Darea de seamă a Serviciului de Asistenţă Personală

DSCN4705

La data de 21.08.2015, în incinta Preturii sectorului Centru a avut loc şedinţa de dare de seamă a Serviciului de Asistenţă Personală. Informaţia prezentată de către Svetlana Chifa, şefa Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, privind realizările şi provocările sistemului municipal pentru protecţia drepturilor copilului s-a dovedit a fi interesantă şi relevantă pentru toţi participanţii la activitate. Totodată Tatiana Plucci, şefa Serviciului de Asistenţă Personală, a vorbit despre activitatea serviciului, oferind informaţii privind date statistice, obiective stabilite, rezultate obţinute, precum şi probleme întîmpinate. În dezbaterile din cadrul şedinţei s-au implicat mai mulţi actori, precum reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Consilului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, Direcţiei Sănătate şi Direcţiei Generale Asistenţă Socială.
Ţinem să menţionăm că în conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM nr. 314 din 23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social “Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate, în baza Deciziei Consiliului Municipal Chişinău nr.3/14 din 02.04.2013 cu privire la crearea Serviciului Asistent Personal, în municipiul Chişinău a fost instituit şi funcţionează serviciul nou – Asistent personal pentru copii cu dizabilităţi severe. La moment activează 176 de asistenţi personali, care îngrijesc de 176 copii cu dizabilităţi severe.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor