Arhiva pentru categoria ‘Proiecte’

Ghid metodologic pentru Structura Teritorială de Asistență Socială

Ghid de suport pentru aplicare practică Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii

Pentru dezbateri publice

Plan strategic de dezvoltare a sistemului de protecție a copilului în municipiul Chișinău pe anii 2017-2020 – PROIECT

GHID METODOLOGIC PENTRU ACTIVITĂŢI DE LA EGAL LA EGAL

 

Seminar final cu genericul: “Schimb de experienţe între Moldova şi Italia în prevenirea comportamentului deviant la minori”

---------------------- 553

În perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2015, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copiilor din Chişinău a găzduit o delegaţie din Italia, care a avut ca scop al vizitei: cunoaşterea activităţilor centrelor comunitare pentru copii şi tineri din municipiu, în vederea realizării unui schimb de experienţă. Read the rest of this entry »

Ce trebuie să cunoşti despre traficul de fiinţe umane.

NOTIŢE PENTRU COPII ŞI PĂRINŢI

CE TREBUIE SĂ CUNOŞTI DESPRE TRAFICUL DE FIINŢE UMANE.

 • Anual, în lume circa 600.000 – 820.000 de persoane sunt traficate peste frontiera de stat, aici nefiind incluse şi cele care sunt traficate în interiorul statelor, număr care poate atinge cifre de milioane;
 • Circa 70% din numărul persoanelor traficate, sunt femei şi fete, care în mare majoritate sunt impuse să practice prostituţia;
 • Aproximativ 50% din numărul persoanelor traficate, sunt minori, care sunt exploataţi sexual, muncă silită, sau le sunt preluate organele.

Moldova continuă să se numere printre “pieţele” cele mai înfloritoare pentru exploatarea sexuală, munca forţată şi traficul de organe. După declararea independenţei Moldovei, circa 800 mii de persoane au emigrat pentru a scăpa de sărăcie. Traficanţii se folosesc de această emigrare masivă, legală şi ilegală, estimările oficiale vorbind despre 60 mii de victime ale traficului de persoane, la o populaţie totală de 3,6 milioane de locuitori.

NOŢIUNEA DE TRAFIC DE FIINŢE UMANE.

Conform art. 165 al Codului penal al Republicii Moldova, traficul de fiinţe umane este recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unei persoane, cu sau fără consimţământul acesteia, în scop de exploatare sexuală comercială sau necomercială, prin muncă sau servicii forţate, pentru cerşetorie, în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, de folosire în conflicte armate sau în activităţi criminale, de prelevare a organelor sau ţesuturilor, săvârşită prin:

a) ameninţare cu aplicarea violenţei fizice sau psihice nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea persoanei, inclusiv prin răpire, prin confiscare a documentelor şi prin servitute, în scopul întoarcerii unei datorii a cărei mărime nu este stabilită în mod rezonabil, precum şi prin ameninţare cu divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei victimei sau altor persoane  atât fizice, cât şi juridice;

b) înşelăciune;

c) abuz de poziţie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau primire a unor plăţi sau beneficii pentru a obţine consimţământul unei persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane.

Stop-Human-TraffickingSEMNELE DIRECTE ALE TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE.

 • Recrutarea – presupune atragerea persoanei în situaţie de trafic prin oferte de studii sau locuri de muncă, prin încheierea căsătoriilor fictive, etc.;
 • Transportare – presupune deplasarea persoanei peste hotare, pe jos sau prin utilizarea diferitelor mijloace de transport, adeseori fiind utilizate căile ilegale (păduri, trecerea prin înot a râurilor, etc.)
 • Transfer – reprezintă transmiterea victimei unei alte persoane prin vânzare-cumpărare, schimb, arendă, transmiterea în contul unei datorii, dăruire sau prin alte tipuri de tranzacţii cu sau fără răscumpărare;
 • Adăpostire – presupune plasarea victimei intr-un loc ascuns pentru a nu fi descoperită de reprezentanţii organelor de poliţie sau de o altă persoană terţă, capabilă să denunţe traficanţii;
 • Ameninţare şi aplicarea violenţei fizice sau psihice;
 • Confiscarea documentelor – presupune sustragerea de la victimă a actelor de identitate, paşaportului, permisului de şedere, ş.a.;
 • Ţinerea persoanei în stare de servitute în scopul achitării unei datorii prestabilite nejustificat – presupune situaţia, în care victima este lipsită de liberate, inclusiv libertate de circulaţie, este ţinută în stare de ostatic pană la momentul achitării de el sau de o persoană terţă a unei datorii legale sau ilegale;
 • Îngrădirea la libera circulaţie – victima este privată de libertatea circulaţiei sau limitată în a se deplasa doar în perimetrul unei zone restrânse, adesea în scopul evitării contactelor cu alte persoane sau în scopul obţinerii unui randament al muncii maximal;
 • Ameninţarea cu predarea către autorităţi – se aplică de regulă faţă de migraţii ilegali.

imagesCINE POT FI VICTIME ALE TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE.

      Victime ale traficului de fiinţe umane pot fi persoanele trecute peste hotarele de stat (trafic extern) sau transportate în interiorul statului (trafic intern), pentru a fi aduse în stare de sclavie sau servitute. Victime ale traficului de fiinţe umane pot deveni bărbaţi, femei şi copii.

      Traficul de fiinţe umane a afectat mai toate vârstele. Conform datelor Centrului «La Strada», care cuprind o perioadă de peste zece ani, cea mai tânără victimă, la momentul racolării, avea 4 ani, iar cea mai în vârstă – 60 de ani. Cele mai multe victime sunt din mediul rural (circa 48%), după care vin locuitorii oraşelor mici sau suburbiilor (30%) şi populaţia din mediul urban (22%).

      În ultimii ani, printre victimele traficului figurează tot mai des bărbaţii. Cel mai des bărbaţii sunt exploataţi în construcţii (Rusia) şi la lucrări agricole (Ucraina, România).

      Conform datelor statistice ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova pe anul 2011 cu privire la cazurile de trafic de fiinţe umane 67% din persoanele traficate sunt femei, 18% – bărbaţi, 15% – copii (din care 10% – fete, 5% – băieţi).

Datele oficiale însă nu indică proporţiile reale ale acestui fenomen, fapt datorat ratelor nesemnificative de raportare a cazurilor.

CUM POATE APĂREA TRAFICUL DE FIINŢE UMANE.

În multe cazuri, victimelor traficului de fiinţe umane le sunt promise locuri de muncă avantajoase în străinătate. Ulterior, odată ajunşi la locul de destinaţie, adeseori pe contul traficanţilor, acestea descoperă că sunt “îndatorate” traficanţilor şi prin urmare obligate să muncească pe gratis sau pentru un salariu derizoriu. Femeile şi fetele sunt adesea recrutate ca să lucreze în sectorul serviciilor sau domeniul hotelier, dar sfârşesc prin a se prostitua, forţate de teamă, “datorii”, dependenţa de droguri sau violenţă.

SE ÎNTAMPLA CA PRIETENII SAU RUDELE SĂ APARĂ ÎN ROL DE RECRUTOR? 

Fiecare a treia recrutare în Moldova este făcuta de o cunoştinţa, fiecare a şasea — de un prieten apropiat, iar uneori în rol de recrutor apar chiar rude.

În ultimii ani tot mai des printre recrutori se număra femei. Ele reuşesc să manipuleze mai bine cu visele tinerelor sărace şi/sau disperate, căci victimele provin cel mai des de acolo unde lipseşte afecţiunea, înţelegerea, bunăstarea, educaţia.

EXISTĂ VRE-O LEGĂTURĂ ÎNTRE RELAŢIILE DIN FAMILIE ŞI RISCUL TRAFICĂRII?

Putem afirma că riscul traficării, în special a tinerelor şi minorilor, este direct proporţional cu situaţia familială. Statistica demonstrează că atât orfanii, cât şi copiii din familiile incomplete şi/sau cu părinţii plecaţi peste hotare fac parte din grupul de risc sporit. Istoriile vieţii persoanelor traficate arată că 30 la sută din numărul lor total sunt orfani, şi-au pierdut un părinte sau ambii în copilărie sau adolescenţă, iar 27 la sută provin din familii incomplete (monoparentale). Atunci când copiii rămân fără tutela părintească, ei devin o pradă mai uşoară pentru traficanţi. Or, după absolvirea şcolii-internat ei se trezesc într-un abandon social – nu au cu cine se sfătui atunci când decid să plece peste hotare, iar dacă dispar, nu are cine îi căuta.

În reţelele traficanţilor ajung şi mulţi minori din familii complete. În aceste cazuri motivele acceptării unor oferte dubioase de plecare peste hotare sunt relaţiile cu părinţii, violenţa din familie, iar în cazul adulţilor – relaţiile dintre soţi. Lipsa înţelegerii reciproce, prezenţa violenţei psihologice sau fizice este pentru victimele traficului un puternic factor în acceptarea ofertei de plecare peste hotare.

361-traficCONSECINŢELE MIGRAŢIEI ILEGALE.

 • riscul de a deveni victimă a exploatării şi traficului de fiinţe umane;
 • imposibilitatea de a reclama angajatorul care nu a efectuat plata în condiţiile legii şi nu a dispus luarea măsurilor de protecţie corespunzătoare;
 • imposibilitatea de a beneficia de prestaţii de asigurări sociale şi medicale în cazul unei munci prestate ilegal;
 • lezarea drepturilor la securitatea muncii şi asigurarea contra accidentelor de muncă;
 • imposibilitatea de a beneficia de prestaţii medicale, indemnizaţii în caz de accident de muncă, boli profesionale etc.;
 • imposibilitatea de a valorifica la pensie perioada lucrată în străinătate pentru care nu există dovada contribuţiei la sistemul de asigurare socială;
 • eventuală deportare şi interdicţie la imigrare;
 • sancţiuni administrative;
 • lezarea drepturilor la adresarea în instanţele de judecată.

CE MĂSURI TREBUIE SĂ ÎNTREPRINDEŢI ŞI CE INFORMATII AR TREBUI SĂ LASATI FAMILIEI, RUDELOR, DACA V-ATI HOTARIT SA PLECATI PESTE HOTARE?

 • Cu cine şi unde plecaţi;
 • Locul de munca şi locul de trai (adresa, telefon în tara în care plecaţi);
 • Xerocopiile paşaportului, contractului de mun­că;
 • O fotografie recentă;
 • Stabiliţi parola, pe care o veţi folosi în con­vorbirea telefonică în caz dacă aveţi neplăceri;
 • Faceţi mai multe copii ale tuturor actelor ne­ce­sa­re călătoriei şi păstraţi-le în locuri diferite, vă va ajuta în cazul în care veţi fi deposedaţi de acte;
 • Nu daţi nimănui (cu excepţia persoanelor abi­li­ta­te) actele Dvs. de identitate;
 • Învăţaţi limba ţarii în care plecaţi;
 • Până la plecare aflaţi numaidecât adresa exactă şi numărul de telefon al Ambasadei Republicii Moldova în tara de destinaţie, informaţii despre organizaţii ce oferă ajutor migraţilor.

Înainte de a pleca peste hotare este oportun de a studia în detalii informaţiile prezentate pe site-urile organizaţiilor care activează în domeniul promovării migraţiei legale, prevenirii şi asistenţei victimelor traficului de fiinţe umane, cum ar fi:

–          Reţeaua Antitrafic din Moldova – http://www.atnet.md

–          Misiunea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în Moldova – www.iom.md www.migratie.md

–          Centrul Internaţional „La Strada”  (Moldova) – http://www.lastrada.md/

Dacă voi sau părinţii voştri/rudele apropiate au decis să plece din ţară şi aveţi nevoie de informaţii privind modul de a pleca legal peste hotare, riscurile migraţiei ilegale şi pericolul traficului de persoane, precum şi informaţii şi asistenţă în cazurile de trafic de persoane, puteţi apela

3483LINIA FIERBINTE NAŢIONALĂ

0 800 77777 apel gratuit din orice localitate a Republicii Moldova

+373 22 233309 pentru apeluri de peste hotare

* * *

.

IMPLEMENTAREA ÎN MUNICIPIUL CHIŞINĂU

A PROIECTULUI „PREVENIREA TRAFICULUI DE MINORI”

În perioada 2009 – 2012 Primăria Chişinău, Asociaţia „Copii în dificultate” şi Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” în parteneriat cu autorităţile locale ale oraşelor Rjîșciv şi Kaharlîk, şi Universitatea din Jitomir, Ucraina, cu suportul administraţiei locale a Regiunii Emilia-Romagna, Italia, au implementat proiectul „Prevenirea traficului de minori în Republica Moldova şi Ucraina”, care reprezintă un efort comun de intervenţie în vederea prevenirii traficului de copii.

În cadrul acţiunii au fost realizate următoarele activităţi:

–          Evaluarea situaţiei prin efectuarea studiului pe tema Fenomenul traficului de minori în Republica Moldova”;

–          Consolidarea capacităţilor profesionale a operatorilor şi conducătorilor serviciilor sociale prin  seminare de instruire în domeniul de asistenţă socială stradală şi metodicele de prevenire şi tehnicile de reabilitare a minorilor-victime ale traficului;

–          Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale în municipiul Chişinău prin instituirea Serviciului de urgenţă socială şi asistenţă stradală;

–          Elaborarea curriculei şi predarea cursului opţional „Prevenirea traficului de minori în Republica Moldova”, destinat studenţilor facultăţilor de psihologie şi psihopedagogie, profesii sociale a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”;

–          Acţiuni de sensibilizare a opiniei publice cu privire la problema traficului de minori, realizate prin informarea minorilor şi a părinţilor cu privire la riscurile migraţiei ilegale şi a traficului, elaborarea şi difuzarea video spotului social „Traficul de copii poate fi prevenit”,  editarea broşurii „Ghidul imigrantului în Italia: prevenirea traficului de minori”.

Traficul de copiii poate fi prevenit

Traficul de copiii poate fi prevenit
Spot social realizat în cadrul proiectului regional „Prevenirea traficului de minori”, finanţat de Regiunea Emilia-Romagna, Italia.

STUDIUL „ Fenomenul traficului de copii în Republica Moldova”, realizat în cadrul proiectului finanţat de către Regiunea Emilia – Romagna

Ghidul imigrantului în Italia: Prevenirea traficului de minori

Ghidul imigrantului în Italia: Prevenirea traficului de minori (descarcă cartea în format PDF)

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor