Telefonul copilului
image_viewer
Sigur Online
Untitled-2
Internet sigur
internet-sigur.png
Servicii sociale
Untitled-1
Galerie video

galerie-video.png

Galerie foto

galerie-foto.jpg

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de şofer în cadrul Casei comunitare pentru copii cu dizabilităţi severe

Sarcina de bază: transportarea copiilor cu dizabilităţi severe şi a angajaţilor Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului cu respectarea indicaţiilor coordonatorului de transport.

– Este obligat să se prezinte la serviciu la ora fixată în program şi să respecte programul stabilit;
– Va cunoaşte şi va respecta prevederile legale cu privire la circulaţia pe drumurile publice;
– Păstrează certificatul de înmatriculare, precum si actele maşinii în condiţii corespunzatoare, le prezinta la cerere organelor de control;
– Nu părăseşte locul de muncă decât în cazuri deosebite şi numai cu aprobarea şefului de birou;
 – Nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenţa alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc. , care reduc capacitatea de conducere;
– Şoferul va respecta cu stricteţe intinerarul şi instrucţiunile primite de la şeful Direcţiei;
– Atat la plecare cat şi la sosirea din cursă, verifica starea tehnica a autovehicului, inclusiv anvelopele.

Cui îi raportează titularul funcţiei:  şefului Direcţiei municipale  pentru protecţia drepturilor copilului, şefului-adjunct al Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului, managerului Casei comunitare pentru copii cu dizabilităţi severe.

Cine îl substituie: un alt şofer  al DMPDC.

Condiţiile de muncă:

  • Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
  • Program de muncă: luni-vineri, orele 8:00-17:00, pauză de masă 12:00-13:00;

Cerinţele funcţiei faţă de persoană

– scoala de conducatori auto categoria B+C+D;
– fără antecedente rutiere grave (penal sau cu permis suspendat);
– experienţă de cel putin 3 (trei) ani în conducerea de autovehicule;
– cunostinţe de mecanica auto;

  Documente ce urmează a fi prezentate:


  – Copia buletinului de identitate;

  – Cazier juridic;

  – Copia carnetului de muncă;

  – Permis de conducere

  – Certificat medical;

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor:

  Prin poștă sau personal.

  Notă:

  – Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

  – Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  Depunerea actelor va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98, sau pe adresa electronică chisinaudmpdc@gmail.com, cu menţiunea șofer.

 

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor