Telefonul copilului
image_viewer
Sigur Online
Untitled-2
Internet sigur
internet-sigur.png
Servicii sociale
Untitled-1
Galerie video

galerie-video.png

Galerie foto

galerie-foto.jpg

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante din cadrul Serviciului social Casa Comunitară pentru copii cu dizabilităţi

    Denumirea funcţiei: Asistent medical

   Scopul general al funcţiei:

Asistent medical supraveghează şi acordă asistenţă medicală continu beneficiarilor Serviciului.

   Atribuţiile de serviciu:

 1. elaborarea şi implementarea planului individualizat de asistenţă al beneficiarilor;
 2. asistenţa medicală a beneficiarilor, conform planului individualizat de asistenţă;
 3. administrarea medicamentelor, după caz, conform prescripţiilor medicului de familie sau a altor medici specialişti;
 4. monitorizarea şi evaluarea progresului cu privire la sănătatea beneficiarilor.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare/medii speciale în domeniul medicinii

   Experienţa profesională: preferabil 3 ani în sistemul de sănătate.

   Cunoştinţe: cunoaşterea legităţilor de dezvoltare a copiilor în general şi a copiilor cu necesităţi speciale, cunoaşterea limbii de stat, limbile oficiale (după caz).

  Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

   Atitudini/comportamente: toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciului.

 Denumirea funcţiei: Psihopedagog

   Scopul general al funcţiei:

Psihopedagogul este responsabil pentru prestarea serviciilor sociale, pedagogice şi psihopedagogice beneficiarilor Serviciului.

   Atribuţiile de serviciu:

 1. asigurarea asistenţei psihopedagogice conform necesităţilor de dezvoltare a copiilor cu necesităţi speciale;
 2. participarea la realizarea planului de activitate, la desfăşurarea activităţilor consultative în cadrul Serviciului;
 3. organizarea activităţilor individuale şi în grup cu beneficiarii Serviciului;
 4. raportarea periodic directorului Serviciului conform specificului activităţii despre rezultatele activităţii profesionale.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare în domeniul psihopedagogiei speciale;

   Experienţă profesională: preferabil minim 3 ani de experienţă în domeniu

   Cunoştinţe: cunoaşterea legităţilor de dezvoltare a copiilor în general şi a copiilor cu cerinţe educative speciale în particular, cunoaşterea limbii de stat, limbile oficiale (după caz) de comunicare interetnice vorbite în teritoriu.

   Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

   Atitudini/comportamente: toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

 

Denumirea funcţiei: Kinetoterapeut

   Scopul general al funcţiei:

   Kinetoterapeut realizează activităţi de kinetoterapie şi reabilitare fizică a beneficiarilor.

   Atribuţiile de serviciu:

 1. asigurarea asistenţei kinetoterapeutice conform necesităţilor de dezvoltare a copiilor cu necesităţi speciale.
 2. participarea la elaborarea şi realizarea planului de activitate, la desfăşurarea activităţilor consultative în cadrul Serviciului;
 3. organizeazarea şedinţelor de kinetoterapii individual.
 4. raportarea periodic directorului Serviciului conform specificului activităţii despre rezultatele activităţii profesionale.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii:  superioare în domeniul kinetoterapiei.

   Experienţă profesională: preferabil minim 3 ani de experienţă în domeniu

   Cunoştinţe: cunoaşterea legităţilor de dezvoltare a copiilor în general şi a copiilor cu necesităţi speciale, cunoaşterea limbii de stat, limbile oficiale (după caz).

   Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

  Atitudini/comportamente: toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

 

Denumirea funcţiei: Bucătar

  Scopul general al funcţiei:

  Primirea, păstrarea şi prepararea bucatelor.

   Atribuţiile de serviciu:

 1. întocmirea meniului zilnic, în funcţie de specificul regimului de alimentaţie şi recomandările medicului, preferinţele alimentare ale beneficiarilor;
 2. pregătirea bucatelor în conformitate cu meniul zilnic;
 3. implicarea beneficiarilor în procesul de pregătire a bucatelor şi curăţare a spaţiului din bucătărie, în cazul în care aceasta nu pune în pericol viaţa şi securitatea lor;
 4. păstrarea în condiţii sanitare adecvate a produselor alimentare, ustensilelor şi echipamentului de bucătărie.

  Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii:  de specialitate certificate prin diploma de absolvire emise de instituirii educaţionale abilitare.

   Experienţa profesională: preferabil 2 ani de muncă în calitate de bucătar.

   Cunoştinţe: cunoştinţe în domeniu, cunoaşterea limbii de stat, limbile oficiale (după caz).

   Abilităţi: organizarea şi ghidarea copiilor în procesul de pregătire a bucatelor.

   Aptitudini: responsabilitate, toleranţă, flexibilitate, empatie, obiectivism etc.

 

    Denumirea funcţiei: Persoană de serviciu

   Scopul general al funcţiei:

   Este responsabil de asigurarea igienei şi condiţiilor adecvate de muncă în cadrul Serviciului social Casa comunitară

   Atribuţiile de serviciu:

 1. planificarea şi organizarea activităţilor cotidiene de igienizare şi curăţenie a spaţiilor interne şi externe ale Casei comunitare;
 2. asigurarea şi menţinerea curăţeniei atât a spaţiilor interioare a Casei comunitare, cât şi spaţiului exterior, inclusiv spaţiile de joacă din curte, gazonul, terenurile agricole, trotuarul din perimetrul Casei împreună cu parcela de pămînt;
 3. respectarea programului de lucru şi sarcinile planificate.

    Cerinţe pentru participare la concurs:

    Cunoştinţe: cunoaşterea limbii de stat, limbile oficiale (după caz).

    Abilităţi: organizarea şi ghidare a copiilor în procesul de igenizare a spaţiilor interne şi externe ale Casei comunitare.

     Aptitudini: responsabilitate, toleranţă, flexibilitate, empatie.

 

     Denumirea funcţiei: Şofer

    Scopul general al funcţiei:

     Efectuarea transporturilor interne a angajaţilor, beneficiarilor Serviciului şi a mărfurilor în condiţii optime cu respectarea indicaţiilor coordonatorului de transport.

     Atribuţiile de serviciu:

 1. prezentarea la serviciu la ora fixată în program şi respectarea programului stabilit;
 2. cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale cu privire la circulaţia pe drumurile publice, în trafic intern;
 3. păstrarea certificatului de înmatriculare, licenţa de execuţie şi copia licenţei de transport, precum şi actele maşinii în condiţii corespunzătoare, le prezintă la cerere organelor de control;
 4. respectarea cu stricteţe intinerariului şi instrucţiunile primite de la coordonatorul de transport.

       Cerinţe pentru participare la concurs:

     – şcoala de conducatori auto categoria B;

     – fără antecedente rutiere grave (penal sau cu permis suspendat);

     – experienţă de cel putin 3 (trei) ani în conducerea de autovehicule;

     – cunostinţe de mecanică auto.

     Documente ce urmează a fi prezentate:

    – Copia buletinului de identitate;

    – Cazier juridic;

    – Copia carnetului de muncă;

    – Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare.

    Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin email sau personal. Date de contact: mun. Chişinău str. A. Vlăhuţă, nr. 3, telefon: (022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea funcţiei vacante solicitate al Serviciului social Casa Comunitară pentru copii cu dizabilităţi.

 

Scrie un comentariu

Căutare în site
Ajută un copil!
Ajuta un copil
Arhiva articolelor