Arhiva pentru categoria ‘Noutăți’

Ziua Internațională a Conștientizării Autismului 2018

Foto-simbol: http://oficialmedia.com
În fiecare an, pe data de 2 aprilie, Organizația Națiunilor Unite dedică această zi autismului, în speranță că va creşte astfel nivelul de informare a oamenilor cu privire la nevoile speciale pe care le au pacienții şi familiile lor.
Autismul este o tulburare severă de dezvoltare, de natură neurobiologică, care poate apărea la naştere sau până în jurul vârstei de doi ani. Autismul este un sindrom comportamental caracterizat prin dificultăţi în comunicare şi limbaj.
Afecțiunea nu se poate vindeca, dar printr-o intervenție timpurie până la jumătate dintre copiii diagnosticați ajung să aibă o viață independentă. Fără terapie, însă, simptomele se agravează în timp, iar implicarea familiei, precum și a specialiștilor specializați în lucru cu copiii care suferă de această afecțiune în terapie se dovedește și ea vitală pentru recuperare.

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a generalizat raportul pe anul 2017 cu privire la asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului

Foto-simbol: ghanatalksbusiness.com

În 2017, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a înregistrat și evaluat 594 sesizări privind cazuri suspecte de violență față de copii, dintre care în cazul a 332 copii abuzul s-a confirmat.
Cele mai multe cazuri sunt de neglijare (45%), urmate de abuzul fizic (33%) și cel psihologic (21%). Cei mai expuși abuzului sunt copiii cu vârsta între 11-15 ani (42%), urmați de copiii cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani (30%). De cele mai multe ori abuzatorii sunt persoane apropiate copiilor: 57% – părinți și 12% -rude.
Cooperarea între specialiști, membri ai echipelor multidisciplinare (asistenți sociali, polițiști, lucrători medicali, cadre didactice, angajați ai serviciilor specializate etc.) este foarte importantă de la primele etape de intervenție până la soluționarea definitivă a cazului.
Pentru a eficientiza procesul de cooperare intersectorială, DMPDC în parteneriat cu instituțiile responsabile din domeniul sănătății și securității publice, a asigurat protecția copiilor și în afara orelor de program.
La fel, au fost revizuite acordurile de colaborare cu un șir de organizații neguvernamentale ce prestează servicii de plasament temporar pentru copii în municipiul Chișinău, asigurând astfel plasamentul de urgență pentru toți copiii care s-au aflat în pericol iminent pentru viața și sănătatea lor. Pe parcursul anului 2017 au fost plasați de urgență în familia extinsă sau în serviciile sociale din mun. Chișinău 94 copii, dintre care doar (2%) sunt din municipiu.
În rezultatul aplicării mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului numărul copiilor victime identificați a crescut cu circa 30% în comparație cu anul precedent.

Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului a dat startul curățeniei de primăvară

Read the rest of this entry »

Serviciu de zi pentru copii până la 3 ani (Creșă) pentru mamele din familiile social-vulnerabile care doresc să se angajeze în câmpul muncii

Foto-simbol:mama.md

Serviciul de zi pentru copii până la 3 ani (Creșă) din cadrul Centrului Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă (subdiviziune a Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului) este un serviciu social destinat familiilor social-vulnerabile în vederea prevenirii separării copilului de familie. Scopul Serviciului Creșă este prevenirea copilului cu vârsta cuprinsă între 4 luni – 3 ani de mediul familial, proveniți din familii social-vulnerabile, prin asigurarea serviciilor de îngrijire și educare.

Obiectivele Serviciului Creșă sunt:

 • promovarea interesului superior al copilului
 • susținerea familiei în depășirea situațiilor de risc și prevenirea separării copilului de familie
 • consolidarea competențelor parentale
 • protecție împotriva oricărei forme de abuz
 • crearea condițiilor de creștere și dezvoltare a copilului conform vârstei.

Serviciul Creșă este un serviciu de zi și activează de luni până vineri, de la orele 7.00 – 19.00.

Pentru înscrierea în serviciu reprezentantul legal al copilului trebuie să depună o cerere cu privire la admiterea în Serviciul Creșă la Direcția pentru protecția copilului de sector sau autoritatea tutelară locală, în dependență de caz, în urma căreia specialistul responsabil din cadrul DPDC de sector sau ATL evaluează timp de 30 de zile familia, conform managementului de caz. În baza evaluării, DPDC de sector / autoritatea tutelară locală prezintă un set de acte la Comisia DMPDC, care după examinarea cazului decide asupra înmatriculării copilului în Serviciu Creșă.

Serviciul maternal – o alternativă a separării copilului de mamă

Poza-simbol: superbebe.ro

Serviciul maternal din cadrul Centrului Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă (subdiviziune a Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului) reprezintă un serviciu social destinat cuplului mamă-copil, aflat în situație de risc, în vederea prevenirii abandonului sau instituționalizării copilului, dezvoltarea abilităților parentale ale mamei, precum și reintegrarea socială a copilului.

Serviciul activează în regim 24/24 ore, cu durata de plasament în serviciu de până la 6 luni. Termenul de aflare în serviciu poate fi prelungit în baza deciziei Comisiei pentru protecția copilului.

Centrul maternal prestează următoarele servicii, în funcție de specificul vârstei și necesitățile copiilor, precum și necesitățile cuplului mamă-copil:

 • plasament temporar pentru cuplurile mamă-copil aflate în situații de risc:
 • asigurarea alimentației pentru cuplul mamă-copil
 • îngrijiri igienice și medicale
 • activități educaționale individuale și de grup
 • activități recreaționale și de socializare
 • consiliere psihologică
 • activități de formare a deprinderilor de viață
 • activități de consolidare a capacităților parentale a părinților.

Beneficiarele care doresc să se în scrie în serviciu trebuie să:

 1. depună o cerere la Direcția pentru protecția copilului de sector sau autoritatea tutelară locală;
 2. ulterior DPDC prezintă un aviz DMPDC despre posibilitatea plasării cuplului mamă-copil în serviciu;
 3. în temeiul avizului, șeful DMPDC eliberează dispoziția de plasament;
 4. DPDC sau ATL informează mama despre admiterea în serviciu;
 5. mama se prezintă personal cu dosarul întocmit de DPDC de sector/ATL la Centrului Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă.

De serviciile respective pot beneficia cuplurile mamă-copil, în care copilul nu depășește vârsta de 7 ani.

În fiecare an, pe 21 martie, este marcată „Ziua Internaţională a Copiilor Străzii”

Foto-simbol: www.google.com

Pentru Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, copiii care sunt depistați în situație de risc pe străzile municipiului Chișinău reprezintă o problemă majoră, în acest scop specialiștii DMPDC organizează cu regularitate razii pentru ai identifica, astfel, conform raportului statistic al DMPDC, în anul 2017 au fost depistați în stradă 94 de copii, dintre care doar (2%) sunt din municipiu. După depistare, aceşti copii  sunt plasaţi în plasament de urgență în cadrul centrelor de plasament din municipiul Chișinău, la orice oră 24/24. Totodată, pentru a preveni exploatarea copiilor care vagabondează și cerșesc în stradă, DMPDC a demarat diverse acțiuni sociale, ședințe, mese rotunde cu participarea factorilor de decizie, precum și o campanie de prevenire a exploatării copiilor prin cerșetorie în 2016, care a continuat și în 2017.

În pofida măsurilor pe care le întreprinde Direcţia, lipsa serviciilor specializate atât la nivel de municipiu, cât şi la nivel de republică, împiedică soluţionarea problemei copiilor ce practică un mod de viaţă stradal, cerşesc, au un comportament deviant, întrebuinţează substanţe nocive. În consecinţă, acţiunile de depistare şi plasamentu de urgenţă, întreprinse de autorităţile tutelare şi organele de drept nu se soldează cu rezultate şi nu produc schimbări esenţiale în comportamentul acestor copii.

Având la bază necesitatea respectării dreptului fundamental al copilului privind asigurarea securităţii şi condiţiilor de îngrijire adecvată conform vârstei, optăm pentru crearea în mun. Chişinău a unui Centru republican de plasament temporar specializat, cu un program educaţional adaptat necesităţilor acestei categorii de copii.

Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a generalizat raportul pe anul 2017 cu privire la asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului

În 2017, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a înregistrat și evaluat 594 sesizări privind cazuri suspecte de violență față de copii, dintre care în cazul a 332 copii abuzul s-a confirmat.

Cele mai multe cazuri sunt de neglijare (45%), urmate de abuzul fizic (33%) și cel psihologic (21%). Cei mai expuși abuzului sunt copiii cu vârsta între 11-15 ani (42%), urmați de copiii cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani (30%).  De cele mai multe ori abuzatorii sunt persoane apropiate copiilor: 57% – părinți și 12% -rude.

Cooperarea între specialiști, membri ai echipelor multidisciplinare (asistenți sociali, polițiști, lucrători medicali, cadre didactice, angajați ai serviciilor specializate etc.) este foarte importantă de la primele etape de intervenție până la soluționarea definitivă a cazului.

Pentru a eficientiza procesul de cooperare intersectorială, DMPDC în parteneriat cu instituțiile responsabile din domeniul sănătății și securității publice, a asigurat protecția copiilor și în afara orelor de program.

La fel, au fost revizuite acordurile de colaborare cu un șir de organizații  neguvernamentale ce prestează servicii de plasament temporar pentru copii în municipiul Chișinău, asigurând astfel plasamentul de urgență pentru toți copiii care s-au aflat în pericol iminent pentru viața și sănătatea lor. Pe parcursul anului 2017 au fost plasați de urgență în familia extinsă sau în serviciile sociale din mun. Chișinău – 94 copii, dintre care doar (2%) sunt din municipiu.

În rezultatul aplicării mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului numărul copiilor victime identificați a crescut cu circa 30% în comparație cu anul precedent.

Seminar pentru specialiștii recent angajați

Astăzi, 16.03 2018, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului a organizat cel de-al doilea seminar de instruire pentru noii angajaţi ai sistemului de protecţie a copilului din municipiul Chişinău, având drept scop familiarizarea cu sistemul şi formele de protecţie a copilului în mun. Chişinău, precum şi cu aspectele legislative ce reglementează acest domeniu.

Seminarul a inițiat cu cuvântul de salut al șefului adjunct al DMPDC, doamna Cristina Aparatu, ulterior, au fost puse în discuţie mai multe subiecte  utile pentru specialişti, precum istoricul creării Direcţiei şi dezvoltării tuturor serviciilor existente în sistemul de protecţie a copilului, precum și legislația cu privire la domeniul protecția copiluui, informaţie prezentată de doamna Valentina Canariov – şefa Serviciului monitorizare, sinteză şi strategii din cadrul DMPDC.

De instruiri în total au beneficiat 39 de persoane.

Read the rest of this entry »

Servicii gratuite pentru copiii cu deficiențe auditive

Foto- simbol: http://realitateaoltului.ro

Centrul de zi de reabilitare și socializare a copiilor cu necesități educative speciale Casa Speranței” din subordinea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului oferă servicii pentru beneficiarii cu diverse deficiențe auditive, familiilor acestora, precum și altor categorii de copii.

Specialiștii Centrului se orientează spre atingerea următoarelor obiective:

 • reintegrarea socială a copiilor și tinerilor cu deficiențe auditive
 • reabilitarea auditiv-verbală a copiilor și tinerilor de vârstă preșcolară și școlară
 • prevenirea instituționalizării copiilor cu deficiențe auditive și păstrarea integrității familiilor din care provin aceștia
 • organizarea și desfășurarea activităților comune atât copiii cu necesități speciale, cât și hipoacuzici, în scopul reabilitării acestora
 • instruirea prin exerciții/procedee a copiilor cu nevoi auditive speciale
 • dezvoltarea capacităților intelectuale și fizice ale copiilor cu nevoi auditive speciale
 • sensibilizarea opiniei publice asupra unor aspecte ale problematicii copiilor cu cerințe auditive speciale.

Organizarea și desfășurarea activității Centrului are loc pe baza unor programe de reabilitare auditiv-verbală individuale, precum și de sprijinire a familiilor beneficiare.

Pentru informații suplimentare referitor la admiterea în centru contactați administrația centrului la nr. de tel: 28-09-97

Serviciu de plasament pentru copiii depistați în situație de risc

Centrul de reabilitare socială a copiilor „Casa Gavroche” reprezintă un serviciu de plasament temporar pentru copiii aflați în situație de risc din subordinea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, având drept obiectiv reintegrarea copiilor în familia biologică/extinsă, instituirea tutelei/curatelei, respectând, totodată, dreptul copilului de a crește în familie, mediul cel mai potrivit pentru creșterea și dezvoltarea sa.

Centrul are o capacitate de 20 de copii și acordă asistență temporară copiilor aflați în situație de risc, cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani și oferă următoarele servicii:

 • asigurarea procesului de reabilitare medico-psihopedagogică a personalității copilului aflat în situație de risc;
 • întreținerea, îngrijirea și dezvoltarea copilului aflat în situație de risc în conformitate cu particularitățile de vârstă, individuale și cu standardele minime de calitate;
 • facilitarea socializării și reintegrării copilului în familia biologică/extinsă și în comunitate;
 • stabilirea și menținerea relațiilor cu serviciile de protecție a copilului din comunitatea în care copilul este reintegrat;

În perioada aflării copilului în centru, angajații din cadrul DMPDC, DPDC de sector conlucrează cu familia copilului, evaluând situația complexă a copilului și familiei acestuia, ulterior, se pregătește dosarul copilului pentru stabilirea formei optime de protecție (plasament planificat după necesitate sau reintegrarea acestuia în familia biologică).

După reintegrarea copilului în familia biologică situația acestuia este monitorizată de către specialiștii din cadrul DPDC de sector.

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil

Arhiva articolelor