Telefonul copilului
image_viewer
Sigur Online
Untitled-2
Internet sigur
internet-sigur.png
Servicii sociale
Untitled-1
Galerie video

galerie-video.png

Galerie foto

galerie-foto.jpg

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Kinetoterapeut la Centrului de zi de dezvoltare şi socializare a copiilor cu necesităţi speciale „Atenţie”

Scopul general al funcţiei:

Este responsabil de asistenţa kinetoterapeutică a copiilor cu necesităţi speciale

Sarcinile de bază:

  1. Asigură asistenţă kinetoterapeutică conform necesităţilor de dezvoltare a copiilor cu necesităţi speciale şi din comunitate.
  2. Participă la elaborarea Strategiei de dezvoltare a Centrului;

Atribuţiile de serviciu:

  1. Participă la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de lucru a echipei multidisciplinare în Centru;
  2. Participă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor consultative din cadrul Centrului;
  3. Asigură securitatea copiilor .
  4. Participă la realizarea planului de activitate lunar şi anual în cadrul Centrului;
  5. Raportează periodic (lunar, trimestrial, anual) managerul Centrului conform specificului activităţii despre rezultatele activităţii profesionale;
  6. Organizează şedinţe de kinetoterapii îndividual şi în grup.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare de specialitate în domeniu.

Experienţă profesională: preferabil 1 an.

Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de de dezoltare a beneficiarilor; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

Atitudini/comportamente: Toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate, Copia carnetului de muncă, Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare,

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Pruteanu Alexandru, șef al Serviciului resurse umane.

Telefon: 022 22 60 98

Date de contact: mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14

Cv-ul va fi expediat pe adresa electronică chisinaudmpdc@gmail.com, cu menţiunea kinetoterapeut.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor