie și pentru un copil”

Victoria Crețu (nume schimbat) activează în calitate de asistent parental profesionist în cadrul Serviciului asistență parentală profesionistă (APP), începând cu anul 2015. Colegii de serviciu o caracterizează ca fiind o doamnă grijulie, optimistă și responsabilă. Iubește copiii, precum și starea specială pe care o creează aceștia.

Pe Victoria am întâlnit-o la Serviciul asistență parentală profesionistă, venise împreună cu Maria (nume schimbat) la întrevedere cu frățiorul mai mic, care la fel se află în plasament în familia unui asistent parental profesionist. Întâlnirile dintre cei doi se lasă cu mult amuzament și veselie, copiii se joacă împreună, citesc, desenează. Specialiștii își doresc ca frații să mențină relațiile de rudenie, din acest considerent sunt organizate întrevederi sistematice pentru ca copiii să comunice și să se cunoască mai bine.

Maria a pășit pragul instituției cu un zâmbet cuceritor, creând o atmosferă caldă și prietenoasă. Ochii expresivi, părul brunet buclat creea imaginea unui copil cu o carismă unică, care te fascinează. A pășit încrezătoare, ținându-se de mâna asistentului parental profesionist, având siguranța că este protejată și iubită.

Victoria spune că Maria este copilul, care „a luat soarele și i la pus în suflet” și de atunci luminează sufletul ei încontinuu. De când a văzut-o pentru prima dată și până în prezent se bucură de o experiență deosebită, se simte împlinită și fericită.  

Victoria își amintește și acum cu emoție prima întâlnire cu fetița, avea o privire matură, analitică și profundă, de parcă înțelegea că este abandonată de părinți.

Am decis să aduc o bucurie în viața mea, fiind o bucurie, în același timp, pentru un copil rămas temporar fără ocrotire părintească.Când am văzut-o pentru prima dată am simțit că între noi s-a creat o conexiune, era foarte plăpândă, slăbită, dar cu o față zâmbitoare, mă analiza cu curiozitate, îmi atingea mâinile și voia să o îmbrățișez. Nu am să uit niciodată acea privire a unui copil-bătrân”,  menționează Victoria.

Maria este un copil rămas temporar fără ocrotire părintească și primul copil ce se află în plasament în familia asistentului parental profesionist, fiind adus acasă de la o vârstă fragedă, de numai 9 luni de zile, fetița având acum 4 ani. Familia a îndrăgit-o imediat, prezența ei desenând gingaș pereții casei, lăsându-și amprenta în fiecare colțișor al odăilor.  

Maria mi-a schimbat viața, am simțit ce înseamnă să fii mamă, să stai 24/24 ore alături de ea, am înțeles că dragostea adevărată este atunci când suferi că copilul s-a îmbolnăvit, când îl porți noaptea în brațe pentru a se opri din plâns, când stai de veghe la căpătâiul lui până adoarme, când durerea lui este și durerea ta. Dacă înainte aveam mai mult timp liber, acum totul se rezumă la Maria. Ea mi-a umplut golul din suflet”, spune Victoria.

Primele zile trăite alături de Maria au însemnat adevărate provocări pentru asistentul parental profesionist, era hiperactivă, bătăușă, speriată, se trezea noaptea și plângea.

Am citit foarte multe cărți ca să pot înțelege comportamentul Mariei și le explicam oamenilor, copiilor cu care interacționa că așa este modul ei de comunicare și manifestare a dragostei”, subliniază Victoria.  

Asistentul parental profesionist își dorește ca Maria să devină un om cu integritate, valori creștine, să fie amabilă, respectuoasă, bună la suflet și empatică.

Îmi doresc să-și întemeieze o familie, unde să persiste dragostea, respectul și susținerea, să fie înconjurată de prieteni loiali și de încredere. Să finalizeze o facultate, să își construiască o carieră. Apropo, jucându-se cu pianul am sesizat că îi place muzica, iar când nu este nimeni în preajmă fredonează melodii, are auz muzical”, menționează asistentul parental profesionist.

Victoria a reușit să înregistreze performanțe în educarea comportamentului Mariei datorită suportului echipei Serviciului asistență parentală profesionistă, intervenției cu sfaturi utile a psihologului DMPDC, încurajarea familiei, ș. a. De când este în familia asistentului parental profesionist, Maria a progresat semnificativ, a învățat să comunice coerent cu semenii săi, să recite poezii, să se comporte frumos cu persoanele adulte, să se adreseze cu respect, ș. a.  

Victoria încurajează societatea să devină asistenți parentali profesioniști pentru a le oferi copiilor rămași temporar fără ocrotire părintească afecțiune, mângâiere și înțelegere, iar în schimb acești copii îi vor răsplăti cu dragoste pură și îmbrățișări calde.

Telefon de contact al Serviciului de Asistenţă Parentală Profesionistă din subordinea Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului: 0 (22) -278-960 sau 079708056.

Acest articol este realizat în cadrul Campaniei on-line de sensibilizare a opiniei publice în vederea recrutării asistenților parentali profesioniști.

Lansarea campaniei on-line de sensibilizare a opiniei publice în vederea recrutării asistenților parentali profesioniști

Astăzi, 27 iunie 2019, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului și Serviciul asistență parentală profesionistă lansează o Campanie on-line de sensibilizare a opiniei publice în vederea recrutării asistenților parentali profesioniști. Pe parcursul unei luni vom merge în familiile de asistenți parentali profesioniști pentru a afla istorii captivante ale asistenților parentali profesioniști, ulterior, pe pagina web www.dmpdc.md vor fi difuzate aceste povești emoționante ale asistenților parentali profesioniști despre evoluția copiilor, cum s-a schimbat viața acestora de când îngrijesc de copii, de ce au ales să devină asistenți parentali profesioniști și cum pot inspira și alte persoane să devină asistenți parentali profesioniști.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor