Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Şofer

 Scopul general al funcţiei:

Transportarea angajaţilor şi copiilor beneficiari ai Direcţiei municipale pentru protecţia  drepturilor copiului

Sarcinile de bază:

  1. Transportarea angajaţilor Direcţiei
  2. Transportarea copiilor beneficiari ai Direcţiei

 Cerinţe pentru participare la concurs:

  • Studii:
  • Permis categoria B + altele.
  • Experienţă minim un an.

Cunoştinţe:  cunoaşterea legilor în domeniu; posedarea limbii de stat, limbile oficiale (după caz) de comunicare interetnice vorbite în teritoriu.

Abilităţi: organizare, coordonare, instruire, control, comunicare eficientă, negociere, lucrul în echipă;

Atitudini/comportamente: responsabilitate, respect, receptivitate, obiectivitate, loialitate, tendinţă către dezvoltare profesională;

  Documente ce urmează a fi prezentate:

– Copia buletinului de identitate;

– Cazier juridic;

– Carnetul de muncă;

– Copia permisului de conducere;

  Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin email sau personal

Date de contact: mun. Chişinău str. A. Vlăhuţă, 3, telefon: (022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea şofer.

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor