Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Jurist din cadrul Serviciului ,,Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri”

Scopul general al funcţiei:Asigurarea componentei juridice a sistemului de protecţie a drepturilor copiilor și tinerilor;

Sarcinile de bază:

  1. Acordă asistență juridică beneficiarilor Serviciului;
  2. Colaborarea cu reprezentanţii altor instituții întru soluţionarea problemelor beneficiarilor;
  3. Contribuirea la ridicarea cunoștințelor juridice a angajaţilor Serviciului;

Atribuţiile de serviciu:

  1. Consultă părinţii beneficiarilor pe domeniul juridic;
  2. Oferă consiliere juridică beneficiarilor;
  3. Informează și oferă suport pentru perfectarea actelor
  4. Acordă consultanţă juridică specialiştilor din sistem vis-a-vis de respectarea drepturilor copiilor/adolescenţilor/tinerilor aflaţi în dificultate;
  5. Organizează seminare / training-uri pe teme din domeniul juridic pentru angajaţii din Centru;

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

Date de contact:
Telefon: 022 22 71 37 , 067733139, Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică crst.dmpdc@gmail.com, cu menţiunea jurist.Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor