Copiii sunt importanți, nu-i neglija!

Chișinău, decembrie 2018. Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului cu susținerea Primăriei municipiului Chișinău demarează o campanie de informare și sensibilizare în scopul prevenirii și combaterii neglijării copiilor cu mesajul „Sunt important, nu mă ignora!”.

Campania va fi lansată printr-o conferință de presă vineri, 21 decembrie 2018, începând cu ora 10.00, în sala rotundă (bir. 15) a Primăriei municipiul Chișinău.

Campania este adresată reprezentanților legali ai copiilor și actorilor sociali implicați în oferirea asistenței, grijii, afecțiunii în vederea excluderii neglijării copiilor. Totodată, prin mesajele transmise Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului împreună cu instituțiile partenere dorește să atragă atenția și asupra efectelor negative pe care le are neglijarea, iar în cazul sesizării acestui abuz să se apeleze persoanele responsabile cu atribuții în protecția copilului, în municipiul Chișinău – Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului, la numărul de telefon: 022 242702.

În cadrul campaniei a fost elaborat un plan de acțiuni care urmează să fie implementat pe parcursul a unei luni (decembrie 2018 – ianuarie 2019), totodată, pentru promovarea campaniei au fost create banere online cu sloganul: Sunt important, nu mă ignora!” și broșuri informative adresate copiilor și adulților, postere despre campanie. Posterele sunt desenate manual de copiii care frecventează Centrele comunitare pentru copii și tineri din subordinea Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului.  Pornind de la sloganul campaniei, copiii vor fi îndemnați să deseneze cum își imaginează în culori că arată fenomenul neglijării și importanța copilului în societate.

Un alt instrument al campaniei reprezintă organizarea unui flashmob pentru a trezi sentimente de interes, senzații și desfășurarea seminarelor informative cu copiii din centrele comunitare pentru copii și tineri/centrele de plasament. În cadrul seminarelor copiii vor fi informați despre fenomenul neglijării, efectele neglijării asupra dezvoltării fizice și psihice a copilului.

Conform raportului privind asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării, traficului, în anul 2017 Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului a înregistrat și evaluat 594 sesizări privind cazuri suspecte de violență față de copii, dintre care în cazul a 332 copii abuzul s-a confirmat.
Cele mai multe cazuri sunt de neglijare (45%), urmate de abuzul fizic (33%) și cel psihologic (21%).

Pentru detalii, contactați Silvia Lașcu, specialist relații publice DMPDC, la nr. de tel.: 079707208.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor