Telefonul copilului
image_viewer
Sigur Online
Untitled-2
Internet sigur
internet-sigur.png
Servicii sociale
Untitled-1
Galerie video

galerie-video.png

Galerie foto

galerie-foto.jpg

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Asistent social în cadrul Centrului de reabilitare socială a copiilor ,,Casa Gavroche”

1.Scopul general al funcţiei:

Asistentul social este responsabil pentru soluționarea problemelor sociale a beneficiarilor.

2. Atribuţiile de serviciu:

 1. Folosirea la maxim a calităţilor umane şi competenţelor profesionale pentru a acorda suport beneficiarilor;
 2. Perfecţionarea  continuă a  cunoştinţelor în domeniul protecţiei  sociale;
 3. Colaborarea  în activitatea cu grupul de specialişti.
 4. Adaptabilitate la locul de muncă şi capacitate de relaţionare.
 5. Se deplasează în teren pentru a-şi îndeplini atribuţiile funcţionale, la necesitate;
 6. Contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare și specializate;
 7. Asigurarea respectarea legislaţiei privind protecţia socială şi drepturile copilului;
 8. Acordă consultaţii copiilor aflaţi în dificultate,  în vederea menţinerii integrităţii, şi după necesitate desfăşoară acţiuni de asistenţă socială, pentru suport;
 9. Desfăşoară activităţi personalizate prin utilizarea metodelor de identificare a necesităţilor şi tipurilor specifice ale copiilor şi aplică tehnici şi măsuri de intervenţie socială;
 10. Elaborează, în echipă, programe, servicii de asistenţă socială pentru categoriile de copiii
 11. Analizează situaţia beneficiarilor şi înaintează propuneri organelor ierarhic superioare  pentru acordarea serviciilor
 12. Sprijină şi urmăreşte integrarea socială şi profesională a copiilor care au fost ocrotiţi sau îngrijiţi în unităţi de asistenţă socială;
 13. Colaborează cu unităţile de asistenţă socială din raza teritorială a organului administraţiei publice locale, urmăreşte activitatea acestora;

19.Asistentul social acordă asistenţă oricărei persoane aflate în dificultate, fără discriminări (în funcţie de sex, vârstă, apartenenţă etnică sau religioasă etc.);

20.Asistentul social se bazează pe principiile  confidenţialităţii şi utilizării responsabile a informaţiilor obţinute în actul exercitării profesiei. 

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare,

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, șef al Serviciului resurse umane

Telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul poate fi expediat și pe adresa electronică chisinaudmpdc@gmail.com, cu menţiunea asistent social.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor