Cu privire la stabilirea și acordarea ajutorului material

În vederea asigurării bunei funcționări a sistemului protecției drepturilor copilului și executării deciziei Consiliului municipal Chișinău  nr. 2/5 din 27.02.2018 ,,Cu privire la aprobarea  Regulamentului și comisiei nominale privind stabilirea și acordarea ajutorului material”, Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului (în continuare – DMPDC) atenționează instituțiile din subordinea sa și comunitățile cointeresate.

Astfel, DMPDC, Vă aduce la cunoștință că ajutorul material pentru școlarizarea copiiilor din familiile social vulnerabile din municipiul Chișinău, a fost acordat de către Administrația Publică Locală prin intermediul Fondului municipal de susținere socială a populației.

Începând cu 01.01.2018, Fondul municipal de susținere socială a populației a fost absorbit de către Direcția Asistență Socială Teritorială.

Modul și categoriile de beneficiari de ajutor material sunt reglementate de ,,Regulamentul privind stabilirea și acordarea ajutorului material”, aprobat prin decizia sus nominalizată.

Totodată, Vă aducem la cunoștință categoriile beneficiarilor ocrotiți de către DMPDC (conform Legii Republicii Moldova nr. 140 din 14.06.2013 ,,Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi”) :

  • Copiii rămaşi temporar fără ocrotire părintească.
  • Copiii rămaşi fără ocrotire părintească.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor