×

Curs de instruire inițială a personalului din Complexul de servicii sociale pentru copii în situație de stradă

Astăzi, 30.12.2020, în incinta Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului s-a desfășurat un curs de instruire inițială a personalului din Complexul de servicii sociale pentru copii în situații de stradă. La deschiderea seminarului, doamna Angela CUTASEVICI, Viceprimar al municipiului Chișinău, a salutat prezența în sală a participanților și a vorbit despre necesitatea identificării și inițierii a unor măsuri concrete de diminuare a fenomenului vagabondajului stradal în rândul minorilor, care reprezintă una din provocările îngrijorătoare a societății. A menționat că: „în scopul combaterii vagabondajului stradal și dependenței stradale în rândul minorilor este nevoie de intervenție profesionistă la nivel multidisciplinar cu implicarea tuturor actorilor sociali implicați în acest proces”.
Doamna Zinaida MICLEUȘANU, șef al DMPDC, a familiarizat participanții cu Agenda de lucru și a prezentat oaspeții și moderatorii seminarului, doamnele Antonina COMERZAN, specialist principal în asistența socială AO „Ave COPIII”. Mariana FRUNZĂ, managerul Complexului a informat participanții cu privire la inaugurarea Complexului de servicii sociale pentru copii în situații de stradă, situat pe strada Miron Costin, 19/1, la evidența căruia sunt 40 de minori.
Managerul Complexului, Mariana FRUNZĂ, a prezentat Regulamentul de funcționare a Serviciului, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. nr. 14/3 din 11.08.2020 „Cu referire la operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 5/20 din 24.07.2018 „Cu privire la instituirea Serviciului Asistență Stradală”.
Conform Agendei, în continuare, s-au abordat următoarele subiecte:
· Principiile de organizare și funcționare a Complexului de servicii sociale pentru copii în situații de stradă;
· Rolul și responsabilitățile personalului angajat;
· Politica de protecție a copilului în Republica Moldova.
La ultimul subiect a vorbit doamna Antonina COMERZAN, care a informat participanții cu privire la aspectele cheie ce țin de Protecția Copilului: „obiectivul general al politicii instituționale de Protecție a Copilului ar trebui să devină crearea unui Serviciu sigur pentru toți copiii (beneficiari direcți sau indirecți) și, în consecință, să protejeze copiii de orice violență, abuz sau exploatare”.
Angajaților li s-a atras atenția și asupra următorilor pași, care sunt necesari la eficientizarea activității Complexului, cum ar fi:
· elaborarea unui Plan de acțiuni privind respectarea cerințelor pe timp de pandemie conform Hotărârii Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău și asigurarea Serviciului social cu necesarul de săpun, detergenți, dezinfectanți,substanțe biodistructive, echipament de protecție personală (halate, mănuși, măști, covorașe cu dezinfectant) pentru asigurarea condițiilor de control și minimizarea răspândirii infecției Covid-19;
· completarea sistematică a Registrului de evidenţă a copiilor aflaţi în situaţii de risc (art. 9, pct. 5 din Legea 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi);
· efectuarea vizitelor în teritoriu în comun cu IP pentru a identifica copiii aflați în condiții de stradă, care cerşesc, vagabondează, care sunt fără supravegherea maturilor;
· colectarea sistematică a informațiilor referitor la numărul copiilor în situații de stradă pentru a eficientiza măsurile de intervenție și protecție a copiilor;
· cooperarea intersectorială în domeniul protecţiei copilului prin obţinerea şi transmiterea informaţiilor şi a documentelor necesare pentru identificarea, evaluarea, acordarea asistenţei şi stabilirea statutului copiilor și informarea săptămânală a DMPDC referitor la copiii identificați în situații de stradă și măsurile întreprinse.

DISTRIBUIE