Telefonul copilului
image_viewer
Sigur Online
Untitled-2
Internet sigur
internet-sigur.png
Servicii sociale
Untitled-1
Galerie video

galerie-video.png

Galerie foto

galerie-foto.jpg

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent parental profesionist

I. Scopul general al funcţiei:

Protecţia temporară a copilului aflat în situaţie de risc, socializarea şi (re) integrarea acestuia în familia biologică, extinsă sau adoptatoare sau în alte forme de îngrijire de tip familial.

II. Sarcinile de bază:

2.1.1. Prevenirea abandonului, instituţionalizării copiilor prin promovarea formelor familiale de ocrotire a copilului;

2.1.2. Îngrijirea şi creşterea copilului în condiţiile unui mediu familial substitutiv;

2.1.3.  Îngrijirea şi dezvoltarea copilului aflat în situaţie de risc, corespunzător particularităţilor de vîrstă şi standardelor minime de calitate;

2.1.4. Facilitarea socializării şi (re)integrării copilului în familia biologică, extinsă, adoptatoare sau în alte forme de îngrijire de tip familial;

2.1.5.  Monitorizarea situaţiei copilului în perioada pre-şi post (re)integrare;

2.1.6. Susţinerea şi consolidarea familiilor în îndeplinirea funcţiilor ei în interesele primordiale ale copilului.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare sau medii.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare,

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, șef al Serviciului resurse umane.

Telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul poate fi expediat și pe adresa electronică chisinaudmpdc@gmail.com, cu menţiunea asistent parental profesionist.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor